Alternatifim Cafe

Yönetsel Değerlendirme Merkezi

Discussion started on Arabesk - Fantezi


Değerlendirme merkezi uygulamaları, eleman seçme ve yerleştirme sürecinin yanında performans değerlendirme, kariyer planlama, eğitim ihtiyacı belirleme gibi mevcut insan kaynağının firma hedefleri doğrultusunda değerlendirilmesi süreçlerinde de gerçekleştirilmektedir.


Çok sayıda iş başvurusu arasında ön değerlendirme merkezi yapmak, uygun olabilecek adayları belirleyerek mülakat sürecine dahil etmek, online değerlendirme merkezi ile mümkün.


Online değerlendirme sistemi üzerinde, adaylara uygulamak için değerlendirme bataryaları tanımlanabilir. Böylece, adayların almasını istediğimiz değerlendirmeler toplu bir şekilde atanabilir.


Yetkinlik bazlı mülakatlar sırasında danışman, her bir yetkinliğin ölçülmesine yönelik sorular sormakta ve katılımcının somut örneklerle yetkinliğini açıklayıcı örnekler vermesini hedeflemektedir.  Değerlendirme merkezleri çerçevesinde psikometrik testler destekleyici bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda kişilik envanterleri ve yetenek testleri kullanılmaktadır.


Online değerlendirme merkezi ile, kurumunuza yapılan başvurular sisteme yüklenerek, adaylara çeşitli değerlendirmeler atanır. Adaylar kendilerine atanan bu değerlendirmeleri, online bir şekilde cevaplar. Değerlendirme sonuçları anında üretilir ve raporlanır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sadece en uygun adaylar mülakat sürecine dahil edilir.


Evrak çalışmasında katılımcıya evrak kutusunda birikmiş memo, çağrı, mail ve şikâyetlerden oluşan bir dosya verilmektedir. Kısıtlı bir süre içerisinde bunları değerlendirmesi ve konularla ilgili gerekli kararlar alması, cevaplandırması ve bazı işleri de delege etmesi beklenmektedir.  Genellikle başlangıçta katılımcıya; "Bir seyahatten geldiniz. Sadece bir saat için ofistesiniz, günlerden cumartesi ve ofiste hiç kimse yok. Burada yanıtlamanız ya da çözüm bulmanız gereken sorular, problemler, mailler, yazılar var. Tümüne bugün cevap verin yarın başka bir seyahate gideceksiniz. Tüm evrakları değerlendirip organize ederek problemleri çözmeniz gerekiyor" gibi yönergeler verilir.


Değerlendirme merkezi uygulamaları; firmanın şimdi ve gelecekte hedeflediği liderlik rollerini göz önünde bulundurarak, istenen temel davranışları kapsamlı yetkinlik analizine dayanarak ölçmeyi içermektedir. Firmanın yapısı hakkında bilgi sahibi, deneyimli uzmanlardan oluşan değerlendiriciler, değerlendirme merkezi süresince yüksek derecede etkileşim gerektiren değerlendirmelerinden sonra, belirlenmiş firma hedefleri doğrultusunda adayların işe alımlarından kariyer planlarına kadar olan süreçlerini kapsayan önemli kararlar almaktadırlar.


İşe alım sürecinde kullanılan değerlendirme merkezi, uygun profile sahip bir aday havuzundan, aranan pozisyonun özelliklerine uygun adayların belirlenmesi ve işe alım kararının verilmesi ile sonuçlanmaktadır. Diğer tarafta, firma çalışanlarına yapılan uygulamalarda ise, kişilerin değerlendirilmekle kalmadığı, aynı zamanda geliştirme merkezi işlevi de gören bir süreç yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu uygulamalar, potansiyel üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, kuruluş içerisinde yüksek performans gösteren kişilerin yönetici ve uzman kadrolara yönlendirilmesi ve kişilerin gelişimlerinin sağlanılmasında önemli bir rol oynayarak ileriye yönelik hedefler koymada da çok ciddi bir araç teşkil etmektedir. İki uygulama arasındaki en büyük fark da budur.


Birinci aşamada, kuruluşun strateji ve beklentileri doğrultusunda proje planı oluşturulur ve proje ekibinde yer alacak kuruluş içi ve danışman firma çalışanları belirlenir.
Değerlendirme merkezlerinde, hem danışmanların hem de firma içerisindeki özellikle insan kaynakları pozisyonlarında çalışan kişilerin iş birliği içerisinde olmaları önem taşımaktadır. Öncelikle iki tarafın görev ve sorumlulukları netleştirilmesi ve ulaşılması hedeflenen amaçlar saptanmalıdır.


İkinci aşama, danışman firmanın yönetsel ve fonksiyonel yetkinlikleri belirlemesini kapsamaktadır. Değerlendirme merkezinin tasarımında yetkinlik kavramı büyük önem taşımaktadır. Belirlenen yetkinlikler çerçevesinde değerlendirme merkezi tasarlanır ve dokümanları oluşturulur. Değerlendirme merkezi kapsamında, farklı yetkinlikler farklı araçlarla değerlendirilmektedir.
Sürecin en önemli özelliği, adayların performanslarını oluşturulan iş benzeri ortamlarda simülasyonlarla gözlemleme olanağı sağlamasıdır. Bu simülasyonlar temel olarak grup çalışması, rol oyunu, vaka çalışması, gelen evrak çalışması, yetkinlik bazlı mülakat ve psikometri testler gibi farklı uygulamalardan oluşmaktadır.


Rekabet her geçen gün daha sert daha acımasız bir hal almakta. Şirketler için verimli ve kaliteli olmak gereklilik-zorunluluk şartına dönüşmüş durumda. Rekabet bu kavramların yanına (ve hatta ötesine), inovatif olmayı bir yeterlilik şartı haline getirmeye başladı. Bu nedenle de şirketler daha yetkin daha yetenekli kişilerle çalışma zorunluluğu içine giriyorlar. İş yaşamında yaşanan bu zorluklara Y kuşağının elde edilmesinin ve elde tutulmasının zorluğu gibi diğer konularda eklenince, yetenek yönetimi ve dolayısıyla değerlendirme ve gelişim merkezi (assessment ve development centre) uygulamaları, hızla şirketlerin ve İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinin gündemlerinde yer almaya başladı.

#1 - Ekim 02 2017, 14:19:22

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.