Alternatifim Cafe

Portal yapımı

Discussion started on Webmaster Programları

Alıntı yapılan: ROMEO;2036
Önce git kendine veritabanından bir tablo oluştur
CREATE TABLE `dokumanlar` (
`
idINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`
sayfa_adiVARCHAR150 NOT NULL ,
`
baslikVARCHAR150 NOT NULL ,
`
icerikTEXT NOT NULL ,
`
sayacINT NOT NULL default '0'
TYPE MYISAM ;


Yine phpmyadmin kullanarak ekle kısmından sayfa ekleyebilirsin.

ID kendinden artan olduğundan boş bırakılmalıdır.


Daha sonra aşağıdaki kodlarlada dökümanı veritabanından okutabilirsin. Örneğin aşağıdakini romeo.php olarak kaydettin, çağırmak istediğin sayfa adınada solid_snake girdin.

romeo.php?s=solid_snake

veya direk sayfa idsinide yazarak girebilirsin.

romeo.php?id=1
<?php

//SQL
/*

CREATE TABLE `dokumanlar` (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`sayfa_adi` VARCHAR( 150 ) NOT NULL ,
`baslik` VARCHAR( 150 ) NOT NULL ,
`icerik` TEXT NOT NULL ,
`sayac` INT NOT NULL default '0'
) TYPE = MYISAM ;

*/

//SQL Bağlantısı
if ( !@mysql_connect('localhost''temp''temp') ) die(mysql_error());
if ( !@
mysql_select_db('temp') ) die(mysql_error());

if ( isset(
$_GET['id']) && is_numeric($_GET['id']) ) $id $_GET['id'];
else 
$id false;

if ( isset(
$_GET['s']) ) $sayfa mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_GET['s']));
else 
$sayfa false;

if ( !
$id && !$sayfa ) echo 'Sayfa idsi veya adı girilmemiş';
else {

	
$sql 'SELECT * FROM `dokumanlar` WHERE ';
	
if ( 
$id $sql .= '`id` = ' $id;
	
else if ( 
$sayfa $sql .= '`sayfa_adi` = \'' $sayfa '\'';
	
$sql .= ' LIMIT 1;';
	

	
$result mysql_query($sql);
	
$row mysql_fetch_assoc($result);
	
if ( !
$row['id'] ) echo 'Aradığınız sayfa veritabanında bulunamamıştır';
	
else {
	
	
echo 
$row['baslik'] . '<br><br>' $row['icerik'];
	
	
//Sayac 1 arttırılıyor
	
	
$row['sayac']++;
	
	
echo 
'<br><br>Toplam okuma: ' $row['sayac'];
	
	
mysql_query('UPDATE `dokumanlar` SET `sayac` = ' $row['sayac'] . ' WHERE `id` = ' $row['id'] . ' LIMIT 1');
	
}

}

?>Döküman Ekleme:<?php

//SQL Bağlantısı
if ( !@mysql_connect('localhost''temp''temp') ) die(mysql_error());
if ( !@
mysql_select_db('temp') ) die(mysql_error());


if ( !isset(
$_POST['Submit']) ) {
?>
<form method="post" action="">
<table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="120">Sayfa Adı: </td>
    <td><input name="sayfa_adi" type="text" id="sayfa_adi" style="width: 350px;"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Başlık:</td>
    <td><input name="baslik" type="text" id="baslik" style="width: 350px;"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">İçerik:</td>
    <td><textarea name="icerik" id="icerik" style="width: 350px; height: 150px;"></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"><input type="submit" name="Submit" value="Kaydet"></td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
</form>
<?php }
else if ( isset(
$_POST['sayfa_adi']) && isset($_POST['baslik']) && isset($_POST['icerik']) && $_POST['sayfa_adi'] && $_POST['baslik'] && $_POST['icerik'] ) {
	
$result mysql_query('INSERT INTO `dokumanlar` ( `id`, `sayfa_adi`, `baslik`, `icerik`, `sayac` ) VALUES ( NULL, \'' $_POST['sayfa_adi'] . '\', \'' $_POST['baslik'] . '\', \'' $_POST['icerik'] . '\', 0 );');
	
if ( 
$result ) echo 'Yeni sayfa eklenmiştir.';
	
else echo 
mysql_error();
}
else echo 
'Lütfen tüm alanları doldurunuz';
?>

Son dökümanlar:<?php

//SQL Bağlantısı
if ( !@mysql_connect('localhost''temp''temp') ) die(mysql_error());
if ( !@
mysql_select_db('temp') ) die(mysql_error());

echo 
'<ol>';
$result mysql_query('SELECT `id`, `baslik` FROM `dokumanlar` ORDER BY `id` DESC LIMIT 50');
while ( 
$row mysql_fetch_assoc($result) ) echo '<li><a href="31.php?id=' $row['id'] . '">' $row['baslik'] . '</a></li>';
echo 
'</ol>';

