Alternatifim Cafe

Açıköğretim Sisteminin Tanıtımı

Discussion started on Açıköğretim

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ

Tarihçesi

Türk yükseköğretim sisteminde 24. yılını tamamlayan Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi, 1.100 bin öğrencisi ve 950 bin mezununa uzaktan eğitim yoluyla yüksek öğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye’nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi, ülkemizde çağdaş anlamda uzaktan eğitim modeli ile yeni ihtiyaçların karşılanması konusunda hızla harekete geçebilen çok esnek bir yapıya, güçlü bir organizasyona sahiptir. Uluslararası düzeyde işbirlikleri için cazibe merkezi haline gelen Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi, sahip olduğu teknik alt yapı, kalite düzeyi yüksek ve verimli çalışabilen üretken insan kaynağı ile kendini sürekli yenileyerek uyguladığı uzaktan eğitim modeli ile Türk Yükseköğretim Sisteminde ülkemizde yükseköğretim alanında birçok ilkleri ve yenilikleri uygulamaya koymaktadır. Bu yönü ile dünyanın mega üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi ülkemizde yüksek öğrenim talebini karşılamada sağladığı kapasite yanında milli eğitim, sağlık, ilahiyat, tarım, polis, jandarma, kara, deniz ve hava komutanlıkları personeline yönelik önlisans, lisans tamamlama ve lisans eğitimlerini uzaktan eğitim modeli ile sürdürmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Türkiye ekonomisi ve iş yaşamına sağladığı geniş ölçekli katkılarla saygınlık kazanmış ve uluslararası rekabette başarılara imza atmış sektör temsilcisi kuruluşlara yönelik insan kaynağı geliştirme projeleri aracılığıyla toplumumuzun eğitim düzeyinin artmasına büyük katkıda bulunan çağdaş bir eğitim kurumudur.


Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi eğitim yaptığı toplam 35 programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 6 Batı Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşlarına eğitim hizmetini çağdaş uzaktan eğitim sistemi ile götürüyor. Bugün Türkiye’de üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık % 40’ı Anadolu Üniversitesi öğrencisidir. Bunların bir kısmı; koşulları gereği örgün eğitime devam etme olanağı bulunmayan öğrenciler. Uzaktan Eğitim, bu yönüyle, fiziksel, işitme ve görme engeline sahip vatandaşlar yanında cezaevlerinde hükmünü tamamlamaya çalışan vatandaşlarını da göz ardı etmeden eğitimde fırsat eşitliğini her koşulda sağlıyor olmanın ayrıcalıklı ve haklı gururunu yaşıyor.

6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren ve Türk Yükseköğretimini yeniden düzenleyen 2547 sayılı kanunun 5. ve 12. maddeleri, Türk Üniversitelerine Sürekli ve Açıköğretim yapmak hakkını tanımıştır. Daha sonra bu görev bilimsel birikim, akademik deneyim, nitelikli insan kaynağı ve uluslararası standartlarda teknik/teknolojik altyapıya sahip olan Anadolu Üniversitesi’ne 20 Temmuz 1982’de çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilmiştir. Mevcut İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinden doğan Uzaktan Eğitim Sistemi böylece ülke düzeyinde uzaktan öğretim hizmeti ile görevlendirilmiştir.

11981 yılında Türkiye’de yüksek öğrenime olan talep 420 bin iken, üniversitelere girebilen öğrenci sayısı 54 bin dolayındaydı. Yani o dönemde var olan üniversiteler talebin yaklaşık % 13’ünü karşılayabiliyordu. Öte yandan eğitim teknolojisindeki gelişmeler, eğitimin duvarların dışına taşınması düşüncesini, uzaktan eğitim modelini zorunlu kılıyordu. Bu düşünceler uygulamaya dönüştü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 1982-83 öğretim yılında, yüksek eğitimde yüksek standartlarda fırsat eşitliği ilkesiyle ve uzaktan eğitim sistemi ile eğitim veren ilk fakülte olarak hizmete başladı. İlk yıl İktisat ve İş İdaresi lisans programlarına 29.500 öğrencinin kaydolması, Uzaktan Eğitim Sistemi ile yüksek öğrenim ihtiyacının ve talebinin boyutlarını açıkça ortaya koyuyordu.

1982-1993 yılları arasında Türkiye’de, Anadolu Üniversitesi’nin sunduğu Açıköğretim’e olan talep hızla arttı. Bu yıllar arasında sadece İşletme ve İktisat Lisans Programları ile yetinilmedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereğince yaklaşık 200 bin öğretmene önlisans ve lisans tamamlama olanağı sunuldu. Ayrıca, KKTC’den de uzaktan eğitim programlarına öğrenci kaydına başlandı. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereğince iki yıllık Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Programları; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile yapılan protokol gereğince iki yıllık Tarım ve Veterinerlik Önlisans Programları açıldı. 1987 yılında Batı Avrupa Projesi adı altında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik lisans ve önlisans programları uygulanmaya başlandı.

1993 yılında Uzaktan Eğitim Sistemi, 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile günün eğitim gereksinimlerine göre yeniden yapılandı. İktisat ve İşletme programları dört yıllık İşletme ve İktisat Fakültelerine dönüştürüldü. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre Açıköğretim Fakültesi ise, Uzaktan Öğretim Sistemi ile ilgili kitap, radyo-tv programları, bilgisayar, akademik danışmanlık, organizasyon, sınav ve her türlü öğrenci işleri gibi hizmetleri vermekle yükümlü kılınmış ve önlisans, lisans tamamlama, lisans ve her türlü sertifika programlarını yürütmekle görevlendirilmiştir.

