Alternatifim Cafe

Veri Güvenliği Nedir?

Discussion started on Network, İnternet ve Güvenlik

sabunkopugu


Bilgi, bir organizasyonun diğer önemli ticari varlıkları gibi önemli bir varlığıdır,
dolayısıyla iş ihtiyaçlarına uygun korunmuş olması gerekmektedir. Globalleşen
dünyada, bilişim sektörünün artan gücünün bir sonucu olarak bilgiler, giderek artan
sayıda ve çeşitlilikte tehditlere maruz kalmaktadır.
Veri güvenliği, elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanması ve
taşınması esnasında bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması
için, güvenli bir veri işleme platformu oluşturma çabalarının tümüdür. Bunun
sağlanması için, uygun güvenlik politikasının belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu
politikalar, faaliyetlerin sorgulanması, erişimlerin izlenmesi, değişikliklerin kayıtlarının
tutulup değerlendirilmesi, silme işlemlerinin sınırlandırılması gibi bazı kullanım
şekillerine indirgenebilmektedir. Veri güvenliği daha genel anlamda, güvenlik konularını
detaylı olarak ele alan güvenlik mühendisliğinin bir alt alanı olarak görülmektedir.
veri güvenliği "bilginin bir varlık olarak hasarlardan korunması, doğru
teknolojinin, doğru amaçla ve doğru şekilde kullanılarak bilginin her türlü ortamda,
istenmeyen kişiler tarafından elde edilmesini önleme olarak" tanımlanır. Bilgisayar
teknolojilerinde güvenliğin amacı ise "kişi ve kurumların bu teknolojilerini kullanırken
karşılaşabilecekleri tehdit ve tehlikelerin analizlerinin yapılarak gerekli önlemlerin
önceden alınmasıdır".
Özellikle ülkemizde, ne yazık ki, birçok kurum ve kuruluşun ve her seviyeden
bilgisayar kullanıcısının çoğunlukla bilgi ve bilgisayar sistemlerine ve veri güvenliğine
bakış açısının yeterli seviyede olmadığı tespit edilmiştir.
Veri güvenliği yönetimi, diğer yönetim sistemleri gibi, bir süreklilik gerektirir. Bu
nedenle güvenlik yönetimi bir program yönetimi yaklaşımıyla gerçekleştirilmelidir.
Program yönetiminden kasıt planlama, gerçekleştirme ve kontrol etme aktivitelerini
içeren ve bu aktiviteleri periyodik olarak gerçekleştirmeyi öngören bir yönetim
anlayışıdır. Yeni kurulan bir yönetim sistemi bir proje dahilinde kurulabilir. Proje, tanımı
gereği bir başı ve bir sonu olan, bir kereye mahsus gerçekleştirilen, yani rutin
operasyonları içermeyen bir çalışmadır. Yönetim sisteminin temel yapı taşları bir proje
ile geliştirilebilir ancak sistemin devamlılığı ancak program yönetimiyle
gerçekleştirilebilir.
#1 - Şubat 11 2016, 17:40:28

erickneko

Ayrıca herhangi bir programın güncellemesi hatırlatıldığı vakit genelde yoksay tuşuna basar o anki işimizi halletmeye odaklanırız. Fakat güncellemesini yapmadığımız her program güvenlik açığı tehlikesi taşımaktadır, ayrıca bilgisayarın yavaşlamasına da sebep olur. Bu sebepten her ne kadar arka plana atsak da güncellemeleri zamanında yapmak önem taşır. Appdater otomatik güncelleme programı, güncelleme gerektiren programlarınızı size liste halinde sunar ve tek tuşunuzla sizin yerinize işlemi gerçekleştirir.
#2 - Mart 16 2016, 12:06:53

sabunkopugu

bahsettiğiniz uygulamayı bilmiyorum, kullanışlı birşeye benziyor. Aslında güncelleme yapmadan önce güncellemenin bug düzeltmek içinmi yoksa fonksiyon eklemek için mi olduğunu kontrol etmek gerekir, şahsen ben bug düzeltme dışındaki güncellemelere çok sıcak bakmıyorum çünkü her yeni özellik her yeni fonksiyon beraberinde bir sürü bug getirme potansiyeline sahip...
#3 - Nisan 27 2016, 10:50:28

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.