Alternatifim Cafe

wicca

Discussion started on Diğer Dünya Dinleri

Wiccalık Nedir, Ne Değildir?

WICCA cadılığın modern adıdır.Peki Cadılık nedir?Masallardan ve folklordan çıkan haliyle yaşlı,çirkin,kurba gözlü,uzun tırnaklı,büyük bir kazanın önünde sihirli içecekler hazırlayan bir kadın olarak resmedilir.Süpürgesine binip,uçarak çocukları yakalayan bir mahluk.Erkekler ise,insanlara büyü yapıp,gözleriyle olayları etkileyen kişiler.Genç kadınlar,kötü ruhlarla işbirliği içinde olup,büyü yapıp,insanları,zamanı dondurabilen kişiler olarak resmedilmişdir.Bunlar,özellikle film endustrisinin yarattığı tablolardır.

Aslında Cadılığın bu anlatılanlarla alakası yokdur.Neyle alakalıdır,nedir o zaman?

Wiccanın kesin bir açıklamasını yapmak aslında zordur.Wicca,kökleri Pagan inanışına dayanan,doğanın merkezde yeraldığı bir inanışdır.Bir yaşam tarzı,gidilecek yoldur.Cadılığın diğer adı olarak da adlandırılabilir, Modern Cadılıkdır.

Her Cadı,kendine ait bir yola sahipdir.Bu yol Wicca veya Cadılık olabilir.Wicca inanışına sahip olanlar,kendilerini Wiccan olarak adlandırırlar.

Cadı kelimesi genellikle negatif çağrışımları da beraberinde getirir.Bunda,Hıristiyanlığın, cadılığı kötülemesinin büyük etkisi vardır.Pekçokları Cadılık ve Satanizm(şeytana tapma)arasında ilişki görür ki,bu kesinlikle büyük bir hatadır.Bu kelimeler Wicca için kullanılamaz.Şeytan,Hristiyanlık,Müslumanlık inanışlarında vardır.Wiccalar,şeytanın varolduğunu bile kabul etmezler .

Kendilerini Paganist olarak da adlandırırlar çünkü Wicca ,Neopaganizm içinde bir akımdır.Örnek olabılecek diğer akımlar Şamanizm,Durudizm ve Asartu’dur.Cadılar daima Paganistdir ama her Pagan Cadı değildir.

İnsanlar genellike kadınların Wicca olduğunu duşünse de bu doğru değildir.Erkekler de Wicca olabilir.Tahminlere göre Wiccanlar arasında,kadınlar, erkeklere nazaran daha fazladır.Bunun sebebi,dinlerdeki bağnazlığın,özellikle kadınları ikinci sınıfa düşürmesi ve erkek baskın yasaların çokluğudur.İnsanlar kadın ve erkek arasında bir uyum aramaktadırlar.Belkide bu nedendenWicca,insanlar arasında,her geçen gün daha da popüler olmaktadır.

Kısaca Wicca,doğa tabanlı bir inanış şeklidir ve pekçok doğa inanışında olduğu gibi,Wiccada da sevgi,hayat,doğa ve maneviyat(spritualizm)vardır.

Wiccalığın merkezinde,Tanrı ve Tanrıca bulunur.Tanrıça Dünya ve Ay’da vücüt bulur.Dünyadaki ürünleri meydana getirir.Wiccanlar,doğadaki mevsimler ve onların beraberinde getirdiği değişimlere değer verirler.Bu,ay devreleri için de geçerlidir.

Wicca,organize bir inanış değildir ve merkezinde bir lider yokdur.Buna rağmen Wiccalıkda Covenlar(türkçe kovan da denebilir) vardir.Bunlar,Cadı halksı olarak da adlandırılır.Coven,Rituelleri,beraber yerine getirmek için en fazla onüç kişinin biraraya gelmesi ile oluşan grupdur.Bu ritueller,bir başrahibe ve başrahip kılavuzluğunda yerine getirilir.Rahip ve başrahibe,grup üyelerinin,onların fikirlerini kabul etmeleri beklenen liderler değildirler.Onlar,daha çok öğretmen rolündedirler.