1993-1997 yılları arasında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde kurulan Sosyal Bilimler, Ev İdaresi, Büro Yönetimi, Halkla İlişkiler gibi 17 önlisans programı geliştirildi. Daha önceden ÖSYM tarafından yapılmakta olan Açıköğretim sınavları 1996 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaya başlandı. 1998 yılından itibaren ise değişen teknolojik koşullar ve özellikle eğitim gereksinimlerinin farklılaşmasıyla, başta İnternet olmak üzere çağdaş iletişim teknolojilerinin çok daha yoğun olarak kullanıldığı ve Uzaktan Eğitimi klasik işlevlerinin ötesine taşıyan yapılanmalarla birlikte yeni bir dönem başladı.

Türk Yükseköğretim Sistemi ve Üniversitemiz açısından son derece önemli olan Uzaktan Eğitim Sistemi 1998 yılından itibaren klasik amaçların ötesine geçirildi ve bu değişimin gerektirdiği etkin bir yönetsel yapıya kavuşturuldu. Bu yönde Anadolu Üniversitesinin tüm akademik, teknik ve idari birimleri Uzaktan Eğitim Sistemi’ne etkin bir şekilde katkı sağlayabilir hale getirildi. Diğer yandan bu sistem içinde eğitim yapan fakülteler arasında iletişim ve işbirliği daha etkin ve verimli düzeye kavuşturuldu. Oluşturulan proje grupları ile Türkiye’de Uzaktan Sistemi ile açılacak yeni eğitim alanları tanımlanarak, yaşam boyu eğitime fırsat sağlandı. Böylelikle çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha yoğun ve yaygın biçimde yararlanıldı ve eğitim programları tasarımlanarak uygulanmasına başlandı.

1998 yılından itibaren uzaktan eğitim yöntemiyle hizmet sunan İşletme, İktisat ve Fakülteleri’nin akademik programları yeniden yapılandırıldı. Önlisans ve lisans dersleri arasındaki tekrarlar giderildi; içerikler gözden geçirildi. Tüm kitaplar uzaktan eğitimdeki çağdaş gelişmelere paralel olarak yeniden tasarımlandı, yazıldı ve basıldı; kitapların içeriği ile paralel olacak şekilde TV eğitim programları yenilendi; CD-Romlar üretildi. Uzaktan Eğitim Sistemi’ne öğrenci alımında kontenjan kısıtları kaldırıldı. 1998 öğretim yılından itibaren TRT 4’ ten, öğrencileri bilgilendirmek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla “Üniversitemizden Haberler” isimli haber programı eğitim-öğretim dönemi süresince akademik takvime uygun olarak yayınlanmaya başladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin akademik sorumluluğunda İlahiyat Önlisans Programı açıldı. Fakültemizin http://www.aof.anadolu.edu.tr adresinde bulunan İnternet sitesi, öğrencilerin hizmetine sunuldu. 1999 tarihinde ise öğrencilerin sınavlara daha etkin hazırlanmalarını sağlamak amacı ile “İnternet Tabanlı Deneme Sınavları” uygulaması başlatıldı. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi üniversitelerle kurduğu işbirliği çerçevesinde karasal hatlar üzerinden ve uydu bağlantılı olarak Video konferans ortamını oluşturdu. 1999 yılından başlayarak ara sınav, yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı öncesinde TRT 4’ten bir hafta banttan, bir hafta da canlı olarak “Sınava Hazırlık” programları yayınlanmaya başlandı. 1999 yılında İletişim Merkezi, öğrencilerin her türlü soru, sorun ve önerilerini aktarabileceği bir merkez olarak kuruldu.

2000 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Açıköğretim Fakültesinde Okul Öncesi ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programları açıldı.

2001-2002 öğretim yılında ülkemizde ilk kez İnternet dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programı eğitim-öğretime başladı. Yine aynı öğretim yılında gelişen koşullara uyum sağlamak, kendini farklı alanlarda geliştirmek isteyen örgün bölümde okuyan ve halen bir yüksek öğretim programına kayıtlı olan ya da mezunlara yönelik olarak ikinci öğretim olanağı veren “İkinci Üniversite” uygulaması başlatıldı. Açıköğretim’in, örgün yüksek öğretime entegrasyonunu sağlamak amacıyla YÖK ile birlikte gerçekleştirilen “Dikey Geçiş” uygulaması başladı.

Yine 2002-2003 Öğretim yılında öğrencilerimizin daha başarılı olabilmeleri için İnternet üzerinden ve CD ile alıştırma yazılımlarının üretimine başlandı.

2003-2004 Öğretim yılında Jandarma ve Polis Önlisans Meslek Eğitimi Programlarıyla, Jandarma Genel Komutanlığındaki astsubaylarımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan polislerimizin eğitim düzeylerini yükseltmek amacıyla önlisans eğitimi programları başlatıldı.

2004-2005 öğretim yılında ise Kara, Hava ve Deniz Komutanlıkları Personeline Önlisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümlerde okuyan öğrenciler için lisans tamamlamalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

2005-2006 Öğretim Yılında “Birleşmiş Markalar Derneği” üyesi kuruluşların mezunlarını işe almada öncelik verecekleri “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programı” eğitime başlamıştır.

2006-2007 öğretim yılında Adalet Bakanlığında çalışan lise ve dengi okul mezununa Meslek Eğitimi Önlisans Programı başlatılmıştır.

