Alternatifim Cafe

Laiklik

Discussion started on Lâiklik

LAİKLİK

En etkili ve önemli ilke kesinlikle bu ilkedir. Aslında bu sözcüğün anlamı din ile siyaseti ve dolayısıyla da din ile kamu yaşamını birbirinden ayırmaktır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında siyaset dinin emrine sokulmuştu. Hatta bazan din de siyasetin emrine sokulabiliyordu. Bunun böyle olmasındaki tarihsel neden, İslam dininin kurucusunun hem siyasî ve hem de dinî lider olmasından ve bunun yıllardan beri bir gelenek haline getirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır

Akla hemen şu soru gelebilir: „Mustafa Kemal’in kamu yaşamıyla dini birbirinden ayırması kararı nereden kaynaklanmıştır?“ diye.  Burada bir din düşmanlığından sözetmek tamamen yanlış olur. Çünkü Laiklik din karşıtı bir ilke değildir. Din, kişinin özel yaşamının bir parçasıdır. Laikliğe göre, insan yaşamında ibadetin dışında her türlü tasarruf, dîne, daha doğrusu kutsal kitaba göre d e ğ i l, Anayasaya, yasalara ve kurallara göre yapılır.

Devlet yaşamında, hukukta, aile yaşamında, kültürde, eğitimde v.s. artık laiklik ilkesi ana temeldir. O’nu bu karara iten amaç dinî değil, siyasîdir. Bunun gerçekleşmesi için de önce siyasetin dinin emrinden kurtarılması zorunluydu. Mustafa Kemal henüz genç bir subayken şu kanaate varmıştı: „Mevzuatını ve hareket tarzını Kuran’dan ve hadisten alan bir devlet, bilimin ve çağdaşlığın gerisinde kalır.“

Bir ülkenin, çağı yakalamış olan ülkelerle boyölçüşebilmesi, onların arasında sürekli olarak sesini duyurabilmesi, o ülke yurttaşlarının aklını kullanmasına ve bilime öncelik vermesine engel teşkil eden kurum ve kuralların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilirdi. Mustafa Kemal bu gerçeği gözönünde bulundurmuş ve bazı çağdaşlık değerlerini – savaşta düşmanı olmasına karşın – Batılı ülkelerden almıştır.

O, 1924 yılında yaptığı bir konuşmada „Dünya yüzündeki her şey için, maddî ve manevî her şey için, yaşam için ve başarı için en doğru yol gösterici bilimdir, tekniktir“. „Bilimin ve tekniğin dışında yol gösterici aramak, düşüncesizliktir, bilgisizliktir, yanlıştır“, demiştir.

Bilime ve tekniğe öncelik verme konusunda  asıl engeli  oluşturan Hilafet, Halife‘nin şahsında siyasî ve dinî temsilcilik bulmuştu. Bunu ortadan kaldırma planı,  hem yurt içinde ve hem de yurt dışında karşıt güçlerin direnişiyle karşı karşıya kalmıştır.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, dış güçlerin bu konudaki planlarının Türkiye’nin içişlerine karışmak olduğunu saptayarak, 1 Kasım 1922‘de Saltanatın kaldırılmasında olduğu gibi, enerjik bir şekilde Hilafet yanlılarına karşı çıkması sonucu, 3 Mart 1924‘te Hilfet’in kaldırılması büyük bir çoğunlukla gerçekleştirilmiştir.

Böylece, Şeyhülislamlık, dinî mahkemeler ve fetva usulü, dervişlik nişanı, medreseler de kaldırılmıştır.

1928 yılında, Anayasa’daki „Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dini Islamdır“ maddesi kaldırılmıştır. Böylece din ve mezhep ayrılığını kurumlaştıran yasalara son verilmiş ve önce devlet laikleştirilmiştir. Yani, laik devlet, bundan böyle meşruluğunu ne Tanrı’dan ne de kişiden alacaktır; ancak ve sadece ulusal yönetimden alacaktır; planlanan devrimler birer birer  gerçekleştirilecektir: Eşit haklar, uygarlığa giden yolun açılması, eğitim birliğinin sağlanması, tek evlilik v.s.

