Alternatifim Cafe

Mısır Medeniyeti

Discussion started on Medeniyetler Tarihi

Mısır Medeniyeti


Kuzey Afrika'da Nil Nehri ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir. Etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması, diğer medeniyetlerle etkileşiminin daha az olmasına sebep olmuştur. Bu yüzden Mısır Medeniyeti, kendine özgü bir medeniyettir.

Önceleri "nom" adı verilen şehir devletleri varken, M.Ö. 4,000'de Kral Menes'in başa geçmesiyle merkezi krallık haline gelmiştir. Kral Menes'le firavunlar devri başlar. Mısır krallarına "firavun" denirdi. Firavunlar, dini ve siyasi otoriteyi kendilerinde toplamışlardı. Kendilerini Tanrı olarak ilan etmişlerdi.

Mısır'daki tanrı kral anlayışı, Mezopotamya'da ise rahip kral anlayışının egemen oluşu, hem Mısır hem de Mezopotamya'da laik olmayan yönetim anlayışını yansıtmaktadır. Dinleri çok tanrılıdır. Tanrılarını, insan veya hayvan şeklinde tasfir etmişlerdir.

Firavunlar için piramitler yapmışlar, ölülerini mumyalamışlardır. Bu durum, öldükten sonra dirilme inancının olduğunu göstermektedir. Halk mezarlarına ise labirent denilirdi.

M.Ö. 525'te Persler ve M.Ö.333'te de Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir. Büyük İskender'in istilası ile Yunan ve Mısır Medeniyetleri birbirini etkilemişlerdir. M.Ö.1,280'de Hititlerle Kadeş Antlaşması'nı imzaladılar.

Kendilerine özgü hiyeroglif (kutsal resim yazısı) yazısını kullanmışlardır. Yazılarını "papirüs" adı verilen bitki yapraklarına yazmışlardır. Eczacılık, kimya ve tıpta gelişmişlerdir. Matematikte "pi" sayısını bulmuş ve astronomide gelişmişlerdir.

Rasathaneler kurmuşlar ve Nil Nehri'nin taşma sürelerini hesaplamışlardı. Güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar yapmışlardır. Romalılar, Mısır'dan aldıkları bu takvimi geliştirerek bugün kullandığımız Miladi takvimi oluşturdular. Mısır ekonomisi tarım, ticaret ve madenciliğe dayanıyordu.
#1 - Şubat 04 2007, 15:51:18
« Son Düzenleme: Mart 06 2009, 23:48:17 Gönderen: Tári Elensar »
''Cehennem, başkalarıdır. ''

Zeitgeist

Mısır Medeniyeti'nden çok Mısır Mitolojisi ilgimi çeker.Mısır Medeniyeti kanaatimce tarihin en gizemli,en mistik,en paranormal vukuatlarıyla sükse yapmış medeniyetidir.Bir çöl etrafında kurulmuş olduğu için ilgi çekicidir evvela.Bu medeniyette yaşayan halkın üstün zekasına hayran kalmış ve zaman zaman hezeyanca şeyler düşünmüştür beyin hücrelerim.Farz-ı muhal "Bu piramitleri uzaylılar yaptı!" gibin.Giza'daki o ünlü Kefren,Keops ve Mikerinos piramitleri mukavemetleri ile ünlüdürler.Zira asıllardır sadece tepedeki taşın rüzgar aşınmasına maruz kaldığı gözlemlenmiştir.Bu 3 piramit depreme karşı sağlam bir mukavemet göstermişlerdirki bu zamana kadar ayakta kalabilmişlerdir.Piramitlerin bazı nitelikleri bakımından aklıma "Uzaylı" hezayeni gelmiyor değil.Vakt-i evvel abimin mitolojik kitaplarından okuduğum bilgiler ve diğer kaynaklardan okuduğum bilgileri harmanladım.Şöyle bir göz atıverin dedim,dikkat edin ağzınız açıkken sinek yumurtlamasın.

