Alternatifim Cafe

Mayalar

Discussion started on Medeniyetler Tarihi

Mayalar, M.Ö 300 M.S 1500 yılları arasında hüküm süren medeniyet.M.Ö 600 dolaylarında yükselişe geçti ve Milat'tan kent devletlerinin çoğunun siyasi kargaşalar sonucunda çöktüğü MS 900'e dek, günümüzde Orta Amerika ve Meksika sınırları içinde kalan geniş bir alana hükmetti.

M.S. 600 - 800 yılları arasındaki Post-Klasik dönem ve sonraki birkaç yüzyıl dünyadaki en önemli sanat eserlerinden bazılarını üretmişlerdir. Fakat hala tam olarak anlaşılamayan bazı sebeplerden dolayı, Maya Uygarlığı çökmüş ve kabile, kentlerini terk etmek zorunda kalmıştır.

Bugün Meksika diğer yerlerdeki Mayalar dağlarda yaşar, 4000 yıl önceki ataları gibi.
Maya Pramitleri


Köken ve Tarih 

Mu Uygarlığının ilk kolonilerinden birisi olduğu sanılan Meksika'nın güneyi,Honduras,Guatemala ve Belize'nin kuzeyindeki coğrafyada yaşamış olan eski bir uygarlıktır.

Yucatan'da Mu Kıtası anisina inşa edilmiş Uxmal tapınağındaki Yazıtlar yaklasik 12.000 yıllıktır. Bu tapınakta Geldiğimiz yer olan Batı ülkelerinin anısını korumak için inşa edilmiştir, diye kabartma yazılar bulunmaktadır.

Jeolog - arkeolog James Churchward'ın ve özellikle Dr. William Niven'in (1921-1923 yıllarında Meksika'da ortaya çıkardığı tabletler) yaptıkları araştırmalar Mayalar'ın tarihlendirilebilen ilk MU kolonisi olduğunu göstermektedir.Ne zaman kurulduğu hakkında kesin bir tarih bulunamamasına rağmen Doğu yönünde ilk kolonilerin, bugün Kuzey ya da Orta Amerika'nın Batı sahilleri olarak bilinen coğrafyaya yerleştiklerini göstermektedir.Mısır'daki Nil deltasında yerleşmiş olan 'Maya Kolonisinin yaklaşık 16. 000 yıl önce kurulduğunu belirtmektedirler.

Dayanıksız malzemelere yazılmış olduğu düşünülen bütün edebiyat metinleri arasında, bugün , incelemeye elverişli sadece birkaç örnek var. Bunların da en iyi bilinenleri, William Niven'in Meksiko City yakınlarında bulduğu 2600 adet tablet arşivi içinde bulunan tabletlerden birinin üzerinde çok özel bir işleme bulunmaktaydı. Bu, yüz bin yılı aşkın süredir Kutsal Dörtlü olarak bilinen simgesel bir figürdü. Bu büyük Kutsal Dörtlülere, eskiler birçok farklı isim vermişler ve bu figürler insanlığın dinsel anlayışlarında hep önemli bir yer tutmuştur.

Bu dört Maya yazmasının yer aldığı Popol Vuh ile Maya efsane, kehanet ve tarihinin kaydedildiği Chilam Balam Kitapları. Popol Vuh uzun yıllar gizli tutuldu. Chichicastenango'da (Guatemala) Peder Francisco Ximénez 1702'de metni buldu ve bir kopyasını çıkardı.İspanyolca çevirisini kaleme aldı. Özgün K'iche' metni günümüzde hâlâ kayıp; ama rahibin çıkardığı kopya ve hazırladığı çeviri Şikago'daki Newberry Kütüphanesi'nde bulunuyor.

İspanyollar 1500'lerde Orta Amerika'ya girince, Mayalara ait çok sayıda hiyeroglif yazısını yok ettiler. Mayalar Latin harflerini öğrendikten sonra, eski eserlerden bazılarını bu alfabeyle yazdılar.

Maya dili 

Bu dil, eski Mısır dili ve modern Japonca da olduğu gibi kelimeleri ve fikirleri belirten ideogramların ve sesleri belirten fonetik sembollerin bir karışımından oluşmuştur.

