Alternatifim Cafe

Brezilya ...

Discussion started on Ülkeler Coğrafyası
Tam Adı : Brezilya Federal Cumhuriyeti     
Yüzölçümü : 8 551 965 km² 
Başkenti : Brasilia
Para Birimi : Yeni Cruzado
Dili : Portekizce
Nüfusu : 176 029 560 kişi (2002 tahmini) 
Ortalama Ömür : 63.55 yıl (2002 tahmini) 
Okur Yazarlık Oranı : % 83.3 (1995 tahmini) 
Kişi Başına Düşen Milli Gelir : 7 400 $ (2001 tahmini)

KONUM

Güney Amerika'nın doğusunda Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Brezilya'nın kıyı uzunluğu 7 491 km'dir.

 

        Toplam 14 691 km olan kara sınırının; 985 km'si Uruguay, 1 224 km'si Arjantin, 1 290 km'si Paraguay, 3,400 km'si Bolivya, 1 560 km'si Peru, 1 643 km'si Kolombiya, 2 200 km'si Venezüella, 1 119 km'si Guyana, 597 km'si Surinam,  ve 673 km'side Fransız Guyanası iledir.

 

        Toplam 8 511 965 km² alan kaplayan Brezilya arazisinin 55 455 km² si göller oluştururken, 8 456 510 km² si kara yüzeyidir.

 

        Ülkenin en alçak yeri 0 m ile Atlas Okyanusu kıyıları iken, en yüksek yeri 3 014 m ile Pico da Neblina'dır.

YÖNETİM

Ülkenin Tam Adı
 : Brezilya Federal Cumhuriyeti
 
Kısa Adı
 : Brezilya
 
Yönetim Şekli
 : Federal Cumhuriyet
 
Başkent
 : Brasilia
 
Kurtuluş Günü
 : 7 Eylül 1822 (Portekiz'den)
 
Milli Tatil Günü
 : 7 Eylül Bağımsızlık Günü (1822)
 

 

        Ülke toplam 26 eyalet ve bir federal bölgeden* oluşmaktadır. Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal*, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Tocantins

 

        Anayasa: 5 Ekim 1988'de kabul edildi.

 

        Adli Sistem: Roma hukukuna dayanır.

 

         Oy Hakkı: 16-18 yaşını dolduran herkesin 70 yaşına kadar oy hakkı bulunmaktadır.

 

        Yürütme Dalları:

        Devlet Başkanı: Cumhurbaşkanı Fernando Henrique CARDOSO (1 Ocak 1995'den bu yana) Başkan Yardımcısı Marco MACIEL (1 Ocak 1995'den bu yana); Cumhurbaşkanı hem devletin hemde Hükümetin başıdır.

 

        Seçim Sonuçları: Fernando Henrique CARDOSO oyların % 53'ünü alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

 

        Kabine: Bakanlar kurulu Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

 

        Hükümetin Başı: Cumhurbaşkanı Fernando Henrique CARDOSO (1 Ocak 1995'den bu yana) Başkan Yardımcısı Marco MACIEL (1 Ocak 1995'den bu yana); Cumhurbaşkanı hem devletin hemde Hükümetin başıdır.

YERŞEKİLLERİ

Ülkenin kuzeyinde Amazon Nehri'nin de yer aldığı hafif engebeli geniş düzlüklerden yer alırken, buranın güneyinde geniş platolar kuşağı bulunmaktadır. Ülkenin güneydoğusu dar kıyı ovalarının yer aldığı dağlık ve tepelik bir sahadır. 

 

        Doğal Afetler: Ülkenin kuzey doğusu zaman zaman kuraklık tehlikesiyle karşılaşırken, güneydeki ormanlık kuşak sık sık sellere maruz kalmaktadır.