Özellikle Latin harflerinden oluşan yeni Türk alfabesi üç amaca hizmet edecektir:
 
Yazı ve Konuşma dilinin herkes için aynı olması,
Sesli harfler açısından zengin olan Türk diline en uygun yazı çeşidinin seçilmiş olması,
Dünyanın büyük bir bölümüyle iletişimin kolayca sağlanabilmesi...
Bu yenilikler olağanüstü bir tempoyla ama sadece okulda değil, okul dışı alanlarda da gerçekleştirildi. Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretime verdiği önem o kadar açıktırki, kendisi bizzat yeni harflerle dersler vermiştir.

Türk Dilinin yabancı sözcüklerden arındırılması 1932 yılında kurulan „Türk Dil Kurumu“ ile akademik bir seviyede de desteklendi.  Bir yıl önce de „Türk Tarih Kurumu“ gerçekleştirilmişti. Bu kurumlar gerek „kültürel kimlik“ ve gerekse „ulusal kimlik“ bakımından da önemli görevler yapmışlardır, ve Mustafa  Kemal’in özel vasiyetnamesinde yer almışlardır.

Laik devlete giden yolda en büyük engellerden birini Şeriat mahkemeleri oluşturmuştur. Bu mahkemelerin kaldırılmasından sonra, Türk Medenî Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu  çıkartılarak, devletin temeli Batı Hukuk Sistemine oturtulmuştur.

Bundan böyle, Türkiye Cumhuriyeti’nde bireylerin ilişkisini, yurttaş-devlet ilişkisini düzenleyen hükümlerin yasalaştırılması TBMM’ne, uygulaması da T.C. hükümetine ait olmuştur.

Artık her bakımdan özgürlüğüne kavuşturulan bir toplumun fertlerinin dış görünüşüyle de uygar olması gerekirdi. Bu nedenle Türk toplumu, fes, sarık, çarşaf, peçe gibi dinsel olduğu sanılan baş ve beden giysilerinden de kurtarıldı.
#1 - Mayıs 07 2006, 03:15:15
İmza kural dışı.

bu yazın için çok teşekkürler bir devletin kalkınması için gerekli olan en önemli şey....
#2 - Mayıs 07 2006, 20:52:11
>>ATATÜRK BİRLİĞİ>>

<<TIKLA<<

güzel...güzel ama...bence yeteri miktarda uygulanmıyor...hele ki doğuda laikliğin uygulanıyor olması sözkonusu bile diil bence...ya sizce? :alala
#3 - Mayıs 13 2006, 21:00:09

eslem

lailklik çok farklı algılanıyo bazı kesimlerce..bunu bilirim
#4 - Mayıs 17 2006, 21:26:58

lailklik çok farklı algılanıyo bazı kesimlerce..bunu bilirim

gavurluk ihanet gibi mesela dimi :öff

haklısın ben de bunu bilirim :okey
#5 - Mayıs 18 2006, 18:36:23

en çok korunması gerekilen seylerden laiklik die düşünüorm
#6 - Mayıs 18 2006, 18:40:36
give me something to kill the pain
there is no tomorrow and no today
my soul is not for eternity
...and i know i will fade away in memories

lailklik çok farklı algılanıyo bazı kesimlerce..bunu bilirim

gavurluk ihanet gibi mesela dimi :öff

haklısın ben de bunu bilirim :okey

gayet mantıklı bir cevap.  :okey
#7 - Mayıs 18 2006, 18:44:26

lailklik çok farklı algılanıyo bazı kesimlerce..bunu bilirim

gavurluk ihanet gibi mesela dimi :öff

haklısın ben de bunu bilirim :okey

gayet mantıklı bir cevap.  :okey

saol pesimistim :okey

saptırma yapmayalım arkadaşlar...herşey ölçüsünde lütfen :okey
#8 - Mayıs 19 2006, 17:46:12

laiklik için yazacağınız seylerin hepsi bu kadarmıdır?
#9 - Mayıs 20 2006, 01:06:21
Sokakta kırık kalplere rastladım, Kopya kalplere damladım ..!

