Alternatifim Cafe

Satanizm

Discussion started on Dinler Tarihi

Satanizm, şeytanı kutsal bir varlık olarak yücelten ve ona tapmayı emreden din. Bazı akımlarında tanrının ya da şeytanın varlığına inanılmaz ancak şeytani değerler yüceltilir.

Satanist akımlar başlıca iki grupta incelenebilir: Laveyan Satanizm ve Teistik Satanizm. Bunun dışında Antik Mısır tanrılarından Set'e atfen oluşturulmuş Setianizm'de zaman zaman Satanizm'e dahil edilse de Set Tapınağı din adamları bu iddiaları reddeder. Satanist olup olmadığı tartışmalı olan bir başka grupta Yezidilerdir.

Laveyan Satanizm

Satanist akımlar içerisinde kilisesi, yazılı törenleri, bayram günleri, din adamları olan ve organize bir din sayılan tek akım Laveyan Satanizmdir. Laveyan Satanizm Hıristiyanlığa tepki olarak gelişmiştir. Şeytani İncil, Şeytan Kilisesi, ters haç gibi önemli Lavey öğretisinde rastlanan kavram ve ritüellerin Hıristiyanlıkta doğrudan karşıtları vardır. LaVey, taraftarları tarafından "Kara Papa" olarak anılır. Bunlara dayanarak, LaVey'in Satanizminin Hıristiyanlık kökenli bir din/akım olduğu söylenebilir.

LaVeyan Satanizm Hristiyanlıktan doğmakla birlikte diğer Satanist akımların İbrahimi dinlere olan karşıtlığını paylaşır. Sosyal Darwinizm, objektivizm, ateizm, hedonizm ile önemli ölçüde benzerlikler gösterir.

LaVey'in görüşleri diğer Satanistler arasında etkili olsa da tartışmalıdır.

Tarihçe

Gençliğinde kilisede org çalan ve bunun haricinde karnavallarda ve sirklerde çalışan Anton Szandor LaVey, pazar ayinlerine katılan kişilerin kilise haricindeki yaşantılarını gözlemleme fırsatı buldu. Kendi iddiasına göre, bu kimselerin birçoğunda karşılaştığı ikiyüzlülük, felsefesinin şekillenmesinde önemli rol almıştır.

1966'da Anton Szandor LaVey, Kaliforniya, ABD'de Şeytan Kilisesi (Church of Satan)'ni kurdu. Hıristiyanlığa karşı çıkan ve önce Magic Circle (Büyülü Halka) diye bir grup oluşturan LaVey, içinde dokuz Şeytani ilkenin yer aldığı Şeytani İncil'i yazdı.

Ona göre satanizmdeki temel hususlar, belli bir dine ve dinî ekole ait olmama ve insanın fizikî veya zihnî yapısından zevk almadır. Şeytan, insanın bir tür hayvan olduğu düşüncesini ve dinlerin günah dediği şeyi temsil eder. Dolayısıyla Laveyan Satanizm, dinî ve ahlâkî her şeye karşı çıkma ve bunların tersini yapma esasına dayanır.

LaVey ve LaVeyci Satanizm, diğer Satanist inançların aksine Şeytan'a da, tanrıya da inanmaz. İnsanın temelde bir hayvan olduğunu savunur ve içgüdülerimizi serbestçe yaşamamızı engelleyen toplumsal yapılarak karşı çıkar. LaVey, şeytanın kırmızı kıyafetli, boynuzlu, kuyruklu, çatallı bir adam olmadığını, insanoğlunun yavaş yavaş anlamaya başladığı doğadaki karanlık güçlerin bir bütünü olduğunu önemle vurgular. Zaman zaman taktığı siyah kapşonunu ve boynuzlarını ise şu şekilde izah etmiştir:

    İnsanların sembollere ve ritüellere ihtiyacı vardır, tıpkı beyzbol oyununda, kilise törenlerinde, savaşlarda olduğu gibi. Bunlar insanların dışa vuramadığı hatta bazen farkında bile olmadığı duygularının ortaya çıkmasını sağlayan araçlardır.

Laveyanlar, tanrıya, daha doğrusu insanın üstünde, bir başka ifade ile, onun zevk alan hayvanî yanı dışındaki bir varlık boyutuna, meleklere, Cennet ve Cehennem'e, kutsal kitaplara, ruhlara, hattâ Şeytan'a bile inanmazlar. Onlar için var olan, sadece maddî ve reel olandır. Onlar, Şeytan'ı din düşmanlığının, insanın dilediği gibi yaşamasının, insanın içinde uyarılmakla ortaya çıkan gücün sembolü olarak görür ve benimserler. Davranışlarıyla ilgili olarak kendisine hesap verilmesi gereken herhangi bir merci kabûl etmezler ve asla bir üst değer tanımazlar. Laveyci Satanizm, maneviyata ve manevî bir üst otoriteye inanmayı ve bu inanca göre insanın kendisini terbiye ve disipline etmesini, bu inanç istikametinde benimsediği ahlâkî düsturlara uyma niyet ve gayretini, insanın kendisinden uzaklaşması, pasifleşmesi ve kendi kendisine yalan söylemesi olarak görür. Dolayısıyla insan, kendisine yalan söylemeden, kendisine karşı iki yüzlü davranmadan kendisini keşfetmeli, keşfetmeli ve bir hayvan olduğunu duymalıdır.

