Alternatifim Cafe

Kim tavla oynarsa Allah ve Resulune isyan etmiştir.(Hadisi Şerif)

Discussion started on Dua, Âyet, Hadis

ilk_Gunah

Tavlanın Arapça'daki ismi "Nerd"dir. Tavla çok eski bir oyundur. Arabların bunu Farslılardan aldığı söylenir. Buna delil olarak asıl adının "Nerdeşîr" olduğu gösterilmektedir (İbn Manzûr, Lisanü'l-Arab, VI, 4392).

Tavlánın haramlığı bizzat Resulullah (s.a.s)'in hadisleriyle sabittir:

1- Müslim, Ebû Davûd ve Ahmed b. Hanbel'in Büreyde b. Hasîb (r.a)'den rivâyet ettikleri bir hadiste Resulullah (s.a.s)Tavla (Nerdeşir) oynayan sanki elini domuz kanına bulaştırmış gibidir buyurmuştur (İbn Hanbel, V, 370).

2- Muvatta, Ebû Davûd, İbn Hanbel, İbn Mâce, Hakim, Dârakutnî ve Beyhakî'nin Ebû Musa el-Eş'arî (r.a)'den rivâyet ettikleri bir hadiste de,"Kim tavla oynarsa Allah ve Resulune isyan etmiştir" buyurulmuştur (Ebû Davûd, Edeb, 56; İbn Mâce, Edeb, 43; Muvattâ, Rüya, 6).
#1 - Ekim 02 2006, 09:21:35

Lonelyboy

 İslamda meşru sayılan eğlenceler mübahtır. oyun ve eğlence denilen birtakım zararlı ve faydasız eğlenceler ise caiz değildir. Bunların bir kısmı haramdır. Bir kısmı da harama yakın mekruhtur. Bunlar aslında boş şeylerdir. İnsanın hayatı ise çok kıymetlidir, daima yararlı şeylerde harcanmalıdır. Zararlı ve faydasız şeylere harcanması doğru olmaz.  
Örnek: Kumar oyunu haramdır. Çünkü bunun zararı herkesçe bilinen şeydir. Kumar yüzünden kurtuluşa eren kimse gösterilemez. Fakat kumar yüzünden helak olmuş, perişan olmuş, acive kederler içine düşmüş binlerce insan ve aile gösterilebilir.
 Tavla, satranç gibi oyunlar harama yakın mekruhtur. Bunlar kıymetli zamanın kaybolmasına sebep ve kumara itici olacağı için iyi şeyler değildir.
 Yalnız İmam Şafii hazretleri, bir rivayete göre de İmam Ebu Yusuf hazretleri satrancın mubah olduğunu söylemişlerdir. Fakat satrancın bu mubah görülmesi, kumar şeklinde oynanmadığı ve bir vacibi terke sebep olmadığı takdirdedir. Değilse, ittifakla haramdır.

 Bir Hadis-i Şerif'e göre:

 Üç oyundan başka diğer bütün oyunlar (eğlenceler) müslümana haramdır. Bu üç şey, ailesi ile eğlenmesi, atını eğitmesi ve oku ile yarışmasıdır. "
 Bunlar yararlı olan meşru eğlencelerdir. Aile ile eğlence, aile hayatının bir muhabbet ve neşe içinde devamını sağlar. Binek atlarını terbiye edip savaşa hazırlamak ve silah eğitimi görmek İslam yurdunun korunması için çok gerekli bir hizmettir. Bu önemli yararlarından dolayı bunlar caiz bulunmuştur.  (Ö.N.Bilmen)

(ilmihalden alıntı yapılmıştır.)
#2 - Ekim 22 2006, 21:33:56

21 - Süleyman ibni Büreyde'nin, babasından (Radıyallahu Anhüma) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
"Tavla oynayan kişi sanki elini domuz eti ve kanıyla boyamış gibidir." (Müslim, şiir:1, No:2260,4/1770, İbni Mace, Edep:43, No:3763, 2/1238, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No: 23040, 9/16) buyurarak, domuzun etine tutmaktan bile insanları nefret ettirdiğine göre, ya o domuzun etini yemek ve ondan gıdalanmak hakkındaki tehditler nasıl olur?

