Alternatifim Cafe

Laiklik

Discussion started on Lâiklik

LAİKLİK

En etkili ve önemli ilke kesinlikle bu ilkedir. Aslında bu sözcüğün anlamı din ile siyaseti ve dolayısıyla da din ile kamu yaşamını birbirinden ayırmaktır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında siyaset dinin emrine sokulmuştu. Hatta bazan din de siyasetin emrine sokulabiliyordu. Bunun böyle olmasındaki tarihsel neden, İslam dininin kurucusunun hem siyasî ve hem de dinî lider olmasından ve bunun yıllardan beri bir gelenek haline getirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır

Akla hemen şu soru gelebilir: „Mustafa Kemal’in kamu yaşamıyla dini birbirinden ayırması kararı nereden kaynaklanmıştır?“ diye.  Burada bir din düşmanlığından sözetmek tamamen yanlış olur. Çünkü Laiklik din karşıtı bir ilke değildir. Din, kişinin özel yaşamının bir parçasıdır. Laikliğe göre, insan yaşamında ibadetin dışında her türlü tasarruf, dîne, daha doğrusu kutsal kitaba göre d e ğ i l, Anayasaya, yasalara ve kurallara göre yapılır.

Devlet yaşamında, hukukta, aile yaşamında, kültürde, eğitimde v.s. artık laiklik ilkesi ana temeldir. O’nu bu karara iten amaç dinî değil, siyasîdir. Bunun gerçekleşmesi için de önce siyasetin dinin emrinden kurtarılması zorunluydu. Mustafa Kemal henüz genç bir subayken şu kanaate varmıştı: „Mevzuatını ve hareket tarzını Kuran’dan ve hadisten alan bir devlet, bilimin ve çağdaşlığın gerisinde kalır.“

Bir ülkenin, çağı yakalamış olan ülkelerle boyölçüşebilmesi, onların arasında sürekli olarak sesini duyurabilmesi, o ülke yurttaşlarının aklını kullanmasına ve bilime öncelik vermesine engel teşkil eden kurum ve kuralların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilirdi. Mustafa Kemal bu gerçeği gözönünde bulundurmuş ve bazı çağdaşlık değerlerini – savaşta düşmanı olmasına karşın – Batılı ülkelerden almıştır.

O, 1924 yılında yaptığı bir konuşmada „Dünya yüzündeki her şey için, maddî ve manevî her şey için, yaşam için ve başarı için en doğru yol gösterici bilimdir, tekniktir“. „Bilimin ve tekniğin dışında yol gösterici aramak, düşüncesizliktir, bilgisizliktir, yanlıştır“, demiştir.

Bilime ve tekniğe öncelik verme konusunda  asıl engeli  oluşturan Hilafet, Halife‘nin şahsında siyasî ve dinî temsilcilik bulmuştu. Bunu ortadan kaldırma planı,  hem yurt içinde ve hem de yurt dışında karşıt güçlerin direnişiyle karşı karşıya kalmıştır.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, dış güçlerin bu konudaki planlarının Türkiye’nin içişlerine karışmak olduğunu saptayarak, 1 Kasım 1922‘de Saltanatın kaldırılmasında olduğu gibi, enerjik bir şekilde Hilafet yanlılarına karşı çıkması sonucu, 3 Mart 1924‘te Hilfet’in kaldırılması büyük bir çoğunlukla gerçekleştirilmiştir.

Böylece, Şeyhülislamlık, dinî mahkemeler ve fetva usulü, dervişlik nişanı, medreseler de kaldırılmıştır.

1928 yılında, Anayasa’daki „Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dini Islamdır“ maddesi kaldırılmıştır. Böylece din ve mezhep ayrılığını kurumlaştıran yasalara son verilmiş ve önce devlet laikleştirilmiştir. Yani, laik devlet, bundan böyle meşruluğunu ne Tanrı’dan ne de kişiden alacaktır; ancak ve sadece ulusal yönetimden alacaktır; planlanan devrimler birer birer  gerçekleştirilecektir: Eşit haklar, uygarlığa giden yolun açılması, eğitim birliğinin sağlanması, tek evlilik v.s.

