Alternatifim Cafe

İşte Biz Türkler İçin Söylenenler

Discussion started on Tarih

____________________________________________

İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin
cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem
erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet
vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar
vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve
fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler
öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler"

Napoleon Bonaparte -Fransız İmparatoru
____________________________________________

"Türklerden
bahsediyorum... Düşmanına
saldırırken amansız bir
kasırgaya, korkunç bir denize
ve insafsız bir yıldırıma
benzeyen Türk; dost yanında ve
silahsız düşman karşısında bir
seher yelidir, berrak bir
göldür. Gönül açan bu yeli
yıldırma, göz kamaştıran bu
gölü coşkun bir denize
çevirmek tabiatı
da inciten bir gaflet
olur."

Tasso - İtalyan Şair
____________________________________________

"Bütün milletler
arasında en namuslu ve dostluk
kurmada tereddüt edilmeyecek
olan yalnızca Türklerdir.
Henüz yabancı tesiri altında
kalmamış olan bir köye gidecek
olursanız; gerçek
misafirperverliğin ne demek
olduğunu orada görüp
öğrenirsiniz."

William Martin
____________________________________________

"Irk ve millet olarak
Türkler, bence geniş
imparatorluklar içinde
yaşayan kavimlerin en asili ve
başta gelenedir. Dini, sosyal
ve örfi faziletleri,tarafsız
kimseler için birer takdir ve
hayranlık kaynağıdır."

Lamartine-Fransız Yazar,
şair ve Devlet adamı
____________________________________________

"Poltava'da esir
oluyordum. Bu benim için bir
ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri
önünde tehlike daha kuvvetli
olarak belirdi; önümde su,
ardımda düşman, tepemde
cehennemler püsküren güneş...
Su beni boğmak, düşman beni
parçalamak, güneş beni eritmek
istiyordu; yine kurtuldum.
Fakat bugün esirim, Türklerin
esiriyim. Demirin, ateşin ve
suyun yapamadığını onlar bana
yaptılar, esir ettiler. Yalnız
ayağımda zincir yok, zindanda
da değilim; istediğimi
yapıyorum. Fakat bu defa da
şefkatin, asaletin, nezaketin
esiriyim. Türkler beni işte bu
elmas bağa sardılar. Bu
kadar alicenap, bu kadar asil,
bu kadar k bir milletin
arasında hür bir esir olarak
yaşamak, bilsen ne kadar
tatlı."

Demirbaş Şarl -İsveç
Kralı
____________________________________________

"Türkler ölmeyi
biliyorlar, hem de iyi
biliyorlar. Ben de ölmeyi
bilen bir milletin
yenilmeyeceğini bilecek kadar
tecrübeliyim. Burada hiç
yoktan ordular kurmak ve bu
orduları ölüme sürüklemek
mümkün. Bu imkanlardan bol bol
faydalanıyorum. Fakat, meydana
getirdiğim orduları sendeleten
bir engel var: Türklerin
yaşayan hatıraları!
Üç-dört yüzyıl önce her
kudreti ve her milleti yenen
Türkler, şimdi de silinmez
hatıralarıyla her teşebbüsü
sendeletiyorlar. Hemen her
yürekte bu korkuyu seziyorum.
Demek ki yalnız Türkleri
değil, onların tarihini de
yenmek lazım. Bu durumda ben,
Türklerin düzinelerle milleti
idare etmelerindeki sırrı da
anlıyorum. Onlar milletleri
bir kere yeniyor fakat
kazandıkları zaferleri ruhlara
ve nesillere
nakşedebiliyorlar."

M. Montecuccoli
(Avusturyalı Komutan)
____________________________________________

"Seceat ve cesaret
bakımından Türklerden üstün;
büyük hedeflere ulaşmak
bakımından da onlardan
dirayetli hiç bir kavim
yoktur.
Cenab-ı Hak onları aslan
sıfatında yaratmıştır."