2007-2008 öğretim yılında öğretime başlamak üzere Sınıf Öğretmenliği lisans tamamlama programına ilişkin çalışmalar da başlatılmıştır.

Uzaktan Eğitim Sistemi İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Açıköğretim Fakültesi’nden oluşmaktadır.
#1 - Eylül 09 2008, 14:24:45
‎ Unutma! Kendine yarattığın dünyada, içine aldığın tüm vatandaşlar arasında en 'solcu' benim!
Mercey.


Öğretim Ortamları

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitim sürecinde öğrenme genellikle öğrenci merkezli olarak sürdürülmektedir. Bu nedenle de hazırlanan tüm öğretim materyalleri biçim ve içerik açısından öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde bugün ders kitapları, televizyon programları, akademik danışmanlık hizmetleri, e- öğrenme hizmetleri ve video konferans uygulamaları ana öğretim materyallerini oluşturmaktadır. Sistemde buna ek olarak sınav ve öğrenci destek hizmetleri de yer almaktadır.

BASILI MATERYALLER
Uzaktan eğitimde ders kitabı tasarımı, yazımı, basımı ve dağıtımı hem çok zaman almakta, hem de bilgi, beceri, deneyim ve çok güçlü bir teknik altyapı ile uzman bir ekibi gerektirmektedir. Ders kitabı yazımında en önemli süreç, öğrenme içeriğinin belirlenmesinden sonra öğrenciyi çok iyi tanıyıp onun öğrenme durumlarının saptanmasıdır. Öğrencinin kendi kendine öğrenmesinde etkili ve verimli bir materyal olan ders kitabı; düşünceleri, kavramları, olguları tam, doğru ve anlaşılır biçimde tümevarım yöntemiyle ileten, biçimsel (renk, şekil, büyüklük, çizim ya da fotoğraf) açıdan çeşitli özelliklere sahip bir öğretim aracıdır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde temel öğretme-öğrenme aracı olan ders kitapları 1982’den beri uzaktan eğitim tekniğine göre ve öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak şekilde planlı ve örgütlü bir çalışma sonucunda hazırlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde kullanılan ders kitapları, alanında deneyimli ve uzman bilim adamları, editör, eğitim teknologları, televizyon editörü, sanat danışmanları, dil ve ölçme-değerlendirme uzmanları tarafından tasarlanıp yazılmaktadır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde başlangıçta kitap yazımına ilişkin geleneksel tasarım ilke ve yöntemleri kullanılmış, 1999 yılından bu yana yeniden yapılanmaya gidilerek yeni bir tasarım grubu oluşturulmuştur. Yine bu tarihten itibaren bütün önlisans ve lisans programlarına ait kitapların ders içerikleri gözden geçirilmiş ve kitapların yeniden yazım süreci başlatılmıştır. Öğrencinin kendi kendine çalışmasını sağlayacak şekilde düzenlenen ders kitapları, çağdaş eğitim teknolojisi yöntemleri doğrultusunda, İnternet ve televizyon programlarıyla uyumlu olarak basılıp öğrencilere ulaştırılmaktadır. Bugüne kadar yeniden tasarımlanarak yayım ve basımı gerçekleştirilen farklı türdeki kitapların sayısı 281’dir. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde her yıl yaklaşık 5 milyon kitap öğrencilere ulaştırılmaktadır. Kitap yazımları alanlarında uzman 605 öğretim üyesinin yazarlığında ve 162 öğretim üyesinin editörlüğünde gerçekleştirilmektedir.

RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI
Uzaktan Eğitim Sistemi’nde basılı materyalleri destekleyen Televizyon ve Radyo programları, yaratıcı süreçler sonucunda gelişmiş teknik olanaklar işe koşularak eğitim teknologları ve deneyimli teknik ekibin işbirliği ile üretilmektedir.

Televizyon ve radyo programları hazırlanırken, basılı malzeme içinden televizyon ya da radyoda sunulabilecek konular, program koordinatörleri, editör, senaryo yazarı ve yönetmen, işbirliğiyle belirlenmektedir. Bundan sonraki aşamalar, senaryo yazımı, programların yapımı ve yayınlanmasıdır.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nin kuruluşundan bugüne kadar önlisans, lisans tamamlama ve lisans programlarına yönelik olarak hazırlanan televizyon programı sayısı yaklaşık 5200’dür. TRT’nin 4. kanalında yayınlanan televizyon ders programlarında 508 öğretim üyesi görev almıştır. Yılda 24 hafta, haftada 37 saat ve yılda 888 saat televizyon yayını yapılmaktadır. Programlar yılda en az iki kez yayınlanmaktadır.

Radyo programlarımız TRT Radyo 1!den yayınlanmaktadır. Yayınlanan radyo programlarının sayısı ise 400’dür.

CANLI YAYINLAR
1999 yılından başlayarak ara sınav, yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı öncesinde TRT 4’ten bir hafta süreyle banttan, bir hafta da canlı olarak Sınava Hazırlık programları yayınlanmaya başlanmıştır. Uzaktan Eğitim Sistemi içinde yer alan İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri öğrencilerinin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına daha iyi hazırlanmaları amacıyla başlatılan “sınava hazırlık canlı yayın” programlarına 0-800lü hatlar ile katılan öğrenciler, en çok zorlandıkları soru ve konular hakkında ilgili dersin öğretim elemanından bire bir bilgi almaktadır. Böylelikle, Açıköğretim Sistemi’nde televizyonla etkileşimli (interaktif) eğitim olanağı uygulamaya geçirilmiş ve üniversitemiz ulusal yayın ağında canlı yayın yapan ilk üniversite olmuştur.   