Özellikle Latin harflerinden oluşan yeni Türk alfabesi üç amaca hizmet edecektir:
 
Yazı ve Konuşma dilinin herkes için aynı olması,
Sesli harfler açısından zengin olan Türk diline en uygun yazı çeşidinin seçilmiş olması,
Dünyanın büyük bir bölümüyle iletişimin kolayca sağlanabilmesi...
Bu yenilikler olağanüstü bir tempoyla ama sadece okulda değil, okul dışı alanlarda da gerçekleştirildi. Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretime verdiği önem o kadar açıktırki, kendisi bizzat yeni harflerle dersler vermiştir.

Türk Dilinin yabancı sözcüklerden arındırılması 1932 yılında kurulan „Türk Dil Kurumu“ ile akademik bir seviyede de desteklendi.  Bir yıl önce de „Türk Tarih Kurumu“ gerçekleştirilmişti. Bu kurumlar gerek „kültürel kimlik“ ve gerekse „ulusal kimlik“ bakımından da önemli görevler yapmışlardır, ve Mustafa  Kemal’in özel vasiyetnamesinde yer almışlardır.

Laik devlete giden yolda en büyük engellerden birini Şeriat mahkemeleri oluşturmuştur. Bu mahkemelerin kaldırılmasından sonra, Türk Medenî Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu  çıkartılarak, devletin temeli Batı Hukuk Sistemine oturtulmuştur.

Bundan böyle, Türkiye Cumhuriyeti’nde bireylerin ilişkisini, yurttaş-devlet ilişkisini düzenleyen hükümlerin yasalaştırılması TBMM’ne, uygulaması da T.C. hükümetine ait olmuştur.

Artık her bakımdan özgürlüğüne kavuşturulan bir toplumun fertlerinin dış görünüşüyle de uygar olması gerekirdi. Bu nedenle Türk toplumu, fes, sarık, çarşaf, peçe gibi dinsel olduğu sanılan baş ve beden giysilerinden de kurtarıldı.
#1 - Mayıs 07 2006, 03:15:15
İmza kural dışı.

bu yazın için çok teşekkürler bir devletin kalkınması için gerekli olan en önemli şey....
#2 - Mayıs 07 2006, 20:52:11
>>ATATÜRK BİRLİĞİ>>

<<TIKLA<<

güzel...güzel ama...bence yeteri miktarda uygulanmıyor...hele ki doğuda laikliğin uygulanıyor olması sözkonusu bile diil bence...ya sizce? :alala
#3 - Mayıs 13 2006, 21:00:09

eslem

lailklik çok farklı algılanıyo bazı kesimlerce..bunu bilirim
#4 - Mayıs 17 2006, 21:26:58

lailklik çok farklı algılanıyo bazı kesimlerce..bunu bilirim

gavurluk ihanet gibi mesela dimi :öff

haklısın ben de bunu bilirim :okey
#5 - Mayıs 18 2006, 18:36:23

en çok korunması gerekilen seylerden laiklik die düşünüorm
#6 - Mayıs 18 2006, 18:40:36
give me something to kill the pain
there is no tomorrow and no today
my soul is not for eternity
...and i know i will fade away in memories

lailklik çok farklı algılanıyo bazı kesimlerce..bunu bilirim

gavurluk ihanet gibi mesela dimi :öff

haklısın ben de bunu bilirim :okey

gayet mantıklı bir cevap.  :okey
#7 - Mayıs 18 2006, 18:44:26

lailklik çok farklı algılanıyo bazı kesimlerce..bunu bilirim

gavurluk ihanet gibi mesela dimi :öff

haklısın ben de bunu bilirim :okey

gayet mantıklı bir cevap.  :okey

saol pesimistim :okey

saptırma yapmayalım arkadaşlar...herşey ölçüsünde lütfen :okey
#8 - Mayıs 19 2006, 17:46:12

laiklik için yazacağınız seylerin hepsi bu kadarmıdır?
#9 - Mayıs 20 2006, 01:06:21
Sokakta kırık kalplere rastladım, Kopya kalplere damladım ..!