İbn-i Hassul
____________________________________________

Türk, asillerin
asilidir. yapma olmayan,
gösterişi bulunmayan bu pek
yüce asalet ona tabiatın
hediyesidir.

Pierre Loti
____________________________________________

Türklerin yalnız sonsuz
bir cesareti değil, iradeleri
sersemleştiren bir sihirbaz
zekası vardır. İşte Türk, bu
zekasıyla zafer kazanır,
uygarlıklar yaratır ve
insanlık dünyasında en şerefli
hizmeti başarır. Zaten
Avrupa'nın yarısını
yüzyıllarca boyunduruk altına
almak başka türlü mümkün
olamazdı.

Çarnayev (Rus Komutan)
____________________________________________

Silahlı milletin en
canlı örneği Türklerdir. Bu
diyar köylüsünün orak,
katibinin kalem ve hatta
kadınlarının etek tutuşunda
silaha sarılmış bir pençe
kıvraklığı vardır. Türk ata
biner gibi oturur, keşfe
yollanan asker gibi uyanık
yürür.

Moltke
____________________________________________

Türkler bir ırk ve bir
millet olarak yeryüzünün en
şerefli insanlarıdır.

La Martine
____________________________________________

Savaşın zevkini almak
isteyen herkes Türklerle
savaşmalıdır.

Towsend (İngiliz Komutan)
____________________________________________

Doğulu önderler,
milletlerinin başından
ayrılmayarak her hükümetin
temeli olan şu iki kanunu
hakkıyla yapıyorlar: iyi yola
götürmek ve kötülüklerden
korumak. Bu asil hareket
Ruslardan fazla özellikle
Türklerde göze çarpıyor.

Auguste Comte
____________________________________________

Türk kadınlarının en
büyük süsü Türk oluşlarıdır.
Onlar süslenmek için elmas
veya zümrüt takınmıyorlar,
belki üzerlerinde taşıdıkları
o taşları süslemiş ve
kıymetlendirmiş oluyorlar.
Çünkü her Türk
kadını canlı bir inci ve
paha biçilmez bir pırlantadır

Lady Mary Wortley
Montagu
____________________________________________

Türk'ün güzel yüzünü,
kuvvetli endamını, pırıltılı
kostümünü, zarif tavırlarını,
kibar gülüşünü, aslanca
kükreyişini fırçayla göstermek
mümkündür. Fakat pek güç olan,
Türk'ün özünü göstermektir. Bu
öz, ayışığı gibi görülür fakat
gösterilemez.

Decamps (fransız ressam)
____________________________________________

Türkler yaman
binicidirler. Türkler
hücumunda düşmanı bir yaprak
gibi çevirip bozarlar

Câhiz (Arap Bilgini)
____________________________________________

Türklerin yürekleri
temizdir. Onlarda batıl
fikirler, basit düşünceler
yoktur.

Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)
____________________________________________

Türkler kahramandırlar.
Dostlarına zarar vermezler.
Fakat kazanç getirirler.

Comenius (Çek Bilgini)
____________________________________________

Türklerin biricik
sevdikleri şey hak ve
hakikattir. Ve hiçbir
haksızlık yapmadıkları halde
haksızlığa uğramışlardır.

William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)
____________________________________________

Türk, Heredot'tan,
Tevrat'tan çok eski
yüzyılların tanıdığı bir
ulustur.
Sadelik içinde görkemi,
sükunet içinde ihtişamı,
tahakküm kabul etmeyen bir
yüreklilik, alabildiğine
geniş bir fetih aşkı, sonsuz
bir teşebbüs kabiliyeti,
bölgelere uymaktan çok
bölgeleri kendine uydurma
zevki ve alışkanlığı Türk
milletinin asırlar dolduran
tarihinde açıkça görülür.

