Alternatifim Cafe

Halifeliğin Kaldırılması

Discussion started on Cumhuriyet Tarihi

BİR İHANET BİLMECESİ HENGAMINDAKİ HALİFELİK

Halifeliğin niçin kaldırıldığını bilmek için öncelikle halifeliğin dört halife dönemindeki fonksiyonuyla daha sonraki dönemlerindeki fonksiyonuna göz atılması ve karşılaştırılması gerekir.
Halifelik Hz. Muhammed ve 4 Halife döneminde hem siyasi hem de dini yönü olan bir otoriteydi.Halife hem devletin başı hem de dini bir fetva makamıydı.Bu hal Abbasiler, Emeviler ve Osmanlılar döneminde saltanata dönüşmekle beraber Hz.Muhammed ve 4 halife dönemindeki manasını kısmen yitirmiştir.Hatta Büveyhi ve Memluklu Devletleri tarafından bir kukla haline getirilmiş,Osmanlılar ise dünyadaki Müslümanları cepheden cepheye sürüklemek için halifelik müessesesini olabildiğine kullanmışlardır.Müslüman Türk Halkı;nın dini inançlarıyla adeta oynamışlardır.M.Kemal Atatürk ise büyük Türk milletiyle dolayısıyla dini inançlarına bağlı Anadolu Halkının gücüyle yaptığı büyük Kurtuluş Harekatında halkın dinine olan bağlılığını gördüğünden saltanatı kaldırmnasına rağmen Halifeliği dini bir makam olarak bırakmayı düşünmüştü fakat ; son Osmanlı Halifesi olan Abdülmecid kendisine gösterilen bu iltimada,güvene ve hürmete taban tabana zıt bir davranış sergileyerek hem düşmanlarla işbirliğinden geri kalmamış hemde halifeliğe siyasi bir misyon yüklemeyi alışkanlık haline getirmişti.Anadoludaki dini anlamdaki isyanlarda İngilizlerle beraber Halife Abdülmecid;in parmağı olmuştur.Bu arada TBMM’deki bir kısım vekillere etki yapan Abdülmecid vekiller içerisinde kendisine bir Osmanlı sultanı süsü vermeyide ihmal etmemiştir.Halifenin bu girişimlerini gören Ulu Önder Atatürk,bu gibi faaliyetlerin önüne geçilip,halkın dini duyguları ile oynanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini düşünmüş ve bununda halifeliğin kaldırılması ile sağlanabileceği kanaatine vararak 3 Mart 1924te halifeliği kaldırarak tüm Müslümanların lehine olan bir davranış sergilemiştir.Atatürk zaten dini bir otorite olmaktan çıkan bu makamı Hz. Muhammed ve Onun şerefli 4 Halifesinin dönemindeki saygıyı ve itibarı millete iade etmiştir.
Halifeliğin kaldırılışındaki hikmetleri Büyük Önder M.Kemal Atatürk ;


"Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki bilimum tekkeler,zaviyeler ve türbeler kanunlarla set edilmiştir.Tarikatlar lağv olunmuştur.Şeyhlik,dervişlik,çelebilik,halifelik,falcılık,büyücülük vbleri memnudur.Bunlar irtica menbaları ve cehalet damgalarıdır.Türk Milleti böyle müesseselere ve onların mensuplarına tahammül edemezdi ve etmedi."

"Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir.Hiç kimse,hiçbir kimseyi ne bir din ne bir mezhep kabülüne icbar edebilir.Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz."

"Artık Türkiye din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir.Bu gibi oyuncular varsa kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar"

sözleri ile sıralamıştır.

Dini siyaset ve politika malzemesi haline getiren aşağılık siyasetçilere,islamın mesajını anlamamış din ve iman budalaları ve tarikat sevdalılarının her zaman herhangi bir harekette söylemlerine halifeyi katmaları Atatürk'ün halifeliği kaldırmakla dünya Müslümanlarına ve Türkiye'de yaşayan Müslüman halka nekadar iyilik ettiğini açıkca ortaya koymaktadır.
#1 - Aralık 30 2006, 16:13:37

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.