laiklik denen kavram tabi kide gusel hoştur da... aşırı sol kanatlar'ın bu konuda fazla sahiplenipte halkın durumunu inkar eder hale gelmeleri pek hoş degil.......
hee bi de doguda pek uygulanmıor dien arkadaşım.... doguya hic gittin mi? inan bana onlara o kadar az imkan gidior. sonra laik olmaları istenior.onlar ayrımcılık yapıldıgı kanısına varmaya başlolar yawas yawas... ve tabi bu dusunce akımıda gittikce yayılıor ve baska yonlere cekilerek terörizme varıor.........
lütfen mehmet barlas'la emre kongar birlikte yazmış oldukları son kitabı bulup okuyun... 2010 ihtilali die!!!!!!!
kulaktan duyma konuşmayalım
#10 - Mayıs 20 2006, 01:44:24
***. eskiden imzamı varmış...

Sea Deniz

Laik'lik din ile devlet işlerini birbirine karıştırmamaktır.
Hiçbir kimsenin dini görüşü, kimseyi ilgilindirmez.
Saygı bekliyorsan,saygı göstermelisin.  :öff  :öff

insanın üstüne gitmesenz ii olur  ;)
#11 - Mayıs 27 2006, 20:05:19

Saygı bekliyorsan,saygı göstermelisin.  :öff
 


Adamına Göre Muamale :haydut
#12 - Mayıs 29 2006, 18:54:59
İmza kural dışı.

Saygı bekliyorsan,saygı göstermelisin.  :öff
 


Adamına Göre Muamale :haydut

kesinlikle evet...

ne ekersen onu biçersin :muhah
#13 - Mayıs 30 2006, 16:50:24

Saygı bekliyorsan,saygı göstermelisin.  :öff
 


Adamına Göre Muamale :haydut

kesinlikle evet...

ne ekersen onu biçersin :muhah
ewet kesinlikle 
#14 - Mayıs 30 2006, 17:15:16
***. eskiden imzamı varmış...

güzel...güzel ama...bence yeteri miktarda uygulanmıyor...hele ki doğuda laikliğin uygulanıyor olması sözkonusu bile diil bence...ya sizce? :alala

bence de kesinlikle bu ülkede tam olarak bi laiklik yok
laiklik din vicdan özgürlüğüdür eee hani niye karışıyolar milletin ibadetine giydiğine isteyen istediğini giyer isteyen bü ülkeye zararlı olmadığı sürece istediği ibadeti yapar herkesin kendine kalımış bişi bu ama bu ülkede ben bu özgürlüğü göremiyorum
#15 - Haziran 12 2006, 21:42:48

güzel...güzel ama...bence yeteri miktarda uygulanmıyor...hele ki doğuda laikliğin uygulanıyor olması sözkonusu bile diil bence...ya sizce? :alala

bence de kesinlikle bu ülkede tam olarak bi laiklik yok
laiklik din vicdan özgürlüğüdür eee hani niye karışıyolar milletin ibadetine giydiğine isteyen istediğini giyer isteyen bü ülkeye zararlı olmadığı sürece istediği ibadeti yapar herkesin kendine kalımış bişi bu ama bu ülkede ben bu özgürlüğü göremiyorum
Laikliğin anlamını başka şeylerle karıştırma... :öff
#16 - Haziran 14 2006, 18:24:38