Dil uzmanları tarafından ancak dörtte biri çözülebilmiş, yaklaşık 800 hiyeroglif işaret kullanmışlardır. Bugün, günlerin isimleri, aylar, tanrılar, rakamlar, renkler ve pusula yönleri rahatlıkla okunabilmektedir.

Yönetim 

Bilimsel ve dini literatürleri ve bilgileri son derece ileri, askeri ve dini liderler olan Kral tarafından yönetiliyorlardı.Yöneticilerin ve çevrelerindeki asillerin altında göreli olarak daha küçük bir uzman zanaatkar grubu bulunmaktaydı.

Bunlardan sonra da kalabalık bir sıradan çiftçiler grubu geliyordu.Yaşamsal gereçler haricinde pek fazla kişisel mala sahip değillerdi. Mısır ve diğer mahsulleri yetiştirmek için basit tarım araçları kullanırlar, bununla beraber toprağın verimliliğini sağlamak amacıyla, tuhaf ve acı verici majik ayinler düzenlenmesi gerektiğine inanırlardı. Bu majik nitelikli ayinler, doğayla barış yapmak adına harikulade süslü ve gösterişli giysileriyle rahipler ve kabile liderleri tarafından yürütülürdü. Maya kabilesi hiyerarşik bir toplumdu. Kanun adamları da köylüler de yerlerini bilirlerdi.

Sosyal hayat 

Yazıtlardan, kentlerin, yaşamak için değil dinsel ayinler, özel durumlar ve çalışmalar için yapıldığı anlaşılmaktadır.

Tipik bir Maya ailesi kahvaltida sıcak çikolata, yeterince zengin degillerse haşlanmış mısır ve şeker kamışı yiyorlardı. Atole denilen bir içkileri vardı. Genelde evler tek odalı ve çamur sıvalydı. Büyük olasılıkla gün içinde mısır, bezelye, tavşan ve hindi diger yiyecekleri arasındaydı.

Hasat mevsimi erkekler tarlalarda çalışırken, kadınlar evde yemek pişiriyorlardı. Günün sonunda tüm aile evde toplanıyor ve evin reisi küçük bir dini ayinle atalara dua ediyordu. Zamanlarını sadece tarımla geçirmiyorlar, piramitler ve tapınaklar inşaatında çalışıyorlardı. Genelde dügün törenlerine, kutlamalara, astrolojik ve takvimsel çalışmalara katılıyorlardı. Böyle zamanlarda kral kurbanlar kesiyor ve top oyunları düzenliyordu.

Din

Mayalar'ın ve onların devamı niteliğinde olan Aztek ve İnka'lar çok üstün seviyeli dinsel bilgilere sahiptiler. Tek tanrı inancındaki eski Mu Güneş Dinine bağlı bir topluluktular.

Bugün, genellikle Meksika ve Guatemala’da yaşayan yaklaşık 2 milyon Maya Yerlisi vardır. Çoğu çiftçidir. Hemen hepsi Katolik olmakla birlikte, inançları geleneksel Maya dininden çok etkilenmiştir; yağmur ve bereket için putperest ayinler düzenlerler.

Kayıp Şehir 

Fransız bilim adamı Dr. Augustus Le Plongeon Maya İmparatorluğu'nun kayıp şehirlerini fotoğraflayan ilk kişi oldu.Arkeolog Le Plengeon'un Kutsal Sırlar Mabedi dediği Yukatan'daki Uxmal Mabedi'nde James Churchward'ın İnsanlığın İlk Dini Diyagramı dediği MU kozmogonik diyagramı bulunmuştur. Bu diyagramda merkezdeki dairenin Güneş'in, Ra'nın ve Tanrı'nın kolektif simgesi olduğu belirtilmektedir.

Bilim ve Sanat 

Mayalar'a göre yeryüzünde meydana gelen en önemli değişimlerden biri de eksen açısıyla ilgiliydi. Günümüz bilimsel bulguları Mayalar'ın bu bilgisiyle tam anlamıyla örtüşmüş durumdadır.

