Alternatifim Cafe

Beyaz Rusya ...

Discussion started on Ülkeler CoğrafyasıCoğrafi Verileri

 Konum: Doğu Avrupa, Polonya'nın doğusunda yer almaktadır.
 Coğrafi konumu: 53 00 Kuzey derecesi, 28 00 Batı boylamı
 Harita konumu: Doğu Avrupa
 Yüzölçümü: toplam: 207,600 km²
 kara: 207,600 km²
 su: 0 km²
 Sınırları: toplam: 3,098 km
 Sınır komşuları: Letonya 141 km, Litvanya 502 km, Polonya 605 km, Rusya 959 km, Ukrayna 891 km
 Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
 İklimi: Kışlar soğuk, yazlar serin ve nemli geçer. Karasal ve deniz iklimi arasında geçiş yaşanır.
 Arazi yapısı: Arazi genellikle yatık olup, çok sayıda bataklık bulundurur.
 Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Nyoman Nehri 90 m; en yüksek noktası: Dzyarzhynskaya Hara 346 m
 Doğal kaynaklar: Ormanlar, bataklık kömürü, az miktarda petrol ve doğal gaz
 Arazi kullanımı: işlenebilir toprak arazi: %29
 sürekli ekinler: %1
 otlaklar: %15
 ormanlık arazi: %34
 diğer: %21 (1993 verileri)
 Sulanan arazi: 1,000 km² (1993 verileri)
 Coğrafi not: kara ile çevrili

 

 Nüfus Bilgileri

 Nüfus: 10,350,194 (Temmuz 2001 verileri)
 Yaş yapısı: 0-14 yaş: %17.93 (erkek 947,820; kadın 908,210)
 15-64 yaş: %68.21 (erkek 3,428,920; kadın 3,631,290)
 65 yaş ve üzeri: %13.86 (erkek 473,992; kadın 959,962) (2001 verileri)
 Nüfus artış oranı: %-0.15 (2001 verileri)
 Mülteci oranı: 2.89 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
 15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
 15-64 yaş: 0.94 erkek/kadın
 65 yaş ve üzeri: 0.49 erkek/kadın
 toplam nüfusta: 0.88 erkek/kadın (2001 verileri)
 Bebek ölüm oranı: 14.38 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 68.14 yıl
 erkek: 62.06 yıl
 kadın: 74.52 yıl (2001 verileri)
 Ortalama çocuk sayısı: 1.28 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
 HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.28 (1999 verileri)
 HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 14,000 (1999 verileri)
 HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 400 (1999 verileri)
 Ulus: Beyaz Rusya
 Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz Ruslar %81.2, Ruslar %11.4, Polonyalılar, Ukraynalılar ve diğerleri %7.4
 Dinler: Doğu Ortodoksları %80, diğer (Roma Katolikleri, Protestanlar, Museviler ve Müslümanlar) %20 (1997 verileri)
 Diller: Beyaz Rusça, Rusça, diğer
 Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
 toplam nüfus: %98
 erkek: %99
 kadın: %97 (1989 verileri)

 


Yönetimi

 Ülke adı: Resmi uzun adı: Beyaz Rusya Cumhuriyeti
 kısa şekli : Beyaz Rusya
 yerel adı: Respublika Byelarus'
 eski adı: Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
 Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
 Başkent: Minsk
 İdari bölmeler: 6 bölge ve bir belediye; Brestskaya (Brest), Homyel'skaya (Homyel'), Horad Minsk, Hrodzyenskaya (Hrodna), Mahilyowskaya (Mahilyow), Minskaya, Vitsyebskaya (Vitsyebsk)
 Bağımsızlık günü: 25 Ağustos 1991
 Milli bayram: Bağımsızlık günü, 3 Temmuz (1944)
 Anayasa: 30 Mart 1994; 27 Kasım 1996 tarihinde yeniden düzenlenip yürürlüğe konulmuştur.
 Hukuk sistemi: Genel hukuk kurallarına göre düzenlenmiştir.
 Oy kullanma yaşı: 18 yaşından itibaren; genel
 Üyesi olduğu kuruluşlar: CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), Inmarsat, Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (gözlemci), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, NSG, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler

 Ekonomiye genel bakış: 1995`de Cumhurbaşkanı Lukashenko, ülkeyi piyasa sosyalizmine yönelttiğinden beri, Beyaz Rusya küçük yapısal reformlar görmüştür.
 GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 78.8 milyar $ (2000 verileri)
 GSYİH - reel büyüme: %4 (2000 verileri)
 GSYİH - sektörlere göre: tarım: %13
 endüstri: %46
 hizmet: %41 (1999 verileri)
 Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %200 (2000 verileri)
 İş gücü: 4.8 milyon (2000)
 İşsizlik oranı: %2.1 (2000)
 Bütçe: gelirler: 4 milyar $; giderler: $4.1 milyar (1997 verileri)
 Endüstri: Metal-kesme makine araçları, traktörler, kamyonlar, motosikletler, televizyon setleri, kimyasal elyaf, gübre, tekstil, radyolar, buzdolapları
 Endüstrinin büyüme oranı: %5 (2000 verileri)
 Elektrik üretimi: 24.911 milyar kWh (1999)
 Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %99.9
 hidro: %0.1
 nükleer: %0 diğer: %0 (1999)
 Elektrik tüketimi: 27.647 milyar kWh (1999)
 Elektrik ihracatı: 2.62 milyar kWh (1999)
 Elektrik ithalatı: 7.1 milyar kWh (1999)
 Tarım ürünleri: Hububat, patates, sebzeler, şeker pancarı, keten, sığır eti, süt
 İhracat: 7.4 milyar $ (2000)
 İhracat ürünleri: Makine ve araç - gereçler, kimyasallar, metaller, tekstil, gıda ürünleri
 İhracat ortakları: Rusya %66, Ukrayna, Polonya, Almanya, Litvanya (1998)
 İthalat: 8.3 milyar $ (2000)
 İthalat ürünleri: yakıt, doğal gaz, endüstriyel ham maddeler, tekstil, şeker, gıda maddeleri
 İthalat ortakları: Rusya %54, Ukrayna, Almanya, Polonya, Litvanya (1998)
 Dış borç tutarı: 1 milyar $ (2000 verileri)
 Para birimi: Beyaz Rusya Rublesi (BYB/BYR)
 Para birimi kodu: BYB/BYR
 Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

 Kullanılan telefon hatları: 2.313 milyon (1997)
 Telefon kodu: 375
 Radyo yayın istasyonları: AM 28, FM 37, kısa dalga 11 (1998)
 Radyolar: 3.02 milyon (1997)
 Televizyon yayını yapan istasyonlar: 47 (1995)
 Televizyonlar: 2.52 milyon (1997)
 Internet kısaltması: .by
 Internet servis sağlayıcıları: 4 (2000)
 Internet kullanıcıları: 10,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık

 Demiryolları: toplam: 5,523 km (2000)
 Karayolları: toplam: 63,355 km
 asfalt: 60,567 km
 asfalt olmayan: 2,788 km (1998)
 Boru hatları: Ham petrol 1,470 km; arıtılmış ürünler 1,100 km; doğal gaz 1,980 km (1992)
 Limanlar: Mazyr
 Hava alanları: 136 (2000 verileri)

#1 - Ocak 14 2007, 18:33:45
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.