Alternatifim Cafe

Ehli Sünnetin Nazarı İtikadın Ölçüsüdür

Discussion started on İslami Download

Eser, İbrahim Hakkı Erzurûmî kuddise sırruhu'nun, Osmanlı Devleti'nde büyük bir önemle okullarda temel ders olarak okutulan yüz on beyitlik itikad manzumesinin iki bin beş yüz i'tikâdî mesele şerhedildiği, alanındaki en kapsamlı ve ciddi çalışmalardandır.

Eser, Ehli Sünnet ve Cemaat itikadına dair bilgileri, öncesinde özetle aktarır; ve sonrasında derinlik ve genişliğine, nihayetine kadar, aykırı ve yanlış görüşleri ayıklayarak, hiçbir meseleyi ihmal etmeksizin bir nakkaş inceliği ile işler ve en doğru tespiti gücü nispetinde okuyuculara sunar.

Eser, nazarî ilimlerin ışığında atomun yapısı, uzayda hayat, amip, hücre, evrim teorisi, mi'râc mucizesinin farklı boyutları gibi konuları da İslam dairesinde ilmî bir cihetten delil olarak izah eder.

Ayrıca eserde, ruh çağırma, kader mevzuu, tasavvufun Hristiyanlıktan geçtiği iddiası ile ilgili görüşlerin reddi, mevlid okumanın dindeki yeri, uçan daireler, şefaat ve meded isteme meselesi, Mehdî aleyhisselâm'ın vasıfları, alâmetleri, kıyamet alâmetleri, Fırat Nehri meselesi, ğaybdan haber verme gibi yüzlerce mesele akıl ve ruhları tatmin edecek bir ilmî ve fikrî netlikte izah edilmiştir.

Ehli Sünnet İtikadının öğrenilmesi ve doğru itikadın hakîkatine ulaşmak için itikadın tashih edilmesi maksadıyla, bu eseri her inanç sahibi mutlaka okumalı, okumakla kalmayıp içine sindirmeli, kendisinin ve ailesinin hayatını bu ölçülere göre düzenlemelidir. Hakperest olmayanın putperest olması kaçınılmazdır.

Müellif diyor ki: "Ey genç! Rûhî bunalımdan doğan yahut şehvet ateşinden meydana gelen bütün vesvese ve itikadsızlığına bu kâfi bir ölçüdür.

Eğer sen, tembellikten kurtulup her mevzuu on kere okursan, iç ve dış bütün sapık fikirlerden kurtulursun. Herhalde bize de Fâtiha ve dua yollarsın. Bilhusus imkan nispetinde, samimî bir kalb ile okumaya devam ettiğin takdirde, iç sapık fikirlerden kurtulursun. Aklına gelen bir çok hususları Biiznillah halletmişizdir. Hâzâ min fadli Rabbî.

Eğer sen ehli rabıta olup, eseri samimiyetle okusan, itikad hususunda büyük bir payeye sahib olacağından şübhem yoktur. Zira bu kitabın içindeki yazılar tılsımdır."


ilk bölüm devamı gelecek

http://rapidshare.com/files/81147206/ehlisunnetin_nazari_itikadin_olcusudur.mp3.html
#1 - Ocak 04 2008, 12:29:51

Sana kurdum saatimi geceden
Seni vurdum yüzüme ayıldım
İşim gücüm tek sensiz bügün
Bu sabah yar sana uyandım

kitap çok güzeL..
yaLnız isLami biLgiLeRde,  fıkıhta  biLgi ediniRken eLektRoniği  teRcih edenLeRden değiLim..

YazaRın eseRLeRini takip edip, aLmaktayım..
bu yüzden iLgiLenenLeRe kitabı bizzat aLmaLaRını tavsiye edeRim..


ALLah Razı oLsun..
teşekküRLeR  ...
#2 - Ocak 04 2008, 18:35:16
« Son Düzenleme: Ocak 04 2008, 18:39:02 Gönderen: zenciiRii »
bir varmI$
bir yokmu$

ben bunu benim gibi okumaya üşenenler için düşünmüştüm
#3 - Ocak 07 2008, 09:23:59

Sana kurdum saatimi geceden
Seni vurdum yüzüme ayıldım
İşim gücüm tek sensiz bügün
Bu sabah yar sana uyandım

çok güzeL düşünmüşsünüz..

teşekküR edeRiz..
#4 - Ocak 14 2008, 19:07:54
bir varmI$
bir yokmu$

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.