Alternatifim Cafe

İtalya ...

Discussion started on Ülkeler Coğrafyası

Tam Adı : İtalya Cumhuriyeti     
Yüzölçümü : 301 230 km² 
Başkenti : Roma
Para Birimi : Euro
Dili : İtalyanca
Nüfusu : 57 715 625 kişi (2002 tahmini) 
Ortalama Ömür : 79.25 yıl (2002 tahmini) 
Okur Yazarlık Oranı : % 98 (1998 tahmini) 
Kişi Başına Düşen Milli Gelir : 24 300 $ (2001 tahmini) 

KOnum

Avrupa'nın güneyinde Akdeniz kıyısında yer alan İtalya'nın, 7 600 km kıyısı vardır.  Toplam 1 932 km olan kara sınırının; 430 km'si Avusturya, 488 km'si Fransa, 3.2 km'si Vatikan, 784 km'si , 39 km'si San Marino, 740 km'si İsviçre ve 232 km'side Slovenya iledir.

 

        Akdeniz'e doğru çizme şeklinde sokulan İtalya, aynı adlı yarımada üzerindedir. Bu yarımada kuzey-güney yönünde 1250 km uzunluktadır. Güneyde çizmenin ucundan Messina boğazı ile ayrılan Sicilya ve batıdaki Sardinya adaları da İtalya’ya aittir.

 

        Toplam 301 230 km² alan kaplayan ülke arazisinin 7 210 km² si göller oluştururken, 294 020 km² si kara yüzeyidir.

 

        Ülkenin en alçak yeri 0 m ile Akdeniz kıyıları iken, en yüksek yeri 4 748 m ile Mont Blanc (Monte Bianco) de Courmayeur'dir.Tarih

İtalya, Akdeniz dünyasındaki en büyük devletlerden Roma Devleti'nin mirası üzerine oturmuştur. Roma Devleti'nin yıkılması ile ülke, 5. ve 6. yüzyıllarda Almanlar ve Lombartlar tarafından istila edilmiştir. 9. ve 10. asırlarda İtalya, Hıristiyanlık alemince kutsal sayılan bir konuma girmiştir. 19. yüzyılın sonlan ile 20. yüzyılın başlarında denizaşırı ülkelerde koloniler kurmaya başlamıştır (Libya, İtalya Somalisi ve Etiyopya gibi). 1. Dünya Savaşı'ndan sonra, Benito Mussolini döneminde İtalya, Etiyopya'ya kadar uzanan geniş topraklara sahip olmuştur. Ancak, 2. Dünya Savaşı'nda yenilmesiyle bugünkü sınırlarına çekilmiş ve diktatörlük rejimi yıkılarak 1946'da ülkede cumhuriyet ilan edilmiştir.

Yönetim

Ülkenin Tam Adı
 : İtalya Cumhuriyeti
 
Kısa Adı
 : İtalya
 
Yönetim Şekli
 : Cumhuriyet
 
Başkent
 : Roma
 
Kurtuluş Günü
 : 17 Mart 1861 (İtalya Krallığı'nın ilanı)
 
Milli Tatil Günü
 : 3 Haziran Cumhuriyet Günü (1946)
 

 

        Ülke toplam 20 bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgeler; Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilya, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto

Anayasa: 1 Haziran 1948

 

        Adli Sistem: Sivil hukuk sistemine dayanır.

 

        Oy Hakkı: 18 yaşını dolduran herkesin oy hakkı bulunmaktadır.

 

        Yürütme Dalları:

        Devlet Başkanı: Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio CIAMPI (13 Mayıs 1999'dan bu yana).

