Alternatifim Cafe

Arjantin ...

Discussion started on Ülkeler CoğrafyasıCoğrafiVerileri

 Konum: Güney Amerika'nın güneyinde, güneydeAtlas Okyanusu kıyısında yer alır. Atlas Okyanusuna kıyısı 4.000 km`yi aşar.Güneyinde ve batısında Şili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğusundaBrezilya ve Uruguay yer alır.
 Coğrafi konumu: 34 00 Güney derecesi, 64 00 Batı boylamı
 Haritadaki konumu: Güney Amerika
 Yüzölçümü: toplam: 2,766,890 km²
 kara: 2,736,690 km²
 su: 30,200 km²
 Sınırları: toplam: 9,665 km
 Sınır komşuları: Bolivya 832 km, Brezilya 1,224 km, Şili 5,150 km,Paraguay 1,880 km, Uruguay 579 km
 Sahil şeridi: 4,989 km
 İklimi: Arjantin, tamamen güney yarıkürenin ılıman iklim kuşağındayer alır. Kuzeyinde yağmurlu subtropikal iklim hakimdir, güney bölgesinde isesub-kutupsal bir iklim hakimdir. Yazları hava sıcak ve rutubetli, kışları iseserindir.
 Arazi yapısı: Kuzeydoğudaki astropik düzlükler, Pampalar,Patagonya ve dünyanın en sarp yükseltilerinin bulunduğu Andlar Bölgesi olmaküzere Arjantin dört ana bölgeye ayrılır. Arjantin topraklarının büyük bölümükıraç yada yarı-kıraçtır.
 Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Salinas Chicas 40m; en yüksek noktası: Cerro Aconcagua 6,960 m
 Doğal kaynakları: Pampalarda verimli topraklar, kurşun, çinko,kalay, bakır, demir yatakları, manganez, petrol, uranyum
 Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %9
 otlaklar: %52
 ormanlık arazi: %19
 diğer: %20 (1993 verileri)
 Sulanan arazi: 17,000 km² (1993 verileri)
 Doğal afetler: Andlar Bölgesinde yer alan San Miguel de Tucuman veMendoza arazileri deprem riski taşırlar; Pampalar başlayan şiddetli kasırgalarkuzeydoğuya doğru ilerleyebilirler; yoğun su baskınları yaşanabilir.
 Coğrafi not: Güney Amerika'nın ikinci en büyük ülkesi.(Brezilya'dan sonra)
 

Nüfus Bilgileri

 Nüfus: 37,384,816 (Temmuz 2001 verileri)
 Yaş yapısı: 0-14 yaş: %26.54 (erkek 5,077,593; kadın 4,842,811)
 15-64 yaş: %63.04 (erkek 11,795,282; kadın 11,773,855)
 65 yaş ve üzeri: %10.42 (erkek 1,609,672; kadın 2,285,603) (2001verileri)
 Nüfus artış oranı: %1.15 (2001 verileri)
 Mülteci oranı: 0.64 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05erkek/kadın
 15 yaş altı: 1.05erkek/kadın
 15-64 yaşlarında: 1 erkek/kadın
 65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek/kadın
 toplam nüfusta: 0.98 erkek/kadın (2001 verileri)
 Bebek ölüm oranı: 17.75 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 75.26 yıl
 erkeklerde: 71.88 yıl
 kadınlarda: 78.82 yıl (2001 verileri)
 Ortalama çocuk sayısı: 2.44çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
 HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.69 (1999verileri)
 HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 130,000 (1999 verileri)
 HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1,800 (1999verileri)
 Ulus: Arjantinli
 Nüfusun etnik dağılımı: beyazlar (çoğunlukla İspanyol veİtalyanlar) %97, melezler, Amerika Kızılderilileri ve diğer beyaz olmayangruplar %3
 Din: Roma Katolikleri %92 , Protestanlar %2, Museviler %2, diğer%4
 Diller: İspanyolca (resmi), İngilizce, İtalyanca, Almanca,Fransızca
 Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
 toplam nüfusta: %96.2
 erkekler: %96.2
 kadınlar: %96.2 (1995 verileri)
 

Yönetimi

 Ülke adı: Resmi tam adı: Arjantin Cumhuriyeti
 kısa şekli : Arjantin
 Yerel tam adı: Republica Argentina
 yerel kısa şekli: Argentina
 Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
 Başkent: Buenos Aires
 İdari bölümler: 23 il ve 1 özerk kent; Buenos Aires; Buenos Aires Federal; Catamarca; Chaco; Chubut; Cordoba; Corrientes; Entre Rios; Formosa; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquen; Rio Negro; Salta; San Juan; San Luis; Santa Cruz; Santa Fe; Santiago del Estero; Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur; Tucuman
 Bağımsızlık günü: 9 Temmuz 1816
 Milli bayram: Bağımsızlık günü, 25 May (1810)
 Anayasa: 1 Mayıs 1853; Ağustos 1994'de yeniden düzenlenmiştir.
 Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BCIE, BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-6, G-11, G-15, G-19, G-24, G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), Mercosur (Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MIPONUH, MTCR, NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), RG, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

