Alternatifim Cafe

4. Türkiye Tiyatro Buluşması Hayata Geçti.

Discussion started on Tiyatro, Gösteri

Seferihisar'da Tiyatro Fırtınası esmeye başladı

Türkiye Tiyatrolar Birliği, Tiyatro Sanatını Araştırma, İnceleme,Bilim, Kültür, Eğitim Derneği'nin (TİSAD) ve Seferihisar Belediyesininişbirliğiyle düzenlenen 4. Türkiye Tiyatro Buluşması Seferihisar'dabaşladı.1. GünTürkiye'nin dört bir yanından gelen konuklr Teos Ekmeksiz plajındabuluşarak kampa yerleşti. Ardından, buluşma programı açıklandı.Buluşmanın ilk söyleşisi "Yazarlık ve yorumlama sorunları" oldu. HalukIşık yazarlığın bugün geldiği süreci ve yazar, yönetmen ilişkisinianlattı. Günün ikinci söyleşisinde "Tiyatro Buluşmaları" konu edildi.Özlem Öztürk, Turgay Tanülkü, Zafer Gecegörür ve Koray Eti bugünekadar yapılan buluşmalar ve Seferihisar buluşmasının ayrıntılarınıdinleyicilerle paylaştı.Sığacık pazar yerinde İzmir Yenikapı Tiyatrosu'nun "sarı sıcak"oyunuyla başlayan Buluşmanın ilk akşamı Antalya Bölge Tiyatrosu'nunsahnelediği "Ateş ve İhanet" oyunuyla sona erdi.2. Gün2.günün sabahında Mehmet Nurkut İlhan'ın "Drama" atölyesi, ZaferGecegörür'ün "oyunculuğa temel yaklaşımlar" atölyesi, Haluk Işık'ın"Yazarlık" Atölyesi tiyatro emekçileriyle buluştu. Oldukça verimligeçen atölyelerin ilk çalışması yoğun katılımla geçti.Günün ilk söyleşisinde, Murat Demirbaş, Şahin Adıgüzel ve OrçunMasatçı "tiyatro yayıncılığı" üstüne söyleşti. Söyleşi de tiyatroyayınların birlikte ve dayanışma içerisinde olmasının önemine vurguyapıldı. Sahne dergisi ve Tiyatro gazetesinin çıkış biçimleri,ulaştığı kitleler ve içerikleri tartışıldı. Yayıncılıkta sansürünolmamasına yapılan vurgu'da, Demirbaş "henüz delet otoritesinden böylebir baskı örneği görülmmsine karşın bu duruma karşı ilkesel bir tavıralınmalı ve oto sansür durumu tartışılmalı" dedi. Masatçı isekonuşmasında sansürlü ilgili şöyle konuştu; "bir sanatçının sanatdışında yazdığı yazılar da sanatseverlri ilgilendiren bir durumdur.Eğer bir yayında yazar olarak belirlediğiniz ve yazılarına yerverdiğiniz insan size herhangi bir konuda yazı gönderiyorsa buyayınlanmalıdır. Çünkü sanatçının hayata, siyasete dair görüşleri desanatseverler için öğrenilmesi gereken ve aslında o sanatçınınyapıtlarının çözümlemmesi için bir kaynak olacaktır. Diğer taraftanbir kurumun haberlerininde kimi yayınlar tarafından keyfi biçimdeyayınlanıp, yayınlanmamsı da tartışılmalıdır. Kişilere göre tavırbelirlenmemli bir diyalog yolu bulunmalıdır."Buluşmanın 2.gününe Mustafakemalpaşa Bölge Tiyatrosu'nun "Ayrılık"isimli oyunuyla devam edildi. Günün kapanış oyunu ise Samsun SanatTiyatrosu'nun "Biz adam olmayız" isimli oyunuydu.Buluşmanın 2. günü Kanal 35'teki canlı yayınlar başladı. İlk yayınınkonukları, Turgay Tanülkü, Zafer Gecegörür ve M.Nurkut İlhan'dı.3. GünZafer Gecegörür, Haluk Işık ve Mehmet Nurkut İlhan'ın Atölyeleri