Alternatifim Cafe

Bulgaristan ...

Discussion started on Ülkeler CoğrafyasıBulgaristan bayrağı; beyaz, yeşil ve kırmızı renklerden oluşan 3 yatay banttan meydana gelmektedir. Eski Bulgar bayrağında beyaz bant sağ tarafta yer almaktaydı. Bayrağın üzerinde şaha kalkmış bir aslan ve onun altında buğday başağından oluşan bir çelenk ve üzerinde 5 köşeli bir yıldız ile üzerinde 681 (ilk Bulgar Devletinin kuruluşu) ve 1944 (Nazi işgalinden kurtuluş) tarihlerini taşıyan bir kordeladan oluşan milli amblem yer alıyordu.Tam Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti     
Yüzölçümü : 110 910 km² 
Başkenti : Sofya
Para Birimi : Leva
Dili : Bulgarca
Nüfusu : 7 621 337 kişi (2002 tahmini) 
Ortalama Ömür : 71.5 yıl (2002 tahmini) 
Okur Yazarlık Oranı : % 98 (1999 tahmini) 
Kişi Başına Düşen Milli Gelir : 6 200 $ (2001 tahmini) 

KONUM

        Avrupa'nın güneydoğusunda yer alan Bulgaristan; doğusundan Karadeniz'e komşudur.

 

        354 km kıyısı olan Bulgaristan'ın, toplam 1 808 km olan kara sınırının; 240 km'si Türkiye, 494 km'si Yunanistan, 148 km'si Makedonya, 318 km'si Yugoslavya ve 608 km'si de Romanya iledir.

 

        Toplam 110 910 km² alan kaplayan Bulgaristan 41° 14' K - 44° 13' K paralelleri ile 22° 22' D - 28° 34' D boylamları arasında yer almaktadır. Ülke arazisinin 360 km² si göller oluştururken, 110 550 km² si kara yüzeyidir.

 

        Ülkenin en alçak yeri 0 m ile Karadeniz kıyıları iken, en yüksek yeri 2 925 m ile Musala Tepesidir.TARİH

        Bulgaristan'a M.Ö. 7. yüzyılda Orta Asya'dan gelen Hun Türkleri yerleşerek buradaki Slavlarla kaynaşmışlardır. Takip eden yıllarda Balkan ülkelerini ele geçirmek için Bizans İmparatorluğu ile mücadeleye giren Bulgaristan 14 yy'dan itibaren (1396) Osmanlılar tarafından alınarak yaklaşık 500 yıl Osmanlı idaresinde kalmıştır. 1878'de Berlin Antlaşması ile özerklik verilmiştir. 5 Ocak 1908'de Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını almıştır. Bulgaristan girdiği her iki Dünya Savaşında da kaybeden tarafta yer aldığı için Sovyetler Birliğinin etkisi altına girdi ve ve 1946 yılında ülkede Halk Cumhuriyeti ilan edildi.  Bu dönemde Bulgaristan'da yaşayan Türklere sürekli zulüm yapılmış, dil ve dinlerini değiştirmek için uğraşılmıştır.

 

        II Dünya Savaşından sonra çok partili ilk seçimin yapıldığı 1990 yılında Komünist etkisi sona erdi ve devlet başkanı Todor Zhivkov görevden uzaklaştırılmıştır. Ülkede demokrasinin getirdiği politik çekişmeler, piyasa ekonomisinin yol açtığı enflasyonla mücadele, işsizlik, rüşvet ve suç faaliyetleri baş gösterdi.

YERŞEKİLLERİ

Dağlık bir ülke olan Bulgaristan'da Balkan ve Rodop dağları olmak üzere iki ana dağ kuşağı vardır. Türkçe, sarp ve ormanlık sıradağlar anlamına gelen Balkanlar, Alp dağ kuşağına girer ve ülkenin orta bölümünde yer alır. Yüksek kısımları 2000 m'yi aşan bu dağlar, doğu da Dobruca bölgesine kadar devanı eder.