?>

Tablo:CREATE TABLE `dosyalar` (
`
idINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`
adiVARCHAR150 NOT NULL ,
`
aciklamaTEXT NOT NULL ,
`
urlVARCHAR350 NOT NULL ,
`
eklenme_tarihiINT10 NOT NULL DEFAULT '0',
`
sayacINT NOT NULL DEFAULT '0'
TYPE MYISAM 

Dosya Ekle: Yukarıda verdiğimi editledim pek bi fark yok
<?php

//SQL Bağlantısı
if ( !@mysql_connect('localhost''temp''temp') ) die(mysql_error());
if ( !@
mysql_select_db('temp') ) die(mysql_error());


if ( !isset(
$_POST['Submit']) ) {
?>
<form method="post" action="">
<table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="120">Dosya Adı: </td>
    <td><input name="adi" type="text" id="adi" style="width: 350px;"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">Açıklama:</td>
    <td><textarea name="aciklama" id="aciklama" style="width: 350px; height: 150px;"></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">URL:</td>
    <td><input name="url" type="text" id="url" style="width: 350px;" value=""></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"><input type="submit" name="Submit" value="Kaydet"></td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
</form>
<?php }
else if ( isset(
$_POST['adi']) && isset($_POST['aciklama']) && isset($_POST['url']) && $_POST['adi'] && $_POST['aciklama'] && $_POST['url'] ) {
	
$result mysql_query('INSERT INTO `dosyalar` ( `id`, `adi`, `aciklama`, `url`, `eklenme_tarihi`, `sayac` ) VALUES ( NULL, \'' $_POST['adi'] . '\', \'' $_POST['aciklama'] . '\', \'' $_POST['url'] . '\', \'' time() . '\', 0 );');
	
if ( 
$result ) echo 'Yeni dosya eklenmiştir.';
	
else echo 
mysql_error();
}
else echo 
'Lütfen tüm alanları doldurunuz';
?>

Dosya İndir:
Not: Aşağıdakileri html içine koymayın. Aksi taktirde çalışmaz. Ben zaten gerekli özelleştirmeleri yapacağınız $html ve $tablo değişkenini koydum<?php

//SQL Bağlantısı
if ( !@mysql_connect('localhost''temp''temp') ) die(mysql_error());
if ( !@
mysql_select_db('temp') ) die(mysql_error());

$html '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
<title>Dosya İndir</title>
</head>

<body>
#ICERIK
</body>
</html>'
;

$tablo '<table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="120">Dosya Adı: </td>
    <td>#DOSYA_ADI</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Açıklama:</td>
    <td>#ACIKLAMA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eklenme Tarihi: </td>
    <td>#EKLENME_TARIHI</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Sayaç:</td>
    <td>#SAYAC</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2"><a href="' 
$_SERVER['PHP_SELF'] . '?indir=1&amp;id=#ID">Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın</a></td>
  </tr>
</table>'
;

if ( isset(
$_GET['id']) && is_numeric($_GET['id']) ) $id $_GET['id'];
else die(
str_replace('#ICERIK''Dosya ID\'si girilmemiş'$html));

$result mysql_query('SELECT * FROM `dosyalar` WHERE `id` = ' $id ' LIMIT 1');
$row mysql_fetch_assoc($result);
if ( !
$row['adi'] ) echo str_replace('#ICERIK''Aradığınız dosya veritabanında bulunamamıştır'$html);
else if ( !isset(
$_GET['indir']) ) echo str_replace('#ICERIK'str_replace(array('#DOSYA_ADI''#ACIKLAMA''#EKLENME_TARIHI''#SAYAC''#ID'), array($row['adi'], $row['aciklama'], date('d.m.Y H:i'$row['eklenme_tarihi']), $row['sayac'], $id), $tablo), $html);
else {
	
//Sayac arttırılıyor
	
$row['sayac']++;
	
mysql_query('UPDATE `dosyalar` SET `sayac` = ' $row['sayac'] . ' WHERE `id` = ' $id ' LIMIT 1');
	
header('location: ' $row['url']);
}
?>

Buda dosya listeleme:
<table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <
tr>
    <
td>Dosya Adı</td>
    <
td width="120">İndirme</td>
  </
tr>
<?
php

//SQL Bağlantısı
if ( !@mysql_connect('localhost''temp''temp') ) die(mysql_error());
if ( !@
mysql_select_db('temp') ) die(mysql_error());

$result mysql_query('SELECT * FROM `dosyalar` ORDER BY `sayac` DESC');
while ( 
$row mysql_fetch_assoc($result) ) echo '  <tr>
    <td><a href="dosyaindir.php?id=' 
$row['id'] . '">' $row['adi'] . '</a></td>
    <td width="120">' 
$row['indirme'] . '</td>
  </tr>'
;