Maya yılı her biri 20 günlük 18 aydan oluşuyordu. Ayrıca haab adı verilen 5 ekstra gün daha vardı. 360 günlük periyoda tun deniyordu ve bu periyot, takvimin temelini oluştururdu.

Mayaların 584 gün olarak buldukları Venüs yılı, bugünkü hesaplara göre 583.92 gündür

Mayalar özellikle astronomi, mimarlık, matematik, heykel ve [hiyeroglif]] yazı gibi birçok alanda ilerlemişlerdi.Çok karmaşık bir takvim sistemleri vardı.El sanatlarında da ileriydiler, güzel boyaBir çeşit güneş dinine inanırlardı. Bu din, insan kurban etmek gibi dünya tarihindeki en vahşi uygulamaları barındırıyordu. Çok başarılı takvim hesaplamaları, piramitleri, altın işlemedeki başarıları inceleyenleri hayrete düşürmüştür. Nasıl yok oldukları dahil olmak üzere, pek çok gizem barındırılar.

Mimari

Mayalar (ters çatı kemeri Kimmerler tarafından yapılan ve Camdodia'da Ankgkor'da bulunan dirsekli kum taşı kemerlere benzemektedir) güçlü bir kireç harcı ile yapılandırılmışlardır. Bu tip l. Ve 12. yüzyıllar arasında yapılan Maya binalarında görülebilmektedir.Büyük boyutlu yapılar binalar inşaa etmişlerdir.En büyük boyutlu binalar Yucatan'ın en büyük şehri Uxmal'dadır.

Bilimsel Belgeler  

1.Yucatan'da hazırlanmış eski bir Maya kitabı olan 'Troano El Yazması, bugün British Museum'da bulunmaktadır.

2.Troano El Yazmasıyla ayni yaşta olan bir baska Maya kitabı 'Cortesianus Kodeksi'dir. Madrid Ulusal Müzesinde bulunmaktadir.

3.Paul Schlieman tarafindan Tibet'te bir Budist tapınağında bulunan 'Lhasan Belgesi

4.Yukatan'da Mu Kıtası anısına inşa edilmiş [Uxmal Tapınağı]]ndaki Yazitlar yaklasik 12.000 yıllıktır. Bu tapınakta 'Geldigimiz yer olan Bati ülkelerinin anisini korumak için insa edilmistir,' diye kabartma yazilar bulunmaktadir.

5.Meksiko sehrinin 96 km güneybatisinda yer alan 'Xochicalo Piramiti Yazıtları'. Bu piramit, üzerindeki kabartma yazılara göre Batı ülkelerinin yıkımının anısına inşa edilmiştir.

6.Dr. Niven'in Alaska'da buldugu Mu kıtası sembolleriyle islenmiş bir totempol.

7.Eflatun'un Timeus ve Critias adlı eserinde batık kıtaya dair şu sözler geçer: 'Mu ülkesinde 10 halk vardı.'


Bir zamanlar muazzam piramitler inşa edip, yıldızlar ve gezegenler üzerine çalışma yaptıkları bölgenin büyük bir kısmı şu anda ormanın ve toprağın derinliklerinde yatmaktadır.
Quirirgua yazıtından detay,Maya,Guatemala


Quirirgua monoliti,Maya,Guatemala


Palenk piramidi (Maya,Meksika)


Bonampak piramidi(Maya,Meksika)


Çiken-İtza piramidi,Maya-Toltek,Meksika


Tikal, Maya, Guatemala


Basketbolu ilk oynayanların Mayalar olduğu kabul edilir.


Adı Aztekler'de Kuetzalkoatl, Mayalar'da Kukul-kan olan ilah tüylü yılan


Maya, Kolombiya


Maya hiyeroglif yazısı


Kan Balam-II,Palenk


Palenk "arslan tableti"
#1 - Mayıs 10 2007, 19:48:50
Suskun bir tutkuyum ben.
Evde ocaksızım, savaşta kılıçsız.
Ve de hastayım kendi gücümden.

_BoDdAh_

mayalılar aşmışlar kendilerini..