 

        Hükümetin Başı: Başbakan Silvio BERLUSCONI (10 Haziran 2001'den bu yana)

 

        Kabine: Kabine Başbakanın tavsiyesiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Katıldığı Uluslar Arası Organizasyonlar: AfDB, AsDB, Avustralya Grubu,BIS, BSEC (gözlemci), CCC, CDB, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECE, ECLAC, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G- 7, G- 8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, LAIA (gözlemci), MINURSO, MONUC, NAM (misafir), NATO, NEA, NSG, OAS (gözlemci), OECD, OPCW, OSCE, PCA, BM, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNIKOM, UNMEE, UNMIBH, UNMIK, UNMOGIP, UNTSO, UPU, WCL, WEU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO, ZC

 

        Uluslar Arası Çevre Anlaşmaları:

        Taraf Oldukları: Hava Kirliliği, Hava Kirliliği - Nitrojen Oksit, Hava Kirliliği - Sulphur 85, Hava Kirliliği - Sulphur 94, Hava Kirliliği - Uçucu Organik Bileşikler, Antarktika Çevre Protokolü, Antarktika - Deniz Yaşamı Kaynakları, Antarktika Fokları, Antarktika Antlaşması, Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişiklikleri, Çölleşme, Tehlikedeki Türler, Çevresel Değişiklikler, Tehlikeli Atıklar, Deniz Hukuku, Denize Boşaltma, Nükleer Silah Denemeleri, Ozon Tabakasının Korunması, Gemilerin Yol Açtığı Kirlilik, Tropikal kereste 83,  Tropikal kereste 94, Sulak Alanlar ve Balina Avcılığı. Hava Kirliliği - Sürekli Organik Kirleticiler,  İklim Değişiklikleri - Kyoto Protokolü'nü imzaladığı halde henüz onaylamamıştır.

Yerşekilleri

Alp dağ kuşağı içinde yer alan ülkede birkaç sıra halinde kuzeybatı-güneydoğu yönünde Apenin dağları uzanır. Ülkenin kuzeyinde Alp dağları bir duvar halinde yükselir. Burası İtalya'nın en yüksek ve engebeli sahasıdır; yükseklik 4000 m'yi aşar (İtalya-Fransa sınırında Mont Blanc 4808 m). Buradaki bazı geçitlerle Batı ve Orta Avrupa'ya kara yolu ağı ulaşır. Önemli geçitler; Fransa sınırındaki St. Bernard ile Avusturya'ya bağlantı sağlayan Brenner'dir.

 

        Ülkenin en önemli ve verimli tarım sahası, kuzeydoğuda Adriyatik denizine doğru uzanan Po nehrinin oluşturduğu Po ovasıdır.

 

        Alp dağları, Sicilya adasında da devam eder. Bu adadaki Etna yanardağından zaman zaman volkanik püskürmeler meydana gelir. Ayrıca Sicilya adasının kuzeyinde volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş Stromboli, Lipari ve Vulkano gibi çok sayıda ada bulunur. İtalya Yarımadası'nda Napoli yakınında Vezüv yanardağı da Napoli'yi kızgın volkan külleri ile yakmış olan bir volkandır. Sardinya adası da engebeli bir yapıya sahiptir; ancak Sicilya adası kadar topografyası yüksek değildir.

Doğal Afetler: Bazı sahalarda heyelan, çamur akıntsı, çığ, deprem, volkanik patlama ve seller etkili olmaktadır. Venedik şehri denize doğru batmaktadır.

 

      Çevre konusunda önemli noktalar: Sanayi tesislerinin bıraktığı sülfür dioksit hava kirliliğine neden olmaktadır. Gerek kıyı kesimlerindeki gerekse iç kesimlerdeki akarsularda sanayi tesislerinin ve tarım alanlarından dönen suların neden olduğu su kirliliği mevcuttur. Asit yağmurları göllerin kirlenmesine neden olmaktadır.

İklim

Yazı sıcak ve kurak, kışı ılık ve yağışlı olan Akdeniz iklimi etkilidir. Ancak, ülkenin iç ve kuzey kısımlarında kış mevsimi soğuk geçer. Mesela Po Ovası'nda ocak ayı ortalama sıcaklığı 0°C dolayındadır. Ancak yazın sıcaklık 25°C-27°C'yi bulur. Güneydeki kıyı bölge sinde kışın sıcaklık 10°C-12°C dolayındadır. Apenin dağlarının Tiren denizine bakan yamaçları bol yağış alır (Yıllık yağış ortalaması 3000 mm). Buna karşılık yağmur gölgesinde kalan Po ovasında düşen yağış miktarı (600-1000 mm) azalır.