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim gören öğrencilerimizin kurum ile iletişimlerini sağlamak, üniversitemizde gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve haberleri duyurmak, öğrencilerin üniversiteleri ve fakültelerini daha iyi tanımalarını sağlamak amacı ile 1998 yılında “Üniversitemizden Haberler” adı ile bir uygulama başlatılmıştır. TRT 4 ekranlarından 15 günde bir yayınlanan programlar 10 dakikadan oluşmakta ve eğitim-öğretim süresi boyunca sürdürülmektedir.

VİDEOKONFERANS
Anadolu Üniversitesi Uzaktan eğitim Sistemi’nde kullanılan bir diğer öğretim bileşeni Videokonferanstır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi, üniversitelerle kurduğu işbirliği çerçevesinde karasal hatlar üzerinden ve uydu bağlantılı olarak videokonferans ortamını oluşturmuştur ve ilk denemesini 1997 yılında gerçekleştirmiştir.

1999’da Kazakistan’daki Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi’nin Ekonomi bölümünde öğrenim gören öğrenciler pazarlama derslerini videokonferans tekniği ile Eskişehir’den, Üniversitemizden aldılar. 2004-2005 öğretim yılından beri ise Videokonferans uygulaması ile KKTC’deki öğrencilere 16 farklı ders için haftada 22 saat Akademik Danışmanlık dersleri yürütülmektedir.

Ayrıca 2007 yılından buyana Almanya (Köln), Ankara ve İstanbul (Aksaray) ile videokonferans bağlantıları gerçekleştirilmektedir.

AKADEMİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Akademik Danışmanlık, Uzaktan Eğitim Sistemi’nin en önemli unsurlardan biridir. Bu yöntemle öğrenciler, anlayamadıkları konuları öğretim üyelerine yüz yüze danışarak kavrayabilir, diğer öğrencilerle etkileşerek, öğrendiklerini pekiştirirler. Türkiye’de bir çok üniversitenin destek verdiği bu hizmetin temel amacı, alanında uzman öğretim üyeleri ile öğrencileri buluşturup, daha iyi öğrenmenin sağlanması için öğrencilerle etkileşimi artırmaktadır. Danışmanlık Hizmetleri; 10 ders için toplam 74 merkezde, 861 öğretim elemanı tarafından akşamları veya hafta sonlarında üniversite kampüslerinde yürütülmektedir.

e-ÖĞRENME HİZMETLERİ
Öğrencilerimizin, internet üzerinden istedikleri zamanda ve istedikleri yerde ders çalışmalarını sağlayan bir dizi elektronik öğrenme (e-Öğrenme) hizmetinden oluşmaktadır. Öğrencilerimizin e-Öğrenme etkinliklerinden ücretsiz olarak 7 gün 24 saat yararlanmaları mümkündür.

SESLİ KİTAP
2004-2005 öğretim yılında başlatılan sesli kitap hizmeti, görme engelli ya da ekrandan kitap okumakta güçlük çeken öğrenciler için uygulamaya konulmuştur. Kitaplar üniversitemiz Devlet Konservatuarı öğretim üyeleri ve Tiyatro Anadolu sanatçıları tarafından radyofonik bir biçimde seslendirilmekte, ses efektleri ile anlatım zenginleştirilmekte ve mp3 olarak İnternet’ten yayınlanmaktadır. Ayrıca isteyen öğrenciler için sesli kitaplar CD, ses kaseti gibi çeşitli formatlarda da hazırlanabilmektedir. Sesli kitap hizmeti kapsamında 32 ders hem İnternet’ten e-sesli kitap olarak yayınlanmakta hem de görme engelli öğrencilerimize CD olarak gönderilmektedir.

UZAK SINIFLARA İNTERAKTİF DERS UYGULAMASI
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2003-2004 öğretim yılında hayata geçirdiği Sanal Sınıf uygulaması ile İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı öğrencilerine yönelik olarak interaktif bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile öğrenci ile öğretim elemanı arasında sanal sınıf ortamında etkileşimli bir eğitimi gerçekleştirmektedir.
#2 - Eylül 09 2008, 14:26:21
‎ Unutma! Kendine yarattığın dünyada, içine aldığın tüm vatandaşlar arasında en 'solcu' benim!
Mercey.


e-Öğrenme Hizmetleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde e-Öğrenme hizmetleri; İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin televizyon ve kitaplara paralel olarak bilgisayar etkileşimli ders çalışmalarını sağlamak amacı ile 1994 yılında başlamıştır. Bilgisayarın eğitimde kullanılmasının Türkiye’de en kalıcı ve yaygın uygulaması olan BDE hizmetleriyle, öğrencilerimiz bilgisayar ve ders yazılımlarını kullanarak bazı derslerini kendi öğrenme hızlarında ve etkileşimli olarak çalışabilmektedirler.

Anadolu Üniversitesi tüm öğrencilerin İnternet erişimli bilgisayar sahibi olmasını hedeflemektedir. Böylece Anadolu Üniversitesi, Türkiye’nin bilgi toplumuna geçişinde öncü kurumlardan birisi olma konumunu pekiştirecektir.