Zaman bilimi bilgisi hakkında en ileri uygarlık idi ve şu anda da böyledir. Onların temel takvimi gezegendeki en doğru takvimdir. Bu takvimde asla hata çıkmadı. Onların, Evrendeki ve Güneş Sistemindeki bir çok zaman döngüsünü kapsayan toplam 22 takvimi vardır. Bu takvimlerden bazıları henüz ortaya çıkmadı..

Ayrıca Mayalar 2012 ‘ye kadar şunların olacağını söylüyor ;
- Şu anda bildiğimiz teknolojinin ötesine ilerleyeceğiz.
- Zaman ve paranın ötesine ilerleyeceğiz.
- Dördüncü boyuttan geçtikten sonra beşinci boyuta gireceğiz
- Dünya gezegeni ve Güneş sistemi Evren’in geri kalanı ile gakaltik senkronizasyona girecek.
- DNA mız galaksimizin merkezinden “güncellenecek” (veya yeniden programlanacak) (Hunab Ku)
#2 - Mayıs 10 2007, 19:56:30
« Son Düzenleme: Mayıs 10 2007, 19:57:06 Gönderen: ..boddαh.. »

mayalar çok gelişmiş bir uygarlığa sahiptirler.
#3 - Mayıs 10 2007, 19:58:10

dünyamızdaki yıl için vardıkları gün sayısı 365,2420 olmuştur. Bugün kabul edilen 365,2422
0 ilk defa hesaplarında kullanmışlardır.


çok gelişmiş bir uygarlık
#4 - Mayıs 10 2007, 20:06:57
Suskun bir tutkuyum ben.
Evde ocaksızım, savaşta kılıçsız.
Ve de hastayım kendi gücümden.

en basit örnek çoğu mitolojij oyunlarda (pc) maya vardır.
#5 - Mayıs 10 2007, 20:15:30

miccheck

Mu Uygarlığının ilk kolonilerinden birisi olduğu sanılan Meksika'nın güneyi,Honduras,Guatemala ve Belize'nin kuzeyindeki coğrafyada yaşamış olan eski bir uygarlıktır.

Yucatan'da Mu Kıtası anisina inşa edilmiş Uxmal tapınağındaki Yazıtlar yaklasik 12.000 yıllıktır. Bu tapınakta Geldiğimiz yer olan Batı ülkelerinin anısını korumak için inşa edilmiştir, diye kabartma yazılar bulunmaktadır.

Jeolog - arkeolog James Churchward'ın ve özellikle Dr. William Niven'in (1921-1923 yıllarında Meksika'da ortaya çıkardığı tabletler) yaptıkları araştırmalar Mayalar'ın tarihlendirilebilen ilk MU kolonisi olduğunu göstermektedir.Ne zaman kurulduğu hakkında kesin bir tarih bulunamamasına rağmen Doğu yönünde ilk kolonilerin, bugün Kuzey ya da Orta Amerika'nın Batı sahilleri olarak bilinen coğrafyaya yerleştiklerini göstermektedir.Mısır'daki Nil deltasında yerleşmiş olan 'Maya Kolonisinin yaklaşık 16. 000 yıl önce kurulduğunu belirtmektedirler.

Dayanıksız malzemelere yazılmış olduğu düşünülen bütün edebiyat metinleri arasında, bugün , incelemeye elverişli sadece birkaç örnek var. Bunların da en iyi bilinenleri, William Niven'in Meksiko City yakınlarında bulduğu 2600 adet tablet arşivi içinde bulunan tabletlerden birinin üzerinde çok özel bir işleme bulunmaktaydı. Bu, yüz bin yılı aşkın süredir Kutsal Dörtlü olarak bilinen simgesel bir figürdü. Bu büyük Kutsal Dörtlülere, eskiler birçok farklı isim vermişler ve bu figürler insanlığın dinsel anlayışlarında hep önemli bir yer tutmuştur.