laiklik denen kavram tabi kide gusel hoştur da... aşırı sol kanatlar'ın bu konuda fazla sahiplenipte halkın durumunu inkar eder hale gelmeleri pek hoş degil.......
hee bi de doguda pek uygulanmıor dien arkadaşım.... doguya hic gittin mi? inan bana onlara o kadar az imkan gidior. sonra laik olmaları istenior.onlar ayrımcılık yapıldıgı kanısına varmaya başlolar yawas yawas... ve tabi bu dusunce akımıda gittikce yayılıor ve baska yonlere cekilerek terörizme varıor.........
lütfen mehmet barlas'la emre kongar birlikte yazmış oldukları son kitabı bulup okuyun... 2010 ihtilali die!!!!!!!
kulaktan duyma konuşmayalım
#10 - Mayıs 20 2006, 01:44:24
***. eskiden imzamı varmış...

Sea Deniz

Laik'lik din ile devlet işlerini birbirine karıştırmamaktır.
Hiçbir kimsenin dini görüşü, kimseyi ilgilindirmez.
Saygı bekliyorsan,saygı göstermelisin.  :öff  :öff

insanın üstüne gitmesenz ii olur  ;)
#11 - Mayıs 27 2006, 20:05:19

Saygı bekliyorsan,saygı göstermelisin.  :öff
 


Adamına Göre Muamale :haydut
#12 - Mayıs 29 2006, 18:54:59
İmza kural dışı.

Saygı bekliyorsan,saygı göstermelisin.  :öff
 


Adamına Göre Muamale :haydut

kesinlikle evet...

ne ekersen onu biçersin :muhah
#13 - Mayıs 30 2006, 16:50:24

Saygı bekliyorsan,saygı göstermelisin.  :öff
 


Adamına Göre Muamale :haydut

kesinlikle evet...

ne ekersen onu biçersin :muhah
ewet kesinlikle 
#14 - Mayıs 30 2006, 17:15:16
***. eskiden imzamı varmış...

güzel...güzel ama...bence yeteri miktarda uygulanmıyor...hele ki doğuda laikliğin uygulanıyor olması sözkonusu bile diil bence...ya sizce? :alala

bence de kesinlikle bu ülkede tam olarak bi laiklik yok
laiklik din vicdan özgürlüğüdür eee hani niye karışıyolar milletin ibadetine giydiğine isteyen istediğini giyer isteyen bü ülkeye zararlı olmadığı sürece istediği ibadeti yapar herkesin kendine kalımış bişi bu ama bu ülkede ben bu özgürlüğü göremiyorum
#15 - Haziran 12 2006, 21:42:48

güzel...güzel ama...bence yeteri miktarda uygulanmıyor...hele ki doğuda laikliğin uygulanıyor olması sözkonusu bile diil bence...ya sizce? :alala

bence de kesinlikle bu ülkede tam olarak bi laiklik yok
laiklik din vicdan özgürlüğüdür eee hani niye karışıyolar milletin ibadetine giydiğine isteyen istediğini giyer isteyen bü ülkeye zararlı olmadığı sürece istediği ibadeti yapar herkesin kendine kalımış bişi bu ama bu ülkede ben bu özgürlüğü göremiyorum
Laikliğin anlamını başka şeylerle karıştırma... :öff
#16 - Haziran 14 2006, 18:24:38

Ms.ExtacY

Laikliği din sömürüsü olarak gören çok..Ama gerçkten anlyan hiç yok..Başbakanmz bile bilmyo saolsun.. :öff
#17 - Haziran 23 2006, 13:01:36

valla laiklik bilmem ki bununla ilgili çok kavgamız olurdu...
#18 - Haziran 25 2006, 14:57:41

keşke smdiki yönetimde brzck laiklik kavramı olsaydı
herseyn daa iiye gitcee kesndi
#19 - Haziran 29 2006, 20:54:11
mutlu olmak için sevmek için görme işitme
mutlu olmak için sevmek için bilme hissetme
mutlu olmak için sevmek için görme işitme
mutlu olmak için sevmek için bilme ÇOK DÜŞÜNME;)

bi arkadaş din konusunda özgürlük yok demiş
öncelikle şunu belirteyim türk milleti din konusunda gayet hoşgürülüdür..geçmişten beri kimsenin ibadetine karışılmamıştır,
bundan sonrada karışılmaz..herkes seçiminde özgürdür!
başkasının ibadetine karışmak,onu hor görmek zaten hiç bir müslümana ve türk evladına yakışmaz;
tabi misyonerleri bunların dışında tutuyorum!onların amaçları gençlerin beyinlerine girip bu ülkeyi bölmektir! nese uzatmayalım...