Bir Wicca,Coven olabileceği gibi,Solitary(yanlız) da olabilir.Solitary bir Wicca,herşeyi kendi öğrenir.Ritülleri kendi başına gerçekleştirir.Bir Wicca,Coven veya yanlız(solitary) olabilir.Bunlardan birinin,diğerinden daha iyi olmasi diye bir durum söz konusu değildir.Çünkü önemli olan kişinin kendini nasıl ve hangi durumda daha iyi hissettiğidir.

Wiccada kutsal bir kitap yada uyulması geren kurallar listesi yokdur.Ama Wiccanın içinde,merkezde değişmeyen bir kural vardır.

Kimseye(kendine de)zarar vermediğin sürece ne istiyorsan yap.

(An it harm none,do as ye will)

Bu kural,Wicca kuralı veya Cadı Öğüdü olarak adlandırılır.Kulağa basit bir kural gibi gelse de değildir.Çünkü bu,kendine verdiğin sözde durduğun için,güvenilirliğini eksiksiz ortaya koyar.Bu kuraldan,üçkatlı yasa olarak da adlandırılan başka bir kural ortaya çıkar.

Yapdığın herşey sana üc kere geri dönecekdir.

Yapdığın bütün pozitif veya negatif şeyler(yada düşündüğün)sana çoğalarak geri gelecekdir.O halde önemli olan,bir şeyi yapmadan veya düşünmeden önce etkilerine(sonuçlarına)göz gezdirmekdir.

Wiccanın önemli bir özelliği,kainatdaki herşeyin tanrısal bir güçde olduğudur.Böylelikle onlar,bu dünyadan uzakda olan birşeye inanmazlar.Tanrısallık,bize gelen herşeyde ve kendi içimizde bulunabilir.Sadece yaşamsal şeylerde değil.Bu nedenle,wiccanlar doğada olan herşeye saygı duyarlar.Örneğin taşlar,kristaller,bitkiler de Wiccanlar için kutsaldır.

Bu tanrısallık,kadınsal ve erkeksel enerji arasındaki bir birliktelik gibi sembolize edilir.Tanrı ve Tanrıça.Bir taraf,diğeri olmadan olamaz ve iki taraf beraber bir uyum içinde devam eder.Bu belki kulağa biraz karışık gelebilir,bunun için bir örnek verelim;

Bir günde iki bölüm vardır,gündüz ve gece.Bunlar beraber,içiçe sürüp giderler.Eğer bir gün olmasaydı, gecenin ne olduğunu da bilemeyecekdik.Bir taraf yanlız olabilir,bu mevcut olan diğer taraf için de geçerlidir.Bu yanlız mevcudiyetler,bir birliktelik meydana getirirler.

Bir diğer özellik ise,Wiccaların diğer insanların dinlerini değiştirmek istememesidir.Her birey kendi yolunu bulup seçmekde özgürdür çünkü farklı yollar da aynı amaca gidebilir.Wicca diğer inanışlara göre çok töleranslıdır,kimseye zarar vermediği sürece elbetde(Wicca Rede).Wiccalar her zaman diğer insanların inanışlarını öğrenmeye açıkdır.

Wiccalıkda uygulanan bazı rituller vardır ki bunlar,genellikle dolunayda(esbats) ya da yıllık bayramlar (sabbats) esnasında gerçeklestirilir.Elbette ki ritueller başka zamanlarda da gerçekleştirilebilir.

Wicca ile Cadılık aynı şeymidir?

Bir grup aynı olduğunu savunsa da,temelde aynı olup,ince bir çizgiyle birbirinden ayrılırlar.

Pekçok Wicca kendini Cadı olarak adlandırabilir ama bu,Cadılar için söylenemez.Cadılık çok daha eskidir ve daha fazla bir adanmışlık söz konusudur.Geleneklere bağlı şekilde yaşarlar.Cadılık yüksek bir mertebedir.

Wiccalık ise Cadılıkdan türemiş bir inanış biçimidir.Modern cadılık olarak da adlandırılır.

BIR WICCA OLARAK NELER YAPARSINIZ

Bu soruya bir-iki-üç gibi bir sıralama yapılarak cevap verilemez.Wicca,şahıs olarak,

* sürekli yapmış olduklarındır.Wicca içindeki farklı görüşlerle de kişi meşgul olabilir.

* Doğayla ilgili bilgi edinmek,mevsimlerin enerjilerini ve kozmozun bize verdiği gücü kullanmak.

* İsanların ruhsal ve bedensel kuşatılmışlıklarına yardım etmek,bitkiler,kremler ve içeceklerle,tedavilerine yardımcı olmak.