Bitki Örtüsü

İtalya’nın kıyı bölgelerinde Akdeniz bitki örtüsünü oluşturan maki ve kızılcam ormanları yer alır. Dağlık alanlarda ve kuzeyde geniş yapraklı (meşe. kestane ve kayın), yükseklerde iğne yapraklı ormanlar görülür.

Nüfus

İtalya’da tarihi dönemlerde birçok milletler yaşamış olduğundan farklı etnik gruplara mensup toplumlar vardır. Nüfus artışı çok yavaş olmuştur. Mesela 1971'de 54 milyon olan nüfusu 1995'de 57 milyonu aşmıştır. Son yıllarda ise nüfus azalma sürecine girmiştir. Nüfus dağılışı bölgelere göre çok farklıdır. Kıyı ve ovalık alanlarda (Po ve Venedik ovaları) nüfus yoğunluğu fazladır; buna karşılık dağlık kesimler, özellikle 1000 m'nin üzeri çok tenhadır.

 

        Nüfus: 57 715 625 kişi (2002 tahmini)

Yaş yapısı: 0-14 yaş:  % 14.1 (erkek 4 198 569 kişi; kadın 3 954 159 kişi)

                             15-64 yaş:  % 67.3 (erkek 19 334 208 kişi; kadın 19 492 048 kişi)
                             65 yaş ve üzeri:  % 18.6 (erkek 4 436 073 kişi; kadın 6 300 568 kişi) (2002 tahmini)

Nüfus artış oranı: % 0.05 (2002 tahmini)

 

        Doğum oranı: 1 000 kişide / 8.93 doğum (2002 tahmini)

 

        Ölüm Oranı:  1 000 kişide / 10.13 ölüm (2002 tahmini)

 

        Net göç oranı: 1 000 kişide / 1.73 göç (2002 tahmini)

 

        Cinsiyet oranı: Doğumda: 1.07 erkek / kadın

                                    15 yaş altı: 1.06 erkek / kadın
                                    15-64 yaş: 0.99 erkek / kadın
                                    65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek / kadın
                                    Toplam nüfusun: 0.94 erkek / kadın (2002 tahmini)

 

        Bebek ölüm oranı:1 000 canlı doğumda / 5.76 ölü (2002 tahmini)

 

        Ortalama Ömür: Toplam nüfus: 79.25 yıl
                                       Kadın: 82.63 yıl
                                       Erkek: 76.08 yıl (2002 tahmini)

 

        Doğurganlık oranı : Kadın başına 1.19 çocuk (2002 tahmini)

 

        HIV/AİDS - yetişkin nüfusta yayılma oranı: % 0.35 (1999 tahmini)

        HIV/AİDS - taşıyan insan sayısı: 95 000 kişi (1999 tahmini)

        HIV/AİDS - ölü sayısı: 1 000 kişi (1999 tahmini)

 

        Milliyet (Uyruk): İtalyan

        Etnik guruplar: İtalyan

        Din: Katoliklik baskındır. Az sayıda Protestan, Musevi ve Müslüman vardır.

        Dil: İtalyanca

 

        Okur yazarlık oranı: 15 yaş altındaki herkes okuma yazma bilmektedir.
                                erkek: % 98
                                kadın: % 98
                                Toplam nüfus: % 98 (1998 tahmini)

Ekonomi

Genel Bakış

        İtalya, dünyanın sanayileşmiş sayılı zengin ülkelerdendir. 2. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan ülke, Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımı ile özellikle, 1950'den itibaren hızlı bir sanayileşme sürecine girmiştir. Sanayileşme, kırlardan kentlere doğru göçü artırmıştır. Doğal kaynaklarından sadece balık ihraç eden ve ham maddeleri dışarıdan alan bir ülkedir. Zaman zaman grevlerle ekonomik yönden krizlere uğramasına rağmen gelişmesini sürdürmektedir.

