Alternatifim Cafe

ARNAVUTLUK

Discussion started on Ülkeler Coğrafyası

CoğrafiVerileri

 Konum: Güneydoğu Avrupa'da, AdriyatikDenizi kıyısında yer almakta olup, kuzey ve kuzey doğuda Karadağ, Kosova,doğuda Makedonya, güney ve güney batıda Yunanistan ile komşudur.
 Coğrafi konumu: 41 00 Kuzey derecesi, 20 00 Doğu boylamı
 Haritadaki konumu: Avrupa
 Yüzölçümü: toplam: 28,748 km²
 kara: 27,398 km²
 su: 1,350 km²
 Sınırları: toplam: 720 km
 Sınır komşuları: Yunanistan 282 km, Makedonya 151 km, Yugoslavya287 km
 Akarsuları: Kuzeydeki İşkodra Gölü (368 km²) Balkanlardaki enbüyük gölüdür. Ohri Gölü 362 km² güney-doğudadır ve Balkanların en deringölüdür. Prespa Gölü ise Makedonya, Yunanistan ve Arnavutluk arasındadır.Bunların dışında kuzey ve kuzeydoğusunda küçük alp gölleri mevcuttur. Drin,Mati, İşmi, Erzeni, Şkurbini, Semani, Niosa başlıca ırmaklardır. 152 ırmak veçay, 5 baraj, 200 kaynak (içme suyu ve mineral) vardır.
 Sahil şeridi: 362 km
 İklimi: Ilıman iklim; kışlar soğuk, bulutlu, yağışlı; yazlarsıcak, açık, kuru geçer; iç kısımlarında daha soğuk ve daha rutubetli bir iklimhakimdir.
 Arazi yapısı: Arnavutluk dağlık bir ülkedir. Ülkenin batısındadenizden yüksekliği 300 metre olan platolar olmakla birlikte üçte ikisi dağlıkve tepeliktir.
 Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Adriyatik Denizi0 m; en yüksek noktası: Maja e Korabit (Korabi dağı)
 Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, kömür, krom, bakır, kereste,nikel
 Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %21
 düzenli ekilen topraklar: %5
 otlaklar: %15
 ormanlık arazi: %38
 diğer: %21 (1993 verileri)
 Sulanan arazi: 3,410 km² (1993 verileri)
 Doğal afetler: yıkıcı depremler; güneybatı kıyısında subaskınları; kuraklık

Nüfus Bilgileri

 Nüfusu: 3,510,484 (2001 Temmuz ayıtahmini) Nüfusun %50 si kırsal alanda ikame eder.
 Yaş yapısı: 0-14 yaş: %29.53 (erkek 536,495; kadın 500,026)
 15-64 yaş: %63.48 (erkek 1,073,351; kadın 1,155,115)
 65 yaş ve üzeri: %6.99 (erkek 107,476; kadın 138,021) (2001 verileri)
 Nüfus artış oranı: %0.88 (2001 verileri)
 Nüfus yoğunluğu: Nüfus yoğunluğu km²'ye 113,3 dir.
 Mülteci sayısı: -3.69 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.08erkek/kadın
 15 yaş altı: 1.07erkek/kadın
 15-64 yaş: 0.93 erkek/kadın
 65 yaş ve üzeri: 0.78 erkek/kadın
 toplam nüfus: 0.96 erkek/kadın (2001 tahmini)
 Bebek ölüm oranı: 39.99 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 71.83 yıl
 erkeklerde: 69.01 yıl
 kadınlarda: 74.87 yıl (2001 tahmini)
 Ortalama çocuk sayısı: 2.32çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
 HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01den az(1999 verileri)
 Ulus: Arnavut
 Nüfusun etnik dağılımı: %95 Arnavut, %3 Yunan, diğerleri %2 2(Roman, Sırp, Bulgar).
 Dinler: %70 Müslüman, %20 Arnavut Ortodoksu, %10 Katolik.
 Dil: Resmi dil Arnavutçadır, ayrıca Yunanca konuşulmaktadır.
 Okur yazar oranı: 9 yaş ve üzeri bilgiler
 toplam nüfusta: %93 (1997 tahmini)
 Eğitim alanında Avrupa standardını yakalamak üzere büyük reformyapılmaktadır.