Açıköğretim Sisteminde 1999 yılından bu yana öğrencilerin sınavlara daha etkin hazırlanmalarını sağlamak amacı ile İnternet Tabanlı Deneme Sınavları uygulaması başlatılmıştır. Öğrenciler interaktif olarak uygulanan bu hizmet ile bölümlerine göre ders seçimi yapmak kaydı ile yüzlerce soruya ulaşabilmektedir. İnternet Tabanlı Deneme Sınavları için soru bankasında 132 derse ait 12 000 soru bulunmaktadır. Deneme sınavları değişen kitaplara ve öğrenci sayısına göre güncellenmektedir.

Mayıs 2005'de İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin İnternet üzerinde istedikleri zamanda ve istedikleri yerde ders çalışmalarını sağlayan bir dizi elektronik öğrenme hizmeti “Açıköğretim e-Öğrenme Portalı” adı altında sunulmuştur. Yıl boyunca 7 gün 24 saat internet üzerinden ücretsiz olarak sunulan Açıköğretim e-Öğrenme Portalında bulunan etkinlikler şunlardır:

Elektronik ders kitapları (e-Kitap)
Derslere ait video programları (e-Televizyon)
Alıştırma yazılımları (e-Alıştırma)
Deneme Sınavları (e-Sınav)
Akademik Danışmanlık Hizmetleri (e-Danışmanlık)

Sesli Kitaplar (e-Sesli Kitap)

Öğrenciler Açıköğretim e-Öğrenme Portalına http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresini kullanarak doğrudan erişebilirler. Öğrencilerimizin Açıköğretim e-Öğrenme Portalında oturum açabilmeleri için, T.C. Kimlik Numaralarını kullanmaları gerekmektedir.

e-Öğrenme Portalının Mayıs 2005'de kullanıma açılmasıyla birlikte Kasım 2007 süresince, 14 milyon öğrenci e-Öğrenme portalından, yaklaşık 1 milyar 248 milyon kez yararlanmıştır. e-Sınav hizmetlerinden 32 milyon, e-Alıştırma hizmetlerinden 15 milyon, e-Kitap hizmetlerinden 9 milyon, e-Televizyon hizmetlerinden 4 milyon, e-Sesli Kitap hizmetlerinden de 904 bin kez yararlanılmıştır.

e-KİTAP
2003-2004 öğretim yılında öğrencilerimize yönelik olarak başlatılan e-Kitap uygulamasında, Açıköğretim Ders kitapları üniteler halinde İnternet’te üzerinden PDF formatında yayınlanmaktadır. e-Kitap uygulaması öğrencilerimiz kitapları ellerine ulaşmadan, İnternet ortamında bulunan e-Kitap'lardan yararlanabilmektedir. e-Kitap uygulaması kapsamında bu ders yılında 2922 üniteyi kapsayan 232 e-Kitap yayınlanmaktadır. Açıköğretim e-Öğrenme Portalı kapsamına alınan e-Kitap hizmetinde PDF teknolojisinden Flash Paper teknolojisine geçilmesiyle, PDF okuyucusu bulunmayan öğrenciler artık e-Kitaplardan kolaylıkla yararlanabilmektedirler.

e-TELEVİZYON
2003-2004 öğretim yılında e-Öğrenme hizmetlerimiz kapsamında öğrencilerin derslere ait TV Programlarını bilgisayarlarına kaydederek izleyebilmeleri olanağı sağlayan e-Televizyon hizmeti başlamıştır. Öğrenciler, TRT4'te belirli tarih ve saatlerde yayınlanan ders programlarına, İnternet aracılığıyla istedikleri yerden ve istedikleri anda erişebilmekte ve bilgisayarlarına kaydettikleri videoları izleyebilmektedirler. Öğrenciler bu hizmetlere T.C. Kimlik Numaraları ile ulaşabilmektedir. e-Televizyon uygulamasında 172 derse ait 1780 ders programı yayınlanmaktadır.

e-ALIŞTIRMA
Alıştırma Yazılımları Projesi, Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda, yeni bir eğitim ortamını, öğrencilerin hizmetine sunduğu etkileşimli bir uygulamadır. 2003 yılında Genel Muhasebe dersinin alıştırma yazılımının üretimi ile başlayan uygulama ile uzaktan öğretim öğrencileri çoklu medya (TV video, audio, metin, grafik, animasyon) ortamında etkileşimli olarak ders içeriklerini izleyerek, soru örnekleri çözerek, kendilerini sınayarak bu uygulamaya katılabilmektedirler. Geleneksel iletişim ortamlarıyla yeni iletişim ortamlarını bütünleştiren ve etkileşimli bir çoklu ortam yaratan bu yeni hizmet ile öğrenciler kitaplardaki ve televizyon programlarındaki bilgiler doğrultusunda çok sayıda soru örneği çözerek, hem konuları daha iyi kavrayıp daha iyi öğrenmekte hem de çok sayıda alıştırma çözerek, sınavlara hazırlanabilmektedir.