* Psikolojik durumlarla ilgili bilgi edinmek ve bunu tedavi amaclı kullanmak

*Tarot ve gelecegi görmek için diğer malzemeleri kullanmak

*Kılavuzlardan bilgi edinmek,bitkiler ve onlardan krem ve içecek yapımını öğrenmek

*Ay dönemlerini ve bunların insanlar üzerindeki etkisini öğrenmek

Wicca içinde bunun gibi pek çok şey keşfedilip öğrenilebilir.

Wicca da biri hariç belirtilmiş kurallar yokdur.

“KİMSEYE ZARAR VERMEDİGİN MUDDETCE NE İSTİYORSAN YAP”

Bu fiziksel ve mantıksal eylemlerinin değerine sahipdir.

Wicca ne değildir?

Wicca bir tarikat değildir.

Wiccanlar(wiccalığa inanan kişi) üzerinde düşünmeksizin tapmazlar(tapınma yokdur), bir lideri ve onun fikirlerini takip etmezler.Wiccanlar kimsenin dini değiştirmeyi denemezler ve wicca yandaşlarının ticari kaygıları da yokdur.Bir Coven(beraber rituelleri gerçekleştiren ve sabbatsları kutlayan grup)ASLA birine,onlara katılmasını teklif etmez.Böyle bir törene katılmak öncelikle gönüllü olmayı gerektirir ve bu belli bir eğitim ve alıştırmalardan sonra gerçekleşebilir.

Wiccan lar ŞEYTANın varlığına inanmazlar ve SATANİST de değillerdir.

Wicca ile aktif olarak uğrasan kişiler Tanrı ve Tanrıca‘ya inanırlar.Şeytan Hıristiyanlık ve Müslümanlığın bölünmez bir parçasıdır.Kötülüğü şahıslandırma ve bu şekilde yapılan hataların suçunu başkasına yükleme,Wiccada yeralmaz.

Aklıbaşında her yetişkin birey,iyi ve kötüyü ayırt edebilir ve kötülük yapıldıkdan sonra, yapan tek suçludur ve cezasını,üç katı fazlasının kendisine geri döndüğü şekliyle öder.Wiccanlar,kişinin yapdıklarından,kendisinin sorumlu olduğuna inanırlar,iyi veya kötü.

Bu kuraldan yola çıkarak.Wicca hakkında öğrendiğin şeylere saygı duyulduğu ve uyulduğu sürece kimsenin başına kötü birşey gelmeyecektir.

Bir rituel sırasında hata yapılırsa kimse ölmez.Öğrenmeli ve yaşam boyu da öğrenmeye devam edilmelidir.Sahip olunan bütün bilgilerden yararlanılabilir.

Neye başladığını bil ve neyle meşgul oldugunu da!

ÖNEMLİ OLAN BAZI ŞEYLER

-Kendini tanı:

Hayatın neresinde olduğunu bil,kendin için iyi şeyler dile ve kendini iyi hissetmeyeceğin hiçbirşeye başlama.Beceri ve niteliklerini bil ama daha az iyi taraflarını ve korkularını da.

-Sanatını tanı:

Ne ile meşgul oldugunu bil.Ruhsal gelişimin önemlidir.Meşgul olduğun şeylerin iyi ve kötü taraflarını tanı ve daha fazla ilgilendiklerini hatasız bir şekilde öğren.

-Öğren ve keşfet

Ruhunu yeniliklere açık tut,kullanmak yada yapmak istemiyeceğin şeylere de.

Bağlı olduğun şeyleri derinlemesine araştır.Bunların herzaman Wicca ile alakalı olması gerekmez.Entellektuel gelişim ruhsal gelişim kadar önemlidir.

- Bilgiyi,bilgelikle kullan

Bu sözler kendin içindir.Anlayışlı ol ve bilgilerini hayata geçirirken kalbine de kulak ver.

-Dengeli ol

Bedense,özellikle de ruhsal dengede ol.Düşündüklerin ve yapdıkların bir denge içinde olsun.

-Kabul edilebilir düşüncelere sahip ol

Açık bir ruh,genelde edindiğin bilgilerdir.O halde,biraz açık düşünmek için ısrar etmekde,bir zorunluluk vardır.