 

        Ticari ilişkilerimiz gelişmiş olduğu İtalya’dan kara taşıtları, taş, toprak, metal cevheri işleyen makine ve cihazlar, motorin, dokuma tezgahı ile işlenmiş deri almaktayız. İtalya'ya ağır fuel oil, pamuk ipliği, pamuk, iç fındık, kolemanit ve demir çelik ürünleri satmaktayız. Fakat 1998'de bir bölücü teröriste ev sahipliği yapan İtalya, saygınlığına ve ilişkilerimize gölge düşürmüştür.

 

        Gayri Safi Milli Hasıla: 1.402 trilyon $ (2001 tahmini)

 

        GSMH Gerçek Büyüme Oranı: % 1.8 (2001 tahmini)

 

        GSMH Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 24 300 $ (2001 tahmini)

 

        GSMH Sektörlere Dağılımı:  tarım: % 2.4
                                                            endüstri: % 30
                                                            hizmetler: % 67.6 (2001 tahmini)

 

        Fakirlik Sınırının Altındaki Nüfus: Bilinmiyor.

 

        Hane Halkının Gelir Oran Yüzdesi: en düşük % 10: % 2.1
                                                                         en yüksek %10: % 26.6

         

        Enflasyon Oranı (tüketici fiyatları): % 2.7 (2001 )

 

         İş Gücü: 23.6 milyon (2001)

 

         İş Gücünün Sektörlere Dağılımı: tarım: % 5

                                                                      endüstri: % 32
                                                                      hizmetler: % 63 (2001)

 

        İşsizlik Oranı: % 10 (2001 tahmini)

 

        Bütçe: gelirler: 504 milyar $
                     harcamalar: 517 milyar $ (2001 tahmini)

 

           TARIM

         İklim, toprak ve yüzey şekilleri, İtalya'da farklı tarım sektörlerinin oluşmasını sağlar. Tahıl (buğday, arpa, pirinç, mısır), şeker pancarı, sebze ve meyveler (elma ve turunçgiller), zeytin ile yem bitkileri yetiştirilir. Po Ovası'nda modern tarım sistemleri uygulanır. Meyve ağaçlarının yan dalları budanarak oluşturulan açık alanlarda tahıl ve yem bitkileri yetiştirilir. Apenin dağlarının orta ve kuzey bölümün de üzüm ve zeytin üretilir. Hayvancılık çok gelişmiştir; et ve süt ürünleri üretimi fazla olup bunların bir bölümü ihraç edilir. Koyun ve keçi, dağlık alanlarda ve adalarda beslenir. Adriyatik denizi kıyılarında ve Sicilya adasının güney kısmında balık avlanır.

 

        Arazi Kullanımı: Ekili-Dikili Alan: % 28

                                       Sürekli Ürünler: % 9

                                       Diğerleri: % 63 (1998 tahmini)

 

        Sulanabilir Arazi: 26 980 km² (1998 tahmini)

 

          SANAYİ

        İtalya'da; demir-çelik, kara taşıtları, iş makineleri, elektrikli ve elektronik eşyalar, kimyasal maddeler (gübre, sentetik lif, plastik), dokuma, ayakkabı, gıda maddeleri, seramik ve imalat ürünleri üreten sanayi kolları gelişmiştir, İtalya, dünya da en fazla otomobil üreten ülkeler arasındadır. Yıllık kara taşıtları üretimi 2 milyonu aşmaktadır. Bu sanayi kolları daha çok ülkenin kuzey kesimin de kurulmuştur.

 

        Sanayi üretimi büyüme oranı: % -0.4 (2001)

 

        MADENCİLİK

        İtalya maden yatakları yönünden fakir sayılır. Ülkede çıkarılan başlıca madenler; cıva, potas, sülfür, adalardan Elbe'de demir, Sardinya'da ***, Cenova yakınında manganez ve Po ovasında doğal gaz yatakları vardır. Alp dağlarından dünyanın en kaliteli mermerleri çıkarılır. Sanayide kullanılan ham maddelerin önemli bölümü ithal edilir.

