Alternatifim Cafe

Sarangi

Discussion started on Müzik Enstrümanları

Bu çalgımız Hindistan� ın yerel çalgılarından biri olan; SARANGİ.

HİNDİSTAN MÜZİĞİ

Sevgi, mizah, trajedi, öfke, kahramanlık, terör, nefret, merak ve sükunet Hint estetiğinin temelini oluşturan dokuz ana duygudur. Milattan sonra 1. ya da 2. yüzyılda yaşadığı söylenen en eski Hint müzikoloğu Bilge Bharata bu duygulardan söz etmiş ve müzisyenin görevinin duyguları canlandırmak olduğunu söylemiştir. Hindistan�daki klasik müzik geleneği Bharata�nın ifade ettiği prensipler üzerine kurulmuştur ve bir meditasyon, konsantrasyon ve ibadet şekli olarak devam etmektedir. Raga, ya da müzik tavrı, tüm müziksel olayın temelidir. Raga, yedi müzik notasının estetik bir yorumudur ve her Raga�nın özel bir tadı ve ruh hali vardır. Tala müzik içinde bir bağdır. Her çalış için belirlenen bir süredir ve her süre tamamlandığında yeniden başlar. Tala ritimler arasında bir çok emprovizasyonu ve karmaşık varyasyonlara imkan sağlar. Raga, Tala ve sonsuz mikrotonların yardımıyla Hint müzisyenleri çok farklı duygular oluşturabilirler. Müziklerdeki melodili sesler bu tip müziğe aşina olsun olmasın her dinleyicide en derin duyguları canlandırır. Bugün Hint müzik geleneğinde baskın iki tarz vardır: Kuzey Hindistan müziği ve Güney Hindistan müziği. Geçmişleri ve felsefeleri yakın olduğu için bu iki müzik bazı ortak özelliklere sahiptir. Fakat ragaları (müzik tavırları) ve söylenişleri çoklukla birbirinden ayrılmaktadır. Hint Müziğinin Kuzey Ekolü�nün büyük isimleri arasında Amir Khusro (13. yüzyıl) ve 16. yüzyılda Moğol İmparatoru Akbar�ın sarayında yaşayan Miyan Tansen gösterilebilir. Güneyde ise Venkatamakhi (17. yüzyıl), Thyagaraja ve Shyama Shastri büyük müzisyenlerdendir. Tüm Hint müzisyenleri bir ekol mensubudur. Her ekolün kendine has gelenekleri ve çok katı kurallarla korunan ve devam ettirilen çalış tarzları vardır. Delhi, Agra, Gwalior ve Jaipur en meşhur ekollerdendir. Bugün güney ve kuzey müzikleri arasındaki etkileşim artmıştır. Bu etkileşim görkemli Hint müzik geleneğini daha da zenginleştirmektedir.

SARANGİ

Sarangi Kuzey Hindistan klasik müziğinde kullanılır.14.yy dan bu yana kullanılan bu ağır gövdeli çalgı çoğunlukla khyal ya da thumri şarkılarına eşlik etmek için kullanılır.Ses rengi nedeniyle "yüz renkli çalgı" adı da verilir.Kewmana yakın bir sesi vardır. Yay yardımıyla çalınır.Seranginin birçok farklı biçimi vardır.Delhi sarangisinin çalınışı zordur.Nepal serangisini ise yalnızca gelir düzeyi yüksek erkekler çalar.

Bu enstrumanda dünyada nadir olarak çalınan enstrumanlardandır. Sarangi, yayla çalınan sapsız bir telli çalgıdır. Tüm gövde tek parça ağaçtan yapılmıştır ve oyuk parşömenle örtülmüştür. Sarangi çok farklı sesler üretebilir ve alışılmışın dışında bir teknikle çalınır.

Ses olarak keman veya çelloya çok benzer. Öğrenmesi uzun zaman aldığı ve usta-çırak ilişkisi gerektirdiği bilinir.

Sarangi nin dünya üzerinde en ünlü icracısı Sultan Khan� dır. Sultan Khan 1982 yapımı Mahatma Gandhi� nin hayatını anlatan �Gandhi� filmini müzikleri yapmış ve bu enstrumana sıkça yer vermiştir.

#1 - Aralık 29 2008, 15:27:18

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.