-Hayatı kutla

Yapdığın şeylerden mutlu ol.Hiçbirşey,mecburen yapılmak zorunda olunan,yükümlülük değildir.Mizacına göre davran.Neşeli bir insan isen,bunu yapdığın işlerde de kullan.

-Dünyanın döngüleri ile uyumlu ol

Bu döngüleri anlamaya çalış ve hayatındaki benzerlikleri ara.Bu senin dengede olmana da yardim eder.

-Kendine iyi bak

Ruhsal ve fiziksel kendine iyi bak.Sadece o zaman kendi içinde bir denge bulabilirsin ve kendini güçlendirip,büyüyebilirsin.

-Meditasyon yap

Bu,ruhunu,belli bir sakinliğe ulaştırmak için en iyi yardımcıdır.Bu anlama gücünü arttırır ve düşüncelerini genişletir.

-Tanrı ve Tanrıçayı onurlandır

Hayatda sahip olduğun şeylere saygı duy.Saygı ve sevgi çok normal ve söylenmesi kolay olsa da,bazen önemli şeyler olduğunda unutulabiliyor.Onları an,bayramlar kutlanarak onlar onurlandırılabilir ya da kendine ait farklı bir yolla bunu yapabilirsin.

Wicca içinde pekçok şey,izlenmesi gereken Yasa değildir.Bunlar,sadece yardımcı olmak için talimatlardır.Genellikle solitary Wiccanlar için çok yardımcı olabilir.


Wiccalığın 13 Prensibi

Aşağıdaki 13 prensip, Amerikan Cadılar Konseyi tarafından, Nisan 1974’de Kabul edilmiştir.
1:Biz, törenlerimizi, Ay’ın evreleri ve Mevsimsel Çeyrekler ve Kesişen Çeyrekler tarafından ortaya çıkarılan hayat güçlerinin doğal ritmi ile kendimizi bütünleştirmek üzere uygularız.

2:Kabul ederiz ki zekamız bize, çevremiz ile ilgili eşsiz bir sorumluluk duygusu verir. Doğa ile bir uyum içerisinde yaşamaya çalışırız, ekolojik dengenin sağlanması ve evrim kavramının da bilincinde olarak.

3:Kabul ederiz ki, gücün bir derinliği vardır ve bu, ortalama bir insanın açık olarak bildiğinden çok daha fazla büyüktür. Çok daha fazla büyük olduğundan dolayı bazen doğaüstü diye isimlendirilse de, biz bunu, herkesin doğal potansiyelinin altında yatan olarak görürüz.

4:Yaratıcı Gücün, evrendeki kutupları da ispatladığını kabul ederiz - eril ve dişi - ve tüm insanların, eril ile dişiler arasındaki karşılıklı etkileşimin altında da yatan aynı Yaratıcı Güç dür. Bu iki kutbun birbirini desteklemesi gerektiğini bilerek, hiçbirini diğerinin üzerinde değerlendirmeyiz. Sex i zevk olarak değerlendiririz, hayatın şekillendirilmesi olarak, ve aynı zamanda enerji kaynaklarından biri ve dinsel tapınma olarak.

5:Hem iç hem de dış dünyaları, ya da psikolojik dünya ki bazen Ruhsal Dünya olarak da bilinir; biz Toplu Bilinçsiz İç Dünyalar vb. olarak kabul ederiz. Ve bu iki boyutun birbiriyle etkileşimini, doğaüstü fenomenin ve sihirsel egzersizlerin bir temeli olarak görürüz. Bir boyutu diğerinden daha az önemsemeyiz, çünkü görürüz ki her ikisi de bizim tamamlanmamız için gereklidir.

6:Hiçbir otoriter hiyerarşiyi kabul etmeyiz ancak öğretenleri onurlandırır, daha fazla olan bilgilerini ve ilimlerini paylaşanlara saygı duyar ve kendilerini cesaretle öğretmenliğe adayanlara da şükran duyarız.

7:Dini, sihiri ve bilgeligi, bir kişinin dünyayı nasıl gördüğü ve bu dünyada Cadı olarak nasıl yaşadığı olarak görürüz. -ki bir dünya görüş ve hayat felsefesi olarak tanımladığımız şey Cadılık tır-

8:Birine ‘Cadı’ demek Cadı olmak demek değildir,ancak bu kalıtsal da değildir, titrleri, dereceleri ve Kabul törenlerini vb içermez. Bir Cadı, bilgece yaşamak, iyi olmak ve başkalarına zarar vermeden Doğa ile uyum içinde yaşamayı sağlamak için içindeki güçleri kontrol etmeye çalışır.