 

        Çevre konusunda önemli noktalar: Amazon Havzasında yer alan ormanların tahribi burada bulunan çok sayıdaki yerli bitki ve hayvan türünün geleceğini tehlikeye sokmuştur. Ülkede çok karlı olan havşi yaşam ticareti kaçak yollardan yapılmaktadır. Rio de Janeiro, Sao Paulo ve diğer büyük şehirlerde hava ve su kirliliği görülmektedir. Uygun olmayan yöntemlerle yürütülen madencilik faaliyetleri arazinin tahrip olmasına ve suların kirlenmesine yol açmaktadır. Bunların dışında ülkenin sulak alanları şiddetli tahriple ve ülke kıyılarıda petrolün yol açtığı kirlilikle karşı karşıyadır.

İKLİM

        Ülke tamamen tropikal kuşak içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle ülke yıl boyunca sıcak ve Kuzeydoğusu dışında kalan sahalar bol yağışlıdır.

NÜFUS

Nüfus: 176 029 560 kişi (2002 tahmini)

 

        Yaş yapısı:    0-14 yaş:  % 28 (erkek 25 140 954 kişi; kadın 24 199 276 kişi)

                                15-64 yaş:  % 66.4 (erkek 57 424 151 kişi; kadın 59 409 928 kişi)
                                65 yaş ve üzeri:  % 5.6 (erkek 3 992 017 kişi; kadın 5 863 234 kişi) (2002 tahmini)

 

        Nüfus artış oranı: % 0.87 (2002 tahmini)

 

        Doğum oranı: 1 000 kişide / 18.08 doğum (2002 tahmini)

 

        Ölüm Oranı:  1 000 kişide / 9.32 ölüm (2002 tahmini)

 

        Net göç oranı: 1 000 kişide / -0.03 göç (2002 tahmini)

 

        Cinsiyet oranı: Doğumda:  1.05 erkek / kadın

                                    15 yaş altı: 1.04 erkek / kadın
                                    15-64 yaş: 0.97 erkek / kadın
                                    65 yaş ve üzeri: 0.68 erkek / kadın
                                    Toplam nüfusun: 0.97 erkek / kadın (2002 tahmini)

 

        Bebek ölüm oranı:1 000 canlı doğumda / 35.87 ölü (2002 tahmini)

 

        Ortalama Ömür: Toplam nüfus:  63.55 yıl
                                       Kadın: 67.91 yıl
                                       Erkek: 59.4 yıl (2002 tahmini)

 

        Doğurganlık oranı : Kadın başına 2.05 çocuk (2002 tahmini)

 

          HIV/AİDS - yetişkin nüfusta yayılma oranı: % 0.57 (1999 tahmini)

          HIV/AİDS - taşıyan insan sayısı: 540 000 (1999 tahmini)

          HIV/AİDS - ölü sayısı: 18 000 (1999 tahmini)

 

         Milliyet (Uyruk): Brezilyalı

         Etnik guruplar: Beyazlar (Portekizli, Alman, İtalyan, İspanyol ve Polonyalı) % 55, melezler % 38, siyahlar % 6,diğerleri (Japon, Arap ve Güney Amerika Yerlileri) % 1.

          Din: Ülke nüfusunun % 80 Katoliktir.

        Dil: Portekizce (Resmi Dil), İspanyolca, İngilizce, Fransızca.

 

        Okur yazarlık oranı: 15 yaş altındaki herkes okuma yazma bilmektedir.
                                 erkek: % 83.3
                                 kadın: % 83.2
                                Toplam nüfus: % 83.3 (1995 tahmini)

EKONOMİ

Genel Bakış

       

 

        Gayri Safi Milli Hasıla: 1.34 trilyon $ (2001 tahmini)

 

        GSMH Gerçek Büyüme Oranı: % 1.9 (2001 tahmini)

 

        GSMH Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 7 400 $ (2001 tahmini)

 

        GSMH Sektörlere Dağılımı:  tarım: % 9
                                                            endüstri: % 32
                                                            hizmetler: % 59 (2000 tahmini)

 

        Fakirlik Sınırının Altındaki Nüfus: % 22

 

        Hane Halkının Gelir Oran Yüzdesi: en düşük % 10: % 1
                                                                         en yüksek %10: % 46.7 (1997)

 

         Enflasyon Oranı (tüketici fiyatları): % 7.7 (2001 tahmini)

 

         İş Gücü: 79 milyon (1989 tahmini)

 

         İş Gücünün Sektörlere Dağılımı: tarım: % 23

                                                                      endüstri: % 24
                                                                      hizmetler: % 53 (2001 tahmini)

 

        İşsizlik Oranı: % 6.4 (2001 tahmini)

 

        Bütçe: gelirler: 100.6 milyar $
                   harcamalar: 91.6 milyar $

 

        TARIM

         Ülkede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri; kahve, soya, buğday, pirinç, mısır, şeker kamışı, kakao ve turunçgillerdir. Ülkede büyük baş hayvan yetiştiriciliği de yaygın olarak yapılmaktadır.

