Alternatifim Cafe

Avusturya ...

Discussion started on Ülkeler Coğrafyası

Yeni!


CoğrafiVerileri

 Konum: Orta Avrupa'da, İtalya ile Slovenya'nınkuzeyinde yer alır.
 Coğrafi konumu: 47 20 Kuzey derecesi, 13 20 Doğu boylamı
 Haritadaki konumu: Avrupa
 Yüzölçümü: toplam: 83,858 km²
 kara: 82,738 km²
 su: 1,120 km²
 Sınırları: toplam: 2,562 km
 Sınır komşuları: Çek Cumhuriyeti 362 km, Almanya 784 km,Macaristan 366 km, İtalya 430 km, Liechtenstein 35 km, Slovakya 91 km, Slovenya330 km, İsviçre 164 km
 Sahil şeridi: 0 km
 İklimi: Ilıman kıtasal iklim.
 Arazi yapısı: Batı ve güneyinde Alpler, doğu ve kuzey kısımlardaçoğunlukla düzlükler yer alır
 Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Neusiedler See 40m; en yüksek noktası: Grossglockner 6,960 m
 Doğal kaynakları: Demir, kereste, magnezit, kurşun, kömür, linyit,bakır, hidro enerji
 Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %17
 daimi ekinler: %1
 otlaklar: %23
 ormanlık arazi: %39
 diğer: %20 (1993 verileri)
 Sulanan arazi: 457 km² (1993 verileri)
 Coğrafi not: Kara ile çevrili

Nüfus Bilgileri

 Nüfus: 8,150,835 (Temmuz 2001 verileri)
 Nüfus artış oranı: %0.24 (2001 verileri)
 Mülteci oranı: 2.45 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
 15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
 15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
 65 yaş ve üzeri: 0.62 erkek/kadın
 toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2001 verileri)
 Bebek ölüm oranı: 4.44 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.84 yıl
 erkeklerde: 74.68 yıl
 kadınlarda: 81.15 yıl (2001 verileri)
 Ortalama çocuk sayısı: 1.39 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
 HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.23 (1999verileri)
 HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 9,000 (1999 verileri)
 HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999verileri)
 Ulus: Avusturyalı
 Nüfusun etnik dağılımı: Alman %98, Hırvat, Sloven, diğer (Macar,Çek, Slovak, diğer)
 Din: Roma Katolikleri %78 , Protestanlar %5, Müslümanlar ve diğer%17
 Diller: Almanca
 Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
 toplam nüfusta: %98

Yönetimi

 Ülke adı: Resmi tam adı: Avusturya Cumhuriyeti
 kısa şekli : Avusturya
 Yerel tam adı: Republik Oesterreich
 yerel kısa şekli: Oesterreich
 Yönetim biçimi: Parlementer Federal Cumhuriyet
 Başkent: Viyana
 İdari bölümler: 9 eyalet; Burgenland, Kaernten, Niederoesterreich, Oberoesterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien
 Bağımsızlık günü: 1156 (Bavarya'dan)
 Milli bayram: Ulusal gün, 26 Ekim (1955)
 Anayasa: 1920
 Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) (gözlemci), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM (ziyaretçi), NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NSG, OAS (gözlemci), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNDOF (BM Ateşkes Gözlem Misyonu), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOT, UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (gözlemci), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

Ekonomik Göstergeler

 GSYİH: Satın alma Gücü paritesi: 203 milyar $ (2000 verileri)
 Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
 İş gücü: 3.7 milyon (1999)
 İşsizlik oranı: %5.4 (Aralık 2000)
 Bütçe: gelirler: 56.3 milyar $; giderler: 60.5 milyar $ (2000)
 Endüstri: İnşaat, makine, araçlar ve parçaları, gıda, kimyasallar, kağıt ürünleri, iletişim araçları, turizm
 Endüstrinin büyüme oranı: %4.2 (2000 verileri)
 Elektrik üretimi: 59.283 milyar kWh (1999)
 Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %29.53
 hidro: %67.65
 nükleer: %0
 diğer: %2.82 (1999)
 Elektrik tüketimi: 53.231 milyar kWh (1999)
 Elektrik ihracatı: 13.507 milyar kWh (1999)
 Elektrik ithalatı: 11.605 milyar kWh (1999)
 Tarım ürünleri: Hububat, patates, şeker pancarı, şarap, meyve, süt ürünleri, sığır, domuz, kümes hayvanı
 İhracat tutarı: 63.2 milyar $ (2000 verileri)
 İhracat ürünleri: Makine ve parça, kağıt ürünleri, metal eşyalar, kimyasallar, demir - çelik, tekstil, gıda maddeleri
 İhracat ortakları: AB %64.2, İsviçre %5.9, ABD %4.5, Macaristan %3.9 (1999)
 İthalat tutarı: 65.6 milyar $ (2000 verileri)
 İthalat ürünleri: Makine ve parça, kimyasallar, metal eşyalar, gıda maddeleri
 İthalat ortakları: AB %70.3, ABD %5.4, İsviçre %3.0, Macaristan %2.8 (1999)
 Dış borç tutarı: 16 milyar $ (2000 verileri)
 Para birimi: Avusturya Schillingi (ATS); Euro (EUR)
 Para birimi kodu: ATS; EUR
 Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

 Kullanılan telefon hatları: 4 milyon (1998)
 Telefon kodu: 43
 Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 61, kısa dalga 1 (1998)
 Radyolar: 6.08 milyon (1997)
 Televizyon yayını yapan istasyonlar: 45 (1997)
 Televizyonlar: 4.25 milyon (1997)
 Internet kısaltması: .at
 Internet servis sağlayıcıları: 37 (2000)
 Internet kullanıcıları: 2.6 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık

 Demiryolları: toplam: 6,095.2 km (167 km elektriklendirilmiş)
 Karayolları: toplam: 133,361 km
 asfalt: 133,361 km
 asfalt olmayan: 0 km (1998 verileri)
 Su yolları: 358 km
 Boru hatları: Ham petrol 777 km; doğal gaz 840 km
 Limanları: Linz, Vienna, Enns, Krems
 Hava alanları: 55 (2000 verileri)

#1 - Ocak 14 2007, 18:28:57
« Son Düzenleme: Ocak 14 2007, 18:35:27 Gönderen: frozen »
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.