Alternatifim Cafe

Sömürülen iki olgu; "Din" ve "Milliyetçilik

Discussion started on Milliyetçilik

C_R_A_Z_Y

  Dünya hayatı, insan oğlu için aldatıcı bir metadır.İnsan oğlu doğar, yaşar ve ölür.Bu kısa dönemde insanın sahip olduğu ve benimsediği bazı manevi değerler vardır.Bu değerlerin en başında "din" ve "milliyetçilik" gelir.Bu, tüm insanlar için olmasada genel çoğunluğu kapsayan bir durumdur.İnsan oğlu sürekli sorgular: niye yaratıldığını ve ölünce nereye gideceğini?Bunun gibi cevaplamakta zorlandığı bir çok konuya din aydınlık getirir ve insan oğluda dini benimser, sahiplenir.Çünkü dünya kuralları ve döngüsü ne kadar mantıklı ise o kadar da mantıksızdır ve insan beyni buna akıl erdiremez ve hemen sorgulamaya başlar.

"Milliyetçilik" ise ulusalcılıkla ilgilidir ve insan oğlunun zaafı olan manevi değerlerinden birtanesidir.Kendi ulusuna bağlılığının, uluslararası ilkelere bağlılıktan ya da bireysel çıkarlardan daha önemli olduğunu ileri süren bir görüştür.

Konuya dönecek olursak: Geçmiş incelendiği zaman görülecektir ki tarih boyunca dünyayı perde arkasından yöneten güçler olmuştur.Bu güçler belirli dönemlerde çeşitli entrikalarla, zorbalıklarla, suikastlarla ve devlet içlerinde gizliden kadrolaşmalarla dünyaya hakimiyet kurmuşlardır.Bunlara örnek olarak; Tapınak Şovalyeleri-İlluminati Tarikati-Gül ve Haç Şovalyeleri ve günümüzde bunların devam niteliği taşıyan Mason Locaları gösterilebilir.
Bu tür kötü niyetli oluşumlar dünya hakimiyetini sağlarlarken insanların zaafı oldukları bildikleri "din" ve "milliyetçilik" duygularını sürekli kullanmışlardır.

Mesela bunlara bir kaç örnek vereyim;

Fransız Devrimi veya Fransız İhtilali (1789-1799) tamamen masonik bir ihtilaldir ve milliyetçilik akımı kullanılarak insanlar kışkırtılmış ve yönlendirilmiştir.Balkan Savaşları'nın ve 1.Dünya Savaşı'nın olmasına vesile olunmuştur.Günümüzdede ülkemizde Türk-Kürt ayrımcılığı bunun süre gelen örneklerinden sadece bir tanesidir ve hepsinin amacı bellidir.Hepsi aynı kişilere ve ideolojilere hizmet eder ve fayda getirir.

Din için bir örnek vermek gerekirse; en iyi örnek Haçlı Savaşları olacaktır.O dönemin Avrupa'sında skolastik çağ yaşanmaktadır.Kilisenin egemenliği altında bir dönem süregelmektedir.O dönemin, gözünü doğunun zenginliklerine dikmiş olan Tapınak Şovalyeleri için bu durum bir kezat oluşturmaktadır.Çünkü Hristiyanlık bile olsa hiç bir ilahi din maddi kazançlar için masum insanların katlini vacip kılmamaktadır.Tapınak Şovalyeleri bunu bildikleri için; insanların dine olan zaafından yararlanarak savaşın amacını saptırıp halkı; din elden gidiyor! Kudüs'teki Hristiyanlar'a zulumler yapılıyor, İslamiyet, Hristiyanlık için bir tehlikedir gibi yalanlarla kandırıp, kışkırtarak katliamı dinen meşru kılmak istemişlerdir ve bu kalleş isteklerinde de başarılı olmuşlardır.Eğer bu tarikat insanlara savaşın gerçek nedenini yani; doğunun maddi zenginliklerini elde etmek istediklerini söyleselerdi hiç kimse buna destek vermeyecekti.
Sonuçta Kudus'e giren Tapınak Şovalyeleri'nin güdümündeki Haçlı Orduları din kisvesi adı altında milyonlarca müslümanı katletdiler.İnsanların dini duyguları bu kalleş tezgah için kullanıldı ve sömürüldü.

Bu olay günümüzdede süregelmektedir.Haberlerde izlediğiniz; Irak'ta Şii'ler Sunni camisi bombaladı, Trabzon'da Rahip Santaro cinayeti, Danimarka'da karikatür krizi, Malatya'da İncil dağıtımı yapılan yayın evi çalışanlarının hunharca öldürülmesi veya geçmişteki Alevi-Sünni zıtlaştırılması gibi örnekler vs. vs. gibi haberler bunların birer örnekleridir ve hepsi belirli kesimler tarafından koordine edilmektedir ve hep aynı ideolojiye yarar getirmektedir.

Din ve Milliyetçilik akımı birtakım çevreler tarafından sürekli kullanılmıştır ve bu böyle devam edecek gibi görünmektedir.
Buna karşı biz masum insanlara düşen görev ise olaylara daha mantıklı ve daha sakin yaklaşıp, hümanist bir dünya görüşü sergilememizdir.Fanatizm, ırkçılık gibi duygulardan arınmamız lazımdır.Bunlar kötü ruhlu insanların bizi yönlendirmekte kullandıkları en büyük silahlarıdır.
#1 - Temmuz 14 2007, 16:49:42

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.