Alternatifim Cafe

Holodomor Katliamı ya da Ukrayna Kırımı

Discussion started on Yakın Tarihimiz

barbie9138

Holodomor (Голодомор), ya da Ukrayna Kırımı, 1932–1933 arasında, o dönem Sovyetler Birliği'nde, şimdiki Ukrayna ve Rusya'nın Kuban bölgesinde suni olarak yaratılan kıtlık sebebiyle 5-10 milyon insanın yok olduğu olaylara verilen addır.

Sovyet arşivlerinin açılmaması yüzünden, ölü sayısını kesin olarak belirleyebilecek araştırmalar günümüze kadar hala yapılamamış olmasına rağmen, Ukrayna nüfusunun dörtte birinin o dönemde hayatını kaybettiği düşünülmektedir.

Holodomor'un sebeplerinden en önemlisi, Sovyet döneminin uygulamaya çalıştığı ekonomik ve sosyal politikalardır. Özellikte kooperatif tarım uygulamalarını kabul etmeyen Ukrayna köylüsü zorlamalara karşısında tarım üretiminden vaz geçerek, üretimi durdurmuştur. Durumun gidişatını önceden kestirebilecek olan dönemin yöneticileri, "anti-kolhoz" hareketin yayılmasını önlemek amacıyla, sorunu hafifletecek önlemler almaktan kaçınmış ve bir nevi bölgede diğer direnişçi köylülerce ibret alınabilecek bir olay çıkarmak istemiştir. Açlığın en tepeye ulaştığı dönemde dahi, Sovyet yönetimi, 1932'de 1.7 milyon ton, 1933'te 1.84 milyon ton tahıl ihraç etmiştir. Bölgede artan açlıktan kaçmak isteyenlerin başka bölgelere gitmesine engel olunarak, katliama seyirci kalınmıştır. O dönemde kıtlık haberleri mümkün olduğunca sansürlenerek dünyanın dikkatinden saklanmıştır.

Ukrayna, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avusturalya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Ekvador, Estonya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Macaristan, Moldova, Paraguay, Peru, Polonya ve Vatikan ve birçok ülkede çok sayıda eyalet aldıkları kararlarla Holodomor'u soykırım olarak kabul etmektedir. Ukrayna'da her yılın kasım ayının son Cumartesi günü, Holodomor kurbanlarını anma günüdür.

Sebep ve Sonuçlar 
Kıtlık özellikle köylüleri etkilemiş, şehirlerde neredeyse hissedilmemiştir. Daha önce Sovyetler Birliğinde meydana gelen kuraklık ve kıtlık (1921–22, 1947) olaylarının sebebi olan altyapı sorunları, savaş gibi nedenler Holodomor'da yoktur. Aksine bu seferkinde sebep sadece politik ve yönetimseldir

Gelişim 
Sovyet diktatörü Josef Stalin’in köysel kooperatifleşme hareketine en büyük muhalefeti ve direnci, bir kolhoz ya da sovkhoz için çalışmak yerine, özel üretimi tercih eden Ukrayna ve Don havzası köylüleri göstermiştir. Önceleri, verimli özel çifliklerin bu şekildeki ekonomik faaliyetlerine göz yuman Bolşevikler, sonraları, bu üretim tarzını, merkezi planlamaya karşı bir tehdit olarak algılamışlardır.

Devrimciler, Rus İç Savaşı sırasında, şehirlilere göre daha az destek aldıkları köylüleri, bu sistemle kontrollerine daha kolay alabileceklerini düşünüyorlardı. 1929 ve 30'ları takiben, hükümet köylerde kollektivizmin gelişimini sağlamak için, binlerce resmi görevlisini tarlalara kooperatifleri organize etmeleri için göndermiştir.

1932 yılı hasadının iyi olmayacağının anlaşılması üzerine, hükümet suçu, o dönemde nisbeten sistem dışında kalan özel çifliklere attı ve alınan kararlarla, hasatta hesaplanan eksiklerin bu çifliklerden vergi olarak tahsil edilmesine karar verildi. Silahlı güçler kullanılarak, bir sonraki yılın tohumlukları ve çifliklerde yaşayanların ihtiyaçları göz ardı edilerek, belirlenen miktarda tahıl zorla alındı. Çiflik sahipleri, kooperatiflerde çalışmaları için devletin el koymak istediği büyük baş hayvanları kestiler ve bu yüzden tarlada üretimde kullanılabilecek hayvan sayısı azaldı.

