Alternatifim Cafe

İnternetle imanlarını güçlendiriyorlar

Discussion started on Network, İnternet ve Güvenlik

İnternetin zararlı olduğunu düşünenlerdenseniz bu araştırmayı okumanızda fayda var.

Çünkü Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı Doktora öğrencisi olan Recep Vardı'nın yaptığı çalışma bu kanaatinizi. "İnternet ve Din" üzerine bir çalışma yapan Vardı, bu konuda bir de anket çalışması yürütüyor. Vardı ABD'de yapılan bir araştırmayı göstererek "İnternet-Din" ilişiksinin nasıl olabileceğini gösteriyor... İşte Vardı'nın yaptığı çalışmanın özeti...
 
"DİN SÖRFÇÜLERİ" İŞ BAŞINDA

İnternette yer alan dini içerikli siteler, internette sörf yapanlara; dini bilgiler, dini organizasyonlar, inançlar, dini kitap ve makaleler, diğer dinlere ait gelenek ve inançları öğrenme imkanı sunmaktadır.. Aynı zamanda on-line dini siteler kilisedeki ayinden, camideki namaza, dini törenlere, meditasyona, budist tapınaklarında uzlete çekilmeye davet etmektedirler.

İnternet kullanıcıları, kendi inançları hakkında bilgi arama, diğer inançlar hakkında bilgi arama, dini müzik ve ilahi indirme, dini sitelere üye olma, dini sitelerden bilgi indirme, kutsal gece ve bayramlarda mesaj gönderme, e-mail yoluyla dini bilgi alma ve verme, dini chat (sohbet) odalarına girme, dini içerikli oyunlar oynama, online ibadete katılma, dini tartışma odalarına üye olma vb. faaliyetlerle internetten faydalanmaktadırlar.

Dini iletişim, internet'le birlikte sınırsız kitleye ulaşma imkanına kavuştu. İnternet aracılığıyla adak kurban satın alma, fitre ve zekatınızı verme, namaz vakitlerini öğrenme, kutsal mekanları ziyaret, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okuma, dini kitap ve interaktif dini bilgi içeren CD'ler satın alma, e-posta yoluyla dini duygu paylaşımı, kanaat önderlerinin dini açıklama ve vaazlarını okuma ve dini konulardaki sorularına cevap arama vb. hizmetler sunulmaktadır.

The Pew Internet &American Life Project tarafından yapılan "Amerikalılar Online Olarak Dini Nasıl Takip Ediyorlar" başlıklı araştırmada, 2001 yılında 28 milyon Amerikalı'nın interneti dini ve ruhani bilgiler almak amacıyla kullandığı sonucu ortaya çıktı. ABD'li internet kullanıcılarının %25'i gibi bir orana karşılık gelen bu sonuç 2000 yılında %21 idi.

-28 milyon Amerikalı dini ve manevi bilgi almak için internet kullanmaktadırlar. Bu kişiler "Din Sörfçüleri" olarak adlandırılmaktadırlar. İnternet kullanıcılarının %25'i dini ve manevi bilgilerini online olarak aldılar. İnternet, günde 3 milyon kişi tarafından dini ve manevi bilgi almak için kullanılmaktadır. İnsanların internette, kumar oynama, açık arttırma sitelerine girme, hisse ticareti yapma, telefon görüşmesi, online bankacılık vb. servislerden çok dini ve manevi bilgi sunan siteleri kullanmaları dikkat çekicidir.

-11 Eylül terör saldırısı milyonlarca internet kullanıcısını, internetteki dini yayın ve sitelere yönelmeye zorladı. Kendisini "Din sörfçüsü" olarak tanımlamayan internet kullanıcılarının %41'i dua dileği amacıyla e-mail gönderdi ya da aldı.

-İnternet kullanıcılarının %23'ü İslam'la ilgili bilgi almak için online kaynaklar yöneldi. İnternet kullanıcılarının %7'si ise dini yadım derneklerine bağışta bulundu.

-Din sörfçülerinin çoğunluğu interneti kiliseye ait bir kütüphane olarak kabul ediyor ve genel manevi bilgilerini buradan araştırıyorlar.