Bu dört Maya yazmasının yer aldığı Popol Vuh ile Maya efsane, kehanet ve tarihinin kaydedildiği Chilam Balam Kitapları. Popol Vuh uzun yıllar gizli tutuldu. Chichicastenango'da (Guatemala) Peder Francisco Ximénez 1702'de metni buldu ve bir kopyasını çıkardı.İspanyolca çevirisini kaleme aldı. Özgün K'iche' metni günümüzde hâlâ kayıp; ama rahibin çıkardığı kopya ve hazırladığı çeviri Şikago'daki Newberry Kütüphanesi'nde bulunuyor.

İspanyollar 1500'lerde Orta Amerika'ya girince, Mayalara ait çok sayıda hiyeroglif yazısını yok ettiler. Mayalar Latin harflerini öğrendikten sonra, eski eserlerden bazılarını bu alfabeyle yazdılar.

Fransız bilim adamı Dr. Augustus Le Plongeon Maya İmparatorluğu'nun kayıp şehirlerini fotoğraflayan ilk kişi oldu.Arkeolog Le Plengeon'un Kutsal Sırlar Mabedi dediği Yukatan'daki Uxmal Mabedi'nde James Churchward'ın İnsanlığın İlk Dini Diyagramı dediği MU kozmogonik diyagramı bulunmuştur. Bu diyagramda merkezdeki dairenin Güneş'in, Ra'nın ve Tanrı'nın kolektif simgesi olduğu belirtilmektedir.

Bilim ve Sanat 

Mayalar'a göre yeryüzünde meydana gelen en önemli değişimlerden biri de eksen açısıyla ilgiliydi. Günümüz bilimsel bulguları Mayalar'ın bu bilgisiyle tam anlamıyla örtüşmüş durumdadır.

Maya yılı her biri 20 günlük 18 aydan oluşuyordu. Ayrıca haab adı verilen 5 ekstra gün daha vardı. 360 günlük periyoda tun deniyordu ve bu periyot, takvimin temelini oluştururdu.

Mayaların 584 gün olarak buldukları Venüs yılı, bugünkü hesaplara göre 583.92 gündür

Mayalar özellikle astronomi, mimarlık, matematik, heykel ve [hiyeroglif]] yazı gibi birçok alanda ilerlemişlerdi.Çok karmaşık bir takvim sistemleri vardı.El sanatlarında da ileriydiler, güzel boyaBir çeşit güneş dinine inanırlardı. Bu din, insan kurban etmek gibi dünya tarihindeki en vahşi uygulamaları barındırıyordu. Çok başarılı takvim hesaplamaları, piramitleri, altın işlemedeki başarıları inceleyenleri hayrete düşürmüştür. Nasıl yok oldukları dahil olmak üzere, pek çok gizem barındırılar.

Mimari

Mayalar (ters çatı kemeri Kimmerler tarafından yapılan ve Camdodia'da Ankgkor'da bulunan dirsekli kum taşı kemerlere benzemektedir) güçlü bir kireç harcı ile yapılandırılmışlardır. Bu tip l. Ve 12. yüzyıllar arasında yapılan Maya binalarında görülebilmektedir.Büyük boyutlu yapılar binalar inşaa etmişlerdir.En büyük boyutlu binalar Yucatan'ın en büyük şehri Uxmal'dadır.

Bilimsel Belgeler  

1.Yucatan'da hazırlanmış eski bir Maya kitabı olan 'Troano El Yazması, bugün British Museum'da bulunmaktadır.

2.Troano El Yazmasıyla ayni yaşta olan bir baska Maya kitabı 'Cortesianus Kodeksi'dir. Madrid Ulusal Müzesinde bulunmaktadir.

3.Paul Schlieman tarafindan Tibet'te bir Budist tapınağında bulunan 'Lhasan Belgesi

4.Yukatan'da Mu Kıtası anısına inşa edilmiş [Uxmal Tapınağı]]ndaki Yazitlar yaklasik 12.000 yıllıktır. Bu tapınakta 'Geldigimiz yer olan Bati ülkelerinin anisini korumak için insa edilmistir,' diye kabartma yazilar bulunmaktadir.

5.Meksiko sehrinin 96 km güneybatisinda yer alan 'Xochicalo Piramiti Yazıtları'. Bu piramit, üzerindeki kabartma yazılara göre Batı ülkelerinin yıkımının anısına inşa edilmiştir.

