Alternatifim Cafe

Avustralya ...

Discussion started on Ülkeler Coğrafyası

CoğrafiVerileri

 Konum: Avustralya en eski kıtalardanbiridir. Hint ve Pasifik Okyanusları arasında uzanır. Komple bir kıtayıkaplayan tek ülkedir.
 Coğrafi konumu: 27 00 Güney derecesi, 133 00 Doğu boylamı
 Haritadaki konumu: Avustralya kıtası
 Yüzölçümü: toplam: 7,686,850 km²
 kara: 7,617,930 km²
 su: 68,920 km²
 Sınırları: 0 km
 Sahil şeridi: 25,760 km
 İklimi: Kıtanın hemen hemen üçte biri tropik ve kalanı ılımanbölgedir. En soğuk bölgeler Tasmanya'nın yayla ve yüksek yerlerinde veanakaranın güney doğu kıyılarındadır. Yıllık ortalama sıcaklık kuzeyde 27dereceden güneyde 13 dereceye kadar değişir.
 Arazi yapısı: Genellikle yüksek olmayan yaylalar, güneydoğudaverimli ovalar yer almaktadır. Erozyonla ortaya çıkan asıl ana kara 3000 milyonyıldan daha yaşlıdır.
 Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Eyre Gölü 15 m
 en yüksek noktası: Kosciuszko Dağı 2,229 m
 Doğal kaynakları: ***, kömür, demir yatakları, bakır, kalay,gümüş, uranyum, nikel, tungsten, mineraller, kurşun, çinko, elmas, doğal gaz,petrol
 Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %6
 otlaklar: %54
 ormanlık arazi: %19
 diğer: %21 (1993 verileri)
 Sulanan arazi: 21,070 km² (1993 verileri)
 Doğal afetler: Kıyı boyunca kasırgalar; sert kuraklıklar
 Coğrafi not: Toprak bakımından Rusya, Kanada, Çin, Amerika veBrezilya'dan sonra 6. en büyük ülkedir. Avustralya, dünyanın en büyük adası veen küçük kıtasıdır. Ayrıca bir ülkeden oluşan tek kıtadır.

Nüfus Bilgileri

 Nüfus: 19,357,594 (Temmuz 2001 verileri)
 Yaş yapısı: 0-14 yaş: %20.64 (erkek 2,045,892; kadın 1,948,949)
 15-64 yaş: %66.86 (erkek 6,538,096; kadın 6,405,014)
 65 yaş ve üzeri: %12.5 (erkek 1,059,107; kadın 1,360,536) (2001 verileri)
 Nüfus artış oranı: %0.99 (2001 verileri)
 Mülteci oranı: 4.19 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
 15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
 15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
 65 yaş ve üzeri: 0.78 erkek/kadın
 toplam nüfusta: 0.99 erkek/kadın (2001 verileri)
 Bebek ölüm oranı: 4.97 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 79.87 yıl
 erkeklerde: 77.02 yıl
 kadınlarda: 82.87 yıl (2001 verileri)
 Ortalama çocuk sayısı: 1.77 çocuk/1 kadın (2001 verileri)
 HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.15 (1999verileri)
 HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 14,000 (1999verileri)
 HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 (1999 verileri)
 Ulus: Avustralyalılar
 Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz ırk %95; Asya Kökenli %4; Aborjinlerve diğerleri %1
 Din: Anglikan %26.1; Roman Katolik %26; Diğer HıristiyanMezhepleri %24.3
 Dil: İngilizce ve diğer yerel lisanlar
 Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
 toplam nüfus: %100
 erkek: %100
 kadın: %100 (1980 verileri)
Yönetimi

 Ülke adı: Avustralya
 Yönetim biçimi: Federal Meşruti Monarşi
 Başkent: Canberra
 İdari bölümler: 6 eyalet New South, Wales, Victoria, Queensland, Güney Avustralya, Tasmania ve 2 büyük bölgeden oluşmaktadır. Buna ek olarak kıta çevresindeki bazı adalar üzerinde bulunan 7 bölge de Avustralya'ya bağlıdır. Avustralya halkının yüzde 66'sı şehirlerde yaşamaktadır.
 Bağımsızlık günü: 1 Ocak 1901
 Milli bayram: Avustralya Günü, 26 Ocak (1788)
 Anayasa: 9 Ocak 1900, 1 Ocak 1901 tarihinden itibaren yürürlüktedir.
 Hukuk sistemi: Avustralya üç seviyeli hükümete sahiptir; Federal Hükümet, Eyalet Hükümeti ve Yerel Hükümet. Federal hükümet başbakanlıkla yönetilir ve savunma, dış işler ve haberleşme gibi ülke konularından sorumludur. Eyalet hükümeti ; eğitim, sosyal refah ve hukuk alanlarında Federal hükümet faaliyetlerini destekler. Yerel hükümet ise şehir planlaması, binaların yerleşimi, kanalizasyon gibi belediye aktivitelerinden sorumludur.
 Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ANZUS (ABD, Avusturalya ve Yeni Zelanda Örgütü), APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), ARF, AsDB (Asya Kalkınma Bankası), ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CP, EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM , NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NSG, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), Sparteca, SPC (Güney Pasifik Komisyonu), SPF, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

