Alternatifim Cafe

Tarih Öğrenmenin Gerekliliği ve Tarihte Zaman

Discussion started on İlk Çağ Tarihi

Yeni!
Tarih, amacı olmayan kuru bilgi yığını değildir. Tarih bize geçmiş olaylardan örnekler vererek gelecek ile ilgili yol gösterir. Geçmişte yapılan hatalardan ders alınarak hata yapmamamızı sağlar. Atatürk'e göre "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Tarihi yazan, tarihi yapana sadık kalmalıdır." Atatürk'e göre değişmeyen gerçeği aydınlatmak gerekir. Tarihin ana hatları yazılmalı ve dünyaya tanıtılmalıdır.
    Tarihte tüm olaylar bir zaman süreci içinde gelişir ve olgunlaşır . Tarihi masaldan ayıran öğelerden biri de zamandır . Zamanın ölçülmesi soyut bir kavramdır . Ancak yinede insanlar İlkçağ’dan beri zamanı ölçmeyi başarmışlar ve çeşitli takvimler yapmışlardır .

    Uzayda bazı olaylar hep değişmeyen bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşir . Bunlardan bir tanesi dünyanın güneşin etrafında dönmesidir . Bundan yıllar oluşur . Önemli bir olayda yılların başlangıcı olur . Takvimlerde buna göre düzenlenir . Her takvimde o başlangıç olayının öncesi ve sonrası vardır . Süresi hep aynı olan zaman sürecine yıl adı verilir . Dünya’nın güneş etrafında bir tam dönüşü süresi hiç değişmez .

Dünya bu dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna güneş yılı denir . Ay da Dünya etrafında 12 dönüşünü 354 günde tamamlar buna ay yılı denir .
 
 
    Yüz tane yıla “ Yüzyıl “ veya “ Bir Asır “ denir . Kısaca “yy “ şeklinde gösterilir .

   50 yıla yarım yüzyıl denir . Bir yılda iki yarım yüzyıl vardır . Başlangıçtan sonraki yıllar için ;

0 – 50 arası , o yüzyılın birinci yarısıdır .

0 – 100 arası o yüzyılın ikinci yarısıdır .

    Başlangıçtan önceki yıllar ise başlangıca yaklaştıkça küçülür . Başlangıçtan önceki yıllar için ;

100 – 50 arası , o yüzyılın birinci yarısıdır

50 – 0 arası , o yüzyılın ikinci yarısıdır .

25 yıla çeyrek yüzyıl denir .

 Bir yüzyılda dört tane çeyrek yüzyıl vardır .

 
   
 
 
   İnsanlık tarihi çok uzun bir zaman sürecini kapsar . Bu uzun süre tarih öğreniminde kolaylık sağlaması için toplumlar üzerinde etkili olan önemli olaylar başlangıç ve bitiş kabul edilerek çağlara ayrılır . Çağ iki önemli olay arasındaki zaman dilimidir .Atom saati (200.000 yılda yalnızca bir saniye geri kalır veya ilerler) Uluslararası Teknoloji ve Standartlar Enstitüsü

 

    Tarihçiler yazının bulunuşunu tarihin başlangıcı olarak kabul ederler . Çünkü yazının bulunuşu ile birlikte o dönemler hakkındaki bilgilerimiz birdenbire artmıştır . Bu nedenle yazıdan önceki döneme , o dönem hakkındaki bilgilerimiz sadece yazısız belgelere dayandığı ve az olduğu için Karanlık Devirler veya Tarih Öncesi Devirler denir . Yazının bulunuşundan sonra bilgilerimiz birden bire artar . Bu dönemede Tarih Çağları ( devirleri ) denir .

    Tarih öncesi devirler o dönem insanlarının aletlerin yapımında kullandıkları malzeme ile bunların işlenmesi yönünden ikiye ayrılır . Bunlar Taş ve Maden devirleridir .


 
Taş devri ,

Yontma Taş ve Cilalı Taş Devri olmak üzere ikiye ayrılır .

Maden Devri de

Bakır Devri , Tunç Devri ve Demir Devri diye üçe ayrılır.

Tarih devirleri ise , insanları etkileyen olaylar ve gelişmeler dikkate alınarak Çağ adı verilen bölümlere ayrılır .

Tarih Çağları ,

İlk Çağ , Orta Çağ , Yeni Çağ ve Yakın Çağ dır .

 
 
 
 

 
 

 

#1 - Temmuz 18 2006, 19:08:06
« Son Düzenleme: Ağustos 16 2006, 10:35:25 Gönderen: _TrAiToR_ »
A&A         Seni ÇOK seviyorum!!!!                       asenaa....

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.