Alternatifim Cafe

Evrim Niçin yanlış?

Discussion started on Felsefe

EVRİM NİÇİN YANLIŞ?

    Her şeyden önce evrim pozitif bilimin gözlem ve deneylerle sınanma şartına uymaz.

Evrimcilerimiz evrimin çok uzun süreçlere ihtiyaç duyduğunu gerekçe göstererek bu yaşamsal sorunu çözmüş kabul ederler.

    Zaman içinde canlılarda gözlenen değişimler evrim değil canlı gen havuzları dahilinde oluşmuş çeşitlenmedir.

     Evrim her şeyden önce başta termodinamik, maddenin korunumu kanunları olmak üzere tüm doğal kanunlara, bu kanunlara dayanan mantıksal çıkarımlara ve ilkelere terstir.

Evrimcilerimiz ateizme tutsak olmuş bilim anlayışı ve mantığıyla gerçek bilimin ortaya koyduğu gerçekleri eğip bükerek evrime uydurmaya çalışırlar ama pek başarılı oldukları söylenemez.

Nedeni ise güneşin balçıkla sıvanamayacağı; gerçek bilimin propagandalarla, yanıltmalarla, aldatmalarla, saptırmalarla yapılmayacağıdır.

Her şeyden önce varlığını devam ettirebilen  en basit, en ilkel canlıların dahi korunma, savunma, çevreye uyum - beslenme ve üreme sistem ve mekanizmalarına en baştan eksiksiz sahip olması gerekliliğidir.

     Bu özelliklerin her birinin düzen ve sistemler bütünlüğü oluşu rastlantılarla oluştu varsayımı en baştan geçersiz kılar.

    Böyle bir oluşuma termodinamiğin ikinci kanunu engeldir.

      Düzen ve sistem sahibi yapılar zaman içinde ve kaçınılmaz olarak tersinime uğrarlar.

Tersinimin en büyük nedenlerinden birisi kontrolsüz enerji girişleridir.

      Enerji girişlerinden ancak yararlanma sistem ve mekanizmalarına sahip canlılar faydalanabilirler. Diğerlerine zararlıdır.

    Bu nedenle evrim hipotezinin enerji girişleri gelişmeye dolaysıyla evrime neden oldu iddiası geçersizdir.

Evrimi başka cevap olmadığından mecburen kabul ve savunma zorunda kalan ateistler varoluşta açıkça gözlenen düzen ve sistem sahibi yapılar için olmazları olur imkansızları imkanlı yapan uzun zaman varsayımına sığınırlar.


       Fakat zaman iddia edildiği kadar uzun değildir.

      Dünyamızda ilk canlılığın görüldüğü zamandan bu güne (3,5 milyar yıl) yüz katrilyon saniye, kambriyen döneminden (500 milyon yıl) oniki katrilyon saniye ancak geçmiştir.

Evrim hipotezi yanıtlayamadığı yüzlerce sorunun altında ezilmiştir.

Burada birkaç gerçeği hatırlatalım.

a)-Canlılarda türlerden türlere geçişin önünde aşılması mümkün olmayan biyolojik engeller vardır. Türlerden türlere geçiş imkansızdır.

b)-Dollo kuramına göre kullanılmayan, işlevsiz uzuvlar zamanla körelir ve hatta yok olur. Bu bir tersinimdir. Uzuvların kademeli oluşumu imkansızdır.

c)-Canlılar faydalıları seçmezler. Zararlılardan korunurlar.

d)-Tüm canlılar varlıklarını koruma telaş ve savaşındadır.

e)-Yaşam avantajlarını kaybeden canlılar elenirler. Bu bir doğal elenmedir. Doğal seleksiyon yanlıştır.

f)-Üreme canlı türlerinin yenilenme şeklidir.Canlılar bu yolla tersinim sonucu bozulan yapılarını yenilemeye çalışırlar.

g)-Dişiler genç ve sağlıklı olanları (yani güzelleri) seçerek ırklarını en iyi şekilde aktarımına çabalarlar.

h)-Canlılar zaman içinde değişirler ama bu değişim gen havuzu bilgileri dahilinde genelde az ya da çok NEGATİFTİR.

ı)-Gen havuzları dahilinde zaman içindeki değişimler çeşitlenme nedenidir.

i)-Irklar dar alanda çeşitlenme sonucu oluşur.

j)-Aynı türden olsalar bile hiçbir canlı tıpatıp birbirlerine benzemez. Eşeyli üreme canlıların inanılmaz sayıda çeşitlenmelerie olanak sağlar.

vb......
#1 - Temmuz 07 2014, 11:27:05

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.