22 - Ebu Musa el-Eşarî (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Kim, zarla oynarsa şüphesiz Allah'a ve Resulüne İsyan etmiş Olur."
(Ebu Davud, Edep:64, No:4938, 2/702, îbn-i Mace, Edep:43, No:3762,2/1237, Ahmed İbn-i Hanbel, No:19538,7/130, Hakim, Müstedrek, No:160,1/114, Sahih îbni Hıbban,No:5842,7/545)

23 - Musa ibni Abdirrahman (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Tavla oynayıp da sonra kalkıp namaz kılanın hâli, irin ve domuz kanı ile abdest alıp da kalkıp kılan gibidir (namazı kabul olmaz)."
(Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:23199, 9/ 50, Ebu Yala, Müsned, No:1104,2/355, Beyhakî, Sünen-i Kübra, No:20953,10/364)

24 - Yahya ibni Ebî Kesir (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre, Bir kere Resulullah (SaiMiahu Aleyhi ve Sellem) tavla oynayan bir cemaata rastladığında: "Eğlenen kalpler, (boşuna) çalışan (yorulan) eller, boş konuşan diller." buyurmuştur.
(Beyhakî, Sünen-i Kübra, No:20963,10/365)

25 - Ebu Musa el Eşari (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "O haksız yere nasip çıkaran yazılı zarlardan sakının, çünkü onlar (la oynamak) kumardandır (bir rivayette de acem kumarıdır)."
(İbni Ebî Hatim, No:6745, 4/1196, Ahmed İbni Hanbel, Müsned, No:4263, 2/156, Beyhakî, Şuabu'l-İman:6501, 5/238, Sünen-i Kübra, No:20954, 10/364, İbni Ebid Dünya, Mevsû 'a, Zemmü 'l-Melâhî, 1/81)

26 - Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Fal okları, satranç, tavla ve benzeri eğlence aletleriyle oynayanlara rastlarsanız onlara selâm vermeyin, size selâm verirlerse de selâmlarını almayın, çünkü onlar toplanıp bu oyunların başına üşüştüklerinde, şeytan ordularıyla onlara gelir, tâki onlar oyuna devam edip dağılırken bir leşin başına üşüşüp de ondan yiyen, karınları doyduktan sonra dağılan köpekler gibi ayrılırlar."
(Deylemî, el Firdevs, No:1045,1/269, Ibni Hacer-i Heytemî, Ez Zevacir,2/401,445)

31 - Zebîd İbni Salt (Radıyallahu Anh), Osman İbni Affan (Radıyallahu Anh) ın minber üzerinde şöyle dediğini işitmiştir: "Ey insanlar tavla denen kumardan sakının! Çünkü bana anlatıldığına göre içinizden bir takım insanların evlerinde bu alet bulunmaktaymış, artık kimin evinde varsa, onu yaksın veya kırsın."

Hazreti Osman (Radıyallahu Anh) bir kere de minber üzerinde şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Ben sizinle bu tavla hakkında konuşmuştum, fakat yine sizin o aleti evlerinizden çıkarttığınızı zannetmiyorum, Vallahi bir odun demeti toplatıp ta evlerinde tavla bulunanlara gönderip ocaklarını başlarına yakmayı kastettim." (Beyhakî, Sünen-i Kübra, No:20956,10/364)

Aişe (Radıyallahu Anha) validemiz kendisine ait olan evde oturan bir hane halkının yanlarında bir tavla bulunduğunu işitince onlara: "Eğer onu çıkartmazsanız ben elbette sizi evimden çıkartacağım." diye haber yollamıştır. (Beyhakî, Sünen-i Kübra, No:20960,10/365)

Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: "Tavla ile kumar oynayan, domuz eti yemiş gibidir, kumar olmaksızın oynayan ise domuz yağı İle yağlanmış gibidir." (Beyhakî, Sünen-i Kübra, No:20961,10/365)

Bütün bu hadis-i şerif ve rivayetlerden yola çıkarak dört mezhep imamı tavla oynamanın kumar olsun olmasın haram olduğu hususunda icma' etmiş (görüş birliğine varmış) lardır.

