Alternatifim Cafe

TÜRK DEVRİMİ DİZİNİ'NE GENEL BİR BAKIŞ

Discussion started on Devrimcilik

C_R_A_Z_Y

  1. Siyasal Devrimler 
 

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)

Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim 1923)

Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924
------------------------------------------------------

  2. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi 
 

Şapka İktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925)

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun (30 Kasım 1925)

Beynelmilel (uluslararası) Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925). Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulaması kaldırarak yerine Miladi Takvim, alaturka saat yerine de uluslararası saat sistemi uygulaması benimsenmiştir.<

Beynelmilel (uluslararası) Erkamın (Rakamların) Kabulü Hakkındaki Kanun (20 Mayıs 1928)

Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). Bu kanunla ölçü birimi olarak uygar ulusların kullandıkları metre, kilogram ve litre kabul edilmiştir.

Lakap ve Ünvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (26 Kasım 1934)

Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934). Bu kanunla din adamlarının, hangi dine mensup olurlarsa olsun, mabet ve ayinler dışında ruhani kisve (giysi) taşımaları yasaklanmıştır.

Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

Kemal Öz Adlı Cumhurreisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında Kanun (24 Kasım 1934)

Kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması:

     - Medeni Kanun'la sağlanan haklar (17 Şubat 1926)

     - Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü (3 Nisan 1930)

     - Anayasa'da yapılan değişikliklerle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)
---------------------------------------------------------------------------


 3. Hukuk Devrimi 
 

Şeriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924)

Türk Medeni ve Borçlar Kanunu (17 Şubat 1926)

Ceza Kanunu (1926)

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (1927)

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (1929)

İcra ve İflas Kanunu (1923)

Kara ve Deniz Ticareti Kanunu (1926, 1929)

Dini hukuk sisteminden ayrılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır. 

--------------------------------------------------------------------

  4. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler 
 

Tevhid - i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu (3 Mart 1924). Bu kanunla Türkiye dahilindeki bütün bilim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun (1 Kasım 1928)

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşu (12 Nisan 1931). Cemiyet daha sonra Türk Tarih Kurumu adını almıştır (3 Ekim 1935). Kültür alanında yeni bir tarih görüşünü ifade eden kurumun kuruluşu ile ümmet tarihi anlayışından millet tarihi anlayışına geçilmiştir.

Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşu (12 Temmuz 1932). Cemiyet daha sonra Türk Dil Kurumu adını almıştır (24 Ağustos 1936). Kurumun amacı, Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir.

İstanbul Darülfünunu'nun kapatılmasına, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun (31 Mayıs 1933). İstanbul Üniversitesi 18 Kasım 1933 günü öğretime açılmıştır. 
#1 - Temmuz 15 2007, 12:09:52
« Son Düzenleme: Temmuz 15 2007, 12:11:04 Gönderen: öMeRÇip »

tR!gonometR!k

İnkılap dersinde bu aşamaları beynimize kazımıştık.Saltanatın kaldırılması en büyük adımdır.Demokratik devlet anlayışının ilk kademesidir.Sağol...
#2 - Temmuz 15 2007, 12:15:28

teşekkürler öMeRÇip güzeL paylaşım ..  olanların değerini bilmeyenler olsada :öff
#3 - Ağustos 16 2007, 01:51:54
Piyasadaki tek adam gibi adam, maymun Çarli'ydi...

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.