Zengin içerikli eğitim yazılımı olarak da tanımlanan alıştırma yazılımlarında şu anda sistemde 74 ders olmak üzere toplam 1029 ünite yayına girmiştir. Yapımı tamamlanan derslerle, 2004-2005 öğretim yılında Uzaktan Eğitim Sistemindeki bazı bölümlerde İnternet destekli derslerin tüm derslere oranı yüzde 50'lerin üzerine çıkmıştır. Örneğin, İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde içinde bulunduğumuz öğretim yılında derslerin yüzde 87'si Internet ortamında yayınlanmaktadır. İktisat Fakültesinin bölümlerinde bu oran yüzde 83 ile 87 arasında değişmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği, Muhasebe, Yerel Yönetimler, Bankacılık ve Sigortacılık, Sağlık Kurumları İşletmeciliği gibi iki yıllık uzaktan eğitim programlarında internet destekli derslerin oranı yüzde 50 ile yüzde 78 arasında değişmektedir.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Sistemi’ndeki İnternet’e dayalı alıştırma yazılımları sunulan içerik miktarı açısından Türkiye'nin en büyük e-Öğrenme projesidir. İnternet üzerinden yayınlanan alıştırma yazılımlarına girmek isteyen öğrencilerimiz hiçbir ek ücret ödemeden T.C. Kimlik Numaraları ile bu hizmetimizden yararlanabilmektedir.

e-SINAV
e-Sınav Hizmeti, Anadolu Üniversitesi'nin uzaktan eğitim gören öğrencilerinin, örgün sınavlar öncesi kendilerini denemeleri ve başarı durumlarını gerçeğe yakın biçimde ölçmeleri amaçlanarak hazırlanmıştır. 2007-2008 öğretim yılı için 134 derse ait 12 bin sorudan oluşan bir soru bankası yayına girmiştir.

e-Sınav uygulamak isteyen öğrencilerimiz hiçbir ek ücret ödemeden T.C. Kimlik Numaraları ile bu hizmetimizden yararlanabilmektedir.

e-DANIŞMANLIK
Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim gören öğrencilerinin yüz yüze akademik danışmanlık hizmetlerinin bir benzeri İnternet ortamında da gerçekleşmeye başlamıştır. Alıştırma yazılımlarına paralel olarak, öğrencilerin akademik danışmanlara, dersleriyle ilgili soru sormalarına olanak tanıyan e-Danışmanlık, 2007-2008 öğretim yılında e-Alıştırma hizmeti olan 74 ders uygulamaya girmiştir.

e-Danışmanlık almak isteyen öğrencilerimiz hiçbir ek ücret ödemeden T.C. Kimlik Numaraları ile bu hizmetimizden yararlanabilmektedir.

e-SESLİ KİTAP
e- Sesli Kitap uygulamasına 2005 yılında başlanmıştır. Bu uygulamadan yalnızca görme engelli öğrenciler değil kitabı dinleyerek çalışmayı tercih edecek bütün öğrenciler yararlanabilecektir. Kitaplar profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından radyofonik bir biçimde seslendirilmekte ve ses efektleri ile anlatım zenginleştirilmektedir. e-Sesli Kitap uygulamasında 32 derse ait 474 ders programı yayınlanmaktadır.
#3 - Eylül 09 2008, 14:27:55
‎ Unutma! Kendine yarattığın dünyada, içine aldığın tüm vatandaşlar arasında en 'solcu' benim!
Mercey.


Sınav Hizmetleri ve Organizasyonu

Sınav organizasyonu kayıt ve kayıt yenileme işlemleriyle başlar. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bitirildikten sonra öğrencinin hangi programa kayıtlı olduğu, hangi sınav merkezinde ve hangi derslerden sınava gireceği ve öğrenim dönemi bittiğinde mezun olup olmayacağı gibi çeşitli bilgiler kesin olarak belirlenmektedir.

Her yıl yeni programlar da dikkate alınarak, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÜBAUM) tarafından her soru kitapçığının hangi dersleri kapsayacağı ve bu derslerin kitapçıkta yer alış sırası belirlenmekte ve Test Araştırma Birimi’ne bir kitapçık olarak iletilmektedir. Test Araştırma Birimi, bu bildirimden çok önce her konulan yeni ders de dahil olmak üzere yer alan tüm dersler için ham soruları ya kendi birimindeki alan uzmanlarına yazdırır ya da bunları ilgili soru yazarlarından alır. Daha sonra bunları manyetik ortamda işlenmiş soru haline getirir ve kitapçık düzeninde kontrole hazırlar.

Test Araştırma Birimi başlangıcından bugüne kadar soru bankası yazılımı ve günün teknolojisine uygun bilgisayar donanımı ile donatılmıştır. Kullanılan her soru öğrencilerin verdikleri cevaplara göre değerlendirilir ve her bir sorunun güçlük değeri, ayrıcılık değeri vb. parametreleri soru bankasına işlenir. Test Araştırma Birimi’nin soru hazırlama süreci ile birlikte, öğrenci kayıtlarını alan Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Birimi öğrencileri, sorumlu oldukları oturumlar bazında daha önceden illerden gelen bina ve salon bilgilerini kullanarak sınıflara yerleştirir. Bu işlem tümüyle bilgisayar programı kontrolünde yapılmaktadır.

Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra programın çeşitli istatistiki dökümleri hazırlanır. Bu istatistikler bir yandan matbaanın hangi kitapçıktan kaç adet basacağını ve bu basılan kitapçıkların kaçar adetlik kaçar paket şeklinde paketleneceğini, hangi salona, hangi kodlu kitapçıktan, hangi sayıdaki paketçikten, kaç tane konulacağını gösterirken aynı zamanda Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde düzenlenen sınav evrakının nasıl düzenleneceğini gösterir. Ayrıca bu istatistik ve organizasyon bilgileri, bilgisayarca dökülecek, etiket, liste, tutanak, sınav test kâğıdı gibi dökümlerin de bilgilerini kapsar ve onların doğru olarak üretilmesini sağlar.