 

        Arazi Kullanımı: Ekili-Dikili Alan: % 6

                                       Sürekli Ürünler: % 2

                                       Diğerleri: % 92 (1998 tahmini)

 

        Sulanabilir Arazi:  (1998 tahmini)

 

        SANAYİ

        Ülkede faaliyette bulunan başlıca sanayi kolları; tekstil, ayakkabı imalatı, kimyasal madde üretimi, çimento, orman ürünleri, demir çelik tesisleri, uçak, motorlu taşıtlar ve bunların çeşitli yedek parçaları, diğer makina ve ekipmanlar.

 

        Sanayi üretimi büyüme oranı: % 1 (2000 tahmini)

 

        MADENCİLİK

        Ülkede çıkartılan başlıca madenler; ***, altın, demir, manganez, nikel, fosfat, platin, kalay, uranyum ve petrol.

 

         Elektrik Üretimi: 342.302 milyar kWh (2000 tahmini)

 

        Elektrik Üretim Kaynakları: fosil yakıtlar: % 5.85
                                                           su gücü: % 88.97
                                                           diğerleri: % 3.74
                                                           nükleer: % 1.44 (2000 tahmini)

 

        Elektrik Kullanımı: 360.641 milyar kWh (2000 tahmini)

 

        Elektrik İhracatı: 0 kWh (2000 tahmini)

 

        Elektrik İthalatı: 42.3 milyar kWh (2000 tahmini)

        İhtiyacı olan elektriği Paraguay'dan almaktadır.

 

       TİCARET

       

         İhracat: 57.8 milyar $  (2001 tahmini)

 

        İhraç Malları: Çeşitli mamul maddeler, demir filizi, soya, ayakkabı, kahve ve otomobil.

 

        İhracat Yaptığı Ülkeler: ABD % 24.4, Arjantin % 11.2, Almanya % 8.7, Japonya % 5.5, İtalya % 3.9 ve Hollanda (2001).

 

        İthalat: 57.7 milyar $ (2001 tahmini)

 

        İthal Malları: Çeşitli makine ve ekipmanlar, kimyasal maddeler, petrol, elektrik, otomobil ve bunlara ait yedek parçalar. machinery and equipment, chemical products, oil, electricity, autos and auto parts

 

        İthalat Yaptığı Ülkeler: ABD % 23.2, Arjantin % 11.2, Almanya % 8.7, Japonya % 5.5 ve İtalya % 3.9 (2001).

 

        Dış Borcu: 251 milyar $ (2001 tahmini)

 

        Ekonomik Yardım: aldığı;  Bilinmiyor.

 

        Para Birimi: REAL

       

        Para Birimi Kodu: BRL

 

        Mali Yıl: 1 Ocak - 31 Aralık

ULAŞIM

 Demiryolu: 30 875 km

   

        Karayolu: Toplam: 1 980 000 km
                           Asfaltlanmış: 184 140 km
                           Stabilize: 1 795 860 km (1996 tahmini)

 

        Su Yolu: 50 000 km

 

        Boru Hatları: Ham petrol: 2 980 km

                                 Petrol ürünleri: 4 762 km

                                 Doğalgaz: 4 246 km

 

        Limanları: Belem, Fortaleza, Ilheus, Imbituba, Manaus, Paranagua, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santos, Vitoria

 

        Hava Alanları: 3 365 tane (2001)

ASKERİ ÖZELLİKLER

Askeri Kuvvetler: Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Federal Polis.