9:Hayatın ifa edilmesi ve gerçekleştirilmesinin, bilincin geliştirilmesi ve evrimi ile mümkün olduguna inanıyoruz ve bunun da evrenin anlamını oluşturduğuna, içinde kişinin kendi şahsi rolu ile birlikte.

10:Hıristiyanlık ya da herhangi bir başka dine ya da hayatın felsefesine olan karşıtlığımız, hayatın kurallarını sadece ‘bir tek yol’ a bağlamalarıdır. Ayrıca diğerlerinin özgürlüğünü inkar edip diğer dinsel inanış ve uygulamaların geçersizliğini de desteklemeleridir sebeplerimiz.

11:Amerikalı(veya Dünya çapında) Cadılar olarak, Cadılığın geçmişindeki tartışmaları, farklı terimlerin orjinalleri ve çesitli kavramların meşruluğunu tehdit olarak görmeyiz. Biz, şimdiki zamanımız ve geleceğimiz ile ilgileniriz.

12:Biz mutlak şeytan kavramını Kabul etmeyiz ve de aynı zamanda Satan ya da Şeytan diye adlandırılan herhangi bir meta ya da ibadet etmeyiz, ki bunlar hıristiyanlık tarafından kabul edilmiştir. Diğerlerinin acı çekmesi üzerine gelen gücü aramayız, aynı zamanda diğerlerinin inkar edilmesi ile kazanılan kişisel faydanın da gerçekliğine inanmadığımız gibi.

13:İnanırız ki, sağlığımız ve iyiliğimiz ile uyum içinde olan Doğa ile başbaşa olmayı seçmeliyizdir.


Wicca Yasası

Wicca için belirli kurallar yokdur ama yasa vardır.Bazı geleneklerde,özellikle Alexandrian geleneğinde,Yasa,Gölgeler Kitabı’nın bir bölümüdür,bunun için de,usüllerin,ilkelerin kaydedildiği bir sırdaş olarak korunması zorunludur.Efsaneye göre Yasa,17.yy.da cadı takiplerinin zirvede olduğu dönemde doğmuşdur.
Günümüzde,Gölgeler kitabına,Yasa genellikle yeniden yazılmaz.

Bütün Wiccanların uyması gereken bir kural vardır ve bu bütün wiccanların karakterini de belirtir.

Kimseye(kendine de) zarar vermediğin sürece,ne istiyorsan yapabilir ve düşünebilirsin.

Wicca yasası,bu bir kural ile de açıklanabilir.Bunun yanında,üçler kuralı da vardır”low of Return”Bu kuralda,yapılan herşey,yapana üç kere(üçün üçle çarpımı kadar güçlü) geri dönecektir.(Yapdığın herşey,senin ve diğerlerinin de geleceğini belirler)O halde herkes kendi kaderinin güvencesidir.

Wicca yasası ve üçler kuralından başka,13 prensib vardır.1973 yılında Amerika Cadılar Komitesi tarafından kabul edilmişdir.(Council of American Witches)

13 prensib,cadılıkla ilgili masalları ortadan kaldırmak beklentisi ile yazıya geçirilmişdir.

Özellikle de Cadılık ve Satanizm arasındaki farka açıklık kazandırmak için.

Coven ve Solitary Wicca

Wicca geleneklerindeki çokluk,kişinin bir covena üye olmadan tek başına pratikleri yerine getirmesini de zorlaştırmaktadır.

Genellikle gelenekler,dereceleme ile desteklenmiş bir sistem kullanırlar,bu Masonluk veya diğer kapalı topluluklarla benzerlik gösterir.

Diğer bir benzerlik de,bir cadı, Covenın içinde belli bir dereceye gelene kadar gelişme göstermelidir ama bundan evvel de halkaya katılabilir.

Bu gelişmenin,çalışmaların,diğer üyeler tarafından onaylanması,en yüksek mertebeye ulaşmanın bir gereğidir.

Birinci derecede olan bir cadı,covenin diğer üyeleri ile kutlamarını yapar ve büyü çalışmalarına katılır ama asla yalnız değildir.

Bu sitestem güzel bir sistemdir ve covendaki bu birliktelik üyeleri beraber bilgiye ve mutluluğa götürür.