laiklik konusuna gelelim! laikllik derken bile herkesin amacı başka...

birader laiklik cumhurbaşkanının dinimizce yasak olan içkili,viskili,başörtülü kadınların alınmadığı eğlencesiyse ben laik değilim!
lailikle kastedilen ülkede şeriatın hakim olması,anayasanın kalkmasıysa ben yine laik değilim!

laiklik kavramını saptırmadan laik olabiliyosak eyvallah...
#20 - Temmuz 22 2006, 21:47:08
ѕuѕмαк wєяiLмєsi єη güç cєwαρтıя.
çoк кoηu$αη кoLαy oLαηdıя.
susтuм вєη, iѕтєyєη кoηu$ѕuη. . .

bılgıler ıcın sagol..eslem yorum yapmıs saygı duyalım.. :yeah
#21 - Ağustos 10 2006, 17:24:01
YA SEV YA TERKET
          

Ne  MUTLU TÜRKÜM DİYENE ! 

yazı için teşekkürler chatlaak..................
#22 - Ekim 06 2006, 19:33:55
A&A         Seni ÇOK seviyorum!!!!                       asenaa....

TuRKuaZz

Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ifadeseiyle Laiklik ilkesinin tanımı

''Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yuttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir.
Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.
Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir.''


Kardeşim ne güzel yazmış ATA'mızın bu sözünü.

Bir tarafta Din düşmanları diğer tarafta Cumhuriyet düşmanları...

Amaçları ülkeyi içten bölmek  :öff
#23 - Kasım 11 2006, 12:59:48

Laiklik günümüzde çok farklı bir duruma gelmiş.Bu işin bir orta yoluda henüz bulunabilmiş değil..

Ya ülkede insanlara dinlerini yaşatmamayı amaçlıyorlar.. Özgürlüklerini ,, yaşama haklarını kısıtlıyorlar..

Ya da aşırıya kaçıp ,, devlet işlerinede dini karıştırıyor ülkenin geleceğiyle oynuyorlar gene  yaşama haklarımız kısıtlanıcak

2 durumda da İnsan haklarının yendiğini düşünüyorum ..  :öff
#24 - Kasım 17 2006, 07:46:30

TuRKuaZz

Laiklik günümüzde çok farklı bir duruma gelmiş.Bu işin bir orta yoluda henüz bulunabilmiş değil..

Ya ülkede insanlara dinlerini yaşatmamayı amaçlıyorlar.. Özgürlüklerini ,, yaşama haklarını kısıtlıyorlar..

Ya da aşırıya kaçıp ,, devlet işlerinede dini karıştırıyor ülkenin geleceğiyle oynuyorlar gene  yaşama haklarımız kısıtlanıcak

2 durumda da İnsan haklarının yendiğini düşünüyorum ..  :öff


Gelde bunu onlara anlat.
Başörtüsü denildimi Cumhuriyet elden gidecek sanki.  :öff
#25 - Kasım 17 2006, 09:55:33

laiklik o kadar yanlış algılanıor ki..
laiklik dinsizlik demek değildir devlet yönetimine dini karıştırmamaktır...
sen ibadetini yapıyorsun öyleyse sen cumhuriyet karşıtısın, şeriati geri istiyorsun
NE ALAKA??
cumhuriyet özgürlük değil midir?
insanın belki de en doğal hakkı olan yaradana inanma ona ibadet etmeyi nasıl olur da cumhuriyet karşıtı olarak görürsün?
anlamıyorum  :hii? :ohmygod
#26 - Kasım 28 2006, 16:24:23
"Bir kız öğrenciyi başını örttüğü için tahsil hakkından mahrum etmek,İstiklal Savaşı başlarında ve Maraş'ta düşmanlar tarafından başörtüsü çekilip düşürüldüğü için başlayan milli şahlanışın ruhuna tükürmektir."
Necip Fazıl Kısakürek;);)


  uyuşturuc uya HAYIR!! OKUMADAN GEÇMEYİN ;) //forum.alternatifim.com/index.php?topic=68882.0