Bir yıl sonrası tam bir felaket oldu. Ukrayna'daki en verimli tarım alanları, tam anlamıyla birer kıtlık alanına dönüştü. Gelen kıtlık haberleri üzerine bölgeye gitmek isteyen gazetecilere engel olundu. Hükümet ve yerel politikacılar, acil olarak bölgede önlem alacaklarını ve yardım edeceklerini söylemelerine rağmen, yeterli çaba gösterilemedi. Ukrayna'da insanlar ölürken SSCB tahıl ihracatını arttırdı. Görgü tanıklarına göre, bölgede açlıktan kaçmak isteyen binlerce çocuk, ya ailelerinin olduğu yerlere ya da yetimhanelere geri gönderildi ve oralarda bakımsızlık ve açlık gibi sebeplerden öldüler.

Bilgi ve haber akışını önlemek amacıyla bizzat Stalin ve Molotov tarafından imzalanan yönergelerle, seyahat edeceklere izin almaları şartı getirildi. Bölgeden kaçmaya çalışanların aslında Sovyet düşmanlarınca organize edilen kişiler olduğu ve halkın buralardan çıkarılmamaları gerektiği savunuldu. Uygulamaların tam sonuç vermesi için Stalin bizzat Pavel Postişev'i Ukrayna İkinci Sekreteri olarak atadı. Onunla birlikte binlerce Sovyet görevlisi de, "kollektivizmin" gelişimini sekteye uğratacak her tehlikeyi önleme görevi ile Ukrayna'ya geldi. Stalin böylece Ukrayna'da kontrolü tamamen ele aldı.

1933-34 baharında nisbeten iyi giden iklimin de etkisiyle, 1932-33 dönemindeki etkisiz ekim ve çalışan sayısındaki büyük azalmaya rağmen hasat iyi oldu. Köylülerin sayıca azalmasıyla etkisizleşen muhalefet hareketi bu dönemde de etkili olamadı. SSCB'nin kendi kur rejimi açısından gerekli gördüğü tahıl ihracına bu yıl da devam edildi.

Kıtlık Kurbanları
 1933 yılının sonunda, Ukrayna ve Rusya'da tahminen 5-10 milyon insanın öldüğü düşünülmektedir. Kurbanların %81.3'ü Ukraynalı, %4.5'i Rus, %1.4'i Yahudi ve %1.1'i Polonyalıdır. Tüm köylü nüfusunun %25-50'si hayatını kaybetti. Ukrayna'nın kuruluş temelini teşkil eden köylülük bilincinin bu dönemde aldığı yara, günümüzde hala halkına acısını hissettirmektedir.

Holodomor Bir Soykırım mıdır?
Olayların soykırım özeliğinde olup olmadığı tartışılsa da, Ukrayna'nın uluslararası düzeyde Holodomor'u soykırım olarak tanınmasında çok başarılı çabalarına rağmen, Rusya Federasyonu soykırım olarak tanınmasına şiddetle karşı çıkmaktadır.
#1 - Temmuz 27 2008, 13:07:05

barbie9138

Devletin halka zorla birşeyi empoze ettirmeye çalışması ve itiraz edenleri aç bırakarak öldürülmesi soykırım değil de nedir?
Sözde Ermeni Soykırımını kabul eden Rusya Federasyonu bu olayın üzerini nereye kadar kapatacak,göreceğiz.
Milyonlarca insan öldürülmesi vahşet değil de nedir acaba?
#2 - Temmuz 27 2008, 13:22:30
« Son Düzenleme: Temmuz 27 2008, 14:34:30 Gönderen: Cin-derella »


evanescence_bep

Vaay. Milyonlarca insanın öldürülmesi yönetim tarzı. Arkadaşım sen ne kadar güldürdün akşam akşam beni biliyor musun?
Çıkıp tüm Avrupa ülkeleri ve çoğu Dünya ülkesi - Rusya da dahil buna - meclisten geçirmeseler bile Türkler'in Ermeni soykırımı yaptığını güle oynaya kabul ederken, kalkmış burda bu onların yönetim tarzı diyorsan ben sana hakikaten basarım kahkahayı.
Çıksın adamlar "Türkler, Ermeni soykırımı yaptı." desin; benim ülkemin vatandaşı kalksın, bizim yapmadığımız şeyleri sanki yapmışız gibi kabul eden ve bundan büyük haz duyan milletin yaptığı harbi kırıma onların tarzı desin.
Kırıma gelince.
Rusya zaten tarihi boyunca bir söylediği ötekisiyle tutmayan bir millet olduğu için bize "soykırım yaptınız!" deyip te kendilerine bakmamış olmalarını normal buluyorum. Gözettiği çıkarları uğruna ölmeyi göze alamayan, sadece ölmeyeceği garantisiyle öldüren bir millet oldukları için gurur duysunlar kendileriyle, hadi.
#4 - Temmuz 27 2008, 22:14:46
« Son Düzenleme: Temmuz 27 2008, 22:17:50 Gönderen: JeLLy-BooN »

Bu sadece biri...
#5 - Temmuz 28 2008, 10:46:32
kuzi tennım pkk^^^
Çek, sündür, bırak don lastikleri 1 lira^^^^

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.