Cadılığın eski zamanlarında,büyük çoğunluk insanlardan veya köylerden uzaklarda yaşıyorlardı.

Böylece Tanrılara ibadet ederek ve büyü ile meşgül olarak cadı oluyorlardı.

Bu bana göre böyle olmuştur ve bugün de aynı şekilde olmaktadır.Burada bir cadının yalnız yaşadığı gerçegi vardır.

Herşeyden önce gerçek olan,senin dışa kapalı bir wicca olmanın nedeninin benzer olmadığıdır.

Yalnızsındır çünkü etrafında bir coven bulunmuyordur,yalnızsındır çünkü,benzer ilgilere sahip kimseyi tanımıyorsundur,yalnızsındır çünkü diğerlerine kapalı olmak gereksinimi olmadan bireysel çalışmayı/yaşamayı seviyorsundur.

Bunların hiçbiri,senin wicca olup olamayacağın konusunda bir neden değildir.

Bunlar senin wiccalığı yaşamak,

wicca olarak yaşamak ve çalışmak için seçtiğin yollardan biridir.

COVEN (GRUP) VE SOLITARY (TEK)

WICCA ARASINDAKI FARKLAR

1 . Bir coven da ritueller,bir grup tarafından yerine getirilir,daha fazla kişinin belli rolü vardır(öncelikle rahip ve rahibe)

Solitary wicca herşeyi yalnız yapar.

2 . Coven,bir arada büyük bir halka meydana getirir(genellikle 9 adım çapındadır).Solitary wicca küçük ve yoğun bir daireye sahiptir.

3 . Coven,gelenege göre,eksiksiz bir malzeme seti kullanır.Solitary wicca sadece ihtiyacı olan mazemeleri kullanır.

4 . Covenın yapmak zorunda olduğu toplantılar için en uygun zamanı kesin bir otorite beliler.Solitary wicca bir ritüeli gereksinim gördüğü zaman yerine getirir.

5 . Bir coven Kesin Güce ulasmak için bütün üyelerin gücünü kullanmak zorundadır.Solitary wicca sadece kendi gücünü kullanır.

6 . Bir coven,bilgi ve deneyimde geniş bir çeşitlilikden yararlanır.Solitary wicca sadece kendi bilgi ve deneyimine sahiptir.

7 . Bir coven,doğal olarak belli kalıplara göre çalışır.

Solitary wicca kendi ruh haline göre çalışmalarını değiştirebilir.

8 . Bir coven,ritüelinde büyüyüp gelişen bir gürültü ve takdim olabilir.

Solitary wicca da ise sadece çalışmaları ve belki de sözcükleri kullanırkenki gürültüsünden başka ses çıkarmaz ve takdim gerekmez.

9 . Bir coven,beraber olma kararını oylamayla reddedip,covenı dağıtabilir.

Solitary wicca zaten tektir.

DAHA GENİŞ AÇIKLAMA

1 . Bir solitary wicca olarak herşeyi kendin yaparsın.

Kendi ritüellerini yazarsın(sadece sevdiklerini)ama ritüellerini covenlara uydurabilir veya onlardan alıntı yapabilirsin.

2 . Çalışmak için covenın oluşturduğu büyük çembere ihtiyacın yoktur.Senin için gerekli veya altarına uygun büyüklük yeterlidir.Bütün malzemerin çemberin etrafında,altarda bulunur ve eğer bir büyü çalışması yapacaksan,bu çemberin içinde bir güç elde ebilirsin.

3 . Solitary wicca,sadece ihtiyacı olan mazemeyi kullanır.

Gardneryan Wicca

Cadılığın, bir takım ahlaki kurallara bağlanarak ve geleneklere tabi tutularak, Gerald Brosseau Gardner tarafından bir pagan dini haline getirilişidir. Bu dine mensup kişilere Vikan denir.

Gardneryan Vika dininin özellikleri:

1.Tanrıça ve eşi Boynuzlu Tanrı’ya tapılır.

2.Vikan Nasihatı izlenir: Hiçbir canlıya zarar vermediğin sürece istediğini yap.

3.Üçkat Yasası’na inanılır: İyi veya kötü herhangi bir eylemde bulunan bir kişiye, bu eyleminin sonuçları, bu eylemleri yaptığı hayatında üç katı olarak geri döner.