--------------------

--------------------------------------------------------------------------------

vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2006, Jelsoft Enterprises Ltd.

ben merak ettim böyle birşey doğrumu diye böyle bişey varmış arkadaşlar saçma olduğunuda sanmıyorum bunu bilen hocalarada soracağımm burda lonelyboya katılıyorum
#3 - Ekim 23 2006, 17:06:51
« Son Düzenleme: Kasım 20 2006, 15:53:40 Gönderen: Leonardo DiCaprio »
ZEYNO
                    FENERBAHÇE
                                          İSMAİL YK
         napalım arkadaş nasıl içilmesin dertlerin varsa sende bendensin bana bir iyilik yap halimi bilmesin sakla beni böyle üzgün görmesin

lonelyboy ve asabi kız verdiğiniz bilgiler için teşekkürler..... siz görevinizi yaptınız bence anlamak istemeyen nefsine uyar anlamaz kendini kandırmaya çalışır
#4 - Ekim 24 2006, 15:14:20
Savrulurken raconun kırmızı pelerini o zarif öfkeye,
Zaman ki sana hasta oldu, incelikli haytasın,
Nüksederken raksını,mahallenin maşallahı, eyvallahı,
Güzellik be oğlum
Şimdilik, ölümüne kadar hayattasın.

eslem

bi hadisin sahih olup olmadığını anlamak için diyar diyar gezip rivayet edenlerin silsilesini hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadan araştırmak gerekir..ben bu konuda araştırma istiyorum arkadaşım senden gerçekten merak ettim madem böyle bişey var ortada kesin bi sonuç isterim saçmalama diyerek kestirip atmak bi müslümana yakışmaz
#5 - Ekim 25 2006, 13:40:36

Lonelyboy

işte programın izni
#6 - Ekim 25 2006, 13:44:58

M.A.V.I_21

ya ii güzel tartışıyosunuzda.acaba bu hadisi hanginiz uyguluyosunuz.kimler kendini tavladan alıkoyabiliyoki.bilmeyenler hariç.(ben bilmiyorum mesela) ve neden tek bi hadis üzerine konuşuyosunuz söylenmiş olan okadar çok hadis ayet varki birazda onların üzerinde durun bence.. selametle
#7 - Ekim 25 2006, 13:51:40

Lonelyboy

he canım he öyle. nasıl biliyosanız öyle yapın Allah sizi ıslah etsin size ne desem boş taşa desem çatlardı ahirette görüşmek dileğiyle.
fena kardeş sen de bırak boşver bunlarla konuşurken bile günah işliyoruz vaktimizi boşa harcıyoruz boşver yaa ne halleri varsa görsünler her koyun kendi bacağından asılır biz görevimizi yaptık günahından kurtulduk salla gerisini. baksana mucize göstersen inanmaz onlar var bunda bi sihirbazlık var derler ilüzyon ararlar.
#8 - Ekim 25 2006, 17:32:56
« Son Düzenleme: Ekim 25 2006, 17:51:04 Gönderen: Lonelyboy »

Bu konuda en güvenilir kaynak diyanet işleri olmalıdır bence.

Buyrun size kaynak

Alıntı
  T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
 Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü

Sayı : 284
Konu: Gazete Manşetleri

13.11.2003

Basın Açıklaması

Bugün bazı basın-yayın organlarında Başkanlığımız hizmet ve faaliyetleri ile ilgili yayınlanan haberler hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.

Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini, geleneksel dini tecrübelerden istifade ederek, modern dünyanın gelişmelerini görerek ve ülkemizin tarihi, sosyal ve kültürel gerçeklerine uygun, tamamen ilmi verilere dayalı olarak projelendirmekte ve gerçekleştirmektedir.

Bu hizmet ve faaliyetlerimiz hakkında Başkanlığımız tarafından yapılan sözlü ve yazılı açıklamaların veya basılan kitaplardaki bazı bilgilerin; basın organlarında tahrif edilerek, kendi bağlamlarından koparılarak manşetlere taşındığı hatta başlıkların bazen yoruma dayalı ve istihzai bir üslupla verildiği üzüntüyle görülmektedir.

Ulusal bir gazetemizde “Yeni ilmihal yeni bir tartışma yaratacak: Diyanet tavlayı mekruh ilan etti” manşetiyle yayınlanan haberde bunun en yeni örneğidir. Bu haberde İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) tarafından hazırlanan ilmihalden bazı bilgiler verilmektedir.

“Tavla haram değil ama mekruh” başlıklı alt bölümde yayınlanan şu ifadedeki altı çizili ifadeler bu tahrifatın açık bir örneğidir. “Sonuç itibariyle kumara bulaştırılmadığı gerek Allah’a gerek aile ve topluma karşı görevler aksatılmadığı, o sırada daha önemli bir şey ihmal edilmediği sürece tavla oynanması dinen haram olmamakla birlikte mekruhtur”.

Halbuki söz konusu ilmihalin ikinci cildinin 118’nci sayfasında başlayan ve 121’inci sayfasında biten “Tavla” hakkındaki bilgilerin son paragrafındaki ifade aynen şöyledir: “Sonuç itibariyle, kumara bulaştırılmadığı gerek Allah’a gerek aile ve topluma karşı görevler aksatılmadığı, o sırada daha önemli ve gerekli bir şey ihmal edilmediği sürece tavla oynanmasında dinen bir sakınca olmadığını söylemek mümkündür”. Cümlenin asıl yargı bildiren kısmı değiştirilerek haber başlığına uygun hale getirilmiştir.

Yine bugün bazı yayın organlarımızda yer alan “rütbeli imam, “din dili değişecek”, “Türkçe Kur’an’dan incitici sözler çıkarılıyor” manşetleri de yanıltıcıdır.

Bu tür yayınların genel ahlak, basın ahlakı ve basın meslek ilkeleri ile bağdaşmadığı aşikardır. Toplumsal barışın korunması ve geliştirilmesi dinimizin gönül huzuru ve karşılıklı sevgi kaynağı olarak değerlendirilmesi için; kamuoyunun sağlıklı bilgilendirmekle yükümlü basın yayın organlarımızın din ve dini muhtevalı haber ve yorumlarda daha duyarlı ve özenli hareket etmesini temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
   

   

40 Hadis

   

Kurul Kararları ve Mütalaaları

   

Sıkça Sorulanlar

   

Bunları Biliyor muyuz?

   

Hutbeler

   

Yayınlar

   

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi

   

Dini Bilgiler

   

Dini Vakitler

   

Hac İlmihali

   

Peygamberimi Öğreniyorum
      Engelliler Sempozyumu

   

Kutlu Doğum Haftası Sinevizyonu

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/baciklama.asp?id=1068

Hepimizin bildiği gibi zamanımızı boş olarak geçirmek doğru değildir. Arkadaşınızla sohbet ederken tavla da oynayabilirsiniz sonuçta hem ikili diyoloğunuz kuvvetlenir hemde hoşça vakit geçirmiş olursunuz. Aynı şekilde bilgisayarınızda da saatlerce oyun oynadığınız yada internette vakit geçirdiğiniz olmuyor mu? Genel amaç aynı yapılan iş farklı  :öff