Şeytan Kilisesi'nin yayınlarında insan için "şehvetine göre yaşayan vahşî hayvan" tabiri kullanılır. İnsan, aslında bir tür hayvan olduğu için, hayvan olduğunu yaşayışıyla ortaya çıkarmaktan çekinmemelidir. Böyle bir çekinme, yukarıda ifade edildiği gibi, insanın kendi kendisine karşı iki yüzlü davranmasıdır.

Laveyan Satanizm'in 21 düsturu yanılgısı

Lavey'in Satanist İncil'de yazdığı söylenen 21 düstur vardır ve bu 21 kural özellikle internet ortamında oldukça yaygın bir şekilde dolaşır. Ne var ki Satanist İncil'de "21 kural" başlıklı herhangi bir yazı ya da kurallar bütünü yoktur.

Laveyan Satanizm hayvanlara eziyet edilmesini hoş görmez.

Ruhani Satanizm

Ruhani Satanizm, eskiçağ Pagan dinlerindeki Tanrıların hala varolduklarını söyleyen, Helena Blavatsky'nin yaptığı dinler ayrımında Sol Kolu tercih eden; mitolojik, mistik ve ezoterik bilgi kullanımına dayanan, insanın kendi gelişimini tamamlamasını amaçlayan bir inanç sistemidir.

Tanrılar

İnanç politeist(çok tanrılı) bir inanç sistemdir.Enkiyanlığın tanrısı Enkidir.Bir diğer isimleri Lucifer/Ptah/satan/Ea dır.Her isim farklı zamanlarda farklı uygarlıklar tarafından kullanılmıştır.Mesela mısırlılar ptah demiştir.Kuranda melek şeytan olarak , incilde ise Satan olarak geçmektedir.Enki bir melek değildir.Yukarda da anlatıldığı gibi.Tek tanrı Enki diildir.Anu , enlil , azazel , astaroth , marduk bir diğer tanrılardır ve tanrılar bu saydıklarımla sınırlı değildir.Tanrılar insansı özellik taşırlar.Severler, sinirlenirler , üzülürler , aşık olurlar , çoğalırlar v.b..Belirli bir fiziksel görünümleri yoktur.Bir enerjidirler.Ama isterlerse farklı şekilde görünebilir bürünebilirler.Kanatlı bir melek gibide olabilir yada bir hayvan şeklindede olabilirler.

Yezidilik ve Satanizm

Ortadoğu kökenli bir din olan Yezidilik birçok Satanist grup tarafından içselleştirilir. Melek Tavus Şeytan olarak değerlendirilir. Yezidilerin inanışındaki "Şeytan'ın Allah tarafından yaratılması"nı anlatan kültler ise bazı Satanist grupların Yezidileri reddetmesinin sebebi olmuştur.

Kaynakça


 * Satanic Bible (İngilizce)


Not: Allahım nasıl dinler war yaaa  :vur :vur :vur :icon :icon :alala :yanlis :ohmygod :ohmygod
#1 - Şubat 14 2008, 22:51:05
« Son Düzenleme: Şubat 14 2008, 23:00:32 Gönderen: HoTtT »

Kedileri sevmem ama bu tür inanışları da kesinlikle tasvip etmem. -afedersiniz- kıçlarından din uydurup tapma geleneği son zamanlarda hatsafhaya ulaşmış durumda. İnsanın kendini bu denli boşlukta hissetmesini sağlayan nedenleri gerçekten merak eder oldum.

Hz. Ali'ye sormuşlar;
''Yahu sen böyle hergün hiç kaçırmadan namazını kılıyorsun Allah emrediyor diye fakat ya Allah yoksa ? Boşa gitmeyecek mi bu yaptıkların''

Cevap:
''Diyelim ki yok (haşa) ama ben öldüğümde Namaz kıldım diye birşey kaybetmem. Kılıyorum ve kaybedicek birşeyim yok, ama kılmazsam işte o zaman kaybederim öbür dünyada''

şeklinde bir diyalog geçmiştir ki dikkate alınması gerekir.
#2 - Şubat 15 2008, 00:53:27
Gidişim biraz suskun ama ''Dönüşüm'' böcek olucak.