6.Dr. Niven'in Alaska'da buldugu Mu kıtası sembolleriyle islenmiş bir totempol.

7.Eflatun'un Timeus ve Critias adlı eserinde batık kıtaya dair şu sözler geçer: 'Mu ülkesinde 10 halk vardı.'

Bu bölüm özellikle dikkatimi çekti. Atatürk zamanında Tahsin Mayatepek'i Meksika'ya büyükelçi olarak atamış ve Mayalarla ilgili araştırmalar yapmasını istemişti. Yani Atatürk'e ve Tahsin Mayatepek'e göre de Türkler Mu Kıtasından geliyordu. Ki Tahsin Mayatepek kanıtlar da bulmuştu. Bunları Atatürk'e raporlar halinde sundu. Ama Atatürk'ün ölümüyle bu araştırma da sona erdi. Tahsin Mayatepek'in Atatürk'e sunduğu 14. rapor da budur:

Meksika yerlilerinin güneş ayini

1935 senesinde, kongrelerini yapmak üzere Meksika'ya gelen 3000 rotary üyeleri şerefine düzenlenen toplantılar ve şenlikler esnasında, Meksika hükümeti bazı yerli kabileleri, Güneş'e tazim ayinlerini göstermek üzere Capul Tepek Parkı'na davet etmiş ve bizler de hazır bulunarak bu törenleri izledik.

Tlaskeltekler, başlarında güneşi temsil eden toparlak şekilde bir tür geniş şapka taşıyarak geldiler (fotoğraflar mevcut).

Kollarını tıpkı mevleviler gibi vecdu istiğrak halinde yukarıya uzatıp 2 nısfiye ve 2 kudüm refakatinde olarak 10 dakika vakurane bir surette deveran yaptılar.

Bunların aynen mevleviler gibi, birbirine dokunmamaya itina ederek dönmeleri ve nısfiyelerin hüseyni ve hicazkari kürdi çeşnisinde nameler çalması ve kudümlerin de mevlevi temposu ile çalınması pek ziyade hayretime mucip olmakla, mevlevi ayininin bütün teferruatının güneş kültünden alınmış olduğundan şüphem kalmadı.

Mevlana'nın mevlevi külahını da güneş kültünden aldığı anlaşılıyor.

Burada yapılan güneş ayininde, güneş timsallerinin tahtadan yapılmış mahrutu nakış şeklinde mesnetler üzerine bindirilmiş olduklarını görünce, Orta Asya'daki ayinlerde de güneş timsali'nin kalın keçe'den yapılmış mesnetler yani külahlar üzerine bindirilmiş olmasını göz önüne getirerek Mevlana'nın bunları İslam dini'nin icabetine tevkifan mevlevi tarikatının zahiri bir alameti kabul etmiş olduğundan şüphem kalmadı.

Rapor ekinde, mevlevi külahı ile, Tlaskalteklerin külahı yan yana resimlenmiş ve benzerlikler mukayese edilmektedir.

Mevlevilerin kudüm dedikleri aletin aslen kutun olduğuna dair izahat

Brasseur de Bourborg'un, Quatre Letters Sur le Meique adındaki eserinin 94. sayfasında bulunan izahat üzerine, Yukatan ve Guatemala kıtalarında yasayan ve ırk itibarı ile Maya milleti'ne mensup olan Kise ve Kaksikel kabileleri'nin gerek milli rakslarında, gerekse güneş'e tazimen yaptıkları ayin sırasında tun namında mukaddes bir dunbelek kullandıkları ve bunu çalanlara derin bir hürmet gösterdikleri hakkındaki malumata muttali olduktan sonra dunbelek sözümüzün başındaki dun ve kudüm kelimesinin sonundaki dum lahikasının, kise ve kaksikel dillerinde, mübarek dunbelek manasına gelen tun sözünün aynı olduğu göze çarpmakta ve bu suretle kudüm sözü'nün hem eski Türkçe'de hem de Kise ve Kaksikel dillerinde mübarek mukaddes manasına olan 'ku' ve kise, kaksikel dillerinde dunbelek anlamında olan 'tun' yani mübarek dunbelek demek olan 'kutun' sözcüğünden çıktığına şüphe kalmamaktadır.