 

        Balkanların kuzeyinde Romanya ile Bulgaristan arasında Tuna nehri boyunca uzanan ovalara ve alçak platolara geçilir. Bu kesimde Balkanlar'ın etekleri, Tuna'ya kavuşan akar sular tarafından yer yer yarılmıştır. Güneyinde ise Meriç nehrinin geçtiği alçak oluklar uzanır. Ülkenin güneybatısında uzanan Rodop dağları, Trakya'da Yıldız dağları ile birleşir. Bu dağlar üzerinde en yüksek tepeler 3000 m'ye yaklaşır (Musala tepesi 2925 m). Bulgaristan'ın Karadeniz'e bakan kesimlerinde yer yer düzlükler görülür. Karadeniz kıyısında Varna ve Bur gaz körfezleri yer alır.

 

        Doğal Afetler: Şiddetli depremler ve heyelanlar ülkedeki en önemli doğal afetleridir.

 

        Çevre konusunda önemli noktalar: Sanayinin yol açtığı hava kirliliği; kanalizasyon, ağır metaller ve deterjanın neden olduğu akarsu kirliliği; orman tahribatı; hava kirliği ve asit yağışlarının ormanlara verdiği zararlar; ağır maden sanayi ve endüstriyel atıkların neden olduğu ağır metallerin neden olduğu toprak kirliliği ülkenin önemli çevre problemleridir.

İKLİM

Bulgaristan'da iklim ılımandır. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kuraktır. Ülkenin güneyinde Akdeniz ikliminin etkileri hissedilir. Kışın Karadeniz kıyıları, iç kısımlar kadar soğuk değildir. Yaz mevsimi de yağış alan Bulgaristan'ın yıllık ortalama yağış miktarı 500-600 mm dolayındadır

BİTKİ ÖRTÜSÜ

        Ülkenin alçak kısımlarında ağaçlı bozkırlar, dağların eteklerinde geniş yapraklı ve yükseklerde ise iğne yapraklı ormanlar görülür.

 

        Bugün reformlarını büyük ölçüde tamamlayıp demokratikleşen Bulgaristan nihayetinde NATO ve AB'ye girecektir ki, 2000'de AB ile üyelik müzakereleri başlamıştır.

 

        Son yıllarda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerde önemli ölçüde iyileşme görülmektedir. Türk kökenli milletvekilleri de parlamentoya seçilmektedir.

YERLEŞME

        Ülkenin en büyük yerleşim birimi olan başkent Sofya, Balkanların eteğindeki düzlük alana kurulmuş önemli bir sanayi ve idari merkezdir. Diğer önemli kentleri, Türklerin de yaşadığı mahallelerin ve camilerin bulunduğu Filibe (Plovdiv), Karadeniz kıyısında birer liman şehri olan Varna, Burgaz, Tuna boyları ve çevresindeki Rusçuk, Plevne, Tolbukhin ve Vidin'dir.NÜFUS

        Nüfusun çoğunluğunu Bulgarlar oluşturur. Türkler ise çoğunlukla Rodop ve Dobruca kesiminde yaşamakta olup ülke nüfusun % 10'a yakın kısmını meydana getirir; geriye kalan azınlıklar ise Makedonlar, Romenler, Ermeniler ve Çingenelerdir. Nüfus artışının az olduğu bu ülkede genç nüfus ülke nüfusunun % 30 kadarını meydana getirir.

 

        Nüfus çoğunlukla Meriç vadisi Tuna boyları ve Karadeniz kıyılarındaki tarım yapılan alanlarda yoğunlaşmıştır. Kır nüfusu, birbirinden ayrı, Türkçe çiftlik denilen toplu köylerde yaşar.

Nüfus: 7 621 337 kişi (2002 tahmini)

 

        Yaş yapısı:    0-14 yaş:  % 14.6 (erkek 572 961 kişi; kadın 543 004 kişi)

                             15-64 yaş:  % 68.5 (erkek 2 569 199 kişi; kadın 2 648 461 kişi)
                             65 yaş ve üzeri:  % 16.9 (erkek 540 109 kişi; kadın 747 603 kişi) (2002 tahmini)

 

        Nüfus artış oranı: % - 1.11 (2002 tahmini)

 

        Doğum oranı: 1 000 kişide / 8.05 doğum (2002 tahmini)

 

        Ölüm Oranı:  1 000 kişide / 14.42 ölüm (2002 tahmini)