4.Doğaya değer verilir ve yeniden dünyaya geliş benimsenmiştir.

5.Sebt günleri kutlanır.

6.Tanrıça, Yüksek Rahibe tarafından temsil edilir.
Boynuzlu Tanrı’yı ise Yüksek Rahip temsil etmektedir. Yüksek Rahibe, kovan adı verilen genellikle 13 kişilik olan Vikan topluluğunun başıdır. Kovan hiyerarşisi birbirinden en az 1 yıl ve 1 günlük süreyle ayrılan 3 terfi seviyesinden oluşur. Ancak 3. seviyedeki bir Vikan olan cadı, Yüksek Rahibe veya Yüksek Rahip olabilir.
Yeni üyenin, kovana kabulü şu şekilde yapılır: Erkek üye, Yüce Rahibe; kadın üye ise Yüce Rahip tarafından kovana kabul görür. Kabul gören üye, cadılığa “mükemmel sevgi ve mükemmel güven” ile katılır. Ayinler daire içinde, geleneksel olarak çıplak gerçekleşir fakat çıplaklık yaygın olarak yerini ayinsel kıyafetlere bırakmıştır.

Cadılık ve Vika arasındaki farklar:

1.Cadılık bir uygulamadır. Vika ise bugün 1-3 milyon kişi tarafından benimsenmiş bir dindir.

2.Her Vikan, cadı olmak zorunda değildir yani cadılığa ilişkin bir uygulama yapmak zorunda değildir.

3.Cadılıkla uğraşan kişi Vika kurallarını gözardı edebilirken, bir Vikan bu kurallara dini gereği uymak zorundadır.

Terimlerin anlamları:

*initiate ve initiation, yeni üye ve kovana kabul anlamında sadece kovana dahil olacak olan Vikan için kullanılır,
*münferit cadı için, initiate kelimesi
*cadılığa yeni başlayan; initiation ise cadılığa başlama töreni anlamına gelmektedir
*Vika: Wicca,
*Vikan: Wiccan,
*Tanrıça ve Boynuzlu Tanrı: Goddess and the Horned God,
*Vikan Nasihatı: Wiccan Rede,
*Üçkat Yasası: Threefold Law,
*Sebt Günleri: Sabbats,
*Rahibe ve Yüksek Rahip: High Priestess and High Priest,
*kovan: coven,
*yeni üye: initiate,
*kovana kabul: initiation.

Sıkça Sorulan Sorular

Wiccanlar veya cadilar seytana taparlarmi?
Kesinlikle hayir.Seytan musveddesi,zarar veren kotu seylerin cisimlendirilmesi gibidir.Tarih de isbatlar ki Tanrilarin hakimiyeti altinda olan halklar genllikle seytanin da hakimiyeti altindadir veya kotu tanrilar inanc seviyesini azaltir.
Dan,Cernussos adlariyla bilinen cok yuca tanrilar boynuzlu olarak resmedilir.Keza Hristiyanlar seytani da boynuzlu olarak resmetmislerdir.
Cok acik soylemek gerekirse cadilar seytanin varligina inanmazlar.Seytan yapilan kotuluklere giydirilen bir kilifdir.Boynuzlu tanrinin tanimi ile Seytaninkini karistirmamak gerekir.

Cadilarin satanizm ve kara buyu ile alakasi varmidir?
Hayir.Kesinlikle hic alakalari yokdur.Cadilar yapdiklari herseyin uc kati ile geri donecegine inanirlar.Bu nedenle birisine zarar verecek birsey yapmak yada dusunmek cadiligin tek ve temel yasasina aykiridir.Ayrica kara buyu yapmak icin hickimsenin asla gecerli bir nedeni olamaz.

Nasil bir wicca olurum?
Wicca veya cadilikla karsi karsiya geldiniz ve bunlardan birinin sizin yolununuz oldugunu dusunuyorsunuz,bir adim sonrasi icin ne yapmalisiniz?
Herseyden once:Cok okumak!Bu sekilde cokfazla sey ogrenebilirsiniz ve sonunda bu yolda hala kararli iseniz bazi seyleri denemeye baslayabilirsiniz.
Ornegin yillik bayramlari kutlayabilir yada diger rituelleri yerine getirmeyi deneyebilirsiniz.
Bir muddet yapdiklarinizi yazmayi deneyebilirsiniz.
Wicca elbetdeki sadece buyu ve ritueller ile meydana gelmiyor.Wicca yasasini okumali ve kendinize bakmalisiniz bu kelimeler size tanidik geliyormu?Eger geliyorsa o zaman yasayi yasamayi deneyebilirsiniz.Ritueller ondan sonra gelecekdir.
Okuyup,ogrendikce her adim sizi wicca yaklastiracakdir.

