Alternatifim Cafe

Afganistan ...

Discussion started on Ülkeler Coğrafyası


CoğrafiVerileri

 Konum: Güney Asya'da, Pakistan'ın kuzeybatısında, İran'ın doğusunda yer almaktadır.
 Coğrafi konumu: 33 00 Kuzey derecesi, 65 00 Doğu boylamı
 Haritadaki konumu: Asya
 Yüzölçümü: toplam: 647,500 km²; kara: 647,500 km²; su: 0 km²
 Sınırları: toplam: 5,529 km
 Sınır komşuları: kuzeydoğuda Çin 76 km, batıda İran 936 km, doğuve güneyde Pakistan 2,430 km, kuzeyde Tacikistan 1,206 km, kuzeyde Türkmenistan744 km, kuzeyde Özbekistan 137 km
 Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
 Sahip olduğu denizler: yok (kara ile çevrili)
 İklimi: Sert bir bozkır iklimi hakimdir; kışları soğuk, yazlarısıcak geçer.
 Arazi yapısı: Kuzeydoğu ve güneyde engebeli dağlık arazilere veovalara sahiptir. Kuzey doğusunu Hindu Kuş dağları kaplar. Ayrıca güneydeSüleyman, kuzeyde Bendi Türkistan dağları mevcuttur. Güney bati bölgeleri genişçöllerle kaplıdır.
 Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Amu Darya 258 m;en yüksek noktası: Nowshak 7,485 m
 Doğal kaynakları: doğal gaz, petrol, kömür, bakır, krom, kükürt,kurşun, çinko, demir, berilyum, yakut, tuz, kıymetli taşlar
 Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %12
 otlaklar: %46
 ormanlık arazi: %3
 diğer: %39 (1993 verileri)
 Sulanan arazi: 30,000 km² (1993 verileri)
 Doğal afetler: Hindu Kuş dağları bölgesinde depremler; subaskınları; kuraklıklar
 Akarsuları: En önemli akarsuyu Hilmend'dir. Amuderya, Kokça,Kunduz ve Kâbil adlı akarsuları bulunmaktadır. Bunların dışında küçüklü büyüklüçok sayıda akarsuyu mevcuttur.
 Coğrafi not: Kara ile çevrili
 

 

Nüfus Bilgileri

 Nüfus: 26,813,057 (2001 Temmuz ayı tahmini)
 Yaş yapısı: 0-14 yaşlarda: %42.2 (erkek 5,775,921; kadın 5,538,836)
 15-64 yaşlarda: %55.01 (erkek 7,644,242; kadın 7,106,568)
 65 yaş ve üzerinde: %2.79 (erkek 394,444; kadın 353,046) (2001 tahmini)
 Nüfus artış oranı: %3.48 (2001 tahmini)
 not: Bu oran İran mültecilerini de kapsar.
 Mülteci sayısı: 11.11 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
 15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
 15-64 yaşlarında: 1.08 erkek/kadın
 65 yaş ve üzeri: 1.12 erkek/kadın
 toplam nüfusta: 1.06 erkek/kadın (2001 tahmini)
 Bebek ölüm oranı: 147.02 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 46.24 yıl
 erkeklerde: 46.97 yıl
 kadınlarda: 45.47 yıl (2001 tahmini)
 Ortalama çocuk sayısı: 5.79 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
 HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01den az (1999 verileri)
 Ulus: Afgan
 Nüfusun etnik dağılımı: Pestunlar %38, Tacikler %25, Hazaralar %19, küçük etnik unsurlar (Aymaklar, Türkmenler, Beluciler ve diğerleri) %12, Özbekler %6
 Dinler: Sünni Müslümanlar %84, Şii Müslümanlar %15, diğerleri %1
 Dil: Resmi dil Pestuca ve Tacikçedir. Nüfusun %35 i Pestuca, %50 si Farisice (Dari), %11 i Özbekce ve Türkmence, %4 ü Belucice ve Pasice) ve diğer azınlıkların dillerinde konuşmaktadır.
 Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
 toplam nüfus: %31.5
 erkeklerin: %47.2
 kadınların: %15 (1999 tahmini)