?>
</table>


vbulletindeki üye sayısı user tablosunun satır sayısına eşittir. Bunuda şu şekilde öğrenebilirsin:
<?php

$temp 
mysql_query("SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM `user` LIMIT 1");
$result mysql_query("SELECT FOUND_ROWS()");
$total mysql_fetch_row($result);
echo 
$total[0] . ' üyemiz bulunmaktadır.';

?>

blok sistemi için
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<
html>
<
head>
<
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
<
title>TurkDDL.Com Portal</title>
<
style type="text/css">
<!--
td {
	
/* Tüm satırların sıralaması üste doğru yapılıyor */
	
vertical-aligntop;
}
body,td,th {
	
font-familyArialHelveticasans-serif;
	
font-size9px;
	
color#FF0000;
}
body {
	
background-color#000000;
}
{
	
font-familyArialHelveticasans-serif;
	
font-size9px;
	
color#FF0000;
}
a:visited {
	
color#FFFFFF;
}
a:hover {
	
color#FF0000;
}
a:active {
	
color#FF0000;
}
h1 {
	
font-size9px;
	
color#FF0000;
}
h2 {
	
font-size9px;
	
color#FF0000;
}
h3 {
	
font-size9px;
	
color#FF0000;
}
h4 {
	
font-size9px;
	
color#FF0000;
}
h5 {
	
font-size9px;
	
color#FF0000;
}
h6 {
	
font-size9px;
	
color#FF0000;
}
.
style1 {
	
font-size12px;
	
font-weightbold;
}
.
style4 {font-size12px}
-->
</
style>
</
head>

<
body>
<
table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <
tr>
    <
td width="170">
	
	
<!-- 
BU BİR BLOKTUR SOL ÜSTTEALTINA YENİ BLOKLAR EKLEYEBİLİRSİN -->
	
	
<
table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
	
	
  <
tr>
	
	
	
<
td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <
tr>
    <
td width="130">Dosya Adı</td>
    <
td></td>
  </
tr>
<?
php

//SQL Bağlantısı
if ( !@mysql_connect('localhost''''') ) die(mysql_error());
if ( !@
mysql_select_db('') ) die(mysql_error());

$result mysql_query('SELECT * FROM `dosyalar` ORDER BY `sayac` DESC');
while ( 
$row mysql_fetch_assoc($result) ) echo '  <tr>
    <td><a href="dosyaindir.php?id=' 
$row['id'] . '">' $row['adi'] . '</a></td>
    <td width="200">' 
$row['indirme'] . '</td>
  </tr>'
;

?>
</table>
              <p>


<p>
<FIELDSET align="center" style="border: 1px solid #9db5d1;">
          
	
<LEGEND><strong><font face="Arial" color="#000080">Son 5</font></strong></LEGEND>
<iframe name="sonkonular" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" width="90%"  height="90" scrolling="auto" src="http://www.gerekli/portal/login.php"></iframe><br/></fieldset></td>
	
	
  </tr>
	
	
</table>
	
	
<!-- / BU BİR BLOKTUR SOL ÜSTTE, ALTINA YENİ BLOKLAR EKLEYEBİLİRSİN -->    </td>
    <td width="10"><!-- BOŞLUK --></td>
    <td width="752"><!-- ANA İÇERİK --><div align="center">
      <h1 class="style1">Forumdan Son Konular </h1>
    </div>
     <? 
// Kodu yazan:ROMEO 
## CUSTOMIZE SETTINGS FOR YOUR SITE ## 
$db_host = "localhost"; // Change this if your MySQL database host is different. 
$db_name = "gerekli"; // Change this to the name of your database. 
$db_user = "gerekli"; // Change this to your database username. 
$db_pw = "gerekli"; // Change this to your database password. 

$forum_url = "http://www.gerekli/forum"; // Change this to reflect to your forum's URL. 
$forum_id = ""; // If you wish to display the posts from a specific forum, enter the forum id here. Otherwise, leave it blank. 
$limit = "10"; // Number of posts displayed. 
$titlecolor = "#FF0000"; // This is the color of the title. 
$postedcolor = "#FFFFFF"; // This is the color of the bottom text. 
$txtlimit = "100"; // This is the character limit. 
####################################### 

// Connecting to your database 
mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pw) 
OR die ("Cannot connect to your database"); 
mysql_select_db($db_name) OR die("Cannot connect to your database"); 

// Below is the beginning of a table. If you feel you don't need it, you may remove it. 
echo "<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\" bgcolor=\"#000000\">"; 

if ($forum_id) { 
$forumid = "AND forumid=$forum_id"; 


if ($limit) { 
$limited = "LIMIT $limit"; 

