Alternatifim Cafe

Evrim Teorisi ve Tersinm Teorisi

Discussion started on Felsefe


                    EVRİM TEORİSİ VE TERSİNİM TEORİSİ
 
     Henüz doğruluğu kanıtlanmamış, kanıtlanması da hayli şüpheli bir teoriyi insan aklının bir zaferi gibi takdim etmek en hafif tabiriyle bilimsel tarafsızlığa görmezlikten gelmek, taraf tutmaktır. Evrim teorisi temelini teşkil eden bir canlı hücresinin rastlantılarla nasıl oluştuğu sorusunu bile tatmin edici bir cevap verememektedir. Bu konudaki verdiği cevap-lar bilimin gerektirdiği deney ve gözlemlerle sınanarak orta-ya koyma yerine derin bir hayal gücüne dayanır.
     Gerçektende evrim teorisinin kurgulanma yöntemi de ha-talıdır. Doğruluğu kuvvetle inanılan; bir canlı hücresinin rastlantılarla meydana geldiği, zamanla evrimleşerek bu gün hayranlıkla görüp incelediğimiz canlılar dünyasını meydana getirdiği temel varsayımına dayanır.
     Temel varsayım en baştan doğru kabul edildiğinden ay-rıntılar buna uygun yorumlanır. Gerektiğinde en bilinen ve tartışılmayan doğal kanun ve ilkeler bile görmezlikten, bil-mezlikten gelinir. Hiç bir zaman temel varsayımın yanlış ola-bileceği düşünülmez. Bunun nedeni ise temel varsayımın doğru olduğunu kabul etme mecburiyetidir.
     Bir bakıma gidilmesi gereken mecburi istikamettir.
     Tersinim teorisi doğruluğu kuvvetle inanılan bir varsayım yerine bilimsel bulguların ortaya koyduğu sonuçların sen-tezlerini temel alır. Bu nedenle karşıtı gibi görünen teorilerin doğruları ve temelleri tersinim teorisinin doğruları ve temel-leri olur. Örneğin maddenin sakımı kanunu, entropi kanunla-rı, canlıların zaman içinde değişmesi, mutasyonlar, varyas-yonlar, doğal seleksiyon tersinim teorisinin bilimsel bulgula-ra uygun yorumlanmış mekanizmalarıdır.
      Bilimsel bulgular enerji girişleri ve zamanın düzen sahibi sistemlerde bozuma (tersinime) neden olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçlar entropi kanunları ve bozmanın kolay yapmanın zor olduğu ilkesiyle de tamamen örtüşür.
       Tersinim düzen sahibi sistemlerde bozunum diğerlerin-de değişim anlamına gelir. Zaman içinde canlılardaki deği-şim tersinim yönündedir.
      Mutasyonlar gen bilgilerini etkilemiş ise diğer nesillere aktarılır. Mutasyonlar daima tersinim yönündedir. Bu neden-le canlılarda gelişim değil bozunum (tersinim) söz konusu olur.
       Tersinim için bilgi, irade ve uzun zaman gerekli değildir. Kaba güç (enerji girişi) yeterlidir. Bu nedenle evrim için şart olan ara format canlılarının varlığı tersinim için gerekli de-ğildir.
       Her canlı türünün mükemmel var edilmiş bir arı ırkı var-dır. Diğer tür ve çeşitler arı ırkın tersinimi sonucu oluşur. Buna göre maymunlar insanların tersinimi sonucu oluşabi-lir. Bu konuda gözlemlenmiş somut deliller vardır.
       Doğal seleksiyon canlıların savunma korunma meka-nizmalarıyla var edilişlerindeki mükemmel yapılarını koruma ve nesillerini devam ettirme gayretlerinin sonucudur.
      Canlılar arasında bitip tükenmek bilmeyen bir yaşam sa-vaşı yerine ekolojik düzen dediğimiz mükemmel bir daya-nışma vardır.
Tersinim teorisi tamamen bilimsel sonuçlarla ayrıntılanmıştır ve her zaman eleştirilere açıktır.

#1 - Eylül 01 2010, 17:05:18

evrim teorisinin ispat edilmediğine dair bölüme cevap verme gereği dahi duymadan bu tersinim adını verdiğimiz teori mükemmel olarak var edilmiş arı ırkın oluşumunu nasıl açıklıyor acaba?
#2 - Ekim 06 2010, 00:41:03

Zeitgeist

İmana geldim ayol.
#3 - Ekim 06 2010, 12:10:41

Yeni!
Evrim teorisinin saçmalığıysa göz önünde bulundurulmak istenen, antiterorilere gerek yok.
Kendi kendini çürütebilen bir muhabbet kendisi .
#4 - Ekim 06 2010, 12:14:53
« Son Düzenleme: Ekim 20 2010, 10:15:33 Gönderen: raskolnikov »

Evrim teorisini hippilere veriyorum.
#5 - Ekim 08 2010, 14:09:00
Eskiden buralar hep hayat, yaşamdı.

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.