LAIKLIK COK ONEMLI...BENCEDE...IYI AYIT ETMEK LAZIM...AMA TÜRKİYEDEDE YASAYAN INSANLARIN COGUNLUGU DA MUSLUMANDIR...TURKLER MUSLUMAN DOGMUS MUSLUMAN OLURLER.........
#27 - Şubat 14 2007, 17:42:59

essgi

laiklik o kadar yanlış algılanıor ki..
laiklik dinsizlik demek değildir devlet yönetimine dini karıştırmamaktır...
sen ibadetini yapıyorsun öyleyse sen cumhuriyet karşıtısın, şeriati geri istiyorsun
NE ALAKA??
cumhuriyet özgürlük değil midir?
insanın belki de en doğal hakkı olan yaradana inanma ona ibadet etmeyi nasıl olur da cumhuriyet karşıtı olarak görürsün?
anlamıyorum  :hii? :ohmygod

laikliğin yanlış algılandığını söylemişsin ama bence sende burda bişeyi yanlış algılamışsın.. ibadet yapan kimseyi hiçkimse cumhuriyet karşıtı görmez.. sadce bu ibadeti devlet işlerine yansıtanı cumh. karşıtı görür...
#28 - Şubat 15 2007, 22:22:30

Türkiye'de inanç özgürlüğü var evet bu doğru..Fakat laiklik var..

Laiklik hep basit aldığlanıyor.Bir röportajda çıkıyor yoldan geçen vatandaş.Laiklik nedir sorusuna din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır diyor.Sonra geçipte neden başörtüsüne karışılıyor diyor..Okullarda,,devlete bağlı yerlerde tabikide yasak olucak yoksa ne anladım ben bu din ve devlet işlerinin ayrı olmasından..Şimdi bayan bir avukat mahkemede başörtüsü takarsa inanç özgürlüğü diyemessiniz ki  :haydut
#29 - Şubat 22 2007, 20:24:06

biz yedi cihana hükmettik ama kimsenin dinine ırkına karışmadık...bu ülke gayet özgür bit ülkedir...
#30 - Şubat 28 2007, 16:20:58

*** karışmadık. 800 bin Ermeni'yi katlettik, 200 bin Rum'u öldürdük veya göçe zorladık. Anadolu'da "Türk" olan herşeyi aşağıladık ve yüzyıllarca Anadolu aynı şekilde kaldı Dünya ilerlerken. Osmanlı tarihi sürekli isyan ve katliam tarihidir. Faşistler yazarken bile salyalarını akıtıyorlar. Osmanlı'nın mirasçıosı TC devleti, şimdi de kürtlerin özgürlüğünü kırmaya çalışıyor.
...
Özgür bir ülkeymiş. Faşist cinayet şebekesi katil MHP'nin meclise girebilmesini sağlayacak kadar özgür bir ülke! Kenan Evren'lerin elini kolunu sallayabileceği denli özgür bir ülke! Hadi ordan faşist!
#31 - Mart 16 2007, 18:19:19

b*k karışmadık. 800 bin Ermeni'yi katlettik, 200 bin Rum'u öldürdük veya göçe zorladık. Anadolu'da "Türk" olan herşeyi aşağıladık ve yüzyıllarca Anadolu aynı şekilde kaldı Dünya ilerlerken. Osmanlı tarihi sürekli isyan ve katliam tarihidir. Faşistler yazarken bile salyalarını akıtıyorlar. Osmanlı'nın mirasçıosı TC devleti, şimdi de kürtlerin özgürlüğünü kırmaya çalışıyor.
...
Özgür bir ülkeymiş. Faşist cinayet şebekesi katil MHP'nin meclise girebilmesini sağlayacak kadar özgür bir ülke! Kenan Evren'lerin elini kolunu sallayabileceği denli özgür bir ülke! Hadi ordan faşist!