devamederken Devlet Tiyatrosu rejörlerinden Erhan Gökgücü'nün Rejisörlükatölyesi de ilk çalışmasına başladı."Nasıl Bir Tiyatro Eğitimi" söyleşisinde Erhan Gökgücü, Haluk Işık,Mehmet Nurkut İlhan, Turgay Tanülkü, Zafer Gecegörür ve Orçun Masatçıbiraraya geldi. Var olan akademilerin, akademik yapının, Akademileregiriş sınavlarının ağırlıklı olarak tartışıldığı söyleşide geçtiğimizyıl deneylenen "Vasıf Öngören Sanat Akademisi" deneyimleri masayayatırıldı. Söyleşiin uzamasından kaynaklı "Göç ve Göçmen Tiyatro"isimli söyleşi akşam oyunlarından sonraya alındı.IRAK HÜKÜMETİNDEN YASAKBuluşmaya Irak'tan katılan, geçtiğimiz yıl 14. Uluslar arası AnkaraTiyatro Festivalinde Sahne alan Mustheel Alice Theatre BuluşmayaÜlkesinin otarihlerde ülke dışına çıkma yasağı getirdiğinde buluşmayakatılamadı. Buluşmaya Hükümetlerinin kendilerine verdiği resmi yazıyıileten Anas Abdul Al-samad'ın Buluşma'da olamamaktan duyduklarıüzüntüyü dile getiren mesajı oyun saatlerinde seyirciye iletildi.Topluluk Irak'ta çalışma yaptıkları yerin Amerika tarafındanbombalandıktan sonraki görüntülerini de festivalde sergileyecekti.Irak'lı topluluğun yerine o gün Galatasaray Üniversitesi TiyatroTopluluğu, Mustafakemalpaşa Bölge Tiyatrosu, İzmir Yenikapı Tiyatrosu,Bartın Sanat Tiyatrosu oyuncularının brlikte hazırladığı "Hüznüncoşkusu" isimli dans tiyatrosu sahnelendi. 400'e yakın izleyiciyesahnelenen oyundan önceki programda Sığacık kahveler alanında AnkaraŞehir Tiyatrosu, sokakta dans ağırlıklı bir oyunla programda yerinialdı. "Kırbaç" isimli oyun tarzı ve biçimiyle seferihisarlılarınilgisini çekti bu oyundan sonra İzmir Yenikapı Tiyatrosu "palto"isimli oyununu sahneledi.Buluşmanın 3. gününde Kanal 35 ekranlarında Antalya Bölge Tiyatrosu,Mustafa Kemalpaşa Bölge Tiyatrosu yönetmeni Seçkin Kaymaz ve Sahnedergisi editörü Murat Demirbaş vardı.4. GünZafer Gecegörür, Haluk Işık, M.Nurkut İlhan atölyelerinitamamlarlarken Erhan Gökgücü Atölyesinin 2. kısmını hayata geçirdi.Hasan Hüseyin Karabağ "Kukla" Atölyesi'nin, Orçun Masatçı'da "sokaktiyatrosu" Atölyesinin ilk çalışmasını yaptı.Günün ilk söyleşisi "çocuk tiyatrosundaki yaklaşımlar" idi. ZaferGecegörür'ün yanı sıra Azerbaycan'dan Rasim Aşın etkinlikte konuşmacıolarak yer aldı. Ağırlıklı olarak çocuk tiyatrosu estetiğinintartışıldığı söyleşi de en önemli yeri korsan tiyatrolar kapladı.Onlara karşı geliştirilecek mücadele biçimleri konuşulurken,çocukların geleceğin yetişkin seyircileri olacağı vurgulandı.Ardından Frankfurt Yazarlar Derneği başkanı Selma Ceylan, İstanbulŞehir Tiyatroları sanatçıları Aslı İçözü ve Aslı Öngören ile YenikapıTiyatrosu sanatçısı Özlem Öztürk "Kadının sanattaki yeri" üzeirnesöyleşti.SANSÜR !Buluşmanın 4.gününde Kanal 35'teki canlı yayın için Buluşma komitesitarafından oluşturulan konuk listesinde Esmeray adı kanalınyöneticilerini rahatsız etti. Önce