Alternatifim Cafe

Amerika Birleşik Devletleri ...

Discussion started on Ülkeler CoğrafyasıCoğrafiVerileri

 Konum: Kuzey Amerika'da, Kuzey AtlasOkyanusu ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, Kanada ile Meksika arasında yeralır.
 Coğrafi konumu: 38 00 Kuzey derecesi, 97 00 Batı boylamı
 Haritadaki konumu: Kuzey Amerika
 Yüzölçümü: 9,629,091 km²
 Sınırları: toplam: 12,248 km
 Sınır komşuları: Kanada 8,893 km (2,477 km Alaska dahil), Küba 29km, Meksika 3,326 km
 Sahil şeridi: 19,924 km
 İklimi: Çoğunlukla ılıman, Hawaii ve Florida'da tropikal,Alaska'da arktik, Mississippi Nehri kıyısında yarı bozkır, güneybatıda çorakiklim görülür.
 Arazi yapısı: Geniş merkez ovası, batıda dağlar, doğuda tepeliklerve alçak dağlar, Alaska'da engebeli dağlar ve geniş nehir vadileri, Hawaii'deengebeli, volkanik arazi
 Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Death Valley 86 m
 en yüksek noktası: McKinley Dağı 6,194 m
 Doğal kaynakları: Kömür, bakır, kurşun, molibden, fosfat, uranyum,***, altın, demir, cıva, nikel, potas, gümüş, tungsten, çinko, petrol, doğalgaz, kereste
 Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %19
 daimi ekinler: %0
 otlaklar: %25
 ormanlık arazi: %30
 diğer: %26 (1993 verileri)
 Sulanan arazi: 207,000 km² (1993 verileri)
 Doğal afetler: Volkanlar, depremler, kasırgalar, toprak kaymaları

 

Nüfus Bilgileri

 Nüfus: 278,058,881 (Temmuz 2001 verileri)
 Nüfus artış oranı: %0.9 (2001 verileri)
 Mülteci oranı: 3.5 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 Bebek ölüm oranı: 6.76 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.26 yıl
 erkeklerde: 74.37 yıl
 kadınlarda: 80.05 yıl (2001 verileri)
 Ortalama çocuk sayısı: 2.06 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
 HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.61 (1999verileri)
 HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 850,000 (1999 verileri)
 HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 20,000 (1999verileri)
 Ulus: Amerikalı
 Nüfusun etnik dağılımı: beyaz %83.5, zenci %12.4, Asyalı %3.3,Kızılderili %0.8 (1992)
 Din: Protestan %56, Roma Katolikleri %28, Musevi %2, diğer %4,inançsız %10 (1989)
 Diller: İngilizce, İspanyolca
 Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
 toplam nüfusta: %97
 erkekler: %97
 kadınlar: %97 (1979 verileri)

Yönetimi

 Ülke adı: Resmi adı: Amerika Birleşik Devletleri
 kısaltma: US yada USA (ing.), ABD (tr)
 Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet
 Başkent: Washington, DC
 İdari bölümler: 50 eyalet ve 1 bölge; Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Kolombiya, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Kuzey Carolina, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Adası, Güney Carolina, Güney Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Batı Virginia, Wisconsin, Wyoming
 Bağımlı toprakları: Amerikan Samoa, Baker Adaları, Guam, Howland Adası, Jarvis Adası, Johnston Atol, Kingman Rsifi, Midway Adaları, Navassa Adası, Kuzey Mariana Adaları, Palmyra Atolu, Porto Riko, Virgin Adaları, Wake Adası
 Bağımsızlık günü: 4 Haziran 1776 (Büyük Britanya'dan)
 Milli bayram: Bağımsızlık günü, 4 Haziran (1776)
 Anayasa: 17 Eylül 1787, 4 Mart 1789 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
 Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), ARF, AsDB (Asya Kalkınma Bankası), ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), CP, EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-5, G-7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MIPONUH, NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), SPC (Güney Pasifik Komisyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

Ekonomik Göstergeler

 GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 9.963 trilyon $ (2000 verileri)
 GSYİH - reel büyüme: %5 (2000 verileri)
 GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %2
 endüstri: %18
 hizmet: %80 (1999)
 Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.4 (2000)
 İş gücü: 140.9 milyon (2000)
 İşsizlik oranı: %4 (2000)
 Endüstri: Petrol, çelik, motorlu araçlar, telekomünikasyon, kimyasallar, elektronik, gıda maddeleri, madencilik
 Endüstrinin büyüme oranı: %5.6 (2000 verileri)
 Elektrik üretimi: 3.678 trilyon kWh (1999)
 Elektrik tüketimi: 3.45 trilyon kWh (1999)
 Elektrik ihracatı: 14 milyar kWh (1999)
 Elektrik ithalatı: 43 milyar kWh (1999)
 Tarım ürünleri: Buğday, diğer tahıllar, mısır, meyve, sebze, pamuk, et, kümes hayvanı, süt ürünleri, orman ürünleri, balık
 İhracat: 776 milyar $ (2000 verileri)
 İhracat ürünleri: Yatırım malları, otomobiller, endüstriyel mallar ve hammaddeler, tüketim malları, tarım ürünleri
 İhracat ortakları: Kanada %23, Meksika %14, Japonya %8, İngiltere %5, Almanya %4, Fransa, Hollanda (2000)
 İthalat: 1.223 trilyon $ (2000 verileri)
 İthalat ürünleri: Ham petrol ve arıtılmış petrol ürünleri, otomobiller, tüketim malları, endüstriyel hammaddeler, yiyecek - içecek
 İthalat ortakları: Kanada %19, Japonya %11, Meksika %11, Çin %8, Almanya %5, İngiltere, Tayvan (2000)
 Dış borç tutarı: 862 milyar $ (1995 verileri)
 Para birimi: ABD Doları (USD)
 Para birimi kodu: USD
 Mali yıl: 1 Ekim - 30 Eylül

İletişim Bilgileri

 Kullanılan telefon hatları: 194 milyon (1997)
 Telefon kodu: 1
 Radyo yayın istasyonları: AM 4,762, FM 5,542, kısa dalga 18 (1998)
 Radyolar: 575 milyon (1997)
 Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1,500 den fazla (1997)
 Televizyonlar: 219 milyon (1997)
 Internet kısaltması: .us
 Internet servis sağlayıcıları: 7,800 (2000 verileri)
 Internet kullanıcıları: 148 milyon (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık

 Demiryolları: 225,750 km (1999)
 Karayolları: 6,370,031 km (1997)
 Su yolları: 41,009 km
 Boru hatları: petrol ürünleri 276,000 km; doğal gaz 331,000 km (1991)
 Limanları: Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads, Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia, Canaveral Limanı, Portland (Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo
 Hava alanları: 14,720 (2000 verileri)
 Helikopter alanları: 131 (2000 verileri)

#1 - Ocak 14 2007, 18:14:38
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

BİLGİ İÇİN SAOOOL
#2 - Ocak 14 2007, 18:17:21
Ya Sev Ya Terket
          

Ne  MUTLU TÜRKÜM DİYENE ! 

BİLGİ İÇİN SAOOOL

önemli diil bilgimiz olsun dedim ...
#3 - Ocak 14 2007, 18:20:55
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.