 
Yönetimi

 Ülke adı: Resmi tam adı: Afganistan İslam Cumhuriyeti
 kısa şekli : Afganistan
 Yerel tam adı: Dovlat-e Eslami-ye Afganestan
 yerel kısa şekli: Afganestan
 eski adı: Afganistan Cumhuriyeti
 Yönetim şekli: İç barış sağlanamadığından önemli bir düzen oturtulmamış.
 Başkent: Kabil
 İdari bölümler: 30 il; Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh, Bamian, Farah, Faryab, Ghazni, Ghowr, Helmand, Herat, Jowzjan, Kabol, Kandahar, Kapisa, Konar, Kondoz, Laghman, Lowgar, Nangarhar, Nimruz, Oruzgan, Paktia, Paktika, Parvan, Samangan, Sar-e Pol, Takhar, Vardak, Zabol.
 Bağımsızlık günü: 19 Ağustos 1919
 Milli bayram: Kurtuluş günü, 19 Ağustos (1919)
 Anayasa: yok
 Hukuk sistemi: İslam hukuku
 Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AsDB (Asya Kalkınma Bankası), CP, ECO (Ekonomik İşbirliği Örgütü), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü)

Ekonomik Göstergeler

 Ekonomiye genel bakış: Afganistan kara il çevrili bir ülkedir, ekonomisi tarıma ve hayvancılığa (koyun ve keçi yetiştirmeye) bağlıdır.
 İş gücü: 10 milyon (2000 verileri)
 Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %70, endüstri %15, hizmet %15 (1990 verileri)
 Endüstri: Küçük çapta tekstil, sabun, mobilya, ayakkabı, gübre, çimento; el yapımı halılar; doğal gaz, yağ, kömür, bakır işletmeleri.
 Elektrik üretimi: 420 milyon kWh (1999 tahmini)
 Elektrik tüketimi: 480.6 milyon kWh (1999 tahmini)
 Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999 tahmini)
 Elektrik ithalatı: 90 milyon kWh (1999)
 Tarım ve hayvancılık ürünleri: haşhaş, buğday, meyveler, fındık; yün, deri
 İhracat tutarı: 80 milyon$ (haşhaş harici) (1996 verileri)
 İhracat ürünleri: haşhaş, meyve ve fındık, el yapımı halılar, yün, pamuk, deri, değerli taş ve mücevherler.
 İhracat ortakları: Pakistan, İran, Almanya, Hindistan, Birleşmiş Krallıklar, Belçika, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti
 İthalat tutarı: $150 milyon (1996 verileri)
 İthalat ürünleri: Yabancı sermaye, yiyecek ve petrol ürünleri, cok sayıda tüketim malı
 İthalat ortakları: Pakistan, İran, Japonya, Singapur, Hindistan, Güney Kore, Almanya
 Dış borç tutarı: 5.5 milyar $ (1996 verileri)
 Para birimi: afgani (AFA)
 Para birimi kodu: AFA
 Mali yıl: 21 Mart - 20 Mart

İletişim Bilgileri

 Kullanılan telefon hatları: 29,000 (1996)
 Telefon kodu: 93
 Radyo yayın istasyonları: AM 7 (6 sı pasif durumda; Kabil radrosu aktif olanıdır), FM 1, kısa dalga 1 (diller Peştuca, Darice, Urduca ve İngilizce) (1999)
 Radyolar: 167,000 (1999)
 Televizyon yayını yapan istasyonlar: azami 10 (Kabil'in bir merkezi devlet televizyon şebekesi ve 30 ilde yayın yapan dokuz bölgesel istasyon.) (1998)
 Televizyonlar: 100,000 (1999)
 Internet kısaltması: .af
 Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000 verileri)

Ulaşım ve Taşımacılık

 Demiryolları: toplam: 24.6 km
 Karayolları: toplam: 21,000 km asfalt: 2,793 km asfalt olmayan: 18,207 km (1998 tahmini)
 Deniz yolları: 1,200 km
 Boru hatları: 180 km
 Limanları: Keyrabad, Shir Khan
 Hava alanları: 45 (2000 tahmini)
 Helikopter alanları: 3 (2000 tahmini)

#1 - Ocak 14 2007, 18:24:24
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.