Alternatifim Cafe

Almanya ...

Discussion started on Ülkeler CoğrafyasıCoğrafi Verileri

 Konum: Orta Avrupa, Baltik Denizi veKuzey Denizi kıyısında, Hollanda ile Polonya arasında, danimarka'nın güneyindeyer almaktadır.
 Coğrafi konumu: 51 00 Kuzey derecesi, 9 00 Doğu boylamı
 Haritadaki konumu: Avrupa
 Yüzölçümü: 357,021 km²
 Sınırları: toplam: 3,618 km
 Sınır komşuları: Avusturya 784 km, Belçika 167 km, Çek Cumhuriyeti646 km, Danimarka 68 km, Fransa 451 km, Lüksemburg 135 km, Hollanda 577 km,Polonya 456 km, İsviçre 334 km
 Sahil şeridi: 2,389 km
 İklimi: Ilıman ve deniz iklimi; soğuk, bulutlu, rutubetli kışlarve yazlar; ılık rüzgarlar yaygındırlar.
 Arazi yapısı: Kuzeyde alçak ovalar, merkezde yüksek araziler,güneyde Bavaria Alpleri yer alır.
 Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Freepsum Gölü 2m; en yüksek noktası: Zugspitze 2,963 m
 Doğal kaynakları: Demir, kömür, potas, kereste, linyit, uranyum,bakır, doğal gaz, tuz, nikel, işlenebilir arazi
 Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %33
 daimi ekinler: %1
 otlaklar: %15
 ormanlık arazi: %31
 diğer: %20 (1993 verileri)
 Sulanan arazi: 4,750 km² (1993 verileri)
 Doğal afetler: Su baskınları
 

 

Nüfus Bilgileri

 Nüfus: 83,029,536 (Temmuz 2001 verileri)
 Nüfus artış oranı: %0.27 (2001 verileri)
 Mülteci oranı: 4 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 Bebek ölüm oranı: 4.71 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.61 yıl
 erkeklerde: 74.47 yıl
 kadınlarda: 80.92 yıl (2001 verileri)
 Ortalama çocuk sayısı: 1.38 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
 HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (1999 verileri)
 HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 37,000 (1999 verileri)
 HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 600 (1999 verileri)
 Ulus: Alman
 Nüfusun etnik dağılımı: Alman %91.5, Türk %2.4, diğer %6.1
 Din: Protestan %38, Roma Katolikleri %34, Müslümanlar %1.7, diğer %26.3
 Diller: Almanca
 Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
 toplam nüfusta: %99 (1977 verileri)

Yönetimi

 Ülke adı: Resmi tam adı: Almanya Federal Cumhuriyeti
 kısa şekli : Almanya
 Yerel tam adı: Bundesrepublik Deutschland
 yerel kısa şekli: Deutschland
 eski adı: Alman İmparatorluğu
 Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet
 Başkent: Berlin
 İdari bölümler: 16 eyalet; Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen
 Bağımsızlık günü: 18 Ocak 1871
 Milli bayram: Birleşme Günü, 3 Ekim (1990)
 Anayasa: 23 Mayıs 1949
 Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BDEAC, BIS (Uluslararası İmar Bankası), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 5, G- 7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