Diyanet işleri bile bu konuyu farklı şekilde dile getirdiğine göre bence olayları bu şekilde çarpıtıp, düşünceleri bulandırmaya gerek yok. Özellikle bu tip kavramlar ve düşünceler islamiyeti - hoşgörü dini - insanlardan soğutuyor...
#9 - Ekim 26 2006, 01:28:25
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır
Sizin katkılarınızla büyüyoruz: //www.alternatifim.com

Forum Kullanımıyla İlgili Genel Yardım, Forum Kuralları, İmza Kuralları, Rütbeler, Sıkça Sorulan Sorular
Özel mesajla yardım etmiyorum, sorununuzu forumda belirtebilirsiniz.

Sağol emre abi  :okey
#10 - Ekim 26 2006, 01:34:26
« Son Düzenleme: Ekim 26 2006, 01:35:54 Gönderen: ReBeLLioN »
Özlemişim buraları =)

Teşekkür edilecek bir şey yok, bu benim düşüncem.

Herkesin düşüncesi farklı olabilir, bana göre benim düşüncem doğru size göre sizinkileri ama asıl nokta bu farklı görüşlere saygılı olmayı bilmek.

Onlar da sizin görüşlerinize saygılı olsun, siz de onların ayrıca genel konuştum sadece bu olayla ilgili değil. Biraz araştırmacı ve bağnaz olmasak yeterli sanırım :)
#11 - Ekim 26 2006, 01:42:52
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır
Sizin katkılarınızla büyüyoruz: //www.alternatifim.com

Forum Kullanımıyla İlgili Genel Yardım, Forum Kuralları, İmza Kuralları, Rütbeler, Sıkça Sorulan Sorular
Özel mesajla yardım etmiyorum, sorununuzu forumda belirtebilirsiniz.

M.A.V.I_21

ya kimlere laf anlatmaya çalışıyonuz ya boşversenize.oynayan sanki vazmı geçicek.bakıyorumda konu tamamen aşmış kendini.birazda farkılı hadisler ayetler üzerinde durun mesela kıyamet alametlerinden bahsedin.asıl son bu olsa gerek.

Ebû Hüreyre (r.a.)'dan:
"Şunlar olmadıkça kıyamet kopmaz:
1- Davaları bir olan iki büyük (müslüman) ordusu arasında bir büyük savaşın olması,
2- Hepsi de peygamberim diyen otuza yakın yalancı Deccal'in gelmesi,
3- Ulemanın ölümü ile ilmin kalkması,
4- Zelzelelerin çoğalması,
5- Zamanın yaklaşması,
6- Fitnenin çoğalması,
7- Karışıklık ve adam öldürmenin çoğalması,
8- Zenginin sadaka verecek adam araması, bulduğu kimsenin benim ihtiyacım yok diyecek kadar malın artması,
9- Kişilerin yüksek bina kurmada yarışması,
10- Kişinin kabre uğrayınca, keşke şu şahsın yerinde ben olsaydım demesi,
11- Güneşin batıdan doğması, bunu görünce insanlar görünce toptan iman edecekler, fakat bu iman önceden iman etmemiş veya hayır işlememişse fayda vermeyecektir.
12- Alış veriş etmek için elbiselerini yayan iki kişi arasında alım-satım olmadan, elbiselerini dürüp bükmeden, koyunun sütünü alıp yemek için evine dönen kimse yiyemeden, havuzunu sıvayıp tıkayan kimse onu kullanmadan, lokmasını alıp yemek isteyen, ağzına lokmasını koymadan, kıyamet kopacaktır." (Zübtetü'l-Buhâri Tercümesi 2. cilt Fitne Bahsi ve Hükümete İtaat sy: 1055, no: 1500)