Osmanlı tarihini öğrende gel  :)  sürekli isyan ve katliam tarihiymiş.. azınlıklar ilk defa fransız ihtilali zamanında ayaklanmıştır bir düşün bakalım kaç yıl özgürce topraklarımız içinde yaşamışlar.. ermenilere gelince tabi biz soykırım yaptık bu yüzden bir sürü devlet adamı,memur vs. ermeni vardı ülkemizde nefret ediyoruz ya onlara bu yüzden bi sürü hak verdik..
#32 - Mart 16 2007, 23:19:50
« Son Düzenleme: Mart 16 2008, 15:53:53 Gönderen: Bahtsız Bedevi »
Dünyadaki bütün kaşarlar eriyecekse, küresel ısınmaya EVET !

Dinimizide Türklük sayesinde koruduk..
laiklik basortusunn kalkması degıl. Türkiyede karışılan sey basörtüsüde değil..! Baş örtüsünün simge halime getirilmesi..!
annelerin ablaların ananelerin taktıgı basortusune sahip cıkın sımge halıne getırılmesın..biz okullara basortusu sokulmasına karsı degılız bız simge sokulmasına karsıyız.madem annenız ablanız basortu takıyor.. sorun bakıyım bilirler..fetullahcılar nasıl baglar nurcular nasıl baglar..! onlar sıze gosterırler..bu Dinde bölünme degılmıdır? işte biz buna karsıyız..!yoksa hangi ninemize, yaşlı teyzelerımıze karıstık bunu takıosun dıye?
laiklik dinsizlik degıl laiklik din ile devlet işlerinin ayrı yurutulmesıdır. hangi müslüman ulke demokrasıyle yurutuyor.sadece Türkiye.! digerleride teokrasiyle..peki neden Türkiye müslüman ulkelerın oncusu gosterılıyor?
batılılasma dedınız? batılılasma global bi olay.. gelin bakıyım harita üzerinden batıdan doguya..hadı dunya harıtasını boswer Türkiye haritasına bak neden dogu batıya goc edıyor hiç dusundunuzmu ? bidee basortusunu mını eteklerle bır tutmayalım :) çok haklısım kardesım demeklede olmaz kulaktan dolma degıl arastırıcıyız...
#33 - Ağustos 26 2007, 06:12:24

Konuya konuyla ilgili yorumlarla devam edebilirsiniz.
Girilen ikili tartışmalar ve konu dışında olan yorumlar silinmiştir.
İyi forumlar.
#34 - Mart 16 2008, 15:56:30
‎ Unutma! Kendine yarattığın dünyada, içine aldığın tüm vatandaşlar arasında en 'solcu' benim!
Mercey.En etkili ve önemli ilke kesinlikle bu ilkedir. Aslında bu sözcüğün anlamı din ile siyaseti ve dolayısıyla da din ile kamu yaşamını birbirinden ayırmaktır.

laikliğin tanımı kısaca bu.ve günümüze bakıyoruz herkes görüyor neler olduğunu bir parti dini düşüncesini ileride tutuyor siyasetten ve birçok şeyden  laiklik tehlikede diyoruz da boşa demiyoruz laikliği korumak isteyenleri de adı destanımızdan alınan bir isimle operasyonla susturmaya çalışıyor
bizi kimse susturamaz.
#35 - Temmuz 02 2008, 21:50:25
Yağma yağmur sağanak bu sağanak için yok sığınak.

yazın çok güzel gerçekten paylaşımın iiçin teşekkürler.!! :) :) :) :)
#36 - Temmuz 06 2008, 13:07:25

laiklik, tartışılmaması gereken bir ilkedir.
#37 - Ocak 04 2009, 20:02:48
Beatles'te Beş Minare

bu ülkede "türkiye laiktir laik kalcak.!" şeklinde sloganlar atıldığı sürece laik deildir.. eğer bu ülkede haşemalısıyla bikinilisi aynı sahilde denize girebiliyor ve kimse kimseye birşey demiyosa zaten laiklik var demektir aslında ya da şöyle diyeyim bir apartmanı kendi içinde devlet kabul etsek o apartmanda yaşayan başı açıklar başı kapalılar birarada dostça yaşıyorsa laikizdir. Ama malesef daha laiklik nedir bilmezken insanların bu sloganları atması bizi pekde laik yapmıyor.. biri çıkar bi laf atar diğer herkes sorgulamadan ne nedir bilmeden o lafın arkasında durur düzen böyle gelmiş böyle gidiyor inş değişir günün birinde.
#38 - Haziran 06 2009, 01:23:49
Geç içime kainat, ben korurum seni..