Gregor Samsa

o diyaloğun daha bilimnseli pascal tarafıondan yapılmıştır

ayrıcanaktan satanizim aslen bir din deeldir satanizmi din olarak yaşayanlarsa tamamen özentilik sonucu bu durumdadır en büyük kanıtıda laveyin bile kurduğu satanizme din gözüyle bakmamasıdır.daha da var tabi.
#3 - Eylül 02 2009, 21:32:05
bip bip

satanistlermi kedi kesiyodu sadistler mi?
#4 - Temmuz 01 2010, 19:59:19
Ölme diye nefesini dinledim.Sen ald??n ben verdim,ben verdim sen aldım.
Yoksa uyuduğumu sanacaktın. Uyanma diye ben öldüm.
Ölmezsem uyanacaktın.

t-mac

Laveyan satanizminde canlılara zarar verilmemesi öğütlenmiştir. Öğretileri şu şekildedir:

-size sorulmadığı sürece fikirlerinizi kimseye söylemeyin.

-içinde bulunduğunuz sıkıntıları, mutlaka duymak isteyenler dışında kimseye açmayın.

-bir başkasının evinde misafirseniz ev sahibine saygılı olun veya daha işin başında oraya gitmeyin.

-sizin kendi evinizdeki misafir sizi rencide eder, canınızı sıkarsa sizde ona karşı zalimce davranın,

-karşı cins açıkça davet etmedikçe karşınızdaki insanı taciz etmeyin ve cinsel ilişkiye girmeyin

-problemi çözüp birini derdine çare olmak gibi bir mesuliyetin haricinde siz ile ilgisi olmayan hiçbir işe burnunuzu sokmayın.

-kendi emel ve arzularınızı gerçekleştirmede, şayet sihrin gücünü kullanarak başarılı olduysanız mutlak suretle sihrin hakkını verin. onun gücünü kabul edin.

-sizinle alakalı olmayan hiçbir şeyden şikayette bulunmayın.

-küçük çocuklara zarar vermeyin. vahşi hayvanlara zarar vermeyin.

-açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın.


Görüldüğü üzre kesmeli-biçmeli ayinli-öcülü satanizm, Anton Lavey'in başta kurduğu satanizmin deforme olmuş şeklidir. Bu haliyle bilinen çoğu dini inançtan daha mantıklı olduğu savunulabilir.
#5 - Temmuz 01 2010, 22:52:44

satanistlermi kedi kesiyodu sadistler mi?

sadist satanistler desek yeridir.
#6 - Temmuz 01 2010, 23:34:54

#7 - Temmuz 03 2010, 12:55:14
Ölme diye nefesini dinledim.Sen aldın ben verdim,ben verdim sen aldım.
Yoksa uyuduğumu sanacaktın. Uyanma diye ben öldüm.
Ölmezsem uyanacaktın.

+Anne ben zadaniz oldum.
-Para yok onda, açlıktan ağzın kokar.
+Oynamıyom ben ya.
..
#8 - Temmuz 20 2010, 00:18:08

Laveyan satanizminde canlılara zarar verilmemesi öğütlenmiştir. Öğretileri şu şekildedir:

-size sorulmadığı sürece fikirlerinizi kimseye söylemeyin.

-içinde bulunduğunuz sıkıntıları, mutlaka duymak isteyenler dışında kimseye açmayın.

-bir başkasının evinde misafirseniz ev sahibine saygılı olun veya daha işin başında oraya gitmeyin.

-sizin kendi evinizdeki misafir sizi rencide eder, canınızı sıkarsa sizde ona karşı zalimce davranın,

-karşı cins açıkça davet etmedikçe karşınızdaki insanı taciz etmeyin ve cinsel ilişkiye girmeyin

-problemi çözüp birini derdine çare olmak gibi bir mesuliyetin haricinde siz ile ilgisi olmayan hiçbir işe burnunuzu sokmayın.

-kendi emel ve arzularınızı gerçekleştirmede, şayet sihrin gücünü kullanarak başarılı olduysanız mutlak suretle sihrin hakkını verin. onun gücünü kabul edin.

-sizinle alakalı olmayan hiçbir şeyden şikayette bulunmayın.

-küçük çocuklara zarar vermeyin. vahşi hayvanlara zarar vermeyin.

-açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın.


Görüldüğü üzre kesmeli-biçmeli ayinli-öcülü satanizm, Anton Lavey'in başta kurduğu satanizmin deforme olmuş şeklidir. Bu haliyle bilinen çoğu dini inançtan daha mantıklı olduğu savunulabilir.


ne yalan söyliyim ben de katılıyorum size.
#9 - Haziran 28 2011, 01:16:35

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.