Avf İbni Mâlik (r.a.)'dan:
"Siz, kıyametten önce vuku bulacak alametlerden altı şey sayınız:
1- Benim ölümüm,
2- Sonra Kudüs'ün fethi,
3- Koyun vebası gibi bir hastalıkla insanların kırılması,
4- Malın artması, o kadar ki, birine yüz altın verildiğinde onu (küçümseyrek) öfkelenmesi, yani memnun olmaması,
5- İstisnasız her Arab'ın evine girecek fitnenin yayılması,
6- Sizinle sarı ırk arasında bir barış antlaşmasının yapılması, onların bu barışı bozmaları ve her birinde onikibin kişi bulunan 80 sancakla gelip size hücum etmeleri." (Zübtetü'l-Buhâri Tercümesi 2. cilt İslâm'a Çağırma Bahsi sy: 531, no: 837)


alın birazda bu gerçeklerden konuşun tartışın bugun bunlardan çıkmayan ne kaldıki.
#12 - Ekim 26 2006, 13:15:09

Tavla olayından bahsediyordur, konuşulması gereken konu o zaten.

Eğer diyanet işlerinin kabul etmeme (tavla oynamak mekruh değildir) yazısı da kıyamet alemetiyse ilginç gerçekten :)

Herkes düşüncesini söylemekte özgür tabi, ben bu olayı zamanı kötü yani boş geçirmek olarak biliyordum. İlerde çünkü bu yüzden hesaba çekileceğiz ve bence her şeyi (haram olmayan tabi) vakitli bir şekilde yaparsak sorun olmaz.

Diyanet işlerinin yazısı sizin yazdıklarınızdan daha çok bağlayıcı olduğuna inanıyorum ben :)
#13 - Ekim 27 2006, 21:38:49
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır
Sizin katkılarınızla büyüyoruz: //www.alternatifim.com

Forum Kullanımıyla İlgili Genel Yardım, Forum Kuralları, İmza Kuralları, Rütbeler, Sıkça Sorulan Sorular
Özel mesajla yardım etmiyorum, sorununuzu forumda belirtebilirsiniz.


gerekli düzenlemeler yapılmıştır
arkadaşlar son sözü orda emre sölemiş artık tartışmaya girmeyin.sonuç itibariyle burası dini konular bölümü herkes istediğine inanır istediğine inanmaz ayrıca herkesin dini ve ibadeti kendinedir.Allah'la o kişi arasındadır.şimdi konu açarken ayet ve hadislerle konuyu destekleyelim .ayrıca karşıdaki kişiyi aşağılayıcı tavırlar takınan kişiler cezalandırılıcaktır.( öle umuyorum çünkü burda yönetim adına konuştum) son kez diorumki gereksiz yere burayı kirletmeyelim.( dini konular bölümü) ortamı germeyelim.olurmu ?
#14 - Kasım 20 2006, 14:29:34
« Son Düzenleme: Kasım 20 2006, 15:47:16 Gönderen: Leonardo DiCaprio »
:bite
60 Ziyaretçi, 27 Üye ( 10 Gizli)

Lonelyboy

saygısızlık etmiş gibi olmayayım ama silmeseydin daha iyi olurdu, çünkü o kadar insanın düşüncelerini hiçe saymış oldunuz bence abicim. bilmem haksız mıyım?
#15 - Kasım 23 2006, 03:40:14

saygısızlık etmiş gibi olmayayım ama silmeseydin daha iyi olurdu, çünkü o kadar insanın düşüncelerini hiçe saymış oldunuz bence abicim. bilmem haksız mıyım?

bu konuyLa iLgiLeniLmesini ben istedim..
son atıLan msjLaR bunu zoRunLu kıLdı, kusuRa bakmayın..
 :öff
#16 - Kasım 23 2006, 03:57:04
bir varmI$
bir yokmu$

Lonelyboy

saygısızlık etmiş gibi olmayayım ama silmeseydin daha iyi olurdu, çünkü o kadar insanın düşüncelerini hiçe saymış oldunuz bence abicim. bilmem haksız mıyım?

