Alternatifim Cafe

Miskal

Discussion started on Müzik Enstrümanları

Yanyana birleştirilmiş değişik boylardaki kamış parçalarından meydana gelmiş, üflenerek çalınan, Asya kökenli bir enstrümandır. Uygur duvar fresklerinde de görülmektedir. Osmanlı’nın son dönemine kadar Türk musikisinde kullanılmıştır. Güney Amerika ve Romanya’da Panflüt olarak isimlendirilmektedir.

Unutulan Sazımız Mıskal-Mıskal, Our Forgotten Instrument
Nefesli çalgılarımızdan mıskal Osmanlı döneminde XVIII. yüzyıl sonlarına kadar hem saray müziğinde, hem de şehir eğlence müziğinde, esnaf mehterleri adı verilen sivil mehter topluluklarında ve müzikle tedavide kullanılmış olan önemli bir sazdır. Dönemlere göre değişiklik göstererek hemen her türlü çalgıyla birlikte kullanılan mıskal şekil bakımından Batı müziği sazlarından panflüt'e benzer. Eski Yunan'da çobanlar tanrısı Pan'ın icat ettiğine inanılan bu çalgı tarih içerisinde değişik müzik kültürlerinde görülmektedir. Eski bir müzik aleti olan bu çalgıya Türk müziğinde aynı zamanda efsanevî bir kuşun adı olan mûsikâr da denilmiştir. Osmanlı döneminde büyük bir rağbetle kullanılmış olan bu saz XIX. yüzyılda terkedilmiştir.

Genellikle alt uçları kapalı, değişik boylarda kamış boruların küçükten büyüğe doğru yanyana bağlanmasıyla meydana gelen mıskal XVIII. yüzyıla kadar Türk müziğinde yaygın olarak kullanılmış nefesli bir çalgıdır. Boruların üstündeki deliklere üflenerek çalınan mıskal, şekil bakımından Batı müziği sazlarından panflüte benzer. Bu makalede bugün artık tamamen unutulmuş olsa da, müzik tarihimiz açısından büyük önem taşıyan eski çalgılarımızdan biri olan mıskal ele alınmaktadır.


#1 - Aralık 25 2008, 01:01:10

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.