Alternatifim Cafe

Yetişkin Eğitimi

Discussion started on Aile, Çocuk Eğitimi ve Gençlik Sorunları

Anti-tiKKy

İŞLEVSEL YETİŞKİN OKURYAZARLIĞI PROGRAMI

Bilimsel temelli okuma yazma programı.
Bilimsel temelli okuma yazma programı.Türkiye'de çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 7 milyonu aşkın yetişkin, okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatlarında bile sorunlarla karşılaşan bu kişiler, çocuklarının eğitiminde yetersiz kalmaktadır.

Kadın okuryazarlığı konusunda OECD ülkeleri arasında son sırada yer alan Türkiye, benzer sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergelerine sahip birçok ülkenin de gerisindedir. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişinin okuma yazma bilmemesi, toplumsal  gelişimi de olumsuz yönde etkilemektedir.

Ayrıca, AÇEV'in saha uygulamalarında, Anne Çocuk Eğitim Programı'na en çok ihtiyaç duyan annelerin okuma yazma bilmedikleri ve eğitim programlarından faydalanamadıkları gözlenmiştir.

Aynı dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, AÇEV'den alternatif bir okuma yazma programı geliştirmesini talep etmiş ve bu toplumsal soruna çözüm bulmak amacıyla, AÇEV danışmanları tarafından bilimsel temelli bir okuma yazma programı geliştirilmiştir.
İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı nedir?
Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere yönelik bilimsel çalışmalar yapan ilk sivil toplum kuruluşu olan AÇEV tarafından geliştirilen İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı (İYOP), Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1. kademe okuma yazma kurslarına denk, bilimsel temelli bir okuma yazma programıdır. Bu program, aynı zamanda kadınların toplumsal hayata katılımını sağlayacak kapsamlı destek bilgileri de içeren tek programdır. İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı gibi, hızlı ve etkili okuma yazma becerisi kazandırarak, katılımcıların çok yönlü gelişimlerini destekleyen ve dolayısıyla toplumsal gelişime katkı sağlayan eğitim programlarının artması, Türkiye için büyük önem taşımaktadır.

İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı kimleri hedefliyor?

İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı, okuma yazma bilmeyen 15 yaş üstü yetişkinleri hedeflemektedir.

İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı nasıl uygulanıyor?
İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı nasıl uygulanıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'nın Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği içinde, bu merkezlerde, ilköğretim okullarında ya da eğitime uygun diğer yerlerde açılan İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı kursları, Bakanlığın 1. kademe okuma yazma kurs süresi olan 120 saat esas alınarak, haftada 3 gündür (9 saat) ve yaklaşık 4 ay sürmektedir. Bu kursları gönüllü öğreticiler vermektedir. AÇEV, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen "Gönüllü Öğretici Yetiştirme Hakkı" çerçevesinde belirli aralıklarla, en az lise mezunu, 21 yaşını bitirmiş gönüllü kişilere yönelik, 65 saatlik bir çalışma programını kapsayan eğitim seminerleri düzenlemektedir. Ayrıca AÇEV, İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Kursları'nın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır.

İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Kursları'nın içeriği nedir?
Program; okuduğunu anlama, yorumlama ve eleştirel düşünebilme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, günlük yaşamda okuma yazma becerisi gerektiren; elektrik faturasını okuma, alışveriş listesi yapma, başvuru formu doldurma gibi konuları da içermektedir. Bu programın amacı, kişinin okuma yazmayı, günlük hayatını kolaylaştıracak ve kişisel gelişimine katkıda bulunacak doğrultuda kullanmasını sağlamaktır. Kurslarda kadınların çocuk sağlığı, genel sağlık, üreme sağlığı, çocuk hakları, çocuk eğitimi, kadın hakları ve iletişim konularında varolan bilgilerini pekiştirecek ve merak ettikleri konularda soru sormalarına olanak sağlayacak grup çalışmaları yapılmaktadır. Katılımcılar kurslarda okuma yazma tekniklerinin yanı sıra, bebek bakımı, ilkyardım, çocuk istismarı, temizlik, beslenme, aile planlaması, üreme sağlığı, gebelik, medeni haklar, miras hakları, kız çocuklarının okuma hakkı, çocukların okula hazırlanması, aile içi iletişim gibi birçok konuda bilgi verilmektedir.

"İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı 2" nedir?
1998 yılında, İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı kurslarında kazanılan becerileri pekiştirmek ve bu becerilerin günlük hayatta işlevsel kullanım alanlarını artırmak amacıyla, 80 saatlik ek bir program olan "İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı 2" hazırlanmış ve bu yeni programın kursları açılmaya başlanmıştır.

İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı'na nasıl başvurulur ?
Tamamen ücretsiz olan İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı kurslarına, okuma yazma bilmeyen 15 yaşın üzerindeki herkes katılabilir. Bilgi almak veya katılmak için AÇEV'e ya da Halk Eğitim Merkezleri'ne başvurulması gerekir.

İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı nasıl geliştirildi ?
1994-1995 yıllarında, Prof. Aydın Yücesan Durgunoğlu, Doç. Banu Öney, Hilal Kuşcul ve Fatma Zengin Dağıdır tarafından, Türkçe'nin fonolojik özelliklerine ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına uygun olarak İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı geliştirilmiş ve Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın danışmanlığında programın yaygınlaşma çalışmaları yürütülmüştür.
 
#1 - Ağustos 17 2008, 22:16:56

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.