(Ünlü Tarihçi) Hammer
____________________________________________

Türkler kahramadırlar,
dostlarına zarar vermezler.
Yüce Türk milleti tuttuğu eli
bırakmaz, sözünden dönmez, iyi
ve kötü günlerde dostundan
ayrılmaz. Böyle bir ulusla el
ele vermek yeryüzünde her
zorluğu yenmek için sonsuz bir
güç ve yetenek kazanmak
demektir.
Comenius (Çek Bilgini)
____________________________________________

Türkler muhakkak ki
Avrupa tarihinin ve yakın Asya
tarihinin bildiği en halis
efendi millettir.

Kayzerling
____________________________________________

Her Türk'ün bakışında
silahın ruha verdiği güveni
görmek mümkündür. O hayata ve
olaylara güvenle bakmayı
öğrenmiştir.
Moltke
____________________________________________

Kılıcı insafsız bir
beceriyle kullanan Türk'ün
eli, yendiği insanların
yarasını sarmakta da ustadır.

Lord Byron
____________________________________________

Türk korkmaz, korkutur.
Bir şey isterse onu yapmadıkça
vazgeçmez. Hangi işe el atarsa
başarır.

Semame İbn-i Eşreş
____________________________________________

Türkçeyi öğrenmek benim
için büyük bir mutluluk oldu.
Çünkü Türk'ü anlamak için
kendisiyle mutlaka tercümansız
konuşmalıdır. Tercüman, ışığı
örten zevksiz bir perde
oluyor.

Gelland (Fransız Bilgini)
____________________________________________

Türk askeri cesurdur.
Anavatanını sever ve onun için
gerekirse çekinmeden canını
feda eder.

Albert Einstein
____________________________________________

Artık Türklerle
savaşmam. Onlar çok cesur ve
iyi insanlar.

Andreas Phitiades
____________________________________________

Dünyada iki bilinmeyen
vardır. Biri kutuplar, diğeri
Türkler.

Albert Sorel
____________________________________________

Türk toplumunda kişisel
nitelik ve değer dışında
hiçbir şeye önem verilmez.

Baron Büsbek
____________________________________________

On ulusun, on yiğit
adamının gücü tek bir kimsede
toplansa yine bir Türk'e bedel
olmaz. Türklerin en çok
konuştuğu şey savaştır,
zaferdir. Eğlenceleri ise
attır, silahtır. Türklerin
doğrulukları ve namuslulukları
ne kadar övülse yeridir.

Charles Mcfarlene
____________________________________________

Türk milleti ikibin
yıldır profesyonel askerdir.
Bütün Türklerin mesleği
askerliktir.

Donaldson
____________________________________________

Dünyanın hangi ordusuna
sorarsanız sorun, Türk
askerinin karşısında
düşünmenin hiç de kolay
olmadığını veya olamayacağını
size söyler.

Donaldson
____________________________________________

Dünyada, Türklerden
başka hiçbir ordu bu kadar
süre ayakta duramaz.

Hamilton
____________________________________________

Türklerden başka dini ve
vatanı uğruna canını vermeye
hazır asker yoktur.

Hamilton
____________________________________________

Türkler devlet yıkmakta
ve devlet kurmakta birinci
sınıf ustadır. Ülkeleri değil
kıtaları altüst etmişler ve
korkunç saldırışlar arasında
sarsılması hiç de kolay
olmayan egemenliklerini
yaratmışlardır. Tarih
Türklerden çok şey öğrendi.
Onların elinden çıkma öyle
eserler vardır ki uygarlık
için birer süs olmaktadır.

Hammer
____________________________________________

Çanakkale'de başarılı
olamadık. Nasıl başarılı
olurduk ki? Zira Türkler
yuvasına girilmiş aslanların
hiddetiyle, cüret ve cesaret
kahramanlığı ile
savaşıyorlardı. Böyle bir
millet görmedim.

Sir Julien Corbet
____________________________________________

Türk gibi ölüme gülerek
bakan bir eri başka hiçbir
ulusta bulamazsınız.
Yalnız ona iyi bir
komutan gerektir.