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bir yandan sınav evrakı dökülüp harmanlanırken, yerleştirme işleminin hemen sonunda üretilen boş görevlendirme listeleri, il koordinatörlüklerine hem postalanmakta hem de İnternet ortamında sunulmaktadır.

Bu arada Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi verilen istatistik düzene uygun olarak her salonun sınav evrakı harmanlanıp, salon poşetine yerleştirilmekte ve ağzı açık olarak kutulara istif edilmektedir. Bu faaliyetler sürdürülürken, Üniversite üst yönetimi sınav sırasında kurye veya üniversite temsilcisi olacakları belirler ve bağlı bir birim bu bilgileri Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne manyetik ortamda iletir.

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinde sınav organizasyonu yapılır yapılmaz, öğrencilerin sınava giriş belgeleri hazırlanır, zarflanır ve postaya verilerek bu bilgilerin anında manyetik ortamda Açıköğretim Büroları’nın makinelerine aktarılması sağlanır. Açıköğretim Büroları sadece kendisine kayıtlı öğrencilerin değil, tüm öğrencilerin bilgilerine sahiptir. Herhangi bir nedenle sınava giriş belgesi eline geçmeyen veya onu kaybeden öğrenci, bürosundan son ana kadar bu belgeyi alabilir. Bu arada öğrenci kimliğini kaybeden öğrencilere o sınavda geçerli olmak üzere sınava giriş belgesi de verilmektedir. Bürolar, sınav öncesi ve sınav günleri sürekli açık ve görevdedir. Sınava giriş belgeleri postalandığı gün İnternet’te de yayımlanır. Ancak öğrenci sınava girebilmek için mutlaka kendisine postalanan veya bürosundan sağladığı sınava giriş belgesini kullanmak zorundadır.

Her sınav döneminde her öğrenci yaklaşık olarak ortalama iki oturumda sınava girmektedir. Dolayısıyla okunacak test kâğıdı öğrenci sayısının yaklaşık iki katı olmaktadır.

Anadolu Üniversitesi olarak öğrencilerimizin başarılarını ölçmek üzere tüm sınavlar kendi organizasyonumuzla gerçekleştirilmektedir.
#4 - Eylül 09 2008, 14:28:38
‎ Unutma! Kendine yarattığın dünyada, içine aldığın tüm vatandaşlar arasında en 'solcu' benim!
Mercey.


Büro Hizmetleri

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi, ülkenin dört bir yanına ve ülke dışına yayılmış binlerce öğrenciye büroları aracılığıyla ulaşmaktadır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde öğrenci işlerini yürütme görevini üstlenen bürolar, İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakültesine kayıtlı öğrencilerin her türlü öğrenci hizmetlerini merkeze gelmeden yürütmelerini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi, kurulduğu 1982 yılında 29.445 öğrenci kitlesine hizmet verebilmek için öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı altı şehirde Açıköğretim bürolarını ve Eskişehir’de Merkez Büroyu kurmuştur. Merkez büro, üniversite ve bürolar arasındaki bilgi akışının koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve öğrencilere destek hizmeti sağlayan bir birimdir. Kuruluş yılından itibaren, yıldan yıla artan öğrenci sayısı ile değişik illerde de büroların açılması gündeme gelmiştir. 2007 yılı itibariyle, 81 şehir ve Lefkoşa’da toplam 89 büro yaklaşık 1.100 bin uzaktan eğitim öğrencisinin hizmetinde bulunmaktadır. Nüfus sayısının fazla olması ve uzaklık gibi faktörler ise İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde birden fazla büro kurulmasını gerekli kılmıştır. Bu büroların 73 adedi üniversitenin kendi mülküdür.

Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğretim gören öğrenciler, Açıköğretim bürolarından şu hizmetleri alabilmektedirler:

    * Ders kitaplarının dağıtımı
    * Öğrenci belgesi
    * Askerlik tecil işlemleri
    * Not durum belgesi (Transkript)
    * Yeniden öğrenci kimlik kartını düzenlemesi
    * Kayıt silme
    * Önlisans yazısı, Önlisans diploması
    * Başarı Belgesi
    * Öğrenci bilgilerinde değişiklik yapılması

Ayrıca son yıllarda meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilere 4 yıllık okullara girme ve örgün lisans eğitimi olan veya mezunlara verilen “İkinci Üniversite” hakkı sistemdeki öğrenci sayısını da artırmaktadır. Bu tür olanaklarla Uzaktan Eğitim Sistemi’ne giren öğrencilerin, kayıt ve kayıt yenileme gibi işlemleri de bürolar tarafından yapılmaktadır. Merkez büro, diğer büroların verdikleri hizmetlere ek olarak kayıt silmek, askerlik şubeleri, Emekli Sandığı gibi kuruluşlara öğrencilerle ilgili belgeler göndermek, not durum belgesi vermekle görevlidir.

1982 ve 1993 arasındaki dönemde bilgisayar sistemlerinin kullanımı günümüzdeki kadar yaygın olmadığından bürolar, öğrencilere verecekleri belgeleri merkez büro tarafından kendilerine gönderilen bilgilere göre hazırlamaktaydı.

1994 yılında tüm büroların bilgisayarlara geçmesiyle öğrencilere verilen hizmet süresi hızlandırıldı ve öğrenci bilgileri elektronik ortamda büro bilgisayarlarına aktarıldı.