 

        Elektrik Üretimi: 257.408 milyar kWh (2000)

 

        Elektrik Üretim Kaynakları: fosil yakıtlar: % 80.01
                                                           su gücü: % 17.07
                                                           diğerleri: % 2.92
                                                           nükleer: % 0 (2000)

 

        Elektrik Kullanımı: 283.737 milyar kWh (2000)

 

        Elektrik İhracatı: 484 milyon kWh (2000)

 

        Elektrik İthalatı: 44.831 milyar kWh (2000)

 

       TİCARET

       

        İhracat: 243 milyar $  (2001 tahmini)

 

        İhraç Malları: Çeşitli mühendislik ürünleri, tekstil ve giyim, üretim makineleri, motorlu taşıtlar, ulaşım ekipmanları, kimyasal maddeler, gıda, içecek ve meşrubat ve tütün.

 

        İhracat Yaptığı Ülkeler: Avrupa Birliği % 54.9 (Almanya % 15.1, Fransa % 12.6, İngiltere % 6.9, İspanya % 6.2), ABD % 10.4 (2000).

 

        İthalat: 226 milyar $ (2001 tahmini)

 

        İthal Malları: Önemli ithal malları; çeşitli mühendislik ürünleri, kimyasal maddeler, ulaşım ekipmanları, enerji ürünleri, çeşitli madenler, tekstil ve giyim, gıda, içecek ve meşrubat ve tütün.

 

        İthalat Yaptığı Ülkeler: Avrupa Birliği % 56.3 (Almanya % 17.5, Fransa % 11.4, Hollanda % 5.9, İngiltere % 5.4), ABD % 5.3 (2000).

 

        Dış Borcu:  Bilinmiyor

 

        Ekonomik Yardım: verdiği; 1 milyar $ (1998)

 

        Para Birimi: Euro ve İtalyan Lireti

       

        Para Birimi Kodu: EUR; ITL

 

        Mali Yıl: 1 Ocak - 31 Aralık

Ulaşım

Demiryolu: 19 786 km (11,556 km'si elektrikli)

       

        Karayolu: Toplam: 668 669 km (6 460 km'si otobandır.)
                            Asfaltlanmış: 668 669 km
                            Stabilize: 0 km (1996 tahmini)

 

        Su Yolu: 2 400 km (2002)

 

        Boru Hatları: Ham petrol: 1 703 km (2001)

                                 Petrol ürünleri: 2 148 km

                                 Doğalgaz: 19 400 km

 

        Limanları: Augusta (Sicilya), Bagnoli, Bari, Brindisi, Gela, Genoa, La Spezia, Livorno, Milazzo, Naples, Porto Foxi, Porto Torres (Sardinya), Salerno, Savona, Taranto, Trieste ve Venedik (2001).

 

        Hava Alanları: 135 tane (2001)

Turizm

Zengin tarihi eserler, doğal tabiat güzellikleri ve plajlar, turizm sektörünün gelişmesini sağlamıştır. Bu nedenle İtalya'ya her yıl milyonlarca turist gelmektedir. Venedik, tarihi eserleri ve su yollan ile adeta İtalya’nın bir sembolü gibidir.
#1 - Şubat 13 2007, 19:17:22
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

vay be italya ,venedik,oda bir akdeniz ülkesi oda bizden...

emeğne sağlık flo...
#2 - Şubat 13 2007, 21:16:38
Her asker yeşil bereli olamaz...

vay be italya ,venedik,oda bir akdeniz ülkesi oda bizden...

emeğne sağlık flo...

eywallah ...
#3 - Şubat 15 2007, 20:36:19
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

İtalyanca Yazıldığı gibi okkununan (%90 civarıda) Türkçeden sonra 2. dil diye biliyorum.
#4 - Mart 04 2007, 00:34:08

barbie9138

Yeni!
İtalyanca Yazıldığı gibi okkununan (%90 civarıda) Türkçeden sonra 2. dil diye biliyorum.
Evet dediğin doğru. Yazıldığı gibi okunuyor. Bir ara İtalyancaya merak sarmıştım da ordan biliyorum. :Ç
En çok gitmek istediğim ülke. İnşallah birgün kısmet olur.
Ayrıca Türk halkına çok benzerler. Erkeklerin abazanlığı gibi  :sizo
#5 - Ocak 31 2008, 23:20:00
« Son Düzenleme: Ocak 31 2008, 23:22:51 Gönderen: Düş Macunu »

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.