bu konuyLa iLgiLeniLmesini ben istedim..
son atıLan msjLaR bunu zoRunLu kıLdı, kusuRa bakmayın..
 :öff

o halde sadece son atılan msjları silseydiniz daha iyi olabilirdi, neyse siz bilirsiniz...  :))
#17 - Kasım 23 2006, 04:01:45

o halde sadece son atılan msjları silseydiniz daha iyi olabilirdi, neyse siz bilirsiniz...  :))

konunun kökten kaLdıRıLmasına engeL oLdum, bu yeteRLi sanıRım..  :4
 :öff
#18 - Kasım 23 2006, 04:10:34
bir varmI$
bir yokmu$

o halde sadece son atılan msjları silseydiniz daha iyi olabilirdi, neyse siz bilirsiniz...  :))

konunun kökten kaLdıRıLmasına engeL oLdum, bu yeteRLi sanıRım..  :4
 :öff


çok güzel yorumlar yapılmıştı ,,

yazık olmuş..

gerekliyle gereksizi ayıramıyosak artık :öff
#19 - Kasım 27 2006, 15:07:48

Bilmiyordum bundan sonra daha dikkatli olucam . emeğine sağlık ...
#20 - Ocak 20 2007, 19:24:55
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

arkiler blgilerndirdiinis içn saolunn...bnde ilk okuduumda inanamadm bbm ilahiyat fakültesinde çalıştıı içn ona sordm doruymuşş... :okey
#21 - Temmuz 10 2007, 13:18:44
Ne SeNi KaYBeDeCeK KaDaR CeSuRuM Ne De SeNi GeRi KaZaNaCaK KaDaR GüÇLü....

Soru Detayı
a Boş duranı Allah sevmez, hadis midir?
b Bir gün, Peygamber efendimiz, bir yerden geçerken, boş duran birisine selam vermedi; fakat dönerken aynı adama selam verdi. Eshab-ı kiram, Ya Resulallah, geçerken selam vermediniz, dönerken niye selam verdiniz diye hikmetini sordukları zaman, cevaben buyurdu ki: Giderken hiçbir iş yapmıyordu. Boş duranı Allah sevmez. Allahın sevmediğine selam vermeyi uygun bulmadım. Dönüşte ise bir çöple olsa bile, yeri karıştırıyordu. Yani bir şeyler yapıyordu. Onun için selam verdim.
Bu hadisin kaynağı var mıdır?

Cevap
Değerli kardeşimiz,
a Boş duranı Allah sevmez, anlamında bir hadis rivayeti bulamadık.
Ancak, Abdullah İbn Mesudun şu anlamda bir sözü vardır:
Dünya veya ahiret işlerinden biriyle meşgul olmadan boş duran kişiyi görmekten hoşlanmam. bk. Keşful-hafa, 1/250
Bununla beraber, Hz. Peygamber asm, boş vaktin kıymetini, İnsanların çoğu sıhhatin ve boş vaktin kıymetini bilmezler. Buharî, Rikak 1 ve Hastalığın için sıhhatinden, ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme. Buharî, Rikak 3 sözleriyle ifade etmiş, mahşer günü kişinin ömrünü nerede harcadın, gençliğini nasıl tükettin gibi sorulara muhatap olacağını haber vererek zamanın en iyi bir biçimde değerlendirilmesini teşvik etmiştir.
Diğer taraftan, Kıyamet koparken sizden biriniz elinde bir hurma fidanı bulunursa, şayet ölmeden önce onu dikmeğe güç yetirebilirse onu diksin. Buharî, el-Edebü´l-Müferid, 1/499 buyurarak çalışmayı ve hayırlı işlerden geri kalmamayı anlatmak istediği görülmektedir..
b Bir gün, Peygamber efendimiz, bir yerden geçerken, boş duran birisine selam vermedi... diye başlayan bilgileri kaynaklarda bulamadık..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet
#22 - Haziran 25 2022, 21:39:17

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.