Bürolarda verilen öğrenci hizmetlerinin alanı 1997 yılından itibaren teknolojik gelişmelerle birlikte daha da artırılarak, öğrencilerin bulundukları illerde bir çok hizmeti almaları sağlandı.
#5 - Eylül 09 2008, 14:29:31
‎ Unutma! Kendine yarattığın dünyada, içine aldığın tüm vatandaşlar arasında en 'solcu' benim!
Mercey.


Televizyon Yapım – Yayın (Televizyon Yayıncılığı)

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde tüm radyo ve televizyon programları Radyo ve Televizyon Yapım Merkezi’nde üretilmekte, TRT kanallarında banttan (canlı sınava hazırlık programları hariç) yayınlanmaktadır. Profesyonel yapım ve yayın sistemlerine sahip yapım merkezi iki adet stüdyo, analog ve dijital kurgu sistemleri, iki ve üç boyutlu animasyon üretilebilen iki adet elektronik grafik birimi, canlı yayın arabası, aktüel dış çekim için kamera, ışık, ses ekipmanları, dijital ses stüdyosu, bant çoğaltma ünitesi, dekor, makyaj birimlerinden oluşmaktadır.

Yapım merkezinde yönetmenden teknik ekibe kadar toplam 200’e yakın deneyimli, uzman ve eğitimli personel görev yapmaktadır.

Televizyon programları, isteyen öğrencilere bedeli karşılığında DVD olarak da dağıtılmaktadır. Öğrencilere kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde ücretsiz televizyon program yayın kitapçığı dağıtılmaktadır. Ayrıca program yayın planı AÖF web sitesindeki http://tvyayin.anadolu.edu.tr/ adresinden de yayınlanmaktadır.

Batı Avrupa Programına kayıtlı öğrencilere televizyon eğitim programları DVD olarak gönderilmektedir.
#6 - Eylül 09 2008, 14:30:00
‎ Unutma! Kendine yarattığın dünyada, içine aldığın tüm vatandaşlar arasında en 'solcu' benim!
Mercey.


BDE – Yapım Yayın (İnternet Yayıncılığı)

1989 yılında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde kurulan Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Biriminde kuruluşundan bugüne kadar çeşitli e-öğrenme uygulamaları tasarlanarak uygulamaya konmuştur. Bu uygulamalardan başlıcaları Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezleri, Çokluortam Alıştırma Yazılımları, İnternet’e Dayalı Deneme Sınavları, İnternet’e Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programı, İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları, İnternet üzerinden yayınlanan elektronik ders kitapları ve televizyon programları ile İngilizce Öğretmenliği Lisans Programının 3. ve 4. sınıflarına ait olan derslerin web ortamına aktarılmasıdır.

Uygulamaların tümünün tasarımı, yayını, yayında olan derslerin ve sunulan hizmetlerin bakımı BDE birimi tarafından yapılmaktadır. BDE biriminde eğitim tasarımcısı, grafiker ve canlandırmacı olarak 20 tam zamanlı uzman görev almaktadır. Ayrıca Anadolu Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde okuyan 50 öğrenci ses, grafik, canlandırma ve gerçekleştirme konularında yarı zamanlı olarak BDE biriminde görev yapmaktadır.

Eğitim yazılımı tasarım ve geliştirme sürecinde konu uzmanı, editör, eğitim tasarımcısı, seslendirmeci ve canlandırmacı olarak Anadolu Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde görevli 250’den fazla öğretim elemanı da destek vermektedir.

Yapım sürecinde iki ses stüdyosu, bir video stüdyosu, bir test laboratuarı ve bir çevrimiçi danışmanlık odası kullanılmaktadır. Üretimi tamamlanan eğitim yazılımlarının yayını toplam 32 işlemci barındırıan üç sunucu kümesi üzerinden yayınlanmaktadır. TTNET üzerinde 200 Mbps Metro Ethernet bant genişliğine sahip internet hatlarından yayın yapılmaktadır. Ayrıca Üniversitenin 70Mbps kapasiteli ULAKNET hatları da bu amaç için kullanılmaktadır.
#7 - Eylül 09 2008, 14:30:37
‎ Unutma! Kendine yarattığın dünyada, içine aldığın tüm vatandaşlar arasında en 'solcu' benim!
Mercey.


Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nin kuruluşunun 20. yılında düzenlediği Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu ve 24. yılında düzenlediği 2. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğretim Sempozyumu ile dünyadaki gelişmeler ışığında uzaktan eğitime yeni teknolojilerin sağladığı yeni ve farklı perspektiflerin değerlendirilmesini, Türkiye’nin sürekli büyüyen ve değişen eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan araştırma, uygulama ve projelerin tartışılmasını, böylelikle geleceğe yönelik hedef ve stratejilerin belirlenmesine katkıda bulunacak bilgi alışverişinin ve etkileşimin sağlanmasını hedeflemiştir.

Yurt içi ve yurt dışından farklı üniversitelerin öğretim elemanlarının katıldığı sempozyumda bildiri ve poster sunumlarının yanısıra özel firmaların katıldığı bilgi ve iletişim teknoloji sergisi açılmıştır.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi ile yurdun dört bir yanına yayılan öğrencilere çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler de götürülmektedir. 2003-2004 öğretim yılında Ankara, Uşak, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Lüleburgazda gerçekleştirilen Tiyatro Gösterisi ve Senfoni Orkestrası konserleri öğrenciler tarafından ilgi ile karşılanmıştır.
#8 - Eylül 09 2008, 14:31:02
‎ Unutma! Kendine yarattığın dünyada, içine aldığın tüm vatandaşlar arasında en 'solcu' benim!
Mercey.


Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.