* Her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir ve bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunmaktadır.
* Piramit, kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda sadece 2 kez güneş girmektedir. (doğduğu ve tahta çıktığı günler)
* Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.
* Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.
* Kirletilmiş suyu, birkaç gün Piramit'in içine bırakırsanız; suyu arıtılmış olarak bulursunuz.
* Piramit'in içerisinde süt, birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir.
* Bitkiler Piramit'in içinde daha hızlı büyürler.
* Piramit'in içine bırakılmış su, 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir.
* Çöp bidonu içindeki yemek artıkları, hiç koku vermeden Piramit içinde mumyalaşır.
* Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyükçe bir Piramit'in içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterir.
* Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur; araştırmacıların çoğu, ya içinde kayboldular ya da aynı yerde birkaç tur attılar, fakat içlerini göremediler.
* Piramitlerin içi yazın soğuk kışın sıcak olur
* Büyük Piramidin açıları, Nil'in delta yöresini iki eşit parçaya bölerler.
* Gize'deki üç piramit aralarında bir Pisagor üçgeni olacak şekilde düzenlenmişlerdir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine göre oranı 3:4:5'dir.
* Büyük Piramidin tabanının yüzeyi, anıtın yarısının iki katına bölündüğünde pi=3,14 sayısı elde edilir.
* Büyük Piramidin dört yüzeyinin toplam yüzölçümü, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.
* Büyük Piramit, dünyanın kara kitlesinin merkezinde yer alıyor.
* Büyük Piramit, dört ana yöne göre düzenlenerek inşa edilmiştir.
* Piramit dev bir güneş saatidir. Ekim ortasıyla Mart başı arasında düşürdüğü gölgeler mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterirler. Piramidi çeviren tas levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Bu gölgelerin tas levhalar üstünde gözlenmesiyle günün 0,2419 bölümünde yılın uzunluğu yanlışsız olarak saptanabiliyordu.
* Büyük Piramit'le dünyanın merkezi arasındaki uzaklık, Kuzey kutbuyla arasındaki uzaklığa eşittir ve kuzey kutbuyla dünyanın merkezi arasındaki uzaklığa eşittir.
* Piramidin yüksekliğiyle,çevresi arasındaki oran, bir dairenin yari çapıyla çevresi arasındaki oranın dengidir. Dört kenarlar dünyanın en büyük ve çarpıcı üçgenleridir.
* Gizde'den geçen boylam, dünyanın denizleriyle anakaralarını iki eşit parçaya böler. Bu boylam ayrıca,kara üstünden geçen en uzun kuzey-güney yönlü boylam olup,bütün yer kürenin uzunluğuna ölçümünde doğal sıfır noktasını oluşturur.
* Büyük piramidin tepesi Kuzey kutbunu, çevresi ekvatorun uzunluğunu temsil eder. Ve iki uzunluk ayni mikyasa uygunluk gösterir.

Üstte bahsedilmeyen bir diğer önemli nokta ise,Keops'un boyunun 1 milyar ile çarpılması sonucu Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı ortaya çıkmasıdır.Bu tür nitelikler insanüstüdür,o dönem insanının nasıl sonik teknoloji kullandığı merak konusudur.Hele hele Sfenks ayrı bir vukuattır.Arkeologların mistisizm ve pragmatizm dolu sözlerine maruz kalmış ve yıllardır tartışma konusu olarak 1 numarada yerini korumaktadır.Söz konusu olan Mısır Tanrıları'nın en önemlileri, Ra,Osiris,Seth,Hathor,Geb,İsis vsdir.
#2 - Ağustos 10 2008, 21:01:17

Zeitgeist

Sfenks'in yerin altında kalmış gizli bir odası olduğu söylenmiştir, birçok falcı abulamız tarafından. Hatta, bu abulalar bununla da yetinmeyip, odanın içinde, Mu kıt'ası hakkındaki bilgilerin depolandığını söyler. Mu kıt'asını az çok biliyorsunuzdur sanırım. Bilmeyenlere de kısa bir özet geçeyim. Mu kıtası, yaklaşık 64 milyon insanın bulunduğu, büyük bir kıt'a idi. Hatta, Avustralya'nın Mu'nun ayakta kalan tek kalesi olduğu süregelen bir rivayettir. Atlantis, Mısır, Maya, Aztek, İnka, Pers, Türkler gibi bir çok ırkın da Mu kıt'asındaki tufandan kurtulanların torunları olduğu söylenir. Neyse, konuya dönelim. Sfenks'in derinliklerin böyle bir odanın bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Zira, arkeologlar, bu odayı kameralar yardımıyla bulmayı başarmışlar, helal olsunlar. İşin ilginç tarafı, odayı keşfettikleri halde girememişler. Neden? Çünkü, Mısır Hükümeti, bu odaya girilmesini yasaklamış. Mu kıt'ası hakkında ışık tutacak tüm bilgilerde böylece, hiç başlamadan sona ermiş.
#3 - Mart 06 2009, 23:15:02
« Son Düzenleme: Mart 06 2009, 23:17:24 Gönderen: Gebere Jackson »

100810
#4 - Ekim 16 2009, 01:19:33
« Son Düzenleme: Nisan 07 2010, 15:55:31 Gönderen: hebâL-i fesâne »
Hakk ulaşır. Hakkı bırakmaz, alır.

derjavin

Eskiçağ dersini iki kere almıştım tembelliğim yüzünden ama zevkli konulardı.
Özellikle dini inanışlar, efsaneler, tanrıların savaşı...
#5 - Ağustos 22 2010, 21:42:52

Tarihte en çok merak duyduğum medeniyet.
Her şeyini öğrenmek istiyorum,en ince ayrıntısına kadar.
#6 - Ağustos 22 2010, 21:44:19

Zeitgeist

Görmeden ölmeyeceğim. Ahh ulan. Ennnnnnn büyük hayalim.
#7 - Ağustos 22 2010, 23:45:02

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.