Ms.ExtacY

Laikliği din sömürüsü olarak gören çok..Ama gerçkten anlyan hiç yok..Başbakanmz bile bilmyo saolsun.. :öff
#17 - Haziran 23 2006, 13:01:36

valla laiklik bilmem ki bununla ilgili çok kavgamız olurdu...
#18 - Haziran 25 2006, 14:57:41

keşke smdiki yönetimde brzck laiklik kavramı olsaydı
herseyn daa iiye gitcee kesndi
#19 - Haziran 29 2006, 20:54:11
mutlu olmak için sevmek için görme işitme
mutlu olmak için sevmek için bilme hissetme
mutlu olmak için sevmek için görme işitme
mutlu olmak için sevmek için bilme ÇOK DÜŞÜNME;)

bi arkadaş din konusunda özgürlük yok demiş
öncelikle şunu belirteyim türk milleti din konusunda gayet hoşgürülüdür..geçmişten beri kimsenin ibadetine karışılmamıştır,
bundan sonrada karışılmaz..herkes seçiminde özgürdür!
başkasının ibadetine karışmak,onu hor görmek zaten hiç bir müslümana ve türk evladına yakışmaz;
tabi misyonerleri bunların dışında tutuyorum!onların amaçları gençlerin beyinlerine girip bu ülkeyi bölmektir! nese uzatmayalım...

laiklik konusuna gelelim! laikllik derken bile herkesin amacı başka...

birader laiklik cumhurbaşkanının dinimizce yasak olan içkili,viskili,başörtülü kadınların alınmadığı eğlencesiyse ben laik değilim!
lailikle kastedilen ülkede şeriatın hakim olması,anayasanın kalkmasıysa ben yine laik değilim!

laiklik kavramını saptırmadan laik olabiliyosak eyvallah...
#20 - Temmuz 22 2006, 21:47:08
ѕuѕмαк wєяiLмєsi єη güç cєwαρтıя.
çoк кoηu$αη кoLαy oLαηdıя.
susтuм вєη, iѕтєyєη кoηu$ѕuη. . .

bılgıler ıcın sagol..eslem yorum yapmıs saygı duyalım.. :yeah
#21 - Ağustos 10 2006, 17:24:01
YA SEV YA TERKET
          

Ne  MUTLU TÜRKÜM DİYENE ! 

yazı için teşekkürler chatlaak..................
#22 - Ekim 06 2006, 19:33:55
A&A         Seni ÇOK seviyorum!!!!                       asenaa....

TuRKuaZz

Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ifadeseiyle Laiklik ilkesinin tanımı

''Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yuttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir.
Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.
Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir.''


Kardeşim ne güzel yazmış ATA'mızın bu sözünü.

Bir tarafta Din düşmanları diğer tarafta Cumhuriyet düşmanları...

Amaçları ülkeyi içten bölmek  :öff
#23 - Kasım 11 2006, 12:59:48

Laiklik günümüzde çok farklı bir duruma gelmiş.Bu işin bir orta yoluda henüz bulunabilmiş değil..

Ya ülkede insanlara dinlerini yaşatmamayı amaçlıyorlar.. Özgürlüklerini ,, yaşama haklarını kısıtlıyorlar..

Ya da aşırıya kaçıp ,, devlet işlerinede dini karıştırıyor ülkenin geleceğiyle oynuyorlar gene  yaşama haklarımız kısıtlanıcak

2 durumda da İnsan haklarının yendiğini düşünüyorum ..  :öff
#24 - Kasım 17 2006, 07:46:30

TuRKuaZz

Laiklik günümüzde çok farklı bir duruma gelmiş.Bu işin bir orta yoluda henüz bulunabilmiş değil..

Ya ülkede insanlara dinlerini yaşatmamayı amaçlıyorlar.. Özgürlüklerini ,, yaşama haklarını kısıtlıyorlar..

Ya da aşırıya kaçıp ,, devlet işlerinede dini karıştırıyor ülkenin geleceğiyle oynuyorlar gene  yaşama haklarımız kısıtlanıcak

2 durumda da İnsan haklarının yendiğini düşünüyorum ..  :öff


Gelde bunu onlara anlat.
Başörtüsü denildimi Cumhuriyet elden gidecek sanki.  :öff
#25 - Kasım 17 2006, 09:55:33

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.