Esmeray'ın programa katılamayacağıbilgisi çok kısa bir zaman içinde de programın iptal edildiği haberigeldi. Buluşma komitesi bu durumu göz önüne alarak Kanal 35'ikınayarak sonraki yayınlara katılım göstermeyeceğini ve bu tavrıprotesto ettiklerini açıkladı.ESMERAY SIĞACIK'LA BULUŞTU !Esmeray hayatını anlatan oyunu "Cadı'nın bohçası" ile ilk defa böylebir festivalde geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu. Bu tarafıylafestival bir devrimi de gerçekleştirmiş oldu. Esmeray oyununuzunluğundan kaynaklı İzmir Yenikapı Tiyatrosunun oyunu bir sonrakigüne ertelendi.5. günAtölyeler devam ederken söyleşiler zinciri, Üniversite tiyatrolarınınsorunlarıyla açıldı. Fatih Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi veBilgi Üniversitesinde tiyatro yapan topluluk temsilcilerinin sorunlarıkapatılan Manisadaki topluluk, Fatih Üniversitesinin yaşadığısıkıntılar ve üniversiteler arası iletişim ağı tartışıldı.Ardından Tekel işçilerinin hazır bulunduğu söyleşide Orhan Aydın,Selçuk Uyan ve Turgay Tanülkü direniş ve direnişle sanatınbirlikteliğini anlatmaya çalıştı.Gün Bergama Kültür Sanat Vakfı'nın sergilediği "Kabare" isimli oyunladevam etti. Oyunun sonunda topluluğa plaketlerini veren Turgay Tanülkü"bu çalışmalar arttıkça yerellerdeki tiyatro seyircisi deçoğalacaktır"dedi.Gün İzmir Yenikapı Tiyatrosunun "İsyan" oyunuyla son buldu. Oyununsonunda topluluğa plaketini veren Sinema Yönetmeni Çağan Irmak "buoyunun mecliste de oynanmasını istiyorum" dedi.6. günAtölyelere Volkan Severcan'ın oyunculuk Atölyesi de eklendi.ÇAĞAN IRMAK BULUŞMADA !Yaşadığımız toprakların önemli sinema yönetmenlerinde Çağan Irmak"Yönetmen-Oyuncu ilişkisi" üzerine bir söyleşi yaptı. Oldukça verimligeçen söyleşinin ardından, Esmeray'ın "Eşcinseller ve sanat"söyleşisine geçildi.Bilgi Üniversitesinin, Tiyatro Sakinleri topluluğu Sığacık halkıyla"Hayat gülünce güzel" oyunuyla buluştu.7. günBuluşmanın son günü "tiyatroda örgütlülük" paneliyle başladı. Panelönesinde Ömer Şahinbaş tarafından Lions Tiyatro ödüllerinin mantığı vehalk jürisi biçimi anlatıldı. Panelde ise Geçmiş dönemler anlatıldı,bugünkü çalışmaların bahsedildiği konuşmalardan sonra, Samsun SanatTiyatrosu, Ankara Şehir Tiyatrosu, Sakarya Şehir Tiyatrosu, DenizliYol Tiyatrosu birliğe katılma kararı alırken Orhan Aydın'ın da içindebulunduğu Nazım Oyuncuları ve Oyuncular Birliği sahnesi birliktenayrıma kararını askıya aldığını ve birlikte kalmaktan yana tavırtakınacağını açıkladı. Sonrasında tüm topluluklarca sonuç bildirgesitartışılırken, günün sonuna doğru Tiyatro Simurg "Sözcükler CanYücel'i özler" oyunuyla perdesini açıyordu. Festivalin son etkinliğiise Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğunun sergilediği "GerçekMüfettiş Hound" oldu.

Orçun Masatçı
#1 - Eylül 10 2010, 14:41:38

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.