Mulman
____________________________________________

Toplumsal düzenin
Türkler arasında kurmuş olduğu
ilişkilerin hepsinde temiz
yüreklilik ve iyi niyet
hakimdir. Vatandaşların
birbirlerine karşı borçlu
oldukları işlemleri yapma ve
yerine getirmeleri için başka
ülkelerde olduğu gibi
senetleşmeye yani yazılı
belgeye ihtiyaçları yoktur.
Çünkü onların övülmeye değer
hallerinden biri de verdikleri
söze genellikle sadık
kalmaları ve karşılarındakini
aldatmaktan, güveni suistimal
etmekten çekinmeleridir.

Monradgea D'ohsson
____________________________________________

Türk'ü anlamamak için
tarihe göz yummak gerekir.
Haksız saldırılar ve adi
iftiralar önünde Türk'ün vakur
kalışı, kuşku yok ki
körlerin gerçeği, eşyayı
anlamadıklarını
düşündüklerinden ve körlere
acıdıklarındandır. Bu soylu
davranış o adi iftiralara ne
açık bir cevap oluyor.

Pierre Loti
____________________________________________

"Türklerin ruhu yeniden
parlayacak ve silah kullanmak
için doğan bu kahraman
milletin tarihi eski ışığını
bulacaktır."

Feldmareşal von
Moltke -Alman Genelkurmay
Başkanı
____________________________________________

Türkler Size Karışmadıkça Siz Türklere Karışmayın
Siz Türkler'le Savaşmazsanız Kıyamet Kopmaz
Türk Olan Benim Ordularımdır...

Hz. Muhammed (S.A.V)
#1 - Ağustos 10 2008, 17:19:16
« Son Düzenleme: Ağustos 10 2008, 17:23:24 Gönderen: nisa89 »

Bütün milletler
arasında en namuslu ve dostluk
kurmada tereddüt edilmeyecek
olan yalnızca Türklerdir.
Henüz yabancı tesiri altında
kalmamış olan bir köye gidecek
olursanız; gerçek
misafirperverliğin ne demek
olduğunu orada görüp
öğrenirsiniz."

bu güzeldi  :okey :)
#2 - Ağustos 10 2008, 20:48:33
lan yüzüme bakma malca konuşmuyorum arapça

Ne yazık ki bunların çoğu eskiden geçerliydi...O devirler biteli çok oldu...
#3 - Ağustos 15 2008, 03:28:22
Yaşamak rüyasında gerçeği görmek...

belkide dediğin gibi tolga ama bu millet zor durumda birleşmesini söz konusu vatan olduğunda tek yürek olmasını hala çok ii biliyor bence bu yeter de artar bile..
#4 - Ağustos 15 2008, 05:08:16
İmzanız kural dışı.

Peygamberimiz in hadisi gerçekten doğru mu ?
#5 - Şubat 07 2009, 16:04:12
Boğulmak değil korkum inan nefes alamamak
Rüyayı gerçek etmenin kolayı uyumak
Bir şeyi çok isteyip de hiçbir zaman alamamak
Hayat çocukken oynadığım kırık bir oyuncak

100810
#6 - Ekim 19 2009, 21:31:42
« Son Düzenleme: Nisan 07 2010, 15:35:02 Gönderen: hebâL-i fesâne »
Hakk ulaşır. Hakkı bırakmaz, alır.

Zeitgeist

Dünyada iki bilinmeyen
vardır. Biri kutuplar, diğeri
Türkler.

Albert Sorel

---

Okudukça kabardım. İltifat yağmuru gibi bişeydi.