bu ülkede "türkiye laiktir laik kalcak.!" şeklinde sloganlar atıldığı sürece laik deildir.. eğer bu ülkede haşemalısıyla bikinilisi aynı sahilde denize girebiliyor ve kimse kimseye birşey demiyosa zaten laiklik var demektir aslında ya da şöyle diyeyim bir apartmanı kendi içinde devlet kabul etsek o apartmanda yaşayan başı açıklar başı kapalılar birarada dostça yaşıyorsa laikizdir. Ama malesef daha laiklik nedir bilmezken insanların bu sloganları atması bizi pekde laik yapmıyor.. biri çıkar bi laf atar diğer herkes sorgulamadan ne nedir bilmeden o lafın arkasında durur düzen böyle gelmiş böyle gidiyor inş değişir günün birinde.

    Sen, laikliğin tanımını bir kenara koyup nasıl cümle kurulur, nasıl güzel Türkçe kullanılır, onu öğrenmelisin. Zordan başlama. Kolaydan başla ki zorlanmayasın..
#39 - Haziran 17 2009, 00:50:30

(Siyaset(!) yasaktı pardon)
#40 - Haziran 17 2009, 01:03:53
« Son Düzenleme: Haziran 18 2009, 20:47:59 Gönderen: Gıldır Gıcıp »
Nâr'ı nur söndürür..

Kişi laik olmaz, devlet laik olur. Laik kelimesinin anlamı, ruhani olmayan kimse, dini olmayan şey, fikir, müessese, prensiptir. Sen kalkıp da ben laikim diyemezsin zaten. Laik olan devlettir.
 Laik olma, dünya işlerini din işlerinden, dini otoriteden ayrı olarak ele alma şeklinde tarif edilir. Bugün hukuki manada laiklik, devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin vicdan hürriyetinin gerçekleşmesinde tarafsız kalmasıdır. Başka bir ifadeyle devletin Allah ile kul arasından çekilmesi ve dinin de devlet işlerine karışmaması, yani akıl ve imanın yetki alanlarının birbirinden ayrılmasıdır.
 

  Devlet eğer laikse, kişi de laik bir düşünceye sahiptir. İkisini birbirinden ayıramazsın.
#41 - Haziran 17 2009, 16:55:32

(Siyaset(!) yasaktı pardon)
#42 - Haziran 18 2009, 11:35:12
« Son Düzenleme: Haziran 18 2009, 20:48:11 Gönderen: Gıldır Gıcıp »
Nâr'ı nur söndürür..

      Çok önemli bir tabir kullandın. Altında ezilmezsin, umarım. 'Laik olan kişi Müslüman olamaz.' Genelleme yapıyorsun. Devlet laik olur, kabul. Onu uygulayan bireyler vardır. Her ne kadar kural koyarsa koysun devlet, uygulayan biri olmadıkça bir hiçtir. Bu da,  konuya örnektir.
#43 - Haziran 18 2009, 15:32:35

(Siyaset(!) yasaktı pardon)
#44 - Haziran 18 2009, 16:08:46
« Son Düzenleme: Haziran 18 2009, 20:48:24 Gönderen: Gıldır Gıcıp »
Nâr'ı nur söndürür..

Ne Müslümanlar var, sizden bizden daha laiktir. Müslümanlıkta da vardır. Dine hoşgörü, sözü. Müslümansındır, fakat diğer dinlere saygıı göstermek zorundasındır. Atalarımızdan gelen bir duygudur, hoşgörü. 

     Eğer laiklik içimizde değilse, zaten laik olunamaz. Ama asla laikliğin din dışı bir unsur olduğunu kabul etmiyorum.
#45 - Haziran 18 2009, 17:11:17

yani laikliiik... din ve devlet bahçeli'nin birbirinden ayrılmasıdır.  [y.ö]
#46 - Haziran 25 2010, 16:28:51

ulrike

bence laiklik; alparslan türkeş (80) ve ilhan selçuk (85) gibi iyi insanların erkenden ölüp gitmesidir.
#47 - Haziran 25 2010, 16:30:44

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.