Yönetimi
 Ülke adı: Resmi tam adı: Arnavutluk Cumhuriyeti
 kısa şekli : Arnavutluk
 Yerel tam adı: Republika e Shqiperise
 yerel kısa şekli: Shqiperia
 eski adı: Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyet
 Yönetim biçimi: Cumhuriyet.
 Başkenti: Tiran
 İdari bölümler: 36 şehir Berat, Bulqize, Delvine, Devoll (Bilisht), Diber (Peshkopi), Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Gramsh, Has (Krume), Kavaje, Kolonje (Erseke), Korce, Kruje, Kucove, Kukes, Kurbin, Lezhe, Librazhd, Lushnje, Malesi e Madhe (Koplik), Mallakaster (Ballsh), Mat (Burrel), Mirdite (Rreshen), Peqin, Permet, Pogradec, Puke, Sarande, Shkoder (İşkodra), Skrapar (Corovode), Tepelene, Tiran (Tirana), Tropoje (Bajram Curri), Vlore
 Bağımsızlık günü: 28 Kasım 1912
 Milli bayram: Kurtuluş günü, 28 Kasım 1912
 Anayasa: 28 Kasım 1998 de referandumla yeni anayasa kabul edildi.
 Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
 Bayrağı: Kırmızı üzerine çift başlı siyah kartaldır. Arnavutlar kendilerini kartalın oğulları (Shqipetare) olarak tanımlarlar.

Ekonomik Göstergeler

 Ekonomiye genel bakış: Ekonomisi Avrupa standartlarının altında olan Arnavutluk, serbest piyasa ekonomisine geçiş dönemi yaşamaktadır.
 İş gücü: 1.692 milyon (352,000 göçmen işçi dahil) (1994 tahmini)
 Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %50, endüstri ve hizmet %50
 İşsizlik oranı: Resmi olarak %16 (2000 tahmini); gerçek verilere göre %25 civarında olabilir.
 Bütçe: gelirler: 393 milyon $; giderler: 676 milyon $ (1997 verileri)
 Endüstri: gıda, tekstil ve giyim; kereste, yağ, çimento, kimyasallar, madencilik, temel metalürji
 Endüstrinin büyüme oranı: %9 (2000 tahmini)
 Elektrik üretimi: 5.332 milyar kWh (1999)
 Elektrik tüketimi: 5.379 milyar kWh (1999)
 Elektrik ihracatı: 100 milyon kWh (1999)
 Elektrik ithalatı: 600 milyon kWh (2000)
 Tarım ve hayvancılık ürünleri: buğday, mısır, patates, sebzeler, meyveler, şeker pancarı, üzüm; et, süt ürünleri
 İhracat tutarı: 310 milyon $ (2000 verileri)
 İhracat ürünleri: tekstil ve ayakkabı, metaller ve madensel cevherler, ham petrol, sebzeler, meyveler, asfalt, tütün
 İhracat ortakları: İtalya %67, Yunanistan %15, Almanya %5, Avusturya %2, Makedonya %2 (2000 verileri)
 İthalat tutarı: 1 milyar $ (2000 verileri)
 İthalat ürünleri: makine ve teçhizatlar, gıda, tekstil, kimyasallar
 İthalat ortakları: İtalya %37, Yunanistan %28, Türkiye %6, Almanya %6, Bulgaristan %3 (2000)
 Dış borç tutarı: 1 milyar $ (2000)
 Para birimi: Lek (ALL)
 Para birimi kodu: ALL
 Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

 Kullanılan telefon hatları: 87,000 (1997)
 Telefon kodu: 355
 Radyo yayın istasyonları: AM 16, FM 3, kısa dalga 2 (1999)
 Radyolar: 810,000 (1997)
 Televizyon yayını yapan istasyonlar: 9 (1995)
 Televizyonlar: 405,000 (1997)
 Internet kısaltması: .al
 Internet servis sağlayıcıları: 7 (2000)
 Internet kullanıcıları: 2,500 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık

 Demiryolları: toplam: 447 km
 Karayolları: toplam: 18,000 km
 asfalt: 5,400 km
 asfalt olmayan: 12,600 km (1998 verileri)
 Deniz yolları: 43 km
 Boru hatları: ham petrol 145 km; petrol ürünleri 55 km; doğal gaz 64 km (1991)
 Limanları: Durres, Sarande, Shengjin, Vlore
 Hava alanları: 11 (2000 tahmini)
 Helikopter alanları: 1 (2000 tahmini)

#1 - Ocak 14 2007, 18:22:05
« Son Düzenleme: Ocak 16 2007, 17:59:02 Gönderen: coldplay »
Ya Sev Ya Terket
          

Ne  MUTLU TÜRKÜM DİYENE ! 

ellerine sağlık güzel olmuş da keşke resim falan da katsaydın,resimleri bekliyoz ona göre
#2 - Ocak 19 2007, 21:46:01
Her asker yeşil bereli olamaz...

#3 - Şubat 24 2007, 18:24:23
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

+
Avrupanın en fakir ülkesidir ve hala Siyah beyaz TV kullanan insanlar var.
#4 - Mart 01 2007, 00:35:30

resim yok mu şöyle manzara filan  ?
#5 - Mart 01 2007, 00:44:40

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.