 

        Net göç oranı: 1 000 kişide / - 4.74 göç (2002 tahmini)

 

        Cinsiyet oranı: Doğumda:  1.06 erkek / kadın

                                15 yaş altı: 1.06 erkek / kadın
                                15-64 yaş: 0.97 erkek / kadın
                                65 yaş ve üzeri: 0.72 erkek / kadın
                                Toplam nüfusun: 0.94 erkek / kadın (2002 tahmini)

 

        Bebek ölüm oranı:1 000 canlı doğumda / 14.18 ölü (2002 tahmini)

 

        Ortalama Ömür: Toplam nüfus:  71.5 yıl
                                  Kadın: 75.22 yıl
                                  Erkek: 67.98 yıl (2002 tahmini)

 

        Doğurganlık oranı : Kadın başına 1.13 çocuk (2002 tahmini)

 

          HIV/AİDS - yetişkin nüfusta yayılma oranı: % 0.01 (1999 tahmini)

          HIV/AİDS - taşıyan insan sayısı: 346 kişi (2000 tahmini)

          HIV/AİDS - ölü sayısı: 100 (1999 tahmini)

 

         Milliyet (Uyruk): Bulgar

         Etnik guruplar: Bulgar % 83.6, Türk % 9.5, Romen % 4.6 ve diğerleri % 2.3 (Makedon, Ermeni Tatar)

          Din: Bulgar Ortodoks % 83.8, Müslüman % 12.1, Katolik % 1.7, Yahudi % 0.8, Protestan, Ermeni ve diğerleri % 1.6 (1998).

        Dil: Bulgarca.

 

        Okur yazarlık oranı: 15 yaş altındaki herkes okuma yazma bilmektedir.
                              erkek: % 99
                              kadın: % 98
                             Toplam nüfus: % 98 (1999 tahmini)

EKONOMİ

          Genel Bakış

        Ülkede 40 yıl süren komünist idare döneminde devletleştirilen sanayi ve tarım işletmelerinde verimlilik düşmüştür. 1970'li yıllardan itibaren devletin hakimiyetinin azaltılması ile işletmelerin verimliliğinde artışlar görülmektedir. 1990'lı yılların başından İtibaren devlete ait tarım işletmeleri özelleştirilmeye başlanmış ve serbest piyasa ekonomisi kurallarına göre işletmelerin çalıştırılması ülkenin gündemine girmiştir. Bir örnek olarak Sofya'da uluslararası bir şirket olan McDonalt's şubesi açılmıştır. Ülkede işsizlik oranı yüksektir. Özellikle özelleştirilen devlet işletmelerinin Bulgarlara satılması, Türklerin ekonomik yönden gerilemesine ve işsizlerin sayısının artmasına neden olmuştur.

 

        1996'da Sosyalist hükümetin düşmesinden sonra büyük bir ekonomik durgunluk yaşamıştır. Ancak daha sonra, makro ekonomik koşullarda istikrar ve ekonomik büyüme oranı yakalamıştır. 2001'de seçilen şimdiki hükümet, seleflerinin makro ekonomik politikalarına devam edeceklerine söz verdiler. Döviz kurunu dengede tutarak, güvenilir mali politikalar uygulayıp, özelleştirmeyi hızlandırarak yapısal reformlara devam etti. Hükümet 2001 sonunda IMF ile 300 milyon dolarlık bir stand-by anlaşması yaparak, yüksek orandaki işsizlik ve sefaleti yenmek için ekonomik çareler aramıştır.

 

        Gayri Safi Milli Hasıla: 48 Milyar $ (2001 tahmini)

 

        GSMH Gerçek Büyüme Oranı: % 4 (2001 tahmini)

 

        GSMH Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 6 200 $ (2001 tahmini)

 

        GSMH Sektörlere Dağılımı:  tarım: % 14.5
                                                    endüstri: % 27.8
                                                    hizmetler: % 57.7 (2000 tahmini)

 

        Fakirlik Sınırının Altındaki Nüfus: % 35 (2000 tahmini)

 

        Hane Halkının Gelir Oran Yüzdesi: en düşük % 10: % 4.5
                                                               en yüksek %10: % 22.8

