Alternatifim Cafe

Atatürkçülük Ne Demektir?

Discussion started on Atatürk Köşesi

sea_deniz

Atatürkçülük Ne Demektir?
UĞUR MUMCU

6 Ocak 1981
(Uyan Gazi Kemal!)

Atatürkçülük, kısaca ulusal bağımsızlık ve ulusal onur demektir. Atatürkçülük, özetle antiemperyalist bir kurtuluş savaşını başlatan ve sürdüren bir eylem ve öğretidir.

Amacımız, ulusal sınırlarımız içinde toprak bütünlüğümüzü ve ulusal tam bağımsızlığımızı sağlamaktır. Buna engel olmak üzere karşımıza çıkacak kuvvet, kim ve ne olursa olsun hiç duraksamadan çarpışırız ve başarı kazanırız. Bu konuda karar ve inancımız kesindir. Atatürkçülüğü, tam bağımsızlık inancından ayırmanın ve çok yönlü uluslararası ipotekleri Atatürkçülük adına savunmanın hiç olanağı yoktur. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün programlarına dayanağı, şu iki temeldir: Tam bağımsızlık, kayıtsız koşulsuz ulusal egemenlik!..

- Tam bağımsızlık demek, elbette, siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamı ile bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir. Biz, bunu sağlamadan ve elde etmeden başarıya ve esenliğe erişeceğimiz kanısında değiliz...

İşte Atatürk budur, işte Atatürkçülük budur...

Kurtuluş Savaşı, kökeninde antiemperyalist ve antikapitalist düşüncelerin kutsal harcını taşır:

- Biz bu hakkımızı saklı tutmak, bağımsızlığımızı emin bulundurmak için genel kurulumuzca, ulusal kurulumuzca bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı kavga vermeyi uygun gören bir yolu izleyen insanlarız.

Bu sözleri söyleyen ve her adımında ulusal bağımsızlığı, devrimci ve ilerici bir dünya görüşü ile sağlayıp pekiştiren Atatürk'ü bugün içine itildiğimiz ekonomik tutsaklığın temeli ve adı gibi görmek, Atatürk'e ve Atatürkçülüğe karşı yapılabilecek en ağır ve de en sinsi saldırıdır.

Atatürkçülük bağımsızlık demektir, Atatürkçülük ulusal onur demektir,

Atatürkçülük devrimcilik demektir. Kurtuluş Savaşımızın ve ulusal devrimlerimizin önderi Mustafa Kemal, bugünkü emperyalist ilişkileri daha o günden görmekteydi:

- Karşılıklı güvenlik ve esenlik, bütün dünya uluslarının üzerinde titremesi gereken bir mutluluk ilkesidir. Ancak bu ilke bütün uluslar için gerçekleşmedikçe, genel bir barışma sağlamaktan çok, sömürülmek istenen birtakım uluslara karşı, bir takım güçlü ulusların yeni davranış ve ayrıcalıklar kazanmasını sağlamak niteliğinde görülse yeridir. Hele uluslararası silah alışverişinin, birtakım ulusların denetimi altında tutulmasını sağlayacak önlemlerin alınması bu kuşkuyu artırmaktadır...

Unutturulan, unutturulmak istenen Atatürk ve Atatürkçülük budur! Televizyon ekranlarında Türk halkına tanıtılmayan, anımsatılmayan sözler de işte bu sözlerdir:

- Biz Batı emperyalistlerine karşı yalnız kurtuluş ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda Batı emperyalistlerin güçleri ve bilinen her aracı ile Türk ulusunu emperyalizme araç yapmak istemelerine engel oluyoruz. Böylece bütün insanlığa hizmet ettiğimiz kanısındayız...

Ezilen uluslar bir gün ezen ulusları yok edeceklerdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yeniden ezilen ulusların, Asya ve Afrika halklarının bayrağı yapmak, biz Atatürkçülerin, biz devrimcilerin namus borçlarıdır.

- Bütün dünya bilsin ki benim için tek yanlılık vardır. Cumhuriyet yanlılığı, düşünsel ve sosyal devrim yanlılığı...

Atatürk'ün bütün dünyaya duyurduğu bu ilerici ve devrimci düşünceleri ne yazık ki, ülkeyi Atatürk'ten sonra yöneten, yönettiğini sanan politikacılar eliyle hançerlendi ve Atatürk, gerçek nitelikleri ile değil, beylik anma törenlerinin donmuş kalıpları olarak tanıtılmak ve benzetilmek istendi.
Atatürk'ü hiç olmazsa bu yıl, gerçek nitelikleri ile tanıtabilirsek, geçmiş dönemlerin ihanetleri bir ölçüde unutulmuş olur. Kurtuluş Savaşı'nın yüce önderini Atatürk Yılı nda inançla selamlıyoruz:

HOŞ GELİŞLER OLA MUSTAFA KEMAL PAŞA...
#1 - Mart 11 2006, 18:08:13

Atatürkçülük bağımsızlık demektir, Atatürkçülük ulusal onur demektir,

Unutturulan, unutturulmak istenen Atatürk ve Atatürkçülük budur!   ama biz unutmamakta inat edeceğiz :okey

Ezilen uluslar bir gün ezen ulusları yok edeceklerdir   bunuda sabırsızlıkla bekliyorum...


saol sea her zamanki gibi yine güzel bi konu açmışsın... :.dost
#2 - Mart 11 2006, 18:38:18
Piyasadaki tek adam gibi adam, maymun Çarli'ydi...

    "Atatürkçülük demek, bilime inanmak demektir.Bilime inanmak, sosyal olaylarda da bilime inanmaktır.
 
   (...)Ümmetçiliğe karşı milliyetçilik, şeriate karşı laiklik, uyduculuğa karşı istiklalcilik, padişahlığa karşı cumhuriyetçilik, imtiyazlı yönetime karşı halkçılık, tutuculuğa karşı devrimcilik, köleliğe karşı hürriyetçilik, emperyalimze karşı antiemperyalizm, sömürüye karşı toplumculuk, bağımlaşmaya karşı bağımsızlık mesleğini benimsemek Atatürkçülüktür." (İlhan Selçuk)
#3 - Mayıs 17 2009, 20:49:01
Geç içime kainat, ben korurum seni..

esomc arkadaşıma katılıyorum alıntı yapmış ama olsun yine de güzel demiş :D
#4 - Mayıs 19 2009, 20:14:48

zsem

Atatürkçülük, onu görmek, ona tapmak değildir. Atatürkçülük onun yapmadıklarını yapmış gibi öne sürmek değildir. Atatürkçülük asla demokrasinin varlığını hiçe saymak değildir.
#5 - Mayıs 20 2009, 16:40:09

mg

"Ümmetçiliğe karşı milliyetçilik" demek,
ah İlhan Selçuk vah İlhan Selçuk....
#6 - Temmuz 28 2009, 18:24:33

Atatürkçülük, Onun hayata, insanlığa bakışını... yaşam tarzını, hal ve hareketlerini örnek alarak uygulayan kişiye denir. Bu daha da uzatılır ama bu kadarı özetliyordur zannediyorum
#7 - Temmuz 30 2009, 01:01:51

Türklüğe, tarihine, örfüne, adetine, benliğine, milliyetine sahip çıkmaktır...
#8 - Temmuz 30 2009, 01:04:43
  :ask düş #

Atatürkçuluk Atatürk"u kullanmak demektir
#9 - Ekim 10 2010, 07:32:10

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.