$thread_sql = mysql_query("SELECT threadid,title,lastpost,lastposter FROM thread WHERE visible=1 AND open=1 $forumid ORDER BY lastpost DESC $limited"); 

while($thread_get=mysql_fetch_array($thread_sql)) 

$lastpost = $thread_get['lastpost']; 
$poster = $thread_get['lastposter']; 
$tid = $thread_get['threadid']; 
$psql = mysql_query("SELECT postid FROM post WHERE threadid=$tid ORDER BY postid DESC"); 
$getp=mysql_fetch_array($psql); 
$pid = $getp['postid']; 
$date2 = date ("m/d/y h:i A" ,$lastpost); 
$title = $thread_get['title']; 
$title = substr($title,0,$txtlimit); 
echo "<tr><td><font size=\"2\" face=\"verdana,arial,geneva\"><a href=\"$forum_url/showthread.php?p=$pid#post$pid\" target=\"_blank\"><FONT SIZE=\"2\" COLOR=\"$titlecolor\" face=\"verdana,arial,geneva\">$title</FONT></a></font><br /><font color=\"$postedcolor\" face=\"verdana,arial,geneva\" size='1'>gönderen: $poster </FONT></td></tr>"; 

echo "</table>"; 
?> 


</td>
    <td width="10"><!-- BOŞLUK --></td>
    <td width="170">
	
	
<!-- BU BİR BLOKTUR SAĞ ÜSTTE, ALTINA YENİ BLOKLAR EKLEYEBİLİRSİN -->
	
	
<table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
	
	
  <tr>
	
	
	
<td><style type="text/css">
<!--
a {
	
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
-->
</style>
	
	
	
  <?php

//SQL Bağlantısı
if ( !@mysql_connect('localhost''gerekli''gerekli') ) die(mysql_error());
if ( !@
mysql_select_db('gereklialan') ) die(mysql_error());

echo 
'<ol>';
$result mysql_query('SELECT `id`, `baslik` FROM `dokumanlar` ORDER BY `id` DESC LIMIT 50');
while ( 
$row mysql_fetch_assoc($result) ) echo '<li><a href="31.php?id=' $row['id'] . '">' $row['baslik'] . '</a></li>';
echo 
'</ol>';

?>
<style type="text/css">
<!--
a {
	
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
-->
</style>
	
	
    <?php

//SQL Bağlantısı
if ( !@mysql_connect('localhost''gerekli''gerekli') ) die(mysql_error());
if ( !@
mysql_select_db('gerekli') ) die(mysql_error());

echo 
'<ol>';
$result mysql_query('SELECT `id`, `baslik` FROM `dokumanlar` ORDER BY `id` DESC LIMIT 50');
while ( 
$row mysql_fetch_assoc($result) ) echo '<li><a href="dokuman.php?id=' $row['id'] . '">' $row['baslik'] . '</a></li>';
echo 
'</ol>';

?>
</td>
	
	
  </tr>
	
	
</table>
	
	
<!-- / BU BİR BLOKTUR SAĞ ÜSTTE, ALTINA YENİ BLOKLAR EKLEYEBİLİRSİN -->    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

alıntı sahibi: www.turkdll.org

#1 - Ekim 14 2006, 15:17:31
« Son Düzenleme: Ekim 14 2006, 15:20:26 Gönderen: DDG-SEEPEX »

yukarıda yazılanlara tamamen katılıyorum.

hmm baya karışıkmış ben bile zorlanabilirim ya  :) ama iyi takip edilirse yapılabilir yani..  :okey
#2 - Ekim 18 2006, 09:15:55
Programmer: CS3-CS4

hımmm...saol
#3 - Şubat 15 2007, 21:46:26

saol
#4 - Eylül 03 2007, 10:52:30
İmzanız kural dışı!

Kural içi olsa şaşardım zaten :s

!_By_Gizli_!

Kur Joomla Bak Keyfine  (6)
#5 - Mart 21 2008, 11:40:48

Wordpress, her işinizi görür. ;)
#6 - Nisan 12 2008, 15:35:18
kuzi tennım pkk^^^
Çek, sündür, bırak don lastikleri 1 lira^^^^

Zina nın dediği gibi Wordpress son zamanlarda kişisel web sayfa yapımında en çok kullanılan script olarak görünüyor.Kurulumu basit ve açık.Ayrıca bir çok modlama yapılabiliyor.Tavsiye ederim...
#7 - Mayıs 08 2008, 22:25:51
Programmer: CS3-CS4

çok saolasın
#8 - Haziran 25 2008, 02:49:09
Hayatım Kural Dışı Olmuş.Kendimin Kuralıyım ߣN ...

 
£я§@N_05

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.