Alternatifim Cafe

Maddenin Sakımı Kanunu Bir Büyük Bütünün varlığını kanıtlar.

Discussion started on Felsefe
Var oluşun nedenleri, niçinleri, nasılları konusunda üretilen yanıtların çokluğu ve çeşitliliğine rağmen bunları iki büyük grupta toplamak mümkündür.

Tanınmış bir bilim insanına göre varoluş ya yaratılmış ya da yaratılmamıştır. Bu ikisi dışında başka cevap yoktur.

Eğer yaratılmış ise bir Yaratıcı iradenin olması gerekecektir.

Fakat ateistler yaratılışı kabul etmek için yokluktan, hiçlikten bir şeylerin meydana geldiğini kabul etmek gerekir; bunu da bilim ret eder diyerek yaratılışı inkâr ederler, kanıt olarak bilimin temellerinden biri olan maddenin sakımı kanununu gösterirler.

 
İnkar edilemez bilimsel bir gerçek olan maddenin sakımı ve termodinamik kanunları bu görüşü onaylar gibidir.
 
Tersinim ise ateistlerin bu kanunları eksik ve yanlış yorumladıkları görüşündedir.

Maddenin sakımı kanunu hiç bir maddenin yoktan var, vardan da yok olmayacağını ancak şekil değiştireceğini belirtir.

Materyalistler varoluşu önce maddeye dolaysıyla evrene indirgerler.

Ardından da maddenin sakımı kanununa göre var olan evrenin yoktan var olamayacağını, var olduğu içinde ezelden beri var olması gerektiğini belirtirler.

Belirtirler ama var olan bir madde yokluktan var olamayacağından her madde gibi evreninde bir kaynağının olması gerektiğini nedense görmezden, bilmezden gelirler.

Nitekim big bang teorisine (tersinime göre genişim evresine) göre evrenin kaynağı kütlesiz bir enerji zerresidir.

Diğer ifade ile evren bir kütlesiz enerji zerresinin patlaması (genişimi) sonucu meydana gelmiştir.

Eğer evrenin kaynağı bir kütlesiz enerji zerresi ise maddenin sakımı ve ter-modinamik kanunlarına göre bu zerrenin de bir kaynağı olması gerekecektir.

Bu böyle ezele kadar devam edip gider.

Bir materyalist için evrenin bir kaynağının, kaynağında bir kaynağının ol-ması, bunun ezele kadar devam edip gitmesi gerektiği materyalist felsefeyi etkilemez. Aksine doğrular. Onlar bu görüş ve iddiadadırlar.

Materyalist çevreler önceleri evrenin kaynağı olan enerji zerresinin ezelden beri var olduğunu; takriben on dört milyar yıl önce patlayarak (genişerek) tüm evreni meydana getirdiğini savundular.

Kimi kanıtlar bu iddiayı doğrular. Gerçektende evrenin genişlediği konusunda çok ciddi kanıtlar vardır.

Evrenin bir başlangıcı, belirli bir hacmi ve kütlesi vardır.

Bu gerçekler ateist materyalist öngörüleri tepetaklak edecek kadar önemlidir.

Nedeni ise maddenin korunuımu kanununa göre evreni meydana getiren enerji zerresinin BİR BÜYÜk BÜTÜNÜN minik bir parçası olması zxorunluluğudur.     

Bu BÜYÜK BÜTÜN kütlesiz bir enerji-nur olmalıdır. Bu nedenle sonsuzdur. Ezelden gelip ebede giderr. Evrenimizi ve diğerlerini sarıp sarmalamıştır.

Büyük Bütünü enerji-nur olarak tanımlamamamız nitelemeye uygun başka bir kelimenin olmamasındandır.

Büyük Bütün algılama sınırlarnızın dışındadır.

 Uzay diye isimlendirip ezelden gelip ebede uzanan bir hiçlik olarak nitelendirdiğimiz evren dışı alemin gerçekte bir hiçlik olmadığı açıktır.

Evrenimiz Bir Büyük Bütünle kuşatılmış minicik bir hava kabarcığı gibidir ama tek değildir. Tek olması akıl ve mantık dışıdır.

Bu Büyük Bütünün içinde sonsuz büyüklükte bir ummanda bulunan sayısız hava kabarcıkları gibi evrenimize benzeyen ya da benzemeyen başka evrenlerde bulunmalıdır.

Evrenimizin varlığı Büyük Bütünün varlığının en büyük kanıtıdır.

Büyük bütün olmasaydı evrenimiz (ve diğerleri) var olamazdı.
#1 - Temmuz 07 2014, 11:31:39

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.