Ekonomik Göstergeler

 Ekonomiye genel bakış: Dünyanın en çok kentleşmiş ve teknolojik açıdan ileri düzeyi yakalamış ülkelerinden biridir. Avustralya'nın gayri safi milli hasılası 20 milyonun altında bir nüfusu olan bir ülke için yüksektir. Eğitim, öğretim, sağlık ve ulaştırma dahil olmak üzere sosyal altyapıya büyük ölçüde yatırım yapmıştır. Avustralya kalkınmış, iyi eğitilmiş ve endüstrileşmenin doruğundaki yapısı ile kendi ihtiyaçlarını iç kaynakları ile karşılayabildiği gibi yüksek oranlarda gıda ve maden ürünleri ihracatında bulunmaktadır.
 İş Gücü: 9.500.000 (1999)
 Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.4 (2000 verileri)
 Sektörlere göre işgücü dağılımı: İşgücünün %34'ü finans ve hizmet sektörü, %23'ü maden ve kamu kurumları, %20'si toptan ve perakende ticaret, %17'si üretim ve endüstri, %6'sı tarım ile uğraşmaktadır.
 İşsizlik oranı: %6.4 (2000)
 Bütçe: gelirler: 94 milyar $; giderler: 103 milyar $
 Endüstri: madencilik, endüstri ve taşımacılık ekipmanları, gıda ürünleri, kimyasallar, çelik
 Endüstrinin büyüme oranı: %1.5 (1999 verileri)
 Elektrik üretimi: 191.727 milyar kWh (1999)
 Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %89.93
 hidro: %8.36
 nükleer: %0
 diğer: %1.71 (1999)
 Elektrik tüketimi: 178.306 milyar kWh (1999)
 Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
 Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
 Tarım ürünleri: buğday, arpa, şekerkamışı, meyveler; büyükbaş hayvan, kümes hayvanları
 İhracat tutarı: 69 milyar $ (2000 verileri)
 İhracat ürünleri: kömür, altın, et, yün, alüminyum, demir, buğday, makine ve ulaşım araçları
 İhracat ortakları: %24 Japonya, %8 Güney Kore, %7 Yeni Zelanda, %7 ABD, İngiltere, Tayvan, Singapur, Hong Kong
 İthalat tutarı: 77 milyar $ (2000 verileri)
 İthalat ürünleri: makine ve ulaşım araçları, bilgisayar ve ofis makineleri, telekomünikasyon araçları ve parçaları, ham petrol ve petrol ürünleri
 İthalat ortakları: %22 ABD, %17 Japonya, %6 İngiltere, %5 Çin, %5 Yeni Zelanda
 Dış borç tutarı: 220.6 milyar $ (2000)
 Para birimi: Avustralya Doları (AUD)
 Para birimi kodu: AUD
 Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran

İletişim Bilgileri

 Kullanılan telefon hatları: 9.58 milyon (1998)
 Telefon kodu: 61
 Radyo yayın istasyonları: AM 262, FM 345, kısa dalga 1 (1998)
 Radyolar: 25.5 milyon (1997)
 Televizyon yayını yapan istasyonlar: 104 (1997)
 Televizyonlar: 10.15 milyon (1997)
 Internet kısaltması: .au
 Internet servis sağlayıcıları: 264 (2000)
 Internet kullanıcıları: 7.77 milyon (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık

 Demiryolları: toplam: 33,819 km (2,540 km elektriklendirilmiş)
 Karayolları: toplam: 913,000 km
 asfalt: 353,331 km
 asfalt olmayan: 559,669 km (1996)
 Deniz yolları: 8,368 km
 Boru hatları: ham petrol 2,500 km; petrol ürünleri 500 km; doğal gaz 5,600 km
 Limanları: Adelaide, Brisbane, Cairns, Darwin, Devonport (Tasmania), Fremantle, Geelong, Hobart (Tasmania), Launceston (Tasmania), Mackay, Melbourne, Sydney, Townsville
 Hava alanları: 411 (2000 verileri)

#1 - Ocak 14 2007, 18:06:39
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

+
Avustralya Böcek Türünün En Fazla Olduğu Ülkedir.
Bir Belgeselden biliyorum.
#2 - Şubat 22 2007, 23:43:56

+
Avustralya Böcek Türünün En Fazla Olduğu Ülkedir.
Bir Belgeselden biliyorum.

Evet çok doğru . Teşekkürler hatırlattığın için ...
#3 - Şubat 24 2007, 12:12:14
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.