       

        Askere alma yaşı: 18 (2002 tahmini)

 

        Silah altına alınabilecek 15-49 yaş arası erkekler: 48 859 610 kişi (2002 tahmini)

 

        Silah altına alınabilecek 15-49 yaş arası hazır erkekler: 32 743 504 kişi (2002 tahmini)

 

       Yıllık askerlik yaşına ulaşan erkekler: 1 762 740 kişi (2002 tahmini)

 

        Askeri harcamalar:  13.408 milyar $

 

        Askeri harcamaların gayri safi milli hasıla içerisindeki oranı: % 1.9

HABERLEŞME

Hatlı telefon kullanıcıları sayısı: 17 039 000 (1997)

 

        Mobil telefon kullanıcıları sayısı: 4 400 000 (1997)

 

        Telefon Sistemi: Ülkede iyi çalışan bir telefon sistemi bulunmaktadır.

 

        Yurtiçi Kullanım: Yurt içi iletişim için geniş bir kısa dalga radyo saistemi ile çeşitli uydular kullanılmaktadır.

 

        Uluslararası Kullanım: Ülke uluslar arası ilitişimi sağlamak için 3 koaksial deniz altı kablosu ile haberleşme uydularından faydalanmaktadır. Brezilya'nın haberleşme uyduları, 3 İntelsat (Atlas Okyanusu), 1 İnmarsat (Atlas Okyanusu doğu bölgesi) ve Mercosur Brazilsat.

 

        Radyo istasyonları: 1 365 tane AM, 296 tane FM ve 161 tanede kısa dalga (1999) istasyonlar bulunmaktadır.

 

        Televizyon istasyonları: Ülkede 1997 yılı itibariyle 138 tane televizyon istasyonu bulunmaktadır.

 

        Ülkenin internet kodu: .br

        İnternet servis sağlayıcıları (ISPs): 50 (2000)

        İnternet kullanıcıları: 11 940 000 (2001)
#1 - Ocak 16 2007, 17:37:00
« Son Düzenleme: Ocak 16 2007, 17:38:50 Gönderen: frozen »
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

keşke birazda şu rio karnavalından bahsetseydin :)
#2 - Ocak 18 2007, 21:22:47
Her asker yeşil bereli olamaz...

keşke birazda şu rio karnavalından bahsetseydin :)

onlar özel konular ...
#3 - Ocak 18 2007, 21:25:35
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

angelfb1907

#4 - Ocak 26 2007, 15:18:27

resimler güzelmiş paylaşım için sağol tırsıkşizo ama resimlerin devamını bekleriz ona göre :D
#5 - Ocak 28 2007, 15:36:15
Her asker yeşil bereli olamaz...

resimler güzelmiş paylaşım için sağol tırsıkşizo ama resimlerin devamını bekleriz ona göre :D

zamanı gelince bende resim ekliycem ok ...
#6 - Ocak 28 2007, 18:19:58
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

keşke birazda şu rio karnavalından bahsetseydin :)


bende bahsedicek diye okudum hepsini ama ihhh.
#7 - Mayıs 17 2007, 13:21:28
imza kural dışı..

buraya gitmem lazım :Ç :Ç
#8 - Ağustos 13 2008, 16:32:19
lan yüzüme bakma malca konuşmuyorum arapça

Birçok milletin insanına göre daha samimiler.Güzel bir yer.
#9 - Ağustos 25 2009, 13:57:30

On the day that you were born
The angels got together
They decided to create a dream come true
So they sprinkled moon dust in your hair
And put a starlight in your eyes so blue

Hayranı olduğum, daha doğrusu aşık olduğum ülke. Sırf bunlar yüzünden Portekizceye merak sardım. :Ç
İlerleyen yıllarda eğitimimi burda tamamlamak isterim açıkçası. Bayılıyorum buraaa. :Ç :Ç
#10 - Eylül 14 2009, 23:52:58
Menino quem te fez?
Quem te deu tanta guarida,
Quem te mostrou a beleza
De dançar dentro da briga?

kızları mükemmel  onun dışında bişey söyleyemiyorum.
#11 - Eylül 15 2009, 00:42:20
Özlemişim buraları =)

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.