Diger wiccanlar ile nasil tanisabilirm?
Gunumuzde email Wiccanlarin tanismasi icin encok kullanilan yoldur.Ucretsiz bir yere uye olabilir ve orada diger wiccanlar ile tanisabilirsiniz.Bu yolla cok sey de ogrenebilirsiniz.Coven a girmek isteyen pekcok wiccan ile tanisabilirsiniz.

Wicca toplantilari nasil olur?
Bu toplantilarda meditasyon gibi spontan ve seramonik ritueller yeralir.
Bunlar danslar ve rituel drama ile kombine edilir.

Butun wiccanlar ayni gelenklere gore mi calisir?
Evet ve hayir.Wiccalik soylemis oldugumuz gibi,cokaz dogma ve cokfazla ozgur secim ile son derece bireysel bir konudur.Sadece tekbir temel kural vardir.”Baskalarina(kendine de)zarar vermedigin surece ne istiyorsan yap”
Farkli gelenekler ile arasinda cok benzerlik vardir.
Doganin onurlandirilmasi ve maji kullanimi gibi.

Wiccanlar herzaman kadinlarmidir?
Hayir.Ritueller Tanri ve Tanrica nin kutuplandirilmis karakterlerinin onemli bir gorunumudur.Bazi gelenkler,ornegin Dianic gelenegi sadece kadinlara acikdir.Yalnizca eerkeklerin oldugu cobenlar da vardir.kaba tahminle wiccalikda aktif olan kadin ve erkeklerin sayisi assagiyukari esittir.

Wiccanlarin kutsal bir kitabi varmidir?
Hayir.Wicca bir kitap dini degildir.Direk toplum gelenklerinden gelir ve wiccanin Tanrilarin golgesindeki kisel gelismesi icin bir sirdasa ihtiyaci vardir.Wiccanlar Golgeler kitabi(book of shaduven)na sahipdir.Burada ritueller,deneyimler,maji formulleri,siirler ve bitkilerle ilgili bilgiler yeralir.Kisaca sahibi icin onem tasiyan hersey yer alir.Golgeler kitabi olarak adlandirilir cunku oraya sadece gercek tecrubenin golgeleri olan seyler kaydedilmeye uygundur.Golgeler kitabi wiccanin kendi tarafindan yazilir,bu nedenle herkitap farklidir.

Neden Caadi ve cadilik gibi negatif terimler hala kullaniliyor?
Asssagiyukari butun inanislarin tarihlerine bakildiklarinda,az yada cok “kara”bir donem vardir.Eski Roma da Hristiyanlar yamyamsal(kanibalistik)olarak degerlendirilecek kadar telkine yonelik aci iftiralarin genelde hedefi olmusdur.Ama bu inancin ismini veya sembolunu lekelendi diye degistirmek icin bir neden olamaz.kesinlikle bundan dlayi cadilar eski terminolojiden vazgecmemislerdir.

Wiccanlar herzaman siyah kiyafet mi giyerer?
Wicca da kiyafetlerle ilgili belli bir form yokdur.Bir wicca guzel buldugu herseyi gier.Wicca Gothic akim ile karistirilmamalidir.Gothicler genelde iyah kiyafet giyerler cadilikla ilgilenebilirler ama cadi olarak adlandirilmak istemezler.Gothic ozellikle Ortacag ve fantazi ve bundan dolayi da cadilik masallari ile ilgilenir.Kisaca Wicca ile siyah kiyafetleri ayni kefeye koymamak gerekir.kaynak: http://pagan.psisik.com
#1 - Eylül 12 2008, 07:47:18

ayrıca bu dine ait büyü ve iksirleri  görmek isteyen arkadaşlar:

http://www.joellessacredgrove.com 'dan tarifleri edinebilirler
#2 - Eylül 12 2008, 08:06:55
« Son Düzenleme: Eylül 12 2008, 08:10:58 Gönderen: Metropol Tilkisi »

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.