Ekonomik Göstergeler

 Ekonomiye genel bakış: Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa`nın önemli sanayi güçlerinden biridir. Sanayi kolları arasında, on kadar büyük kuruluşun elinde toplanmış olan demir-çelik üretiminin beslediği, gerek çalışan personel sayısı, gerek üretimin değeri bakımından son derece önemli olan makine yapımı başlıca yeri tutar: Dünya çapında ünlü Volswagen, Opel , Porsche, Mercedes, Audi, BMW vb. otomobilleri üreten otomobil yapımı; optik sanayisi ve duyarlı makineler sanayisi; gene dünyaca ünlü Siemens, AEG gibi şirketlerin ürettiği elektrikli ve elektronik araç gereçler yapımı. İkinci sırada Bayer, Hoechest ve Bosh şirketlerinin denetimi altında toplanmış olan kimya sanayisi yer alır. Sanayinin öbür dalları arasında besin sanayisi (özellikle bira ve şarap yapımı; şeker fabrikaları,vb), dokuma sanayisi sayılabilir. Ülkede üçüncü kesim, ticaret, bankacılık, sigorta şirketleri,vb., de çok büyük ölçüde gelişmiştir ve Almanya dış ticarette Avrupa`da birinci, dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, çeşitli kentlerdeki uzmanlık fuarlarının desteklediği turizm, gün geçtikçe gelişmektedir. Uzun süreçte, Almanya, büyüyen nüfusuyla, düşük vergi gelirleri ve yüksek maaş giderleri yüzünden bütçe problemleriyle karşılaşmaktadır.
 GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 1.936 trillion $(2000 verileri)
 GSYİH - reel büyüme: %3 (2000 verileri)
 GSYİH - sektörel bileşimi: tarım: %1.2
 endüstri: %30.4
 hizmet: %68.4 (1999)
 Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
 İş gücü: 40.5 milyon (1999 verileri)
 Sektörlere göre işgücü dağılımı: Endüstri %33.4, tarım %2.8, hizmet %63.8 (1999)
 İşsizlik oranı: %9.9 (2000 verileri)
 Endüstri: Demir - çelik, kömür, çimento, kimyasallar, makine, araç, makine parçaları, elektronik, yiyecek ve meşrubat, gemi yapımı, tekstil
 Endüstrinin büyüme oranı: %4.7 (2000)
 Elektrik üretimi: 531.377 milyar kWh (1999)
 Elektrik tüketimi: 495.181 milyar kWh (1999)
 Elektrik ihracatı: 39.5 milyar kWh (1999)
 Elektrik ithalatı: 40.5 milyar kWh (1999)
 Tarım ürünleri: Patates, buğday, arpa, şeker pancarı, meyve, lahana, sığır, domuz, kümes hayvanları
 İhracat: 578 milyar $ (2000 verileri)
 İhracat ürünleri: Makine, araçlar, kimyasallar, metaller, sanayi malları, gıda maddeleri, tekstil
 İhracat ortakları: AB %55.3 (Fransa %11.3, İngiltere %8.3, İtalya %7.3, Hollanda %6.3, Belçika/Lüksemburg %5.1), ABD %10.1, Japonya %2.0 (1999)
 İthalat: 505 milyar $ (2000 verileri)
 İthalat ürünleri: Makine, araçlar, kimyasallar, gıda maddeleri, tekstil, metaller
 İthalat ortakları: AB %52.2 (Fransa %10.5, Hollanda %7.6, İtalya %7.4, İngiltere %6.9, Belçika/Lüksemburg %5.6), ABD %8.1, Japonya %4.9 (1999)
 Para birimi: Alman Markı (DEM); Euro (EUR)
 Para birimi kodu: DEM; EUR
 Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

 Kullanılan telefon hatları: 45.2 milyon (1997)
 Telefon kodu: 49
 Radyo yayın istasyonları: AM 51, FM 767, kısa dalga 4 (1998)
 Radyolar: 77.8 milyon (1997)
 Televizyon yayını yapan istasyonlar: 373 (1995)
 Televizyonlar: 51.4 milyon (1998)
 Internet kısaltması: .de
 Internet servis sağlayıcıları: 123 (2000)
 Internet kullanıcıları: 18 milyon (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık

 Demiryolları: toplam: 40,826 km (1998)
 Karayolları: toplam: 656,140 km (1998 verileri)
 Su yolları: 7,500 km (1999)
 Boru hatları: Ham petrol 2,500 km (1998)
 Limanları: Berlin, Bonn, Brake, Bremen, Bremerhaven, Cologne, Dresden, Duisburg, Emden, Hamburg, Karlsruhe, Kiel, Luebeck, Magdeburg, Mannheim, Rostock, Stuttgart
 Hava alanları: 613 (2000 verileri)
 Helikopter alanları: 59 (2000 verileri)

#1 - Ocak 14 2007, 18:19:32
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.