 

         Enflasyon Oranı (tüketici fiyatları): % 7.5 (2001 tahmini)

 

         İş Gücü: 3.83 milyon (2000)

 

         İş Gücünün Sektörlere Dağılımı: tarım: % 26

                                                            endüstri: % 31
                                                            hizmetler: % 43 (1998 tahmini)

 

        İşsizlik Oranı: % 17.5 (2001 tahmini)

 

        Bütçe: gelirler: 5.57 milyar $
                   harcamalar: 5.68 milyar $ (2001)

 

        TARIM

        Önemli tarım ürünü buğday ve mısırdır. Bunu sebze, meyve, özellikle üzüm, ayçiçeği, şeker pancarı ve tütün izler. Ülkede hayvancılık yapılmakla beraber, elde edilen ürünler fazla değildir.

 

        Arazi Kullanımı: Ekili-Dikili Alan: % 39

                                  Sürekli Ürünler: % 2

                                  Diğerleri: % 59 (1998 tahmini)

 

        Sulanabilir Arazi: 8 000 km² (1998 tahmini)

 

SANAYİ

        Ülkede koyun yününü işleyen tekstil sanayi kurulmuştur. Başlıca sanayi ürünleri; tarım makineleri, ulaşım araçları, elektrikli ve elektronik araçlar, gıda, alkolü içecekler, tütün mamulleri ve nükleer yakıtlardır. Varna'da önemli bir tersane kurulmuştur. Bu kentte bazı kimyasal ürünler de (gübre, asit, kostik soda, boya ve bazı farmatik ürünler) üretilir, ipekli ve pamuklu dokuma, geleneksel ürünlerdir.

 

        Sanayi üretimi büyüme oranı: % 2 (2001 tahmini)

 

        MADENCİLİK

       Önemli yer altı kaynakları, zengin olmayan taş kömürü, petrol, ***, bakır, kurşun, uranyum, molibden, çinko ve manganezdir.

 

        Elektrik Üretimi: 38.84 milyar kWh (2000 tahmini)

 

        Elektrik Üretim Kaynakları: fosil yakıtlar: % 47.9
                                                   su gücü: % 7.54
                                                   diğerleri: % 0.1
                                                   nükleer: % 44.46 (2000 tahmini)

 

        Elektrik Kullanımı: 34.42 milyar kWh (2000 tahmini)

 

        Elektrik İhracatı: 3.2 milyar kWh (2000 tahmini)

 

        Elektrik İthalatı: 1.5 milyar kWh (2000 tahmini)

 

       TİCARET

         İhracat: 4.6 milyar $  (2001 tahmini)

 

        İhraç Malları: Çeşitli giysi, ayakkabı, demir ve çelik ürünleri, makina ve ekipmanlar ile yakıtlar.

 

        İhracat Yaptığı Ülkeler: İtalya % 14, Türkiye % 10, Almanya % 9,   Yunanistan % 8, Yuğoslavya % 8 (2000).

 

        İthalat: 6.2 milyar $ (2001 tahmini)

 

        İthal Malları: Yakıtlar, madenler ve hammaddeler; makina ve ekipman,  kimyasal maddeler, plastik, besin ve tekstil.

 

        İthalat Yaptığı Ülkeler: Rusya Federasyonu % 24, Almanya % 14, İtalya % 8, Fransa % 5 (2000).

 

        Dış Borcu: 10.2 milyar $ (2001 tahmini)

 

        Ekonomik Yardım: aldığı; 1 milyar $ (1997)

 

        Para Birimi: Leva

ULAŞIM

        Demiryolu: 4 294 km

                 

        Karayolu: Toplam: 37 288 km
                        Asfaltlanmış: 33 786 km
                        Stabilize: 3 502 km (2001)

 

        Su Yolu: 470 km

 

        Boru Hatları: Doğalgaz: 1 500 km,

                             Petrol ürünleri: 525 km,

 

        Limanları: Burgaz, Lom, Nesebur, Ruse, Varna, Vidin.

 

        Hava Alanları: 215 (2001)

 

        Helikopter Pisti: 1 (2001)
#1 - Şubat 18 2007, 19:36:23
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

Üye:

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.