-Bununla birlikte kendi aralarında fikir alışverişinde ve dinsel destek de bulunurken diğer inançlara sahip kişilerle de diyaloga girmektedirler.

-% 67'si kendi dinleri ile ilgili sayfalarda araştırma yaparken % 50'si ise diğer inançlarla ilgili arama yaptı.

-Dini bilgi istemekten çok manevi tavsiyelerde bulunuyorlar. % 21'i e-maillerle tavsiye alırken, % 35'i e-mail ile tavsiyede bulunuyor.

-% 38'i dini isteklerini iletmek için e-mail kullanıyor. (Bu uygulama bir cemaate üye olanlarda daha yaygındır. Oran %42'ye %12 dir.)

-Din sörfçüleri için internet, kendi dinlerini yüceltme, ibadet mekanlarını tanıtma ve öne çıkarmak için en uygun bir araç olarak görülüyor.

-Ayrıca herhangi bir inanca veya cemaate bağlı olmayanlara yardımcı olmak üzere internet kullanıyorlar. Din sörfçüleri başkalarının dini hayatlarını geliştirmek için web sitelerinin potansiyel olması konusunda iyimser olmakla beraber, internetin başkalarına kalıtımsal ve kültürel kaynaklarla zarar verebileceği konusunda endişe ediyor.

-% 15'i, kendi inançlarına ait sorumluluklarını yerine getirme için internet kullanırken, % 27'si ise internetin kendi manevi hayatlarını mütevazı seviyede geliştirdiğini ifade ediyor.

-% 35'i diğer kaynaklara göre internetin dini hayatlarında pozitif bir etkiye sahip olduğuna inanıyor

-Din sörfçülerinin % 81'i kendi dini inançlarının çok kuvvetli olduğunu açıklarken, buna karşın %61'i, Mart 2000 Gallup anketine göre dinin hayatlarında çok önemli olduğunu ifade etmektedirler.

-% 74'ü haftada en az bir kez din servislerine bağlanıyor. The General Survey Gallup ve The National Election Study gibi servislerin anketleri Amerikalıların %26 ve %39 arasında değişen değerdeki bir grubun her hafta düzenli olarak din servislerine bağlandığını ortaya koymuştu.
 
% 86'sı günde en az bir kez dua veya meditasyon yapıyorlar. Tüm internet kullanıcılarının %54'ü sık sık dua ettiklerini, %23'ü ise her gün meditasyon yaptıklarını belirtiyor.

-Din sörfçüleri, ruhsal veya dini kaynaklara internet aracılığıyla ulaşmanın daha kolay olduğunu ifade etmektedirler. Din sörfçülerinin % 64'ü internetin, diğer dini kaynak ve eğitici araçlara göre daha kolay erişim sağladığına inanıyorlar. Ankete katılanların yarısına yakını (%44) internetin diğer dua ve ibadet araçlarına göre daha kolay erişim sağladığına inanıyorlar. Herhangi bir dine inanç ve cemaate bağlı olmayanlar, kendi düşüncelerine uygun kişi ve cemaatlere ulaşmada internete güveniyorlar.

-Dini duygu ve düşünceyi olumsuz yönde etkileyen internet sitelerinin, zararlarını azaltmak için, dini inanç ve düşünceye sahip kişi ve kurumlar tarafından, faydalı ve yararlı siteler oluşturulmuştur.

Dini bilgi ve uygulamaların tanıtımı ve internette yer alan zararlı sitelerin etkileri ile mücadele amacıyla dini grup, tüzel kişi ve kişilerle internet arasında gelişen ve süren bir ilişki söz konusudur. Bu amaçlar doğrultusunda internette milyonlarca site yer almaktadır. Hedef kitleye mesajını ulaştırma noktasında din, internetin sunduğu imkanları sonuna kadar kullanmaktadır. Din için internet; hakikatin ilan edildiği yeni bir forumdur.
#1 - Mart 21 2010, 15:14:00
‎ Unutma! Kendine yarattığın dünyada, içine aldığın tüm vatandaşlar arasında en 'solcu' benim!
Mercey.


Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.