Ekonomik Göstergeler

 Ekonomiye genel bakış: Arjantin, Latin Amerikanın en gelişmiş ve varlıklı ülkelerinden biridir. Buna rağmen, 1989`da Cumhurbaşkanı Carlos Menem başa geçtiğinde, ülke ağır dış borçlar edinmiş ve enflasyon ayda %200`e ulaşmıştır. Ekonomik krizle savaşmak için hükümet, ticareti liberalleştirme, devlet denetimini en aza indirme ve özelleştirme yoluna gitmiştir. 1991`de radikal finans reformları tamamlanmış ve fon harcamaları hukuki bir şekilde kısıtlandırılmıştır. Enflasyon, sonraki yıllarda hızla düşmüştür. Meksika pezosu krizleri, bankacılık sistemi vadeli mevduatlarında zarara ve kısa süren fakat ciddi bir ekonomik durgunluğa (1995) sebep olmuş; yerel bankacılık sistemini desteklemek için bir seri reform bunu takip etmiştir. 1998`de, en büyük ticaret ortağı Brezilya hakkında yükselen yatırım endişesi, son üç sene içindeki en yüksek yerel faiz oranlarına sebep olmuş ve gelişimi %4.3 oranında yavaşlatmıştır. Son yıllardaki yüksek gelişim seviyesine karşın, Arjantin`in katı işçi yasaları yüzünden, işsizlik oranı iki haneli rakamlarda kalmayı sürdürmüştür.
 GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: 476 milyar$ (2000 verileri)
 Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %-0.9 (2000 verileri)
 İş gücü: 15 milyon (1999)
 İşsizlik oranı: %15 (Aralık 2000)
 Bütçe: gelirler: 44 milyar $; giderler: 48 milyar $
 Endüstri: Gıda ürünleri, motorlu araçlar, tüketim maddeleri, tekstil, kimyasallar ve petrokimyasallar, matbaa, madencilik, çelik
 Endüstrinin büyüme oranı: %1 (2000 verileri)
 Elektrik üretimi: 77.087 milyar kWh (1999)
 Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %60.3
 hidro: %30.7
 nükleer: %8.75
 diğer: %0.25 (1999)
 Elektrik tüketimi: 77.111 milyar kWh (1999)
 Elektrik ihracatı: 1.08 milyar kWh (1999)
 Elektrik ithalatı: 6.5 milyar kWh (1999)
 Tarım ürünleri: Ayçiçeği çekirdeği, limon, soya fasulyesi, üzüm, mısır, tütün, yer fıstığı, çay, buğday; çiftlik hayvanları
 İhracat tutarı: 26.5 milyar $ (2000 verileri)
 İhracat ürünleri: Yakıt ve enerji, tahıl, hububat, motorlu araçlar
 İhracat ortakları: Brezilya %24, Avrupa Birliği %21, ABD %11 (1999 verileri)
 İthalat tutarı: 25.2 milyar $ (2000 verileri)
 İthalat ürünleri: motorlu araçlar, motorlu araç parçaları, organik kimyasallar, iletişim araçları, plastik
 İthalat ortakları: AB %28, ABD %22, Brezilya %21 (1999 verileri)
 Dış borç tutarı: 154 milyar $ (2000 verileri)
 Para birimi: Arjantin Pezosu (ARS)
 Para birimi kodu: ARS
 Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

 Kullanılan telefon hatları: 7.5 milyon (1998)
 Telefon kodu: 54
 Radyo yayın istasyonları: AM 260, FM dakik veriler yok (1,000 in üzerinde lisanssız çalışan FM'ler var), kısa dalga 6 (1998)
 Radyolar: 24.3 milyon (1997)
 Televizyon yayını yapan istasyonlar: 42 (1997)
 Televizyonlar: 7.95 milyon (1997)
 Internet kısaltması: .ar
 Internet servis sağlayıcıları: 33 (2000)
 Internet kullanıcıları: 900,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık

 Demiryolları: toplam: 33,744 km (167 km elektriklendirilmiş)
 Karayolları: toplam: 215,434 km
 asfalt: 63,553 km
 asfalt olmayan: 151,881 km (1998 verileri)
 Deniz yolları: 10,950 km
 Boru hatları: Ham petrol 4,090 km; petrol ürünleri 2,900 km; doğal gaz 9,918 km
 Limanları: Bahia Blanca, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Concepcion del Uruguay, La Plata, Mar del Plata, Necochea, Rio Gallegos, Rosario, Santa Fe, Ushuaia
 Hava alanları: 1,359 (2000 verileri)

#1 - Ocak 14 2007, 18:11:26
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.