Capul Tepek

Capul Tepek Aztek dilinde çekirge tepesi demektir.

Çekirgeler capul(yağma) ettiğinden, çapul'un eski türklere yağma manasında geçmiş olması muhtemeldir.

Tlaskeltek yerlilerinin Güneş'e tazimen başlarında taşıdıkları güneş timsalleri, fotoğrafta görüleceği üzre, merkezden muhit'e doğru nısıf kuturları takiben uzatılmış muteaddid ince çubuklar üzerine güneş'in şualarını temsilen muhtelif renkli parlak kağıtların konsentrik bir suretle geçirilmesi ile vücuda getirilmiştir.

Meksika'da Oahaka eyaletinde yaşayan birtakım yerli kabileler fotoğraf'ta görüldüğü üzere Güneş'e tazim ayinlerinde başka çeşit bir güneş timsalini başlarında taşımakta ve sağ ellerinde güneş ve sol ellerinde Ay'ı temsil eden globlar tutarak ayinlerini icra etmektedirler.

Güneş'ten başka Ay'a tazim ayini esnasında bu fotoda görüldüğü üzre baslarında hilal şeklini taşımaktadırlar. Bu yerlilerin ayin esnasında giydikleri, mavi renkli cübbe'nin bir zamanlar memleketimizde kullanılan cübbelere benzemesi hayrete şayandır.

(İyi ki şimdiki cübbeleri görmediler)

Azteklerin güneş ayini

Tlaskelteklerin Capul Tepe'deki ayininden bir müddet sonra, Azteklerin Teotihuakan güneş piramidi civarında yaptıkları ayini izledim. Merkezde yanan mukaddes ateş etrafında 7 kişilik bir grup, kollarını Güneş'e doğru uzatarak, tıpkı mevleviler gibi deveranlar yaptılar.

Bu ayini de gördükten sonra, mevlevi ayininin güneş kültünden alınmış olduğuna tamamen kanaat ettim.

Paviyon'dan 100 metre uzakta duran birtakım Aztekler de, kös ve zurnaya çok benzeyen aletler çalarak eşlik ettiler.

Teotihuakan güneş piramidi civarında Azteklerin Güneş'e tazim ayininde kollarını yukarıya uzatarak deveranlar yaptıklarını gösteren bu fotoğraf ile, aşağıda mevlevilerin kollarını aynı surette kaldırarak Allah'a tazimen deveranlar yaptıklarını gösteren fotoğraflar karşılaştırıldığında, mevlevi ayininin, manası Müslümanlığa göre değiştirilmiş güneş ayininden başka bir şey olmadığına şüphe kalmamaktadır.

Yukarıdaki resimde Azteklerin sırtlarında görülen siyah renkli pelerinlerin aşağıdaki resimde mevlevilerin sırtında görülen siyah renkli tennurelerin tamamen ayni olmaları, ayrıca dikkat ve hayret'e şayan olmaktadır.

Rüku

Bu foto, Azteklerin ayin sonunda Güneş'e tazimen eğildiklerini yani Müslümanlarca rüku denilen reverans jestini yapmakta olduklarını göstermektedir.

Mevlevilerin de ayin sonunda, ayakta duran şeyhlerin etrafında halka teşkil ederek çok müessir bir ses ve tavırla(essalamun aleykum ve rahmetullahu ve berekatahuu) hitabında bulundukları sırada rüku şeklinde eğilerek şeyhlerine tazim ettikleri göz önüne getirilirse, Azteklerin Güneş'e tazim ayini sonunda yaptıkları reverans'ı yani rüku jestini mevlevilerin şeyhlerine karşı yapmakta oldukları anlaşılmaktadır.

Alıntıdır.

Daha ayrıntılı bilgi için Sinan Meydan'ın Atatürk ve Kayıp Kıta Mu kitabını okuyabilirsiniz.
#6 - Mayıs 10 2007, 21:04:57

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.