Alternatifim Cafe

Azerbaycan ...

Discussion started on Ülkeler Coğrafyası

CoğrafiVerileri

 Konum: Güneybatı Asya'da, Hazar Denizi'ninkıyısında, İran ve Rusya arasında bir bölgede yer almaktadır.
 Coğrafi konumu: 40 30 Kuzey derecesi, 47 30 Doğu boylamı
 Haritadaki konumu: Güneybatı Asya
 Yüzölçümü: Toplam: 86,600 km²
 kara: 86,100 km²
 su: 500 km²
 Sınırları: toplam: 2,013 km
 Sınır komşuları: Ermenistan (Azerbaycan sınırı) 566 km, Ermenistan(Nahçıvan sınırı ) 221 km, Gürcistan 322 km, İran (Azerbaycan sınırı) 432 km,İran (Nahçıvan sınırı) 179 km, Rusya 284 km, Türkiye 9 km
 Sahil şeridi: 825 km
 İklim: Dünyadaki mevcut 11 iklim tipinden 9'unun hüküm sürdüğüAzerbaycan'da iklim oldukça çeşitlidir. Azerbaycan'da iklim başlıca 3 etkialtındadır: Büyük Kafkas dağlarının kuzeyinden gelen soğuk hava kütlelerininetkisi; Küçük Kafkas dağlarının güneyinden gelen sıcak hava akımlarının etkisi;825 km.lik sahil şeridiyle bölgenin yanı başında bulunan Hazar Denizi'nin bölgeiklimi üzerindeki etkisi. Bölgenin en rutubetli ve yağış alan yeri Talu dağlarıile Lenkeran ovalığı (1600-1800mm), en kurak bölgesi ise Abşeron yarımadasınıngüneybatı kısmıdır.
 Arazi yapısı: Orta yükseklikte bir ülke olan Azerbaycan'ınortalama yüksekliği 657 m.dir. Ülkelerin en yüksek dağları olan Bazar düzü veTufandağ'in zirveleri 4197-4489 metreye ulaşmaktadır.
 Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hazar Denizi 28m; en yüksek noktası: Bazar düzü dağı 4,485 m
 Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, demir yatakları, metaller,alüminyum
 Toprakları: Tarıma elverişli: %18
 sürekli ekilen: %5
 otlaklar: %25
 ormanlık arazi: %11
 diğer: %41 (1993 verileri)
 Sulanan arazi: 10,000 km² (1993 verileri)
 Doğal afetler: kuraklıklar; bazı deniz seviyesine yakıntopraklarda su baskınları
 Akarsuları: 371.000 km².lik bir alanı kapsayan ve 75000 m³.lük birhacme sahip olan Hazar Gölü ülkenin sınırlarının bulunduğu tek denizdir. Volga,Ural, Kür, Aras, Terek, Samur, Sulak gibi birçok nehrin sularını döktüğü bugöle hacmi büyük olduğu için Deniz de denilmektedir. Hazar'ın kuzeyden güneyeortalama uzunluğu 1200 km, eni ise ortalama 300 km. dir. Denizin ortalamaderinliği 180 m en derin yeri 1020 m, en sığ yeri ise 5 m. civarındadır.

Nüfus Bilgileri

 Nüfus: 7,771,092 (Temmuz 2001 verileri)
 Yaş yapısı: 0-14 yaş: %28.95 (erkek 1,146,315; bayan 1,103,393)
 15-64 yaş: %63.93 (erkek 2,415,678; bayan 2,552,759)
 65 yaş ve üsleri: %7.12 (erkek 219,549; bayan 333,398) (2001 verileri)
 Nüfus artış oranı: %0.32 (2001 verileri)
 Mülteci oranı: -5.67 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
 15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
 15-64 yaşlarında: 0.95 erkek/kadın
 65 yaş ve üzeri: 0.66 erkek/kadın
 toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2001 verileri)
 Bebek ölüm oranı: 83.08 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 62.96 yıl
 erkeklerde: 58.65 yıl
 kadınlarda: 67.49 yıl (2001 verileri)
 Ortalama çocuk sayısı: 2.24 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
 Ulus: Azeri
 Nüfusun etnik dağılımı: Azeri %90, Dağıstanlı %3.2, Rusya %2.5,diğer %4.3
 Dinler: Müslümanlar %96, Ortodoks %2.5, diğer %1.8
 Dil: Azeri %91, Rusya %3, diğer %6
 Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri
 toplam nüfus: %97
 erkek: %99
 kadın: %96 (1989 verileri)


Yönetimi

 Ülke adı: Azerbaycan Cumhuriyeti
 yerel adı: Azerbaycan Respublikası
 eski adı: Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
 Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
 Başkent: Bakü (Bakı)
 İdari bölümler: 59 il, 11 şehir, 1 bağımsız cumhuriyet; Abşeron, Ağcabedi, Ağdam, Ağdaş, Ağstafa, Ağsu, Ali Bayramlı, Astara, Baki, Balakan, Berde, Beylaqan, Bilasuvar, Cebrayil, Celilabad, Daşkesen, Deveci, Füzuli, Gedebey, Gence, Goranboy, Göyçay, Hacıgabul, İmişli, İsmayilli, Kelbecer, Kürdemir, Laçın, Lenkeran, Lenkeran, Lerik, Masallı, Mingeçevir, Naftalan, Naxçivan Bağımsız Cumhuriyeti, Neftçala, Oğuz, Gabala, Gakh, Gazakh, Gobustan, Guba, Gubadlı, Gusar, Saatlı, Sabirabad, Şeki, Salyan, Şamakhı, Şemkir, Samukh, Siyazan, Sumgayıt, Şuşa, Tartar, Tovuz, Ucar, Khaçmaz, Khankandi, Khanlar, Khızı, Khocalı, Khocavend, Yardımlı, Yevlakh, Zengilan, Zagatala, Zerdab
 Bağımsızlık günü: 30 Ağustos 1991
 Milli bayram: Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin Kuruluş Günü, 28 Mayıs (1918)
 Anayasa: 12 Kasım 1995
 Hukuk sistemi: Uygar hukuk sistemi temel alınmıştır.
 Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AsDB (Asya Kalkınma Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECO (Ekonomik İşbirliği Örgütü), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler

 Ekonomiye genel bakış: Azerbaycan'ın ekonomisinin temelini tarım ve hayvancılık,sanayi , doğal kaynaklar, enerji ve dış ticaret oluşturmaktadır. Elverişli iklim koşulları, çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesine imkan sağlamıştır. Hayvancılık tarımdan sonra önemli bir faaliyettir. Ülkede 1992 yılı itibariyle 1.7 milyon baş sığır, 5 milyon baş koyun mevcuttur. Kür ve Araz nehirleri üzerinde ve Kür Nehrinin Hazar Denizine döküldüğü alanlarda balıkçılık yapılmaktadır. Sovyetler döneminde merkezi planlama stratejileri çerçevesinde, Azerbaycan tarım ülkesi olmaya zorlanmış ve kendi sanayisini kurması engellenmiştir. Mevcut sanayi tesislerinin çoğu da eski teknolojiyi kullanmakta olup, verimlilikten düşüktür. Son yıllarda bu sıkıntını giderilmesi için Azerbaycan devleti bir takım tedbirler almıştır.
 Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.8 (2000 verileri)
 İş gücü: 2.9 milyon (1997)
 Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım ve ormancılık %32, endüstri %15, hizmet %53 (1997)
 İşsizlik oranı: %20 (1999 verileri)
 Bütçe: gelirler: 777 milyon $; giderler: 995 milyon $
 Endüstri: Petrol ve doğal gaz, petrol ürünleri, çelik, demir yatakları, çimento, kimyasallar, petrokimyasallar, tekstil
 Endüstrinin büyüme oranı: %6.9 (2000 verileri)
 Elektrik üretimi: 16.378 milyar kWh (1999)
 Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %86.46
 hidro: %13.54
 nükleer: %0
 diğer: %0 (1999)
 Elektrik tüketimi: 15.432 milyar kWh (1999)
 Elektrik ihracatı: 600 milyon kWh (1999)
 Elektrik ithalatı: 800 milyon kWh (1999)
 Tarım ve hayvancılık ürünleri: Pamuk, tahıl, pirinç, üzüm, meyveler, sebzeler, çay, tütün, büyükbaş hayvancılık, domuz, koyun, keçi
 İhracat tutarı: 1.9 milyar $ (2000 verileri)
 İhracat ürünleri: Petrol ve gaz %75, makineler, pamuk, gıda ürünleri
 İhracat ortakları: İtalya, Türkiye, Rusya, Gürcistan, İran
 İthalat tutarı: 1.4 milyar $ (2000 verileri)
 İthalat ürünleri: Makine ve araç - gereçler, gıda ürünleri, metaller, kimyasallar
 İthalat ortakları: Rusya, Türkiye, Ukrayna, İran
 Dış borç tutarı: 1 milyar $ (2000)
 Para birimi: Azerbaycan Manatı (AZM)
 Para birimi kodu: AZM
 Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

 Kullanılan telefon hatları: 663,000 (1997)
 Telefon kodu: 994
 Radyo yayın istasyonları: AM 10, FM 17, kısa dalga 1 (1998)
 Radyolar: 175,000 (1997)
 Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
 Televizyonlar: 170,000 (1997)
 Internet kısaltması: .az
 Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
 Internet kullanıcıları: 8,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık

 Demiryolları: toplam: 2,125 km (1993)
 Karayolları: toplam: 24,981 km
 asfalt: 23,057 km
 asfalt olmayan: 1,924 km (1998)
 Deniz yolları: yok
 Boru hatları: Ham petrol 1,130 km; petrol ürünleri 630 km; doğal gaz 1,240 km
 Limanlar: Bakü (Bakı)
 Hava alanları: 52 (2000 verileri)


#1 - Ocak 14 2007, 17:50:36
« Son Düzenleme: Ocak 14 2007, 17:57:00 Gönderen: frozen »
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

çok sessiz sakin bir ülke ama nedense bu ülkeye hiç gitmek istemiyorum... :hönk
#2 - Ocak 28 2007, 15:43:50
Her asker yeşil bereli olamaz...

çok sessiz sakin bir ülke ama nedense bu ülkeye hiç gitmek istemiyorum... :hönk

ben çok istiyorum gitmeyi özellikle konuşmalarına bitiyorum ...
#3 - Ocak 28 2007, 17:48:25
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

ben azerbaycanliyim daha dogrusu, men azerbaycanliyam.
#4 - Ekim 30 2010, 16:18:13
BEYONCE

Dedim evlenmirem evlenmirem el çekin menden
Ana sultanlığı bekarlığı alma elimden  :gitar
#5 - Şubat 06 2011, 19:26:12

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.