Eskilerde yaşasam belki kabarırdı koltuklarım; ama şuan için hiçbir şey hissetmiyorum. (6) Çünkü, övünecek pek bir şeyimiz kalmadı eskiye nazaran.
#7 - Ekim 19 2009, 21:46:01

Çoğu şimdi yaşasaydı; bu sözleri şu an için demezlerdi eminim.
#8 - Ekim 19 2009, 21:54:53
Yaşam için bir sebep, son için bir maksat !!!

Peygamberimiz in hadisi gerçekten doğru mu ?

hz. muhammet' ten rivayet edilen türkler hakkında 11 hadisi vardır

bulursam digerlerinide koyarım buraya
#9 - Ekim 19 2009, 21:58:12
Gözlerimizden deniz akıyor kapkara... (21 mayıs 1864)

gün gelecek bozkırlarda at koşturan bir millet islamiyete kalkan olacak

kostantiniye, bir gün fetholunacaktır. onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır

Hz. Peygamber’den rivayet edildiğine göre; aziz ve celil olan Allah buyurur ki, benim bir ordum vardır, adını Türk koydum ve onları doğu ülkelerine yerleştirdim. Herhangi bir kavme öfkelendiğim zaman Türkleri onların başına musallat ederim.”

“Hz. Peygamber kıyamet alametlerinin ve ahir zaman kargaşalıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkışlarını anlattıktan sonra demiştir ki, Türk dilini (mutlaka) öğreniniz. Zira mülk ve saltanat uzun zaman onların elinde kalacaktır.”


Amr b. Tağlib’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber buyurmuştur ki; Kıyamet kopmasının şartlarından (biri de, sizlerin kıldan çarıklar giyen bir kavim olan (Türkler)le harbetmemizdir. Yine kıyamet kopmasının şartlarından bir (diğeri de) sizlerin yuvarlak yüzlü öyle ki, yüzleri (örs üstünde döğülmüş ve) üzeri derilerle kaplanmış (sağlam) kalkanlar gibi bir kavim (olan Türklerle) çarpışmanızdır.”

#10 - Ekim 19 2009, 22:06:26
Gözlerimizden deniz akıyor kapkara... (21 mayıs 1864)

mg

"Hiç Türk olanla olmayan bir olur mu sayın abim?"
 -Wolfgang Ahmedeus Cakhart.

#11 - Ekim 19 2009, 23:42:41

Unutmadan ;
D.T.O.
#12 - Aralık 09 2009, 00:57:30

 - Türkler iyiydi de çevreleri kötüydü.

İndian Dhalsim

#13 - Aralık 09 2009, 01:19:52
Gidişim biraz suskun ama ''Dönüşüm'' böcek olucak.

Gregor Samsa

nobrain

 "once you go turkish, you never go back"

Cena Ceymısın
#14 - Haziran 23 2010, 02:00:26

ulrike

"bir türk dünyaya bedeldir"

jude law
#15 - Haziran 23 2010, 02:11:02

nobrain

 "Du bist mein lokomotive hasan"


yani diyor ki, Türkler kadar güçlü bir millet görülmemiştir diyor.
#16 - Haziran 23 2010, 02:16:50

ulrike

"Öldür beni, yaşamayı istemiyorum"

yani diyor ki, türk olmadığım için utanıyorum, bu utançla yaşamak da istemiyorum.

ccc ulrike reyis ccc
#17 - Haziran 23 2010, 02:18:29

nobrain

"Don't tell me what i can't do".
 John the bald bastard Locke.

yani diyor ki, Türklere asla ne yapacağını söyleyemezsiniz, yoksa oyarlar adamı.

#18 - Haziran 23 2010, 02:27:15

ulrike

"Hadi itiraf edelim, Türk olmasak hepimiz intihar ederdik."

Ertuğrul Özkök
#19 - Haziran 23 2010, 02:30:25

nobrain

"If Scylla was like a pizza, all we got's a slice."

  Maykılas Scofieldus(rip)

 Dyor ki, Türkleri birbirinden ayırmak mümkün değildir